De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talent naar de Top 8 maart 2011, VU Mirjam Rigterink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talent naar de Top 8 maart 2011, VU Mirjam Rigterink"— Transcript van de presentatie:

1 Talent naar de Top 8 maart 2011, VU Mirjam Rigterink
NWO zoekt vrouw! Talent naar de Top 8 maart 2011, VU Mirjam Rigterink Netherlands Organisation for Scientific Research

2 Waarom stimuleringsbeleid?
Netherlands Organisation for Scientific Research Cijfers van de VSNU

3 Wat doet NWO voor vrouwelijke onderzoekers
Wat doet NWO voor vrouwelijke onderzoekers? - procedure alle programma’s - speciale programma’s - Pump your career Netherlands Organisation for Scientific Research NB Onderdelen van ons beleid zijn belangrijk voor onderzoekers die zorgverlof hebben moeten opnemen. Dit geldt misschien vaker voor vrouwen dan voor mannen, maar het geldt natuurlijk net zo goed voor mannen.

4 Wat doet NWO in haar procedure
Wat doet NWO in haar procedure? - leeftijdsgrenzen zoveel mogelijk afgeschaft - extensieclausule - effectieve onderzoekstijd - systematische monitoring M/V - samenstelling commissies en besturen - ‘prestatieafspraken’ Vernieuwingsimpuls Netherlands Organisation for Scientific Research Prestatieafspraak, dwz: afspraak met OCW dat m/v over alle jaren en alle disciplines even goed scoren in de VI.

5 Welke speciale programma’s? ASPASIA
premie voor CvB dat Vidi- of Vici-laureate bevordert tot respectievelijk UHD of prof Netherlands Organisation for Scientific Research Wetenschapsbreed de hardste val in percentage vrouwen bij de stap naar UHD en dan naar prof. Dus Aspasia grijpt op deze twee stappen in. Procedure: na toekenningen ontvangen potentiele Aspasialaureaten een brief met de vraag of ze in aanmerking willen komen. Zo ja, dan sturen wij een brief naar CvB met de vraag of ze deze vrouw willen bevorderen. Als ze dat willen, dan vragen we het CvB hoe ze de premie willen besteden. Voorwaarde = minimaal de helft van de premie besteedt het CvB aan doorstromingsbeleid van vrouwen aan hun instelling. Andere helft kan ook aan beleid, maar kan ook toegevoegd aan VI budget van laureaat.

6 Welke speciale programma’s? ASPASIA
Vanaf ronde 2010: ook voor Vidi- en Vici-kandidaten die in interviewfase als subsidiabel zijn beoordeeld! Netherlands Organisation for Scientific Research Aspasia voor laureaten = 1 ton. Voor deze groep, premie = 2 ton. Geen beurs, wel hogere premie. Ook voor deze premie: euro voor beleid; 150 vrij (voor beleid of voor onderzoek kandidaat)

7 Welke speciale programma’s?
Athena (CW) - gekoppeld aan Veni Meervoud (ALW/ EW) Fom/v (FOM) Netherlands Organisation for Scientific Research Athena lijkt erg Aspasia-regeling maar dan voor Veni: laureaten die worden bevorderd tot UD ontvangt een premie. Meervoud: niet gekoppeld aan VI; apart programma waar vrouwen een voorstel kunnen indienen. Bij honorering creëert werkgever een tijdelijke UD-positie die na afloop van Meervoud-project definitief wordt gemaakt. Fom/v = een verzameling van beleidsinitiatieven voor vrouwen in de natuurkunde. Zie website.

8 Pump your career! Netherlands Organisation for Scientific Research
In 2009 hebben we voor het eerst een talentendag voor vrouwelijke wetenschappers georganiseerd. Doelen: netwerken, …

9 Netherlands Organisation for Scientific Research
Tips and tricks van rolmodellen, en workshops over dingen als: netwerken, leidinggeven, subsidies aanvragen, ..

10 Hoe doen vrouwen het bij NWO?
Vernieuwingsimpuls indieningen slagingskans m v veni 701 469 17,5% vidi 590 237 19,8% vici 305 69 14,8% 21,7% Netherlands Organisation for Scientific Research Vrouwelijke aanvragers hebben zelfde honoreringskans als mannelijke aanvragers. Bij Vici zelfs iets hoger. Cijfers zijn in meerjarig perspectief vergelijkbaar met deze cijfers van Wel: veel minder aanvragen van vrouwen dan van mannen. Veni/Vidi/Vici: 40/30/20% van vrouwen. Deels te verklaren uit sheet 2: in hogere rangen steeds minder vrouwen aanwezig. Maar: je hoeft geen HL te zijn om een Vici in te dienen! Doelgroep Vici moet breder zijn dan % vrouwelijke HL. Uit evaluatie VI bleek dat vrouwelijke Veni’s minder snel Vidi aanvragen dan mannelijke Veni’s. Waarom? Dien in!!

11 Vragen? www.nwo.nl/vrouwen www.nwo.nl/aspasia
Netherlands Organisation for Scientific Research Nuttige sites: over Aspasia en over NWO vrouwenbeleid. Op de laatste site ook info met tips and tricks over hoe je succesvol kunt zijn in de VI.


Download ppt "Talent naar de Top 8 maart 2011, VU Mirjam Rigterink"

Verwante presentaties


Ads door Google