De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatregelen Sectoraal Akkoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatregelen Sectoraal Akkoord"— Transcript van de presentatie:

1 Maatregelen Sectoraal Akkoord
Frans Cornelis (AgO) bz.vlaanderen.be Gerda Serbruyns (AgO) Frieda Van Roost (departement BZ) bz.vlaanderen.be FRANS: 15 slides Totaal: 14u35 – 15u05 U vraagt, wij draaien ! Het komende half uur gaan wij dieper ingaan op de 10 maatregelen die zijn ontwikkeld in het kader van het sectoraal akkoord. Ik zal zelf de inleiding hierop geven; de maatregelen zelf hebben we opgesplitst: Frieda Van Roost van de de afdeling Personeelsregelgeving zal de maatregelen toelichten die verder worden uitgewerkt in het VPS; ik zal zelf een aantal maatregelen toelichten die kunnen worden uitgevoerd in het kader van P&O, en Gerda Serbruyns (AgO) mag het tot slot hebben over de 10de maatregel.

2 Ontwerpproces onderhandelingen binnen het Sectoraal Akkoord: startpunt december 2004 interactieve beleidsvorming met stakeholders die verschillende belangen hebben uitvoerbaar binnen de organisatie en binnen de looptijd van het Sectoraal Akkoord zeer beperkte financiële speelruimte trechter principe: van > 120 voorstellen naar enkele gesteund door stevige achtergrondinformatie: onderzoek waar mogelijk FRANS Inleiding: 5 slides 14u35 – 14u45 Kort overlopen: 5 slides in 10 minuten maximum.

3 Ontwerpprincipes geïntegreerd beleid, niet alleen een “ouderenbeleid”
het moet van 2 kanten komen: personeelslid en organisatie moeten investeren beperkt centraal kader, concrete invulling op niveau van entiteit FRANS Inleiding: 5 slides 14u35 – 14u45 Kort overlopen: 5 slides in 10 minuten maximum.

4 Ontwerpprincipes: terugblik
DROOM RESULTAAT Meer dan “ouderenbeleid” Tweerichtingsverkeer Concrete invulling door autonome entiteiten FRANS Inleiding: 5 slides 14u35 – 14u45 Kort overlopen: 5 slides in 10 minuten maximum.

5 Geïntegreerd personeelsbeleid
Ontwerpschema correctief preventief minder werken anders werken Landingsbaan Combinatiebeleid Jobaanpassing Geïntegreerd personeelsbeleid FRANS Inleiding: 5 slides 14u35 – 14u45 Kort overlopen: 5 slides in 10 minuten maximum.

6 Overzicht maatregelen
minder werken anders werken Landingsbaan Combinatiebeleid 1. Appreciatierecht 2. Voorrangsrecht Belastende beroepen 3. Eindeloopbaanverlof 4. Gefractioneerde loopbaan 6. Vervangingspool Tijdsparen / flexibele werktijden (*) correctief preventief 5. Interne mobiliteit stimuleren 7. Perspectief- gesprekken 8. Andere rollen 9. Recht op ontwikkeling 10. Communicatie campagne Telewerken (*) Verblijfduur in de functie: perspectiefgesprek met “doorgedreven inspanning” FRANS Inleiding: 5 slides 14u35 – 14u45 Kort overlopen: 5 slides in 10 minuten maximum. (*) verder uitbouwen bestaande afspraken Jobaanpassing Geïntegreerd personeelsbeleid

7 1. Appreciatierecht Contouren Realisatie maart 2008
vanaf 60: geen automatische pensionering na 222 dagen ziekte leidinggevende kan beslissen dat iemand verder mag werken, bv. na langdurige ziekte Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS + rondzendbrief 2006/8 vanaf 1/7/2006 FRIEDA 5 slides u u55

8 2. Voorrangsrecht Belastende Beroepen
Contouren personeelsleden die in ploegen werken krijgen voorrang als er binnen hun eigen entiteit een vacture in dagdienst vrijkomt dit voorrangsrecht gaat boven herplaatsing Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS FRIEDA 5 slides u u55

