De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke van der Geest - Ahuis Brussel 30 juni 2009 Het krachtenveld waarin ik opereer strategisch omgevingsmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke van der Geest - Ahuis Brussel 30 juni 2009 Het krachtenveld waarin ik opereer strategisch omgevingsmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Marijke van der Geest - Ahuis Brussel 30 juni 2009 Het krachtenveld waarin ik opereer strategisch omgevingsmanagement

2 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 2 Wat is eigenlijk een project? Toenemende voorspelbaarheid van: ­de resultaten / uitkomsten ­de weg / het proces / de inspanningen Routine ­BiBu ­Procedureel ­Zeker ­Duidelijk ­Bekend Improvisatie ­Ad hoc ­Procesmatig ­Onzeker ­Vaag ­Nieuw Plan ProjectProcesProgramma

3 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 3 Een project is resultaatgericht Effecten Werk: dat wat gedaan moet worden ten behoeve van R Doel(stelling): dat waarnaar men streeft ­Bereikte doelen ­Spinn-off ­Uitkomsten ­... Resultaat: dat wat klaar is, als het klaar is Werk Gebruik Problemen Bedreigingen Motieven Ideeën Kansen Idealen ­Oplossing ­Middel ­Deliverable ­Output ­... Resultaat Project in ruime zin Project in enge zin Gestelde doelen Beoogd resultaat Wat is / doet het? Nu Straks

4 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 4 Twynstra Gudde projectmanagement – de methode Beheersen Faseren Beslissen TGKIOTGKIOTGKIOTGKIO Project- opdracht Project- programma Project- ontwerp Realisatie- programma Nazorg- programma TGKIO (Hoe)(Maken)(Idee) (Hoe te maken) (Wat) OntwerpRealisatieNazorg Voor- bereiding DefinitieInitiatief (In stand houden) Tijd Geld Kwaliteit Informatie Organisatie Beheers-aspecten T G K I O

5 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 5 De projectomgeving tussen twee uitersten Stabiel –De omgeving is rustig en de eventuele veranderingen daarin zijn voorspelbaar: Turbulent –Onbekend welke omgeving relevant is of kan worden, of en zo ja welke ontwikkelingen daar plaatsvinden De volgende tussenposities zijn zoal denkbaar: een stabiele coalitie, een bekende fysieke omgeving, een door velen ervaren urgentie, niet zichtbare weerstand, controversieel beleid, een zeer hectische context, geen visie,.........

6 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 6 Het omgaan met de omgeving vereist aandacht voor: –partijen met mogelijke invloed op het project (de weg en het resultaat) –aard, richting en kracht van deze invloeden –kans van optreden en (mogelijk) effect van deze invloeden –mogelijkheden deze beïnvloeding te voorkomen, te neutraliseren of te benutten ­De omgeving is primair van belang voor de opdrachtgever en de projectleider ­En secundair voor alle projectmedewerkers

7 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 7 Economische situatie Markt Politieke omgeving Demografische onwikkeling Wet- en regelgeving ArbeidsmarktSociale klimaat Mondiale gebeurtenissen (Nieuwe) technologie Organisatie Project In de omgeving spelen nogal wat factoren een rol Achter elke factor zit vaak een actor

8 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 8 In de omgeving spelen nogal wat actoren hun rol Burgers Politici Actiegroepen Overheden Concurrenten Leveranciers Financiers Aandeelhouders Gebruikers en klanten Slachtoffers Vak- bonden Werknemers Organisatie Project

9 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 9 De actoren bij een project Projectleider Gebruikers ‘Slachtoffers’ Klanten Beheerders Toetsers deelprojectleiders Inspanningsleiders Medewerkers Toeleveranciers Chefs van Inspannings- en deelprojectleiders en medewerkers Extern Financiers Intern Sponsors Opdrachtgever Toetsers Beslissers Uitvoerders Gebruikers Leveranciers Derden

10 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 10 Met verschillende belangen kan verschillend worden omgegaan Ik-oriëntatie Wij-oriëntatie Toenemende invloed Meeweten Meedenken Meedoen 0. Niet actief betrekken 1. Informeren 2. Adviseren 3. Toetsen 4. Uitvoeren 5. Managen 6. Beslissen

11 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 11 Meedenken Meebeslissen De actoren bij een project hebben verschillende bijdragen Meeweten Meedoen Beslissers Uitvoerders GebruikersLeveranciers

12 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 12 Tussen vriend en vijand (Wees duidelijk) Vijanden (Wees zakelijk) Coalitiegenoten Vrienden (Wees openhartig) Opponenten (Toon respect) Opportunisten (Vraag hun mening) Twijfelaars Onderling vertrouwen Gelijke belangen Ja Nee Ja

13 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 13 Opdracht: maak een omgevingsanalyse; breng de omgeving in kaart, in twee stappen (1) Stap 1 De actoren –Identificeer de (relevante) partijen, met hun rol en betrokkenheid (meeweten, meedenken, meebeslissen, meedoen) Maak zichtbaar in de cirkel door plakken geeltjes

14 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 14 Opdracht: maak een omgevingsanalyse; breng de omgeving in kaart, in twee stappen (2) Stap 2 Bepaal de invloed per partij uit stap 1: de aard (positief/negatief) als functie van bijvoorbeeld: –de kracht (sterk / zwak), het project gunstig of ongunstig gezind –de positie (veraf / dichtbij) –het belang van “meekrijgen” van de partij Maak zichtbaar in de matrix “tussen vriend en vijand”, door plakken geeltjes

15 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 15 Vervolg na omgevingsanalyse Naar aanleiding van beeld dat ontstaat: -Activiteiten bedenken om alle groepen uit de actorenanalyse goed in hun rol te laten functioneren -Activiteiten bedenken hoe het krachtenveld dat in beeld in in de matrix te bespelen, te managen Omgevingskaart maken

16 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 16 Financier Hiërar- chische chef Lijn- en staf- mgnt Project- mede- werkers Derden Eind- gebruikers Gebruikers Gedele- geerd opdracht- gever Belangen- groepen (Klant) Opdracht- gever Een omgevingsanalyse levert een omgevingskaart op Project- leider = operationele lijn = informerende lijn = hiërarchische lijn

17 © Twynstra Gudde 30-6-2009 Het krachtenveld waarin ik opereer 17 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Marijke van der Geest - Ahuis www.twynstragudde.nl


Download ppt "Marijke van der Geest - Ahuis Brussel 30 juni 2009 Het krachtenveld waarin ik opereer strategisch omgevingsmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google