De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Archief Vlaanderen Juni 2013 Klankbordgroep Informatiemodel www.pwc.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Archief Vlaanderen Juni 2013 Klankbordgroep Informatiemodel www.pwc.com."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal Archief Vlaanderen Juni 2013 Klankbordgroep Informatiemodel www.pwc.com

2 PwC Agenda 1.Voorstelling van het project 2.Het Informatiemodel Principes Terminologie Informatiemodel 3.Volgende stappen Slide 2 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

3 PwC Voorstelling van het project 1 Slide 3 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

4 PwC Doel van het project is haalbaarheid evalueren voor het opzetten van een archiveringsdienst Scope = archief documenten in een bestuurlijke context, die vanuit een wettelijk kader worden bijgehouden bij openbare besturen Opdracht 1 Behoefteanalyse Functionele analyse Opdracht 2 Business case 1. Voorstelling van het project Slide 4 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

5 PwC Een functionele analyse en behoefteanalyse leiden tot een stappenplan en prioriteiten voor implementatie Mobilisatie Generieke blauwdruk BehoefteanalyseStappenplan Welke behoeften en functionaliteiten zijn nuttig / ontbreken in de generieke blauwdruk? Hoe verloopt de workflow van archivering en welke zijn de generieke elementen? Welke noden inzake interne en externe ontsluiting zijn er? 1 3 2 Welke archiefbestanden zouden in beheer kunnen worden gegeven bij het VIAA +? 4 1. Voorstelling van het project Bestaande diensten en voorzieningen bij de partners Slide 5 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

6 PwC In een tweede fase bekijken we organisatorische en financiële aspecten van de archiveringsdienst Mobilisatie Evaluatie diensten- aanbod Operationeel model Financieel model Op welke wijze kunnen de niet bestaande diensten ontwikkeld worden samen met het VIAA +? 1 Welke organisatorische impact heeft dit op de partners? 2 Welke effecten (kosten en baten) heeft dit op de partners 3 Gemeenschappelijk dienstenmodel juridisch, organisatorisch en beheersmatig ingericht 4 Financieel model en mogelijkheden inzake tarifering van gebruikers 5 1. Voorstelling van het project Slide 6 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

7 PwC Doelstelling van deze KBG is het afstemmen van het informatiemodel als basis voor de generieke blauwdruk Verantwoordelijkheden en belang van de klankbordgroep Stem van de sector weergeven Beantwoordt dit informatiemodel aan de functionele vraag van de klant? 1. Voorstelling van het project Mobilisatie Generieke blauwdruk BehoefteanalyseStappenplan Informatiemodel Slide 7 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

8 PwC Het Informatiemodel 2 Slide 8 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

9 PwC Archivering betekent een reis door de tijd… 2. Het Informatiemodel Slide 9 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

10 PwC Het Informatiemodel is gebaseerd op een aantal sleutel principes Verzeker duurzaamheid, leesbaarheid Technische ondersteuning is standaard max. 3 generaties (8 jaar) Verzeker authenticiteit van de informatie (het is wat het beweert te zijn) Verzeker integriteit van de informatie Iedere opslagmedia bevat fouten: -‘bit rot’ -‘silent data corruption’ Er is nood aan een systeem om de fouten op te zoeken en te corrigeren: -CRC, checksums (hashvalue) -Fixity information Verzeker voldoende capaciteit Bijhouden van kopieën 2. Het Informatiemodel Slide 10 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

11 PwC Het model gaat uit van een standaard terminologie 2. Het Informatiemodel Intact & leesbaar: Digitaal object Weergeefbaar: Digitaal Document Begrijpelijk & betrouwbaar: digitaal archief document Archival Information Package Identifier Record -Origineel -Migraties -Metadata Checksum Slide 11 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

