De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plezier beleven aan het reviewen van onderzoek Gertjan Schuiling Lector HAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plezier beleven aan het reviewen van onderzoek Gertjan Schuiling Lector HAN."— Transcript van de presentatie:

1 Plezier beleven aan het reviewen van onderzoek Gertjan Schuiling Lector HAN

2 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Resultaat Bijgepraat over: Het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek en De prijs ‘Kennisproduct van het jaar’. Enthousiast voor reviewen van onderzoek in het hbo:  Door studenten.  Door docenten.  Door onderzoekers en lectoren.

3 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Reviewen Opnieuw bekijken Herzien (revisie) Terugblikken op (overzien, bezinnen) Parade houden(inspectie) Recenseren (boekbespreking) Gezamenlijk beoordelen van onderzoeksliteratuur met de intentie bruikbare begrippen, bevindingen en aanpakken in het eigen denken en handelen te integreren. Leidt tot reflectieve, lerende individuen en groep.

4 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Introductie Zelfstandig adviseur. Lector HAN, Leren in veranderende organisaties. Docent VU, management consultancy. Redacteur Management & Organisatie en medeorganisator 5 e M&O-congres Leren in organisaties (juni 2010). Lectorenkring Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Juryvoorzitter Kennisproduct 2010.

5 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Waarom onderzoek? ‘Studenten opleiden die met een kritische houding in de beroepspraktijk werkzaam zijn en kunnen bijdragen aan een vernieuwing van die beroepspraktijk.’ (Bron: Europese ministers, 2009) De redenering is dus: als studenten onderzoek doen ontwikkelen zij een kritische houding en dat leidt tot vernieuwing beroepspraktijk Hoe valide is die redenering? Evidence-based? Leidt beheersen van onderzoeksvaardigheden tot een kritische houding? Veel wetenschappelijk onderzoekers volgen de mainstream. Niet kritisch, niet vernieuwend. Neem Academy of Management: The Great Divide tussen onderzoek en praktijk in HRM. 2001. 2007. Kritische groep wetenschappers, maar niet vernieuwend. Men constateert telkens dat de kloof alleen maar groter wordt.

6 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Hbo heeft ook een kloof Tussen wat we zeggen dat we willen / wat we doen en bereiken. Deze kloof is slecht bespreekbaar en maakt ongelukkig. Mijn ervaring: kleine vernieuwingen werken het best.  Docenten schrijven reportages voor vaktijdschrift. Betaald. Geeft gezag en materiaal voor onderwijs.  Reviewen van wetenschappelijke en professionele literatuur in kenniskring, 2 per bijeenkomst.

7 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Reviewen Hoog ontwikkelde vaardigheid in wetenschappelijke journals: publiceren of niet? Research and development in de industrie  Voorbeeld ZOR-F.  Bijhouden van je literatuur is beslissend voor concurrentievoordeel bedrijf. Die urgentie en die spanning, hoe krijg je die in hbo, bij docenten en studenten? Gewoon doen: ieder beleeft er plezier aan.

8 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Review als participatie Reviewen breidt zich uit:  Via leden kk naar bachelor en masterprogramma’s.  Via lectorenkring naar jury kennisproduct van het jaar.  Via jury naar onderzoekseenheid HAN Educatie. Verklaring:  Door literatuur te reviewen krijg je meer kennis en ontwikkel je een eigen oordeel.  Je wordt deel van een kennisgemeenschap die veel groter is dan je afdeling of zelfs je hogeschool.  Dat geeft empowerment. In die kennisgemeenschap gebeuren spannende dingen, reviewen is een instap om mee te gaan doen.

9 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Leren via handelen (Argyris & Schön) Double loop leren Sturende variabelenActiestrategieënResultaten Single loop leren

10 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Interactiepatroon tijdens review Onderzoekende dialoog over concreet uitgevoerd onderzoek:  Informatief  Leidt tot reflectie op het eigen perspectief  Verrijking en verbreding van taal en vaardigheden. Concrete oefening in Model II gedrag (Argyris):  Valide (valideerbare) informatie  Vrije (geïnformeerde) keuze  Intern commitment.

11 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Interactiepatroon in organisaties In organisaties is Model I dominant. Gedrag wordt gestuurd door waarden als:  Beheers de situatie  Win zoveel mogelijk, verlies zo min mogelijk  Onderdruk negatieve gevoelens  Wees rationeel. Dit model heeft ons veel gebracht. Maar het heeft als nadeel dat het antileren is.  Model II waarden maken double loop leren mogelijk: ontdekken en corrigeren van fouten in je aannames.  Dat vergt reflectie en een onderzoekende dialoog waarin Model II waarden leidend zijn.

