De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meetbureau Dienst Wetsmatiging 2012-2015 Raamcontract meetbureau administratieve lasten/beheerskosten en procesanalyses.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meetbureau Dienst Wetsmatiging 2012-2015 Raamcontract meetbureau administratieve lasten/beheerskosten en procesanalyses."— Transcript van de presentatie:

1 1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meetbureau Dienst Wetsmatiging 2012-2015 Raamcontract meetbureau administratieve lasten/beheerskosten en procesanalyses Informatiesessie 19 September 2012 Boudewijngebouw

2 2 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht Effectenbeoordeling  Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s:  Omgevingsanalyse  Effectevaluatie  Beleidsevaluatie  Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Impactmeting  Meten van efficiëntiewinsten:  Meten administratieve lasten  Meten van beheerskosten  Meten van wachttijden  Meten beleving stakeholders  Bevraging van ondernemerspanel  Consultatie van stakeholders “ Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving ” Procesanalyse  Procesmodellering  Procesoptimalisatie  Optimaliseren E-government  Benchmarking “efficiënte organisatie”  Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat

3 3 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht Proces- analyse Impact- meting Effect- beoordeling Nieuwe regelgeving Aanpassing bestaande regelgeving Verplicht opstellen van RIA Wat is het probleem? Wat is de nuloptie? Wat zijn alternatieven? Impact op vlak van administratieve lasten, beheerskosten en wachttijden? Wat zijn de kosten en baten van opties? Evaluatie van bestaande maatregelen

4 4 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Effectenbeoordeling  Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s:  Omgevingsanalyse  Effectevaluatie  Beleidsevaluatie  Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Impactmeting  Meten van efficiëntiewinsten:  Meten administratieve lasten  Meten van beheerskosten  Meten van wachttijden  Meten beleving stakeholders  Bevraging van ondernemerspanel  Consultatie van stakeholders “ Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving ” Aanpak op maat Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse Procesanalyse  Procesmodellering  Procesoptimalisatie  Optimaliseren E-government  Benchmarking “efficiënte organisatie”  Projectmanagement verbeterprojecten

5 5 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Optimaliseren interne werking door uniformisering toepassing processen Kennis van processen (kennisbeheer) Inzicht in werklasten (taakverdeling) en doorloop Mogelijkheden voor opvolging en evaluatie Opstap naar procesoptimalisatie (1.2) Opstap documentbeheer en e-government Toegevoegde waarde Inventariseren van As Is processen Beschrijving van As Is processen in procesfiches Uittekenen van As Is processen in stroomdiagrammen Oplijsten van sterke punten en verbeteropportuniteiten Doelstellingen Inventariseren en beschrijven van processen As Is i.s.m. opdrachtgever: Voorbereiding door procesbeheerder Eerste ontwerp procesmodel (Deloitte) Bespreking procesbeheerder-Deloitte Bespreking in procesteam Tweede ontwerp procesmodel (Deloitte) Tweede bespreking in procesteam met validatie bespreking knelpunten verbetermogelijkheden Software: MS Visio, Powerpoint, Aris, … Op vraag van de klant kan andere software gebruikt worden; Er wordt zoveel mogelijk met open source gewerkt; Richtlijnen BPMN Dpt. Bestuurszaken. Aanpak Gevalideerde procesfiche per As Is proces; Gevalideerd stroomdiagram per As Is proces (MS Visio, Powerpoint, Aris, …); Managementsamenvatting (1A4). Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.1. Procesmodellering Indicatieve raming: 4 dagen / proces