12 PwC Het model gaat uit van een standaard terminologie (2) Digitaal object = Een verzameling van bits & bytes De manier van opslaan ≠ weergave => digitaal document Kenmerken Volatiel Dynamisch Herbruikbaar Aanpasbaar ↔ Digitaal archief document : vast+ statisch Relatie tussen archiefdocument – digitaal object 1-1: 1 brief = 1 PDF bestand 1-∞: 1 web pagina = 1 HTML bestand, 5 images, 1 CSS,… ∞-1: 4 rekeningen = 1 Excel bestand 2. Het Informatiemodel Slide 12 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

13 PwC Het model gaat uit van een standaard terminologie (3) 2. Het Informatiemodel Digitaal object Digitaal document Digitaal Archief document Slide 13 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

14 PwC Behoud van het digitaal document Het digitaal document is mogelijk een representatie van het originele (weergave) Behoud strategie Hard Copy Technologisch museum Conversie Migratie Emulatie 2. Het Informatiemodel Slide 14 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

15 PwC Het Informatiemodel is gebaseerd op het OAIS referentiemodel OAIS = Open Archival Information System SIP  AIP  DIP 2. Het Informatiemodel Slide 15 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

16 PwC Het Informatiemodel is gebaseerd op het OAIS referentiemodel (2) 2. Het Informatiemodel Slide 16 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

17 PwC Belang van metadata Functie Identificatie Beschrijving van de context ◦Aanmaak ◦Beheer Retrieval Betrouwbaarheid Vereisten Expliciet en statisch Goed gestructureerd Gerelateerd met archiveringsdocument Mogelijkheden tot export Herbruikbaar Digitaal duurzaam Opslag Ingesloten Apart bestand Database Vb: eDAVID methode = ingekapseld in 1 AIP of XML container volgens een schema 2. Het Informatiemodel Slide 17 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

18 PwC Preservation Planning Diensten model Administration Workflow Ingest Archive Producer interfaces Web PortalApplication Access SearchDissemination Consumer interfaces Web PortalApplication AuditRequests Temporary storage Storage Catalog 2. Het Informatiemodel Slide 18 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

19 PwC Informatiemodel - Hoofdproces 2. Het Informatiemodel Interface (portaal) aangepast aan bestaande systemen door ingang keuze Bepalen van het niveau van validatie en kwaliteitscontrole Producers Slide 19 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

20 PwC Informatiemodel – Voorbereiden van de archiveringsaanvraag 2. Het Informatiemodel Uitgaan van een bestaand document Gegevens worden achteraf opgeladen naar een portaal Producers P a r t n e r s Selectie document Invullen meta gegevens Content data object Representation Information :  Referentie  Datum van aanmaak  Auteur  Taxonomie  Type  Indicatie bewaartermijn Producers Slide 20 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

21 PwC Informatiemodel – Validatie archiveringsaanvraag 2. Het Informatiemodel Validatie document en metadata gegevens Moet een kwaliteitscontrole nog gebeuren of werd deze reeds uitgevoerd? Bij niet valideren: is een correctie mogelijk of moet een nieuwe aanvraag gemaakt worden? Slide 21 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

22 PwC Informatiemodel - Hoofdproces 2. Het Informatiemodel Overeenkomen wie wat doet en wanneer om tot een AIP te komen Producers Submission agreement Slide 22 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

23 PwC Informatiemodel – Submission Information Package 2. Het Informatiemodel Informatie voor behoud van de gegevens: Oorsprong Context (in relatie met externe informatie) Referentie(s) Beveiliging zoals checksum voor kwaliteitscontrole Rechten: auteursrechten, toegangsrechten Overeenkomen welke informatie in de SIP opgeslagen wordt Slide 23 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

24 PwC Informatiemodel – Archival Information Package 2. Het Informatiemodel Meerdere SIP’s voor één AIP mogelijk Meerdere AIP’s voor één SIP mogelijk Toevoegen van hetzelfde document in een ander overeen te komen formaat (PDF/A, TIFF, JPEG2000) Toevoegen van systeem informatie, beveiliging, persoonsinformatie Slide 24 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

