De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over klasseren en ordenen van problemen met ICPC Kritische analyse van coderen in episode georienteerd onderzoek Leo Pas Sept 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over klasseren en ordenen van problemen met ICPC Kritische analyse van coderen in episode georienteerd onderzoek Leo Pas Sept 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Over klasseren en ordenen van problemen met ICPC Kritische analyse van coderen in episode georienteerd onderzoek Leo Pas Sept 2003

2 Wood & Lamberts Wonca classification committee
1° het episode begrip Wood & Lamberts Wonca classification committee

3 Tweede contact van dezelfde episode
Begin van een episode Ervaren gezondheidsprobleem Ervaren behoefte aan zorg Contactreden Gezondheids- probleem/ diagnose Interventie/ zorgproces Tweede contact van dezelfde episode Gezondheids- probleem/ diagnose Interventie/ zorgproces Contactreden

4 Zorgepisode / episode van zorg
Een episode is een uitgelichte gebeurtenis in de loop van de (medische) geschiedenis van een patient vanaf de eerste presentatie ervan aan een zorgverlener tot en met het laatste deelcontact hiervoor. Een zorgepisode : verwijst dus naar alle zorg die gegeven wordt omwille van omschreven gezondheidssapect van een patiënt. in de tijd omschreven en aaneengesloten periode.

5 Zorgepisode / episode van zorg
Een episode is een uitgelichte gebeurtenis in de loop van de (medische) geschiedenis van een patient vanaf de eerste presentatie ervan aan een zorgverlener tot en met het laatste deelcontact hiervoor. Een zorgepisode : verwijst dus naar alle zorg die gegeven wordt omwille van omschreven gezondheidssapect van een patiënt. in de tijd omschreven en aaneengesloten periode.

6 Coderen met ICPC2

7 Structuur ICPC Componenten A B D F H K L N P R S T U W X Y Z 1 2 3 4 5
6 7 A. Algemeen en niet gespecifieerd B. Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel D. Spijsverteringsorganen F. Oog H. Oor K. Cardiovasculair stelsel L. Bewegingsapparaat N. Zenuwstelsel P. Psychische problemen R. Luchtwegen S. Huid T. Endocriene klieren, stofwisseling en voeding U. Urinewegen W. Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling X. Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten Y. Geslachtsorganen man, inclusief borsten Z. Sociale problemen

8 7 componenten Component 1 = code -01 tot en met -29: symptomen en klachten (taal van patient) Component 2 = code -30 tot en met -49: diagnostische en preventieve verrichtingen Component 3 = code -50 tot en met -59: medikatie behandeling en therapeutische verrichtingen Component 4 = code -60 tot en met -61: uitslagen van onderzoek Component 5 = code -62: administratieve verrichtingen Component 6 = code -63 tot en met -69: verwijzingen en andere contactredenen Component 7 = code -70 tot en met -99: diagnosen en ziektebeelden, met een vaste op etiologie gebaseerde structuur: infectieziekten, neoplasmata, traumata, congenitale aandoeningen en overige ziekten..

9 Wegwijs in ICPC Het gebruik van ICPC voor het registreren van de contactreden Eerst letterkeuze (juiste lichaamssysteem of hoofdstuk) Daarna cijferkeuze volgens component: symptoom, klacht, diagnose, interventie Indien het om meerdere lichaamssytemen gaat: zie ook hoofdstuk A Regels zo specifiek mogelijk (soms na vraag om verduidelijking) (vb.pijn op de borst) volg altijd de terminologie van de patient (vb.geel zien S08 of geelzucht D13) in sommige gevallen wordt klacht door begeleider geformuleerd elk probleem dat patient zelf verbaal naar voren brengt moet als contactreden worden vastgelegd

10 Kiezen van de juiste component
Component 1: symptomen en klachten: zoveel mogelijk standaardisatie meest courante symptomen staan eerst 01 is pijn 26 angst voor kanker 27 angst voor andere ziekte of aandoening 28 functiebeperking/handicap 29 andere symptomen/klachten Component 2: diagnostiek, screening en preventieve handelingen Zelfde codes voor elk hoofdstuk Component 3: medikatie, therapeutische handelingen Zelfde codes in alle hoofdstukken (dikwijls verduidelijking van HA nodig)