9 3. Eindeloopbaanverlof Contouren 1 extra verlofdag vanaf 55jr
2 extra verlofdagen vanaf 57jr 3 extra verlofdagen vanaf 59jr 4 extra verlofdagen vanaf 60jr 5 extra verlofdagen vanaf 61jr Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS + rondzendbrief 2007/23 vanaf 1/1/2008 FRIEDA 5 slides u u55

10 4. Gefractioneerde Loopbaan
Contouren ¼ en 1/5 loopbaanonderbreking mogelijk. Onder 50: gunst, boven 50:recht ouderschapsverlof ook mogelijk onder vorm van 1/5 loopbaanonderbreking na 50 kan halftijdse loopbaanonderbreking herroepen worden bijstandsverlof voor alleenstaande ouders met kinderen onder 16jr. kan verdubbeld worden Realisatie maart 2008 Statutair volledig gerealiseerd vanaf 1 mei 2007 FRIEDA 5 slides u u55

11 5. Interne mobiliteit stimuleren
Contouren Mogelijkheid voorzien om te kandideren voor een functie van een lagere rang (bv. hoofdmedewerker – medewerker) Realisatie maart 2008 Gerealiseerd in ontwerp tot wijziging VPS FRIEDA 5 slides u u55

12 6.Vervangingspool Contouren Realisatie april 2008
Tijdelijke personeelsnoden opvangen 3 mogelijkheden: Werk-wijzer tijdelijke personeelsleden einde contract externe werving Soepel en snel Paritaire begeleidingscommissie Realisatie april 2008 Opdracht Jobpunt Vlaanderen Concrete uitwerking volop bezig FRANS slides u55 – 15u03

13 7. Andere rollen Contouren nieuwe rollen oppakken in huidge functie
meest bekend: mentorrol alternatieven: communicatie, kennismanagement, overheidsopdrachten, projecten … Realisatie maart 2008 opstart talentmanagement: doorgroeiopdrachten, actieleren als ontwikkelmogelijkheden; kan niet gerealiseerd worden zonder dat hiërarchische lijn sponsorrol op zich neemt FRANS slides u55 – 15u03 BIJWERKEN maart 2008.

14 8. Perspectiefgesprekken
Contouren Perspectiefgesprek = gesprek over loopbaan Recht voor iedereen, ook leidinggevende kan het aanvragen Met bijna-resultaatgarantie voor verblijfsduur >10 jaar in zelfde functie FRANS slides u55 – 15u03 BIJWERKEN maart 2008. Realisatie maart 2008 Onderdeel selectieprocedure middenkader. Format perspectiefgesprek (willen-kunnen-moeten-mogen bestaat). Loopbaan Ontwikkel Centrum kan ondersteunen.

15 9. Recht op ontwikkeling Contouren Realisatie maart 2008
centraal budget om loopbaangerichte vorming te financieren voorwaarde: perspectiefgesprek en IOP Realisatie maart 2008 budgetpost beschikbaar vanaf 2008 aanspreekpunt: AgO er wordt gezocht naar een ‘slimme’ procedure, waardoor de ‘IOP-bureaucratie’ vermeden wordt FRANS slides u55 – 15u03 BIJWERKEN maart 2008.

16 10. Communicatiecampagne
Contouren communicatie dat Sectoraal Akkoord bouwstenen bevat, maar dat realisatie in de entiteiten moet vorm krijgen cultuurondersteunend: aandacht voor leeftijd is onderdeel duurzaam personeelsbeleid Realisatie maart 2008 12/12/2007: start voor P&O 01/02/2008: ZINsessie voor vakorganisaties 06/03/2008: start voor leidinggevenden 18/04/2008: ZIN om samen te werken voor managementassistenten GERDA slide 15u03 – 15u05


Download ppt "Maatregelen Sectoraal Akkoord"

Verwante presentaties


Ads door Google