De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaschromatografie en massaspectometrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaschromatografie en massaspectometrie"— Transcript van de presentatie:

1 Gaschromatografie en massaspectometrie

2 chromatografie Rf waarde (referentie waarde) wordt berekend door de door de stof afgelegde afstand te delen door de afstand die het oplosmiddel heeft afgelegd. Deze waarde kan nooit groter zijn dan 1 en is altijd karakteristiek voor elke stof. De soort loopvloeistof en het absorbtiemiddel zijn in deze van belang.

3 Gas-chromatografie Het principe van gaschromatografie berust op de verdeling van de componenten tussen de stationaire fase en mobiele fase. De mobiele fase bestaat uit een draaggas dat over de stationaire fase stroomt. Een gaschromatograaf is opgebouwd uit: Injectiepoort Kolom (stationaire fase) Detector Autosampler (optioneel)

4 Nano-gaschromatograaf
Injectiepoort Kolom Detector

5 Gaschromatograaf

6 Gaschromatogram Oppervlakte onder de piek zegt iets over de hoeveelheid van de stof V (V) t(s) R(f) = tstof/tdragergas

7 De massa spectrometer

8 Monster inbrengen Het monster wordt na het inbrengen in gasvorm gebracht. Dit kan door onder bijvoorbeeld hoogvacuum te werken.

9 Ionisatie Fragmentatie: CO2+ → CO + O+
De gasmoleculen worden beschoten met electronen. En verliezen daardoor een electron uit de buitenste baan. Ze worden positief geladen. Het nu gevormde molecuul is veelal instabiel en zal in brokstukken uiteen vallen. Ionisatie: CO2 + e- →CO2+ + 2e- Fragmentatie: CO2+ → CO + O+

10 Versnelling Daarna worden de gevormde ionen versneld in een zeer precies geregeld electrisch veld.

11 Detectie De ionen worden vervolgens met behulp van een magneetveld gescheiden op basis van hun massa/ladingsverhouding (m/z) waarna de detectie volgt. m = massa van het brokstuk z = lading van het brokstuk (= meestal 1+) In een massaspectrum wordt de intensiteit van iedere m/z weergegeven.

12 Massa spectrometer

13

14 Massaspectrogram

15 Combineren!


Download ppt "Gaschromatografie en massaspectometrie"

Verwante presentaties


Ads door Google