De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presenteren 33 miljoen presentaties per dag

Verwante presentaties


Presentatie over: "presenteren 33 miljoen presentaties per dag"— Transcript van de presentatie:

1 presenteren 33 miljoen presentaties per dag
presenteren is het presenteerblaadje van het bedrijf

2 Korte oefening Neem je laatste presentatie, voordracht, optreden of spreekbeurt in gedachten Kijk de uitleg van ‘Presenteren’ Ga na welke vuistregels je destijds wel of niet hebt toegepast

3 presenteren non-verbaal verbaal zenuwen houding plaats stem-volume
voorbereiden structureren informeren / overtuigen levendig maken activeren van publiek

4 doelen van een voordracht
informeren overbrengen van informatie toelichten opfrissen van het gelezene belangstelling wekken voor paper overtuigen opstarten van een discussie combinatie van informeren en overtuigen

5 informeren 3 tot 5 kernpunten of hoofdvragen set SSAP
bijv. vaste structuur set inhoud geloofwaardigheid sfeer SSAP support sequence access polish

6 overtuigen herhaling van stellingname / doel echte stellingname
bijv. inleiding met daarin het doel argument 1 herhaling doel argument 2 argument 3 herhaling doel / afronding echte stellingname niet te veel argumenten kies de belangrijkste argumenten set en SSAP

7 opbouw van een voordracht
kop pakkende opening kern logisch betoog staart sprekende afsluiting

8 Leren Communiceren hoofdstuk 8
kop opening: aangeven van het onderwerp doel motiveren: belang voor de luisteraars aangeven overzicht noodzakelijke voorinformatie voorbeelden: Leren Communiceren hoofdstuk 8

9 kern 3 tot 5 kernpunten aangeven logische opbouw aanvullingen
bijv. vaste structuren aanvullingen anecdotes illustraties cijfermateriaal

10 staart samenvatting conclusie toekomst uitsmijter oproep tot actie
opsomming van wat niet behandeld is opsomming van toepassingsmogelijkheden in de toekomst uitsmijter bijv. afronding door terug te koppelen naar opening

11 activeren van publiek vooraf verdiepen in de doelgroep
anticiperen op problemen duidelijke vraag stellen (eventueel toelichten) omgaan met vragen omgaan met interrupties reageren op signalen uit het publiek

12 zeven stappen bepaal de context bepaal het onderwerp en het doel
bepaal de doelgroep bepaal de kernpunten en de opbouw optimaliseer de kans op aandacht door de keuze van een goede invalshoek ontwerp de inleiding en de afsluiting maak de hulpmiddelen klaar, inclusief spreekschema

13 voorbeelden: Leren Communiceren hoofdstuk 8
spreekschema inleiding lijn, rode draad definities trefwoorden overgangszinnen slot media tijd voorbeelden: Leren Communiceren hoofdstuk 8

14 beoordelingformulier
inhoud opening structuur afsluiting taalgebruik informatiedichtheid levendigheid spreekgedrag articulatie zenuwachtigheid interactie met publiek mediagebruik

15 ontwerpstructuur (ONTWERP IS IETS WAT JE MAAKT) waartoe dient het ?
aan welke eisen moet het voldoen ? welke middelen worden er gekozen ? hoe ziet het ontwerp eruit ? wat is de waarde van het ontwerp ?

16 maatregelstructuur (MAATREGEL = ACTIE, VOORSTEL)
wat is de maatregel precies ? waarom is de maatregel nodig ? hoe wordt de maatregel uitgevoerd ? wat zijn de effecten van de maatregel ?

17 bord maak vooraf een bordplan zorg voor een overzichtelijke lay-out
links: lesdoel midden: klad geef onderlinge relaties aan markeer visueel zorg voor een goede techniek leesbaar schrijven er niet voor gaan staan met gezicht naar publiek blijven spreken

18 transparant goede leesbaarheid let op correct gebruik 7 tot 10 regels
woorden niet in hoofdletters brede marges consequent zijn met lay-out en kleur let op correct gebruik lichtsterkte deels bedekken aanwijzen

19 dia’s diaserie is beeldverhaal cruciaal is de erbij gesproken tekst

20 video bepaal welke delen je wilt gebruiken
geef verwerkingstijd tijdens en achteraf indexeer vooraf geef kijkopdrachten voorkom discussie over kwaliteit van videoproduktie leg verband met ander leermateriaal zorg voor geschikte voorbeelden

21 boeken en diktaten verwijs ernaar waar mogelijk onder vermelding van plaats

22 handouts beknopt houden
herkenbaar maken (docent, vak, datum, onderwerp) doel aangeven indien samenvatting, dan aan het eind indien transparanten, dan aan het begin

23 flipover visuele ondersteuning aanvullende informatie inventarisaties
groepswerk een onderwerp per vel alleen trefwoorden

24 computerschermen zorg voor back-ups op transparanten
zet niet te veel info op een scherm sterk afhankelijk van apparatuur

25 mediagebruik bord tranparant dia’s video handouts flipover
computerschermen boek / diktaat


Download ppt "presenteren 33 miljoen presentaties per dag"

Verwante presentaties


Ads door Google