6 6 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Optimaliseren interne werking door uniformisering toepassing processen Kennis van processen (kennisbeheer) Inzicht in werklasten (taakverdeling) en doorloop Mogelijkheden voor opvolging en evaluatie Opstap naar procesoptimalisatie (1.2) Opstap documentbeheer en e-government; Realiseren van efficiëntiewinsten voor zowel burgers/ondernemers (administratieve lasten) als de eigen organisatie (beheerkosten) Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening Toegevoegde waarde Beschrijven van To Be processen in procesfiches Uittekenen van To Be processen in stroomdiagrammen Opstellen van kloofanalyse en implementatieplan (in functie van organisatie, proces, HR, ICT,…) Doelstellingen Selectie van te optimaliseren As Is processen Kritische analyse As Is processen i.s.m. de opdrachtgever Oplijsten van knelpunten en verbeteropportunteiten Identificatie van quick wins Opstellen kloofanalyse en implementatieplan Uittekenen van To Be processen (naar analogie met 1.1. Procesmodellering) Software: MS Visio, Powerpoint, Aris, … Richtlijnen BPMN Dpt. Bestuurszaken Aanpak Gevalideerde procesfiche per To Be proces Gevalideerd stroomdiagram per To Be proces (MS Visio, Powerpoint, Aris, …) Gevalideerde kloofanalyse en implementatieplan Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.2. Procesoptimalisatie Indicatieve raming: 5 dagen / proces

7 7 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.2. Procesoptimalisatie AS ISTO BE Kan in een latere fase ook de RIA voeden! Kritische analyse Mogelijke vragen: - Welke activiteiten kunnen we schrappen? - Welke activiteiten kunnen we automatiseren (vb: elektronisch invullen van formulieren, digitaliseren van work flows,…)? - Welke activiteiten kunnen we samenvoegen? - Welke activiteiten kunnen we bij dezelfde persoon/orgaan onderbrengen? -Welke activiteiten kunnen we delegeren (vb: handtekeningbevoegdheid)? -Welke regelgeving moet aangepast worden om het proces te optimaliseren (vb: wettelijke termijnen, verplichte adviezen,…) -Welke ICT-tools hebben we nodig om het proces te verbeteren? -In kaart brengen belanghebbenden? -Welke informatie komt uit het proces? -….

8 8 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Realiseren van efficiëntiewinsten voor burgers/ondernemers en de eigen organisatie; Identificatie verbeterpotentieel op vlak van documentbeheer en processen (bv. optimale inzet van authentieke bronnen, mogelijke maken unieke gegevensinzameling, maximale gegevensdeling,…) Toegevoegde waarde Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten (vaak in combinatie met organisatorische veranderingen en het aanbrengen van nieuwe vaardigheden) met het oog op een verbetering van de openbare diensten. Doelstellingen Voorbereidend gesprek met opdrachtgever; 2 workshops “E-government” gefaciliteerd door domeinexpert Deloitte; Evalueren van potentiële bestaande bouwstenen van CORVE. Aanpak Gevalideerde nota verbeterpotentieel E- government; Kan input zijn voor het evalueren van de architectuur van CORVE; Managementsamenvatting (1A4). Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.3. Optimalisatie E-government Indicatieve raming: 5 dagen / advies

9 9 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Inzicht verkrijgen in het verbeterpotentieel van uw organisatie Toegevoegde waarde Identificatie van verbeteropportuniteiten op basis van benchmarking met andere entiteiten van de Vlaamse overheid of met andere regio’s of landen Doelstellingen Inzet van Deloitte netwerk, ook met andere regio’s en landen: bv. Inzet expertise Waalse en Franstalige Gemeenschap van Deloitte; Benchmarkingrapportering in nauwe samenwerking met interne medewerkers: bv. gezamenlijk bezoek of conference call, vragenlijst, verwerken en interpretatie van resultaten, … ; Eindrapportering en managementsamenvatting; Departement BZ wordt betrokken bij de uitvoering van de benchmarking. Aanpak Gevalideerd benchmarkingrapport met conclusies en inzicht in verbeteropportuniteiten; Managementsamenvatting (1A4). Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.4. Benchmarking Indicatieve raming: 6 dagen / benchmarkingpartner (excl. bezoek ter plaatse)

10 10 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Optimaliseren projectverloop van het verbeterproject Toegevoegde waarde Ondersteunen bij het opstellen van een efficiënte project governance (PMO, rapporterings- en beslissingslijnen, sjabloon projectplan, boordtabel opvolging, …) Auditeren van project governance Realiseren van het project management van een verbeterproject administratieve vereenvoudiging Doelstellingen Kritische analyse bestaande project governance i.s.m. opdrachtgever; Onafhankelijke audit; Oplijsten van verbetervoorstellen; In lijn met internationale methodieken projectmanagement (PMM4, Prince, …) Aanpak Gevalideerde lijst met verbetervoorstellen project governance, inclusief voorstellen sjablonen (projectplan, opvolging projecten, …); Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.5. Projectmanagement verbeterprojecten Indicatieve raming: 5 dagen advies project governance / 10 dagen voor een onafhankelijke audit

