De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 19 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 19 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 19 maart 2012

2 B2 Verdiepingsvakken  Verdieping Human Factors (HFM) – Matthijs Noordzij  Leren bij kinderen en adolescenten (ILO) – Hannie Gijlers  Psychologie, technologie en veiligheid (CRV) – Peter de Vries  Narratieve psychologie (GG) – Anneke Sools  Onbewuste processen en gezondheidsgedrag (GP) – Marcel Pieterse 28-7-2014 2

3 VERDIEPING HUMAN FACTORS EEN KORTE TOELICHTING

4 SAMENGEVAT  De belangrijkste doelstelling van dit vak is dat er inzicht ontstaat in hoe cognitieve kennis een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen.

5 BOEK

6 EVALUATIE VORIG JAAR?  In totaal hebben 33 studenten de vragenlijst ingevuld, die het vak gemiddeld het cijfer 7,7 hebben gegeven. Opvallende antwoorden op de open vragen Sterke punten: interessant, goed vak met diepgang Verbeterpunten: de opdracht beter uitleggen en een omschrijving op Blackboard plaatsen

7 OPDRACHT?  2 Opdrachten: schrijf 2 onderzoeksvoorstellen (individueel), de EBCE Grant (cijfer/ “winnaars”)  EBCE Grant: Evidence Based Cognitive Engineering Grant  Korte onderzoeksvoorstellen (duidelijke bovenlimiet), waarbij de 3 beste winnen (“onderzoeksfunding krijgen”):

8 EBCE?? LEERDOEL3. individueel een onderzoeksvoorstel schrijven volgens de EBCE (Evidence Based Cognitive Engineering) methode, waarbij zij - Op toegankelijke wijze een praktisch probleem beschrijven waarbij ze duidelijk de cognitieve elementen identificeren. - een oplossing voorstellen vanuit de cognitieve / human factors literatuur (minimaal 3 artikelen). - een implementatieplan (hoe, waar, wat, wie) beschrijven om deze oplossing in de praktijk te realiseren. - een valide evaluatieplan beschrijven welke een pre-post test constructie gebruikt.

9 VOORSTEL  TYPISCH 2-3 PAGINA’S (alleen maxima opgegeven)  Samenvatting (max. 1100 tekens)  Probleem beschrijving (max. 2200 tekens)  Voorgestelde oplossing vanuit de literatuur (max. 2200 tekens)  Implementatieplan (max. 2200 tekens)  Evaluatieplan (max. 2200 tekens)

10 COLLEGES/ ONDERWERPEN  Matthijs (Introductie, Hoofdstuk1 & 2 boek, Wat is een Expert?, artikel Ericsson, uitleg opdrachten)  Jan Maarten Schraagen, ((Beyond) Human Error, Hoofdstuk 6 & 8, Artikel Gary Klein).  Willem Verwey (Automotive), Hoofdstuk 3 + 2 artikelen  Matthijs, emoties meten (fysiologisch) + Leugendetectie, 2 artikelen

11 COLLEGES  Matthijs, Mens Machine interactie (Robots!), 1 artikel  Teun Lucassen, Credibility, Trust, open source informatