De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VUT, Prepensioen en Levensloop Utrecht, 19 november 2004 drs. M. Thijssen AAG RBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VUT, Prepensioen en Levensloop Utrecht, 19 november 2004 drs. M. Thijssen AAG RBA."— Transcript van de presentatie:

1 VUT, Prepensioen en Levensloop Utrecht, 19 november 2004 drs. M. Thijssen AAG RBA

2 Samenvatting kaders (VUT, prepensioen) Werknemers geboren in of na 1950: omkeerregel prepensioen vervalt en nieuw regime voor VUTWerknemers geboren in of na 1950: omkeerregel prepensioen vervalt en nieuw regime voor VUT Werknemers geboren vóór 1950: regime prepensioen en VUT blijft gelijkWerknemers geboren vóór 1950: regime prepensioen en VUT blijft gelijk Introductie 40-deelnemingsjarenpensioen en nieuwe combinaties franchiseniveau en opbouwpercentageIntroductie 40-deelnemingsjarenpensioen en nieuwe combinaties franchiseniveau en opbouwpercentage Pensioenfondsen kunnen afkoop prepensioen toestaan en 15-jaars termijn inkoop niet benutte fiscale ruimtePensioenfondsen kunnen afkoop prepensioen toestaan en 15-jaars termijn inkoop niet benutte fiscale ruimte

3 Samenvatting kaders (levensloop) Introductie levensloop (maximaal saldo 210%, inleg 12% belastingvrij, werkgeversbijdrage)Introductie levensloop (maximaal saldo 210%, inleg 12% belastingvrij, werkgeversbijdrage) Hogere inleg levensloop voor 50-55 op 1.1.2005Hogere inleg levensloop voor 50-55 op 1.1.2005 Uitvoering levensloop ook door dochter pensioenfondsUitvoering levensloop ook door dochter pensioenfonds

4 Bestaande FPU-regeling Basis Verhoging aanvullende uitkering Aanvullende uitkering Opbouw VUT VUT VUT Prepensioen

5 Prepensioen Werknemers geboren in 1950 of later: Opgebouwde aanspraken worden gerespecteerd (uitkering, levensloop of uitruil OP)Opgebouwde aanspraken worden gerespecteerd (uitkering, levensloop of uitruil OP) Vanaf 2006 vervalt omkeerregel (werkgeverspremie belast, werknemerspremie niet aftrekbaar, box 3-heffing, uitkering belastingvrij)Vanaf 2006 vervalt omkeerregel (werkgeverspremie belast, werknemerspremie niet aftrekbaar, box 3-heffing, uitkering belastingvrij)

6 Werknemers geboren vóór 1950 : Onveranderd fiscaal regime (uitkering kan (later) ingaan, géén box 3; voortzetting regeling onder zelfde fiscale regime)Onveranderd fiscaal regime (uitkering kan (later) ingaan, géén box 3; voortzetting regeling onder zelfde fiscale regime) Prepensioen

7 Werknemers geboren in 1950 of later: Werknemers geboren in 1950 of later: Van 2006 – 2011:Van 2006 – 2011: Heffing 26% over werkgeversbijdrageHeffing 26% over werkgeversbijdrage Werknemerspremies voor helft aftrekbaarWerknemerspremies voor helft aftrekbaar Uitkeringen belast / Géén box 3-heffingUitkeringen belast / Géén box 3-heffing Vanaf 2011:Vanaf 2011: Heffing 52% over werkgeversbijdrageHeffing 52% over werkgeversbijdrage Werknemerspremies niet aftrekbaarWerknemerspremies niet aftrekbaar Uitkeringen belast / Géén box 3-heffingUitkeringen belast / Géén box 3-heffing VUT

8 Werknemers geboren vóór 1950: Onveranderd fiscaal regime Onveranderd fiscaal regime VUT

9 Kosten VUTomslagdelen : oud vs. nieuw fiscaal stelsel WG50% WG + 50% WNWNUitkering Huidig stelsel Bruto€ 2000€ 1000 + € 1000€ 2000 Netto€ 2000€ 1000 + € 500 = € 1500€ 1000 Nieuw stelsel Bruto€ 2000€ 1000 + € 1000€ 2000 Netto€ 3040€ 1520 + € 1000 = € 2520€ 2000€ 1000

10 40-deelnemingsjarenpensioen Bij 40 jaren: Levenslang OP van 70% eindloon vanaf 63 jaar mogelijkLevenslang OP van 70% eindloon vanaf 63 jaar mogelijk Is aanvulling op het actuarieel gekorte OP (incl. VUT en prepensioenrechten)Is aanvulling op het actuarieel gekorte OP (incl. VUT en prepensioenrechten) Opbouw 40-deelnemingsjarenpensioen vanaf moment bereiken 40 jaar (rentedekking)Opbouw 40-deelnemingsjarenpensioen vanaf moment bereiken 40 jaar (rentedekking) Flexibele ingang vroeger of later dan 63 met actuariële herrekeningFlexibele ingang vroeger of later dan 63 met actuariële herrekening