11 11 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Evaluatie projectbeheer (voorbeeld)  Algemene project aanpak: Evaluatie van de algemeen gevolgde project methodologie, de aanpak van de ontwikkeling, het geïntegreerd project plan en de governance structuur die de gevolgde aanpak ondersteunt.  Project integratie beheer: Evaluatie van de mechanismen om de verschillende projectonderdelen te integreren binnen het project en eventuele andere projecten.  Project scope beheer: Evaluatie van mechanismen ter bewaking van de scope en wijzigingsbeheer op het project.  Tijdsbeheer: Evaluatie van de opvolging van de doorlooptijd van het project en hoe met afwijkingen werd omgegaan.  Financieel beheer: Evaluatie van de opvolging van de actuele kosten tegenover het budget en eventuele afwijkingen.  Kwaliteitsbeheer: Evaluatie van het kwaliteitsbeheersingsplan en de gebruikte standaarden. Werd het kwaliteitsbeheersingsplan consistent gevolgd doorheen het project en hoe werd omgegaan met afwijkingen tegenover de kwaliteit.  Communicatie beheer: Evaluatie van de communicatiekanalen opgezet binnen het project en confirmatie of deze consistent gebruikt werden.  HR beheer: Evaluatie van de mechanismen voor het opvolgen van de geschiktheid van de profielen van de medewerkers.  Risico beheer: Evaluatie van de mechanismen gebruikt voor het beheersen van de risico’s. En confirmatie of deze mechanismen correct toegepast werden voor het opvolgen van geïdentificeerde risico’s.  Aankoopbeheer: Evaluatie van de mechanismen opgezet om tijdig en in overeenstemming met de verwachtingen materiaal binnen het project aan te kopen.  Wijziging en configuratiebeheer: Evaluatie van de mechanismen die er voor zorgen dat het project binnen de organisatie geïntegreerd wordt. Voortbouwen op goede praktijken van internationale standaarden: Prince2, PMM4, PMI, … Ondersteuningsaanbod Meetbureau I. Procesanalyse – 1.5. Projectmanagement verbeterprojecten

12 12 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht Effectenbeoordeling  Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s:  Omgevingsanalyse  Effectevaluatie  Beleidsevaluatie  Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Impactmeting  Meten van efficiëntiewinsten:  Meten administratieve lasten  Meten van beheerskosten  Meten van wachttijden  Meten beleving stakeholders  Bevraging van ondernemerspanel  Consultatie van stakeholders “ Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving ” Procesanalyse  Procesmodellering  Procesoptimalisatie  Optimaliseren E-government  Benchmarking “efficiënte organisatie”  Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat

13 13 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meten van administratieve lasten in het kader van: nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) (o.a. RIA) Bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post) Opvolging en evaluatie van de reductiedoelstelling per beleidsdomeinen Toegevoegde waarde Bepalen van administratieve lasten op basis van een bevraging van stakeholders Bepalen van reductievoorstellen administratieve vereenvoudiging In kaart brengen “irriterende” administratieve lasten tijdens bevraging van stakeholders Doelstellingen Beproefde methodiek “Meten om te weten” Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen interne medewerkers) Full scan: meetbureau treedt op in coachende of uitvoerende modus Rapportering in Sambal Externe communicatie Aanpak Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.1. Meten administratieve lasten Indicatieve raming uitvoerende modus: meting ALV vereenvoudingsproject: 8 dagen / vereenvoudigingsproject Indicatieve raming coachende modus: meting ALV vereenvoudigingsproject: 5 dagen/ vereenvoudigingsproject

