De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatregelen Sectoraal Akkoord Frans Cornelis (AgO) bz.vlaanderen.be Frieda Van Roost (departement BZ) bz.vlaanderen.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatregelen Sectoraal Akkoord Frans Cornelis (AgO) bz.vlaanderen.be Frieda Van Roost (departement BZ) bz.vlaanderen.be."— Transcript van de presentatie:

1 Maatregelen Sectoraal Akkoord Frans Cornelis (AgO) frans.cornelis@ bz.vlaanderen.be Frieda Van Roost (departement BZ) frieda.vanroost@ bz.vlaanderen.be Gerda Serbruyns (AgO) gerda.serbruyns@bz.vlaanderen.be

2 Ontwerpproces onderhandelingen binnen het Sectoraal Akkoord: startpunt december 2004 interactieve beleidsvorming met stakeholders die verschillende belangen hebben uitvoerbaar binnen de organisatie en binnen de looptijd van het Sectoraal Akkoord zeer beperkte financiële speelruimte trechter principe: van > 120 voorstellen naar enkele gesteund door stevige achtergrondinformatie: onderzoek waar mogelijk

3 Ontwerpprincipes 1.geïntegreerd beleid, niet alleen een “ouderenbeleid” 2.het moet van 2 kanten komen: personeelslid en organisatie moeten investeren 3.beperkt centraal kader, concrete invulling op niveau van entiteit

4 Ontwerpprincipes: terugblik DROOM RESULTAAT Meer dan “ouderenbeleid” Tweerichtingsverkeer Concrete invulling door autonome entiteiten

5 Ontwerpschema correctiefpreventief minder werken anders werken LandingsbaanCombinatiebeleid Jobaanpassing Geïntegreerd personeelsbeleid

6 correctiefpreventief minder werken anders werken 5. Interne mobiliteit stimuleren 7. Perspectief- gesprekken 8. Andere rollen 9. Recht op ontwikkeling 10. Communicatie campagne Telewerken (*) Verblijfduur in de functie: perspectiefgesprek met “doorgedreven inspanning” 1. Appreciatierecht 2. Voorrangsrecht Belastende beroepen 3. Eindeloopbaanverlof 4. Gefractioneerde loopbaan 6. Vervangingspool Tijdsparen / flexibele werktijden (*) Overzicht maatregelen (*) verder uitbouwen bestaande afspraken LandingsbaanCombinatiebeleid Jobaanpassing Geïntegreerd personeelsbeleid

7 1. Appreciatierecht Contouren vanaf 60: geen automatische pensionering na 222 dagen ziekte leidinggevende kan beslissen dat iemand verder mag werken, bv. na langdurige ziekte Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS + rondzendbrief 2006/8 vanaf 1/7/2006

8 2. Voorrangsrecht Belastende Beroepen Contouren personeelsleden die in ploegen werken krijgen voorrang als er binnen hun eigen entiteit een vacture in dagdienst vrijkomt dit voorrangsrecht gaat boven herplaatsing Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS

9 3. Eindeloopbaanverlof Contouren 1 extra verlofdag vanaf 55jr 2 extra verlofdagen vanaf 57jr 3 extra verlofdagen vanaf 59jr 4 extra verlofdagen vanaf 60jr 5 extra verlofdagen vanaf 61jr Realisatie maart 2008 Statutair geregeld in ontwerp wijziging VPS + rondzendbrief 2007/23 vanaf 1/1/2008

10 4. Gefractioneerde Loopbaan Contouren ¼ en 1/5 loopbaanonderbreking mogelijk. Onder 50: gunst, boven 50:recht ouderschapsverlof ook mogelijk onder vorm van 1/5 loopbaanonderbreking na 50 kan halftijdse loopbaanonderbreking herroepen worden bijstandsverlof voor alleenstaande ouders met kinderen onder 16jr. kan verdubbeld worden Realisatie maart 2008 Statutair volledig gerealiseerd vanaf 1 mei 2007

11 5. Interne mobiliteit stimuleren Contouren Mogelijkheid voorzien om te kandideren voor een functie van een lagere rang (bv. hoofdmedewerker – medewerker) Realisatie maart 2008 Gerealiseerd in ontwerp tot wijziging VPS

12 6.Vervangingspool Contouren Tijdelijke personeelsnoden opvangen 3 mogelijkheden: –Werk-wijzer –tijdelijke personeelsleden einde contract –externe werving Soepel en snel Paritaire begeleidingscommissie Realisatie april 2008 Opdracht Jobpunt Vlaanderen Concrete uitwerking volop bezig

13 7. Andere rollen Contouren nieuwe rollen oppakken in huidge functie meest bekend: mentorrol alternatieven: communicatie, kennismanagement, overheidsopdrachten, projecten … Realisatie maart 2008 opstart talentmanagement: doorgroeiopdrachten, actieleren als ontwikkelmogelijkheden; kan niet gerealiseerd worden zonder dat hiërarchische lijn sponsorrol op zich neemt

14 8. Perspectiefgesprekken Contouren Perspectiefgesprek = gesprek over loopbaan Recht voor iedereen, ook leidinggevende kan het aanvragen Met bijna-resultaatgarantie voor verblijfsduur >10 jaar in zelfde functie Realisatie maart 2008 Onderdeel selectieprocedure middenkader. Format perspectiefgesprek (willen-kunnen-moeten- mogen bestaat). Loopbaan Ontwikkel Centrum kan ondersteunen.

15 9. Recht op ontwikkeling Contouren centraal budget om loopbaangerichte vorming te financieren voorwaarde: perspectiefgesprek en IOP Realisatie maart 2008 budgetpost beschikbaar vanaf 2008 aanspreekpunt: AgO er wordt gezocht naar een ‘slimme’ procedure, waardoor de ‘IOP-bureaucratie’ vermeden wordt

16 10. Communicatiecampagne Contouren communicatie dat Sectoraal Akkoord bouwstenen bevat, maar dat realisatie in de entiteiten moet vorm krijgen cultuurondersteunend: aandacht voor leeftijd is onderdeel duurzaam personeelsbeleid Realisatie maart 2008 12/12/2007: start voor P&O 01/02/2008: ZINsessie voor vakorganisaties 06/03/2008: start voor leidinggevenden 18/04/2008: ZIN om samen te werken voor managementassistenten …


Download ppt "Maatregelen Sectoraal Akkoord Frans Cornelis (AgO) bz.vlaanderen.be Frieda Van Roost (departement BZ) bz.vlaanderen.be."

Verwante presentaties


Ads door Google