11 40-deelnemingsjarenpensioen 65 70% EL AOW OP 63

12 40-deelnemingsjarenpensioen 65 70% EL AOW OP 63

13 Nieuwe combinaties: franchiseniveau en opbouwpercentage Franchise Opbouwpercentage MiddelloonEindloon 11.4002,25%2,0% 10.4002,15%1,9% 9.4002,05%1,8%

14 Franchise Opbouwpercen- tage Middelloon Opbouw bij salaris € 25.000 € 50.000 11.4002,25%€ 12.240€ 34.740 10.4002,15%€ 12.556€ 34.056 9.4002,05%€ 12.792€ 33.292 Opbouw bij 40 dienstjaren en gemiddeld inkomen Nieuwe combinaties: franchiseniveau en opbouwpercentage

15 Afkoop Fondsen moeten deelnemers inzicht bieden in hun opgebouwde prepensioentegoeden per 1.1.2006Fondsen moeten deelnemers inzicht bieden in hun opgebouwde prepensioentegoeden per 1.1.2006 Mogelijkheden aanwending:Mogelijkheden aanwending: Doorschuiven naar levensloop (beleid pensioenfonds)Doorschuiven naar levensloop (beleid pensioenfonds) Doorschuiven naar OP (recht deelnemer)Doorschuiven naar OP (recht deelnemer)

16 Inkoop van in het verleden niet benutte fiscale ruimte Overeenkomst tussen werkgevers en werknemersOvereenkomst tussen werkgevers en werknemers Uitstel affinanciering (max. 15 jaar al dan niet tijdsevenredig)Uitstel affinanciering (max. 15 jaar al dan niet tijdsevenredig) Inkoop OP/NP-ruimteInkoop OP/NP-ruimte Begrenzing 100% OP/NP van toepassingBegrenzing 100% OP/NP van toepassing Onvoorwaardelijke rechten voor zover afgefinancierd isOnvoorwaardelijke rechten voor zover afgefinancierd is

17 Levensloop Per jaar maximaal 12% van loon, belastingvrij sparenPer jaar maximaal 12% van loon, belastingvrij sparen Spaarsaldo te gebruiken voor onbetaald verlof tijdens loopbaan en/of voorafgaand aan pensioneringSpaarsaldo te gebruiken voor onbetaald verlof tijdens loopbaan en/of voorafgaand aan pensionering Maximum saldo is 210% van jaarloon en is hervulbaarMaximum saldo is 210% van jaarloon en is hervulbaar Werkgeversbijdrage mogelijk (zonder beperkende voorwaarde t.a.v. opname)Werkgeversbijdrage mogelijk (zonder beperkende voorwaarde t.a.v. opname) Wie niet deelneemt krijgt de bijdrage als bruto-inkomenWie niet deelneemt krijgt de bijdrage als bruto-inkomen 50-55 op 1.1.2005: sneller sparen mogelijk tot maximum 210% bruto jaarsalaris50-55 op 1.1.2005: sneller sparen mogelijk tot maximum 210% bruto jaarsalaris Keuze op jaarbasis Spaarloon óf LevensloopKeuze op jaarbasis Spaarloon óf Levensloop

18 Levensloop 210% bij Inleg per jaar (bij 4% rendement) 10 jaar inleg17,2% 20 jaar inleg6,9% 30 jaar inleg3,7% 40 jaar inleg2,2%

19 Levensloopverlofkorting Levensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoedLevensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoed € 183 per stortingsjaar in levensloopregeling€ 183 per stortingsjaar in levensloopregeling Levensloopverlofkortingssaldo eenmalig aan te wenden bij opname tegoedLevensloopverlofkortingssaldo eenmalig aan te wenden bij opname tegoed

20 Levensloopverlofkorting 10 jaar inleg € 1.000 Saldo (excl. Rente) € 10.000 Belasting (42%)€ 4.200-/- Netto-uitkering€ 5.800 Levensl. verlofkorting€ 1.830+ Netto-uitkering€ 7.630 Voorbeeld

21 Uitvoering levensloop door dochter pensioenfonds Onder voorwaarden mogelijk: Dochter op afstandDochter op afstand Ander logo of beeldmerkAnder logo of beeldmerk Geen personele unie met pensioenfondsGeen personele unie met pensioenfonds Financiële toezichtwetgeving en vennootschapsbelasting van krachtFinanciële toezichtwetgeving en vennootschapsbelasting van kracht Machtiging deelnemer pensioenfonds noodzakelijk bij gebruik pensioengegevens door dochterMachtiging deelnemer pensioenfonds noodzakelijk bij gebruik pensioengegevens door dochter


Download ppt "VUT, Prepensioen en Levensloop Utrecht, 19 november 2004 drs. M. Thijssen AAG RBA."

Verwante presentaties


Ads door Google