14 14 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Draagt bij tot een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van het bestuur; Kan beleidskeuzes onderbouwen; Draagt bij tot een weloverwogen keuze voor het al dan niet doorvoeren van een administratieve lastenverlaging met een beheerskost; Biedt meerwaarde voor elk initiatief dat een impact heeft op de organisatie. Toegevoegde waarde Het in kaart brengen van alle kosten die gepaard gaan met het beheer van regelgeving in zijn verschillende fasen: opmaak, goedkeuring, toepassing en uitvoering, handhaving, monitoring en evaluatie en wijziging of afschaffing. Kan gebruikt worden bij de opmaak van nieuwe of wijzigende regelgeving of bij het evalueren van bestaande regelgeving. Doelstellingen Voorbereiding: afbakenen scope, verzamelen van informatie,…; Procesbeschrijving: processtappen,…; Impactanalyse: berekenen beheerskost per processtap per actor; Kostenberekening: cumuleren van de kosten en inschatten gebonden kosten; Validatie van de resultaten; Evaluatie Aanpak Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.2. Meten beheerskosten Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

15 15 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.2. Meten beheerskosten De beheerskostenmethodiek van de Dienst Wetsmatiging werd toegepast op een pilootproject, nl. de oprichting van een Steunpunt in kader van het Archiefdecreet. Processtappen Kost per processtap

16 16 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Inzicht verkrijgen in de reële wachttijden van verschillende processen vanaf de aanvraag tot de notificatie van de aanvrager; Inzicht verkrijgen in de concrete gevolgen voor de aanvrager; Vervolledigen totaaloverzicht administratieve lasten / problematieken ondernemingen Toegevoegde waarde Meer inzicht krijgen in de uitgaven of het verlies aan inkomsten dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het wachten op een antwoord van de betrokken administratie en waardoor de geplande activiteiten niet kunnen ontplooid worden. Doelstellingen Verzamelen van generieke data; Inschatten of/hoe de wachttijd door de aanvrager kon geanticipeerd worden; Berekenen kosten die het gevolg zijn van de administratieve wachttijden kwantitatief (vb: kosten lening, daling omzet,…) en kwalitatief (vb: hoe groot is de impact op de onderneming,…); Analyse van de resultaten; Identificeren van “blokkerende” mechanismen Aanpak Inzicht in de reële wachttijden; Inzicht in de gevolgen voor de aanvrager; Gevalideerde mediaan/gemiddelde per proces; Gevalideerde lijst van “blokkerende” elementen; Inzicht in het totaaloverzicht van administratieve lasten; Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.3. Meten van wachttijden Indicatieve raming: te bespreken met opdrachtgever

17 17 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Inzicht verkrijgen in ervaringen en percepties van ondernemers over maatregelen van de Vlaamse Overheid Toegevoegde waarde Bevraging van het ondernemingspanel van Deloitte dat bestaat uit 600 ondernemers en KMO’s verdeeld over alle provincies van Vlaanderen. Het bevat zowel mature ondernemingen als starters. Tevens zijn een groot aantal sectoren vertegenwoordigd, nl. horeca, voeding, bouw, immobiliën, … wat een gedetailleerde segmentering mogelijk maakt. Doelstellingen Vastleggen van onderzoeksvragen Opstellen van vragenlijst i.s.m. opdrachtgever Testing elektronische bevragingsapplicatie Opvolging responsgraad + nemen van bijkomende acties Focusgroep ondernemers ter verdieping van resultaten) Opstellen tabellenrapport, conclusies en aanbevelingen Samenwerking met Deloitte Fiduciaire Aanpak Gevalideerde vragenlijst; Samenvattend tabellenrapport; Gevalideerde conclusies en aanbevelingen Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.4. Ondernemingspanel Indicatieve raming ondernemingspanel: 10 mandagen Indicatieve raming focusgroep met Deloitte Fiducaire: 3 mandagen