25 PwC Informatiemodel – Ultieme doelstelling Trusted digital depository Attributen van een betrouwbaar digitaal depot 1.Navolging OAIS model 2.Administratieve verantwoordelijkheid 3.Organisatorische levensvatbaarheid 4.Financiële duurzaamheid 5.Technologische en procedurele geschiktheid 6.Systeembeveiliging 7.Procedurele verantwoordingsplicht 2. Het Informatiemodel Slide 25 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

26 PwC Digitaal Depot Levert diensten voor de archivering op lange termijn Deze diensten worden beschreven in de blauwdruk De diensten zijn gebaseerd op het OAIS model 2. Het Informatiemodel Slide 26 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

27 PwC Samenstelling van de generieke blauwdruk Business architectuur: diensten die beschikbaar zijn voor de producers en de consumers Gegevensarchitectuur: beheren van metadata, mogelijkheden om archiefstukken op te vragen op basis van metadata, gegevens uitwisseling tussen diensten en actoren Applicatie architectuur: bepalen van de samenhang van de software, niveau van automatisatie binnen het archief Technologische architectuur: technische eigenschappen van de oplossing zoals lager-niveau implementatievereisten en ondersteuning voor infrastructuur. Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen Slide 27 2. Het Informatiemodel

28 PwC Zijn er nog bijkomende vragen of opmerkingen? ? 2. Het Informatiemodel Slide 28 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

29 PwC Volgende stappen 3 Slide 29 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

30 PwC In een volgende stap stellen we de generieke blauwdruk op die als basis dient voor de behoefteanalyse Mobilisatie Generieke blauwdruk BehoefteanalyseStappenplan 3. Volgende stappen Slide 30 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen Welke behoeften en functionaliteiten zijn nuttig / ontbreken in de generieke blauwdruk? Hoe verloopt de workflow van archivering en welke zijn de generieke elementen? Welke noden inzake interne en externe ontsluiting zijn er? 1 3 2 Welke archiefbestanden zouden in beheer kunnen worden gegeven bij het VIAA +? 4 Bestaande diensten en voorzieningen bij de partners

31 PwC Deze wordt in detail voorgesteld en besproken op de volgende klankbordgroep Mogelijke data Donderdag 25 juli Dinsdag 6 augustus Mobilisatie Generieke blauwdruk BehoefteanalyseStappenplan 3. Volgende stappen Slide 31 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen Welke behoeften en functionaliteiten zijn nuttig / ontbreken in de generieke blauwdruk? Welke noden inzake interne en externe ontsluiting zijn er? 3 2

32 Bedankt voor uw inbreng! © 2013 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

33 PwC Appendix Slide 33 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

34 PwC Behoefteanalyse en functionele analyse Mobilisatie Generieke blauwdruk BehoefteanalyseStappenplan Deliverables Activities Inleidend gesprek Kick-off meeting Informatiemodel Generieke blauwdruk Validatie Behoefteanalyse Marktverkenning Terugkoppeling Validatie Projectfiches Prioritiseren Stappenplan Case Validatie Verslag Informatiemodel Generieke blauwdruk Stuurgroepverslag Informatiemodel Generieke blauwdruk Marktverkenning Stuurgroepverslag Programma Stappenplan Case Stuurgroepverslag Slide 34 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen

35 PwC Business case Mobilisatie Evaluatie diensten- aanbod Operationeel model Financieel model Deliverables Activities Inleidend gesprek Kick-off meeting Beschrijving van de diensten Impact voor de partners Organisatorische en beheersaspecten Juridische aspecten Stappenplan Kostenmodel Waarde-inschatting, tarifering en co- financiering Verslag Rapport dienstverlening en impactanalyse Stuurgroepverslag Rapport operationeel dienstenmodel Stappenplan Stuurgroepverslag Kostenmodel Scenario’s Financieel model Stuurgroepverslag Slide 35 Juni 2013 Digitaal Archief Vlaanderen


Download ppt "Digitaal Archief Vlaanderen Juni 2013 Klankbordgroep Informatiemodel www.pwc.com."

Verwante presentaties


Ads door Google