11 Component 4 : uitslagen: als de patient expliciet vraagt om uitslagen van eerdere onderzoeken (overweeg -45) Zelfde codes voor elk hoofdstuk Component 5 : administratieve handelingen (-62) Zelfde codes voor elk hoofdstuk Component 6: verwijzingen en andere contactredenen Zelfde codes voor elk hoofdstuk Component 7: diagnose/ziekte

12 Gebruik van ICPC : registreren van diagnosen en interventies
betrouwbaarheid vergroten : Inclusiecriteria / exclusie Diagnose (zorgepisodebenoeming) : enkel uit component 1 en 7 Diensten enkel component 2-6

13 Utilité clinique des concepts liés à CISP
RFE Distinguer RFE 1,2 ét … anamnèse systématique Procedures 4 digits nécessaires Liés à codéfication Liste des diagnostics nouveaux Anciens Liste de problèmes Structure … Assurance de qualité lié thèmes (DM,COPD…) Souvent nécessiatnt une granlaarité plus fine que le CISP Liste d’ Episodes de soins

14 Epidemiologisch belang : zorganalyse en kwaliteit

15 Formation& intervision
ETUDES FLAMANDES CISP De Maeseneer 1989 Derese 1992 Pas 1997 Bartelomeeuwsen 2000 Année 84-86 89 (4m) 96 (3m) 94-99 enrégistrement manuel Inform Encodage chercheur MG Médecins M de stage (n=94) Mg formation (n=110) (n=12) (n=26) Selection Liés RUG randominisés volontaires collecte prospective retrospective assurance de qualité encodage chercheur Formation& intervision néant nombre cts 5505 5609 4783 -

16 FREKWENTE DIAGNOSES

17

18

19 Reasons For Encounter

20 Redenen voor contact

21 Procedures (% / total)

22 Procedures (% / total)

23 Exemple : episode de soins diabetiques

24 Noteren en coderen: mogelijkheden en beperkingen

25 Voldoende opsplitsen in afzonderlijke episodes:
vb. Pt. Met ischemische hartziekte, boezem fibrilleren en daaruit voortvloeiende angst: deze manifestaties vragen een afzonderlijke aanpak en zijn dus afzonderlijke episoden. Regels: coderen in hoogste niveau van specificiteit dat in dit contact mogelijk is inclusiecriteria bevatten het minimum aantal criteria raadpleeg de criteria pas na het formuleren van de diagnose. De criteria zijn geen richtlijnen voor het stellen van een diagnose, en zijn ook niet bedoeld als leidraad voor therapeutische beslissingen. Als niet aan de criteria is voldaan, raadpleeg 'overweeg' houd rekening met eventuele exclusiecriteria.

26 Coding and classifying
Moving Toward International Standards in Primary Care Informatics by C. G. Chute, M.D., Dr.P.H. ICPC2 :

27 Coderen met ICPC2 naar : H Lamberts (Transhis)

28 Kritische analyse episodecoderingen

29

30

31 Kritiek op ICPC Epidemiologische klassen
voor epidemiologische redenen bv. L99 bv –44 ‘préventif’ Assen : te beperkt aantal dimensies Problèmes (Comp1 & 7) Procedures bv Etiologiën Localisatie Kwantificatie (= resultaten) Ernst & Wonca COOP Resultaten vb. K31.01

32 Conclusies Episode registratie zinvol
‘dogmatisme’ vermijden : het kan zonder ICPC onafhankeleijk van episode registratie CISP = classificatie (niet codering) Kwaliteitsverzekering van invoer nodig SOEP notitie episode in DBASE structuur Verdergaande codeer standaardisatie nodig Descriptieve attributen verder te normeren voor basisconcepten


Download ppt "Over klasseren en ordenen van problemen met ICPC Kritische analyse van coderen in episode georienteerd onderzoek Leo Pas Sept 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google