18 18 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Verkrijgen van de visie van de belanghebbenden in het licht van hun kennis en ervaring; Bevordert het tot stand komen van een maatschappelijke consensus; Zorgt voor transparante en onderbouwde besluitvorming; Bevordert de externe focus van publieke organisaties Toegevoegde waarde Via een inspraakproces worden belanghebbenden hun mening gevraagd over nieuw of gewijzigd beleid. Er wordt m.a.w. actief op zoek gegaan naar input van stakeholders om de te nemen beslissingen beter te onderbouwen. Doelstellingen Bepalen van onderwerp en doelgroep; Bepalen tijdstip en methode(s); Check op basis van de kwaliteitscriteria voor consultatie; Bekendmaking van de consultatie; Opvolging; Analyse van de resultaten; Communicatie van de resultaten; Evaluatie van de resultaten Aanpak Voorbeeld Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.5. Consultatie van stakeholders Indicatieve raming elektronische bevraging: 10 mandagen Indicatieve raming interview: 0,5 dag / interview (planning, uitvoering & verslag) Indicatieve raming focusgroep: 3 mandagen/focusgroep DRAFT FAVV: kwalitatieve bevraging stakeholders als input voor strategisch plan

19 19 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meer inzicht in de concrete beleving van ondernemers/burgers; Peilen naar de kwaliteit en effectiviteit van beleid; Mogelijkheid om de evolutie van de beleving te onderzoeken; Meer inzicht in de dienstverlening en kwaliteit van publieke organisaties. Toegevoegde waarde Bevraging van stakeholders naar beleving administratieve vereenvoudiging Een onderbouwd, representatief beeld geven van de beleving door ondernemers / burgers omtrent een bepaalde administratieve verplichting / procedure Doelstellingen Desk research Telefonische bevraging van ondernemingen / burgers Uitvoerende modus of coachende modus Rapportering en aanbevelingen; Gebruik van Deloitte-tools en –sjablonen Beste praktijken in Nederland Aanpak Scoring van administratieve verplichtingen / processen in functie van de beleving Formuleren van aanbevelingen om de beleving van ondernemers / burgers te verbeteren Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.6. Belevingsmonitor Indicatieve raming elektronische bevraging: 10 mandagen Indicatieve raming focusgroep: 3 mandagen/focusgroep

20 20 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau II. Impactmeting – 2.6. Belevingsmonitor Plan van aanpak: Selectie van de te bevragen procedures; Bepalen doelpubliek en bevragingsmethodiek (vb: face-to- face interviews, telefonische bevraging, online bevraging,…); Opmaak vragenlijst; Uitvoeren bevraging; Analyse van de resultaten; Evaluatie en formuleren van aanbevelingen voor de zwaarste en meest irriterende lasten. Hoe beleven ondernemers de gemeentelijke administratieve procedures?

21 21 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht Effectenbeoordeling  Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s:  Omgevingsanalyse  Effectevaluatie  Beleidsevaluatie  Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Impactmeting  Meten van efficiëntiewinsten:  Meten administratieve lasten  Meten van beheerskosten  Meten van wachttijden  Meten beleving stakeholders  Bevraging van ondernemerspanel  Consultatie van stakeholders “ Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving ” Procesanalyse  Procesmodellering  Procesoptimalisatie  Optimaliseren E-government  Benchmarking “efficiënte organisatie”  Projectmanagement verbeterprojecten Aanpak op maat

22 22 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering; Meer inzicht in de eigen organisatie (sterktes, zwaktes,…); Meer kennis over het juridisch kader waarin het probleem zich situeert; In kaart brengen van de effecten indien de overheid niet optreedt. Toegevoegde waarde Consolidatie van omgevingsanalyse in SWOT-analyse Analyse van de interne organisatie (sterke/zwakten) Analyse van de omgeving (kansen/bedreiging) Bepalen van het juridisch kader (wat is minimaal en dwingend vs. vrijheidsgraden) Bepalen van het effect bij nuloptie (geen verandering) Doelstellingen Analyse van de eigen organisatie op basis van een SWOT-analyse; Analyse van het juridisch kader: bestaat er een hogere en dwingende rechtsnorm en wat is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om regelgevend op te treden?; Analyse van de effecten bij ongewijzigd beleid. Aanpak Gevalideerde omgevingsanalyse die gebruikt kan worden in het kader van de RIA- rapportering; Analyserapport van de eigen organisatie; Analyserapport omtrent het juridisch kader; Analyserapport van de effecten bij nuloptie; Managementsamenvatting (1A4). Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.1. Omgevingsanalyse Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

