De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VUT, Prepensioen en Levensloop

Verwante presentaties


Presentatie over: "VUT, Prepensioen en Levensloop"— Transcript van de presentatie:

1 VUT, Prepensioen en Levensloop
Utrecht, 19 november 2004 drs. M. Thijssen AAG RBA 2

2 Samenvatting kaders (VUT, prepensioen)
Werknemers geboren in of na 1950: omkeerregel prepensioen vervalt en nieuw regime voor VUT Werknemers geboren vóór 1950: regime prepensioen en VUT blijft gelijk Introductie 40-deelnemingsjarenpensioen en nieuwe combinaties franchiseniveau en opbouwpercentage Pensioenfondsen kunnen afkoop prepensioen toestaan en 15-jaars termijn inkoop niet benutte fiscale ruimte

3 Samenvatting kaders (levensloop)
Introductie levensloop (maximaal saldo 210%, inleg 12% belastingvrij, werkgeversbijdrage) Hogere inleg levensloop voor op Uitvoering levensloop ook door dochter pensioenfonds

4 Bestaande FPU-regeling
Verhoging aanvullende uitkering VUT Aanvullende uitkering VUT Opbouw Prepensioen Basis VUT

5 Prepensioen Werknemers geboren in 1950 of later:
Opgebouwde aanspraken worden gerespecteerd (uitkering, levensloop of uitruil OP) Vanaf 2006 vervalt omkeerregel (werkgeverspremie belast, werknemerspremie niet aftrekbaar, box 3-heffing, uitkering belastingvrij)

6 Prepensioen Werknemers geboren vóór 1950:
Onveranderd fiscaal regime (uitkering kan (later) ingaan, géén box 3; voortzetting regeling onder zelfde fiscale regime)

7 Werknemers geboren in 1950 of later:
VUT Werknemers geboren in 1950 of later: Van 2006 – 2011: Heffing 26% over werkgeversbijdrage Werknemerspremies voor helft aftrekbaar Uitkeringen belast / Géén box 3-heffing Vanaf 2011: Heffing 52% over werkgeversbijdrage Werknemerspremies niet aftrekbaar

8 VUT Werknemers geboren vóór 1950: Onveranderd fiscaal regime

9 Kosten VUTomslagdelen: oud vs. nieuw fiscaal stelsel
WG 50% WG + 50% WN WN Uitkering Huidig stelsel Bruto € 2000 € € 1000 Netto € € 500 = € 1500 € 1000 Nieuw stelsel € 3040 € € 1000 = € 2520

10 40-deelnemingsjarenpensioen
Bij 40 jaren: Levenslang OP van 70% eindloon vanaf 63 jaar mogelijk Is aanvulling op het actuarieel gekorte OP (incl. VUT en prepensioenrechten) Opbouw 40-deelnemingsjarenpensioen vanaf moment bereiken 40 jaar (rentedekking) Flexibele ingang vroeger of later dan 63 met actuariële herrekening

11 40-deelnemingsjarenpensioen
OP AOW 63 65

12 40-deelnemingsjarenpensioen
OP AOW 63 65

13 Nieuwe combinaties: franchiseniveau en opbouwpercentage
Middelloon Eindloon 11.400 2,25% 2,0% 10.400 2,15% 1,9% 9.400 2,05% 1,8%

14 Nieuwe combinaties: franchiseniveau en opbouwpercentage
Opbouwpercen-tage Middelloon Opbouw bij salaris 11.400 2,25% 10.400 2,15% 9.400 2,05% Opbouw bij 40 dienstjaren en gemiddeld inkomen

15 Afkoop Fondsen moeten deelnemers inzicht bieden in hun opgebouwde prepensioentegoeden per Mogelijkheden aanwending: Doorschuiven naar levensloop (beleid pensioenfonds) Doorschuiven naar OP (recht deelnemer)

16 Inkoop van in het verleden niet benutte fiscale ruimte
Overeenkomst tussen werkgevers en werknemers Uitstel affinanciering (max. 15 jaar al dan niet tijdsevenredig) Inkoop OP/NP-ruimte Begrenzing 100% OP/NP van toepassing Onvoorwaardelijke rechten voor zover afgefinancierd is

17 Levensloop Per jaar maximaal 12% van loon, belastingvrij sparen
Spaarsaldo te gebruiken voor onbetaald verlof tijdens loopbaan en/of voorafgaand aan pensionering Maximum saldo is 210% van jaarloon en is hervulbaar Werkgeversbijdrage mogelijk (zonder beperkende voorwaarde t.a.v. opname) Wie niet deelneemt krijgt de bijdrage als bruto-inkomen 50-55 op : sneller sparen mogelijk tot maximum 210% bruto jaarsalaris Keuze op jaarbasis Spaarloon óf Levensloop

18 Levensloop 210% bij Inleg per jaar (bij 4% rendement) 10 jaar inleg
17,2% 20 jaar inleg 6,9% 30 jaar inleg 3,7% 40 jaar inleg 2,2%

19 Levensloopverlofkorting
Levensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoed € 183 per stortingsjaar in levensloopregeling Levensloopverlofkortingssaldo eenmalig aan te wenden bij opname tegoed

20 Levensloopverlofkorting
Voorbeeld 10 jaar inleg € 1.000 Saldo (excl. Rente) Belasting (42%) € 4.200 -/- Netto-uitkering € 5.800 Levensl. verlofkorting € 1.830 + € 7.630

21 Uitvoering levensloop door dochter pensioenfonds
Onder voorwaarden mogelijk: Dochter op afstand Ander logo of beeldmerk Geen personele unie met pensioenfonds Financiële toezichtwetgeving en vennootschapsbelasting van kracht Machtiging deelnemer pensioenfonds noodzakelijk bij gebruik pensioengegevens door dochter


Download ppt "VUT, Prepensioen en Levensloop"

Verwante presentaties


Ads door Google