De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012

2 2 Inhoud (1) Continuïteitsplanning - wat en waarom? Opzet continuïteitsplanning bij de VO? CCVO –Rol –Samenstelling –Escalatie –Activatie

3 3 Inhoud (2) Handleiding continuïteitsplanning Oefenen Zandbakoefening 12/4/2012 –Scenario –Wat gebeurt er concreet Vragen

4 Continuïteitsplanning – wat en waarom? Wat? Beheersproces ikv deugdelijk bestuur (organisatiebeheersing) Waarom? Stelt een organisatie in staat voorbereid en georganiseerd te zijn bij incidenten, want bij crisis daalt het IQ tot 0! 4

5 Waarom is BCP nodig? 5

6 Continuïteitsplanning bij de VO Holistische aanpak (> ICT) Getrapt systeem 1.Niveau entiteit 2.Niveau beleidsdomein 3.Niveau Vlaamse overheid (Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid = CCVO) 6

7 Continuïteitsplanning bij de VO (2) 3 impactrisico’s Onbeschikbaarheid van 1. gebouw/infrastructuur 2. werknemers/expertise 3. ICT/telecommunicatie 3 classificaties Kritisch (0-48u) Essentieel (3d-14 d) Noodzakelijk (tot 8 weken) 7

8 CCVO – samenstelling (1) Vaste samenstelling 1.Voorzitter 2.Secretariaat 3.Afdeling Preventie en Bescherming 4.Afdeling Communicatie 5.Kabinetten Minister President Peeters en Minister Bourgeois 8

9 CCVO – samenstelling (2) Aanvullend afhankelijk van het incident 1.Vertegenwoordiger luik Facility (AFM); 2.Vertegenwoordiger luik ICT (e-IB); 3.Vertegenwoordiger AWV; 4.Vertegenwoordiger AZG; 5.Adviseurs 9

10 Escalatieflow Contactnummer 02/55330112 Wanneer 1.Meerdere entiteiten geïmpacteerd Maar nuanceringen Onder controle dan geen CCVO escalatie maar wel melding aan voorzitter CCVO tijdens incident 10

11 Escalatieflow 2.1 gebouw geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar 3.GID geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar 4.Personeel geïmpacteerd 50% > 3 dagen onbeschikbaar 11

12 Tijd kan men niet terugdraaien! 12

13 CCVO activatie Voorzitter krijgt telefoon Beslissing samenroepen CCVO of niet? Opstart belboom (door wie?) Melding vergaderplaats > waar, wanneer In principe Boudewijngebouw 7B14 Alternatieve site: Ellipsgebouw 13

14 CCVO – Rol & Verantwoordelijkheden Beslissingen nemen 1.Wat is belangrijk voor de VO? 2.Wat eerst opstarten? 3.Alternatieve sites? 4.Terug naar normaal 14

15 CCVO taken (1) Feitenrelaas (wat, waar, hoe, ernst) Bepalen communitiestrategie Informatiedoorstroom naar CCT Aanstellen notulist logboek + neerslag Filtering telefoons door secretariaat Infodoorstroming via liaison officieren 15

16 CCVO taken (2) Geïmpacteerde entiteiten, kritische processen –Welke geïmpacteerd? –Prioritering > wat eerst opnieuw opstarten? –Herstelplan opstellen Rapportering functionele ministers Contacten crisiscellen andere overheden Opvang personeel posttraumatische stress Einde > afsluiten incident + evaluatie 16

17 Handleiding continuïteitsplanning Managementsamenvattingen IMT CMT Crisiscommunicatie Herstelteam Bijlagen 17

18 Incident Management Gebruiken van bestaande procedures Gebouwen –Evacuatiedraaiboek / evacuatieprocedures ICT –GID: helpdesk –Niet-GID: interne procedures Facility –AFM: servicelijn/sitebeheerder –Niet-AFM: gebouwbeheerder/onderhoudsfirma 18

19 Incident Management (2) Algemeen nood- en interventieplan Fasering en escalatieflow 19 Fase0 Klein incident Incident wordt opgespoord Beperkte communicatie achteraf Fase 1 Licht (maar merkbaar) incident Gebouwverantwoordelijke of themaverantwoordelijke stuurt aan IMT-voorzitter wordt ingelicht (geen activatie) Fase 2 Zwaar incident IMT wordt operationeel Voorzitter CMT / voorzitter gebouwenwerkgroep wordt gewaarschuwd die al dan niet beslist tot CMT-activatie Fase 3 Kritisch of zeer zwaar incident Incident wordt beheerd door lokaal CMT of gebouwenwerkgroep indien incident in gebouw lokaal CMT neemt contact op met CCVO

20 Crisismanagement (= CCVO) 3 fases Tijdens de crisis Van activatie tot goedkeuring herstelplan in 11 stappen Beëindigen van de crisis communicatie intern/extern Na het incident = postincidentevaluatie 20

21 Crisiscommunciatie Vooraf Verzamelen relevante informatie Tijdens Verzamelen relevante informatie Crisiscommunicatie of niet? Monitoring van situatie Achteraf Debriefing 21

22 HMT Infrastructuur Personeel ICT/telecommunicatie Actoren Aandacht voor communicatie 22

23 Oefenen Opzet oefeningen? Testen van de bedrijfscontinuïteitsplannen Leermomenten (samenwerking in een crisisteam, op mekaar inspelen,..) Meerdere manieren om te oefenen Via checklists of bepaalde processen doorlopen Simulaties van incidenten (zandbakoefening) De stekker eruit trekken (full interruption) 23

24 Zandbakoefening scenario Op 12 april 2012 breekt een brand uit in het Boudewijngebouw. De melding komt binnen bij de baliemedewerker en het evacuatiealarm treedt in werking. Het volledige gebouw wordt ontruimd. De personeelsleden evacueren op de centrale verzamelplaats. Er gebeurt een check van de aanwezigen. De hulpdiensten zijn intussen ter plaatse en starten de bluswerkzaamheden. Door de bluswerken sijpelt er bluswater door in de serverruimte (verdieping -1). Een aantal servers worden beschadigd door het bluswater. 24

25 Zandbakoefening 12/4/2012 Wat gebeurt er dan concreet? 3 zalen 1.Zaal CCVO 2.Zaal overkoepelende dienstverleners > afstemmen van de bestaande BCP- plannen 3.Zaal voor Crisiscommunicatie voorbereiden berichtgeving extern (Belga), voor personeelsleden, muurkrantbericht, contact 1700 25

26 Timing 9u30 – 10u30 infosessie 10u45 – 11u30 scenario 11u30 – 12u evaluatie 26

27 27 Vragen?


Download ppt "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google