23 23 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu De kostenbatenanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering; Meer inzicht in de verwachte voor- en nadelen van elke beleidsoptie; Draagt bij tot het nemen van een weloverwogen beslissing inzake nieuw of gewijzigd beleid; Meer inzicht in de geaffecteerde doelgroepen/betrokken partijen. Toegevoegde waarde Calculeren van mogelijke kosten en baten Vergelijken verschillende beleidsopties naargelang implementatie- en beheerskosten en uiteindelijke resultaten/voordelen Doelstellingen Identificatie van opties, waaronder de nuloptie; Identificatie van doelgroepen en betrokken partijen; Bepalen van effecten (cfr. directe effecten, verdelingseffecten en indirecte effecten); Inschatten van risico’s; Verduidelijken van onzekerheden en hypothesen; Identificeren van (kans op) mogelijke resultaten. Aanpak Kostenbaten-analyse per beleidsoptie; Managementsamenvatting (1A4). Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.2. Effectenanalyse Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

24 24 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Verantwoording van de bestaande beleidsmaatregel; Inzicht verkrijgen in het verband tussen het maatschappelijk probleem, de beleidslogica en de resultaten ervan; Inzicht verkrijgen in mogelijke alternatieve beleidsopties. Toegevoegde waarde Uitvoeren van een effectbeoordeling van huidig beleid, eventueel in functie van het aanpassen van bestaande regelgeving Doelstellingen Analyse beleidslogica: is het project een goed antwoord op de gestelde beleidsvragen? Analyse doelbereiking van het project: werden de doelstellingen bereikt? Analyse efficiëntie: werden deze bereikt op een efficiënte manier? Analyse effectiviteit: werden bepaalde effecten gerealiseerd? Analyse bekendheid en positionering: in hoeverre is het project binnen het beleid bekend en gepositioneerd? Op basis van interviews/bevragingen en een analyse van beschikbare beleidsdocumenten en analyserapporten. Aanpak Resultaten van de doelbereikingsanalyse; Resultaten van de efficiëntie analyse; Resultaten van de effectiviteitanalyse; Inzicht in de positie en bekendheid van het project in de Vlaamse context; Managementsamenvatting (1A4) Resultaten Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.3. Beleidsevaluatie Indicatieve raming: te bespreken met de opdrachtgever

25 25 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau III. Effectbeoordeling – 3.3. Beleidsevaluatie Het verband tussen beleidsevaluaties ex ante, tussentijds en ex post.

26 26 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Team Deloitte Expertise in alle beleidsdomeinen Vlaamse overheid; Beschikbaarheid multidisciplinair team; Uitvoering van de opdracht die gekenmerkt wordt door participatief overleg met de opdrachtgever; Sterke ervaring in het meten van administratieve lasten voor alle bestuurslagen; Sterke ervaring op het vlak van procesanalyse voor alle bestuurslagen; Omvangrijk team bestaand uit ervaren consultants die continu bereikbaar zijn en snel kunnen optreden; Een projectmanager per opdracht die als centraal aanspreekpunt fungeert en continu toekijkt op de scope, timing, kwaliteitsbewaking,… ; Internationaal netwerk beschikbaar (relevant voor benchmarking). Junior Adviseur: 95 €/u Senior Adviseur: 125 €/u Manager: 150 €/u Director: 175 €/u TROEVEN DELOITTEUURTARIEVEN Samenwerking en opvolging Dienst Wetsmatiging MethodiekKennisdelingSjablonen

27 27 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau Interesse? Dienst Wetsmatiging Sarah Spiessens – Projectmanager E-mail : sarah.spiessens@bz.vlaanderen.be Tel.: 02/553.17.02 www.bestuurszaken.be/wetsmatiging www.bestuurszaken.be/raamcontract-meetbureau Voorbeeldprojecten Projectinitiatiefiche Aanvragen van een verkennend gesprek

28 28 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Rondvraag


Download ppt "1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Meetbureau Dienst Wetsmatiging 2012-2015 Raamcontract meetbureau administratieve lasten/beheerskosten en procesanalyses."

Verwante presentaties


Ads door Google