De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK DRIE HET OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK DRIE HET OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR."— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK DRIE HET OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

2 INHOUD 3.1. Instellingen voor opsporen van literatuur 3.1.1. Bibliotheken 3.1.2. Documentatiecentra 3.1.3. Documentatie via terminals 3.2. Methodiek van het literatuuropzoeken 3.2.1. Algemene en systematische oriëntatie 3.2.2. Het verwerken van de literatuur 3.2.3. Beoordeling van de informatie OPSPOREN VAN LITERATUUR VIA DATABANKEN

3 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Inleiding Van beperkte informatie tot het ganse artikel: WAAR ? 3.1. Instellingen voor opsporen van wetenschappelijke literatuur Bibliotheken beheren collecties publicaties catalogeren, en hebben een uitleendienst Documentatie en informatie-instellingen aanleggen van documentatiesystemen, systematische literatuurrangschikking, geven van informatie over literatuur, opsporen op verzoek

4 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.1. Instellingen voor opsporen van wetenschappelijke literatuur 3.1.1. Bibliotheken Structuur in België: - 1.Koninklijke Bibliotheek 2. Universiteitsbibliotheken + externe depots 3. Bibliotheken van instellingen 4. Vakbibliotheken 5. Stadsbibliotheken - Bibliotheken van nijverheidsinstellingen

5 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.1. Instellingen voor opsporen van wetenschappelijke literatuur 3.1.1. Bibliotheken Consultatie van boeken: -klassificatiesysteem: hiërarchisch, concentrisch, te vinden vanop elk niveau -Trefwoorden (key-words) Thesaurus (probleem homoniemen) Consultatie van tijdschriften -catalogus, gerangschikt op titel

6 LANDBOUW VEETEELT PLUIMVEE GANZEN

7 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.1. Instellingen voor opsporen van wetenschappelijke literatuur 3.1.2. Documentatiecentra Meestal verbonden aan grote wetenschappelijke bibliotheken Bieden aan de onderzoeker:recente literatuur wat er regelmatig verschijnt 1952: USSR; 1958: USA; 1964: België (NCWTD) NCWTD: Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en Technische Documentatie; in de Koninklijke Bibliotheek, Keizerlaan 4, 1000 Brussel PUDOC (Nederland): Centrum voor Landbouwpublicatie en landbouwdocumentatie, Postbus 4, 6700 AA Wagenigen

8 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.1. Instellingen voor opsporen van wetenschappelijke literatuur 3.1.2. Documentatiecentra SDI (Selective Dissimination of Information): de onderzoeker op de hoogte houden van publicaties + retrospective bibliografieën Opsporen via titel, auteur, code, trefwoord, en combinaties Opstellen van een zoekprofiel bv. nitrate and water and soil 3.1.3. Documentatie via terminals Contact met databanken

9 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.2. Methodiek van het opzoeken 3.2.1. De algemene en systematische oriëntatie Vraag: zoek literatuur op over een nieuw onderwerp Procedure: lokaliseer waar de meeste literatuur over dit onderwerp kan gevonden worden encyclopedieën (algemene, vakgespecialiseerde) en andere naslagwerken catalogi en lijsten van tijdschriften trefwoorden  databanken (CD ROM) maar:grote achterstand, selectief, soms subjectief, bevatten geen kritische beschouwingen

10 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.2. Methodiek van het opzoeken 3.2.1. De algemene en systematische oriëntatie Sneeuwbalsysteem: Gespecialiseerde tijdschriften  recent artikel  referentielijst  nieuw artikel  enz (bv. Science Citation index) Algemene kritiek: -niet zeer recente informatie -plus de tijd tussen schrijven van het artikel en de publicatie

11 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.2. Methodiek van het opzoeken 3.2.1. De algemene en systematische oriëntatie Consultatieketen: zoekterm   vindplaats secundaire bron   document delivery referenties   primaire bron catalogus

12 Zoektermen – zoekprofielen Bv. Effecten van nitraten in het drinkwater nitrate and water nitrate and health nitrate and water and health nitrate and food and health Bv. Analyse van zuurstof in staal oxygen and analysis oxygen and analysis and steel

13 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.2. Methodiek van het opzoeken 3.2.2. Het verwerken van de literatuur -Annoteren en bestudereneinde ? -Meest recente ontwikkelingen: attenderingen, preliminary notes, lettres to the editor -Direct contact met de onderzoeker

14 HOODSTUK 3: OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 3.2. Methodiek van het opzoeken 3.2.3. Beoordeling van de informatie Is de informatie van goede kwaliteit ? -is zij duidelijk, klaar of dubbelzinnig ? -alles begrijpelijk ? -wie is de auteur ? Ook commerciële belangen ? -feiten en opinies ? -eigen houding – vooringenomenheid ? Waarde van informatie uit het WWW

15 Voorbeeld van complexiteit bij de benadering van een bepaalde discipline FOOD SCIENCE

16 OPGAVE NAAM: ……………………….. RICHTING: ……………………. Vermoedelijk studiegebied scriptie/project:............………………. Opdrachten: 1.Zoekprofiel opstellen (gebruikte combinaties, sleutelwoorden, auteurs ….m.b.t. uw onderwerp) 2.EEN genummerde referentielijst met 30 referenties maken. Zij moet bevatten:± 2-4 referenties van boeken ± 15–20 referenties van artikels (tijdschriften) ± 5-10 referenties uit ‘current contents’ 3. De lijst moet opgesteld worden volgens de methodiek van de cursus voor de eerste 15 referenties, en volgens een specifiek tijdschrift voor de volgende 15 referenties

17 OPGAVE 4. Bezorg een overzicht met de identificatie van de nummers uit de referentielijst bv. Boeken: nr. 5, 7, 19, 22 artikels uit tijdschriften: nr. 1, 4, 1, 29 …… current contents: nr. 2, 3, 6, …. 5. Geef de volledige titel van twee, voor uw onderwerp, relevante key- tijdschriften en hun huidige impactfactor 6. AFGEVEN (niet mailen) – FLTBW, lokaal B-311: laatste week vóór de kerstvacantie Terug ter beschikking: na de kerstvacantie (lokaal B-307) ALLEEN DE ERASMUSSTUDENTEN KUNNEN HUN LIJST MAILEN

18 SPECIFIEK TIJDSCHRIFT Richting: Landbouwkunde “SOIL SCIENCE SOCIETY AMERICAN JOURNAL” http://soil.scijournals.org Richting: Land- en bosbeheer “SOIL USE AND MANAGEMENT” http://www.cabi-publishing.org Richting: Cel- en genbiotechnologie “JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY” http://www.blackwell-science.com Richting: Scheikunde “JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY” http://pubs.acs.org

19 Richting: Milieutechnologie (ook GAS Milieuwetenschappen) “ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY” http://pubs.acs.org BURGERLIJK INGENIEURS, INFORMATICI “MICROELECTRONICS JOURNAL” http://www.elsevier.com http://fltbwww.UGent.be/isofys


Download ppt "HOOFDSTUK DRIE HET OPSPOREN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR."

Verwante presentaties


Ads door Google