De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REDOXREACTIES Reacties waarbij elementen betrokken zijn Pb(s) + S(s)  PbS(s) Halfreactie / halfvergelijking: reactie waarbij e - vermeld staat. Metaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REDOXREACTIES Reacties waarbij elementen betrokken zijn Pb(s) + S(s)  PbS(s) Halfreactie / halfvergelijking: reactie waarbij e - vermeld staat. Metaal."— Transcript van de presentatie:

1 REDOXREACTIES Reacties waarbij elementen betrokken zijn Pb(s) + S(s)  PbS(s) Halfreactie / halfvergelijking: reactie waarbij e - vermeld staat. Metaal ONGELADEN Niet-metaalZout IONEN: Pb 2+ en S 2- Pb  Pb 2+ + 2 e - S + 2 e -  S 2- Pb = REDUCTOR (staat e - af) S = OXIDATOR (neemt e - op) Totaalreactie: optelsom van beide halfreacties. Redoxreactie: reactie met elektronenoverdracht.

2 REDOXREACTIES Welke deeltjes zijn reductor? Metalen (Fe, Co, Ni, Zn etc) Halogenideionen (Cl -, Br - etc.) Waterstof (H 2 ) C, CO, CH 4 Welke deeltjes zijn oxidator? Metaalionen (Fe 2+, Co 2+ etc) Halogenen (Cl 2, Br 2 etc) Zuurstof (O 2 ) PbO + CO  Pb + CO 2 2 e - CH 4 + 2 O 2  CO 2 + 2 H 2 O

3 REDOX en TABEL 48 Voorbeeld: waterstofperoxide en een aangezuurde oplossing van kaliumjodide. Procedure: 1. vind de betreffende ox en red in tabel 48 ** 2. schrijf beide halfreacties juist over 3. maak de elektronen links en rechts kloppend 4. tel beide halfreacties bij elkaar op 5. vereenvoudig indien nodig ** moeilijkste onderdeel !! Tip: inventariseer het mengsel op sterkste ox en red.

4 Inventarisatie van het mengsel H2O2 H+K+ I-H2OH2O2 H+K+ I-H2O Sterkste oxidator (hoogste) en sterkste reductor (laagste) Tip: 1. verwaarloos positieve metaalionen van groep 1 en 2 (deze zijn te zwakke oxidator) 2.H + hoort altijd bij een oxidator (of staat op zichzelf) 3.In oplossingen vaak water verwaarlozen OXIDATOR: H 2 O 2 + H + ; H 2 O 2 ; ( K + ; H 2 O ) REDUCTOR:H 2 O 2 ; I - ; ( H 2 O )

5 Sterkst! Als er geen H + is, neem je deze! Sterkste reductor

6 H 2 O 2 (aq) H + (aq) K + (aq) + I - (aq) Ox: H 2 O 2 + 2H + + 2 e -  2 H 2 O RED: 2 I -  I 2 + 2 e - Totaal: H 2 O 2 + 2H + + 2I -  2 H 2 O+ I 2 a I 2 (aq) Na + + SO 3 2- Ox: I 2 + 2 e -  2 I - RED: SO 3 2- + H 2 O  SO 4 2- + 2H + + 2 e - Totaal: SO 3 2- +H 2 O +I 2  SO 4 2- +2H + + 2I - b Waterstofperoxide-opl met aangezuurde kaliumjodide-opl. Joodoplossing met natriumsulfietoplossing.

7 Er is geen OH - dus

8 Opstellen van halfreacties Oxidatiegetal: (denkbeeldige) lading (met O = 2- en H = 1+) Oxidatiegetal neemt af bij ox en neemt toe bij red. Σ oxidatiegetallen =0 bij elementen lading ion bij ionen Bij oxidator:zuur milieu met H + voor de pijl en H 2 O na de pijl neutraal milieu met H 2 O voor de pijl en OH - na de pijl

9 Cr 3+  Cr 2 O 7 2- Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu 2+ 7H 2 O+ 14 H + + 6e - Vraag 1: Chroom(III)ionen in neutraal milieu naar dichromaat Stap 4:ladingbalans

10 Halfreactie opstellen: C 2 H 5 OH  CH 3 COOH Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu + H 2 O+ 4 H + + 4e - Vraag 2: ethanol in neutraal milieu naar azijnzuur Stap 4:ladingbalans

11 Halfreactie opstellen: C 4 H 8  CO 2 Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu 4 + 8H 2 O+ 24 H + + 24e - Vraag 3: buteen wordt omgezet in CO 2 Stap 4:ladingbalans

12 Halfreactie opstellen: C 4 H 8  CO 2 4 + 24 OH - + 16 H 2 O + 24e - Vraag 4: buteen wordt in basisch milieu omgezet in CO 2 C 4 H 8  CO 2 4 + 8H 2 O+ 24 H + + 24e - + 24 OH - (8H 2 O aan beide zijden wegstrepen)

13 Halfreactie opstellen: NO 2 -  N 2 Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu 2+ 4H 2 O+ 8 H + + 6e - Vraag 5: nitriet omzetten in stikstofgas in zuur milieu Stap 4:ladingbalans

14 Halfreactie opstellen: C 4 H 9 OH  C 4 H 8 O Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu + 2 H + + 2e - Vraag 6: 2-butanol in butanon in zuur milieu Stap 4:ladingbalans

15 Halfreactie opstellen: MnO 4 -  MnO 2 Stap 1:Noteer oxidator en reductor Stap 2:Maak element kloppend Stap 3:Maak O en H kloppend met H 2 O, H + of OH - afhankelijk van het milieu + 2H 2 O+ 4 H + + 3e - Vraag 7: permanganaat omzetten in mangaan(IV)oxide in neutraal milieu Stap 4:ladingbalans

16 Let wel we hebben dus een aantal halfreacties gemaakt.… En niet de opgestelde reactievergelijkingen…

17 Daniël-cel Reductor Zn (s) Oxidator Cu 2+ (aq) Door zoutbrug gesloten stroomkring

18 Daniël-cel

19 Er is spanning dus Electronentransport…

20 Daniël-cel Hoe blijft de lading nu neutraal In een halfcel?

21 Daniël-cel NO 3 - K+K+


Download ppt "REDOXREACTIES Reacties waarbij elementen betrokken zijn Pb(s) + S(s)  PbS(s) Halfreactie / halfvergelijking: reactie waarbij e - vermeld staat. Metaal."

Verwante presentaties


Ads door Google