12 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Het Forum Landelijke netwerk van lectoren werkzaam aan hogescholen. Met klein budget van hbo-raad.  De 1 oktober conferentie.  Lectorenkringen (expertisekringen).  Projecten zoals Open Access.  http://www.lectoren.nl/ http://www.lectoren.nl/

13 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Kwaliteitsdiscours Peer reviews, ‘learning by doing’. Kritisch, collegiaal en multidisciplinair. Aan de hand van onderzoeken of onderzoeksvoorstellen in hbo. Zo ook zicht krijgen op kennisproducten buiten de eigen discipline. In een setting waar we van elkaar leren en samen een klimaat creëren waarin niet het beoordelen maar het uitwisselen van informatie voorop staat.

14 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Planning 9 december 2010 de vakgebieden techniek en educatie/methodologie. 17 maart 2011 techniek en gamma (sociaal en bedrijfskundig). 16 juni 2011 alpha (kunst of recht) en gamma. Steeds vanaf 12.00 uur in het Walter Maashuis in Bilthoven.

15 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Resultaat peer reviews Voor de gereviewde:  nieuwe ideeën die zijn/haar onderzoek verrijken. Voor de reviewers:  meer vaardigheid in reviewen. Voor hbo:  een beproefde methode ontwikkelen voor een open en openbare dialoog over kennisproducten in het hbo.

16 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Werkwijze Lector introduceert onderzoeker. Onderzoeker presenteert onderzoek. Reviewer 1. Reviewer 2. Antwoord onderzoeker: wat haal ik eruit; wat ziet reviewer over het hoofd Gesprek. Reflectie:  Hoe is het reviewproces verlopen? Hoe ervaart de gereviewde dit? Wat zijn de observaties van anderen? Wat zou helpen om het reviewproces te verbeteren?  Wat zegt deze review over onze kwaliteitscriteria voor kennisproducten?

17 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Criteria praktijkgericht onderzoek Jury 2010:  Algemeen  Praktijkforum  Onderzoeksforum  Onderwijsforum Elkaar versterkend.

18 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Algemeen 1. Toegankelijk Het onderzoek heeft een kennisproduct (rapport, video, of anderszins) opgeleverd dat toegankelijk is voor hbo- professionals in de beroepspraktijk, collega’s in het onderwijs en studenten. 2. Efficiënt Het onderzoek is efficiënt opgezet en uitgevoerd: de kwaliteit van het product staat in verhouding tot de ingezette middelen.

19 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Praktijkforum 1. Vraaggericht Vraag die relevant is voor de beroepspraktijk Toont aan dat ‘iets’ in een bepaalde situatie werkt (of niet) en voor wie. 2. Wisselwerking theorie en praktijk Inventief en respectvol. 3. Overdraagbare kennis Werkt tijdens project aan kenniscirculatie. 4. Betrokkenen beoordelen de resultaten Bruikbaarheidvoor hun handelen.

20 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Onderzoeksforum 5. Ingebed Bouwt voort op bestaande kennis. 6. Verklarend Verklaart waarom het onderzochte (niet) werkt. 7. Accuraat Dus herhaalbaar.

21 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Onderwijsforum 8.Herkenbare praktijkmensen. Praktijkmensen herkenbaar voor professionals in opleiding. 9.Herkenbare onderzoeker. De onderzoeker met zijn lol, frustratie en begeestering dient zichtbaar te zijn opdat de ontvanger het kan verdisconteren als context en als stukje van de waarheid. Reflecteert op het eigen aandeel in wat werkt en wat niet werkt. 10.Het onderzoek brengt in beweging.

22 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling 5 nominaties uit 15 inzendingen 1. Verpleegkundige Revalidatie Richtlijn (VRB) Hogeschool Utrecht, lector prof. dr. Marieke Schuurmans, onderzoekers dr. T.Hafsteinsdottir en drs. M. Rensink. 2. Sneller & Beter Thuis Hogeschool Utrecht, lector prof. dr. Marieke Schuurmans, onderzoeker drs. Jita Hoogerduijn. 3. Richtlijn "Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie” Hogeschool Rotterdam, lector dr. Jacomine de Lange, onderzoekers J.H. Groenewoud, dr. J. de Lange.

23 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling 5 nominaties uit 15 inzendingen 4. KOOS kwaliteitsontwikkeling opleidingsscholen Hogeschool Arnhem en Nijmegen, lector dr. Ruud Klarus, onderzoekster drs. Miranda Timmermans. 5. Inspirerende docenten Hogeschool Windesheim,lector dr. Yvonne Leeman, onderzoekster Edith Roefs.

24 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling Sterke punten Zeer concrete en relevante praktijkvraag. Methodisch stap voor stap verantwoord Evidence based. Beroepskrachten die mee ontwikkelen, mee uitproberen, zelfs de journals reviewen. Men weet hiervoor veel middelen te verkrijgen. Legitimering van de uitkomsten als bindend voor het handelen van beroepskrachten (‘richtlijn’).

25 Themadag Onderzoek 2010 Gertjan Schuiling http://www.lectoren.nl/


Download ppt "Plezier beleven aan het reviewen van onderzoek Gertjan Schuiling Lector HAN."

Verwante presentaties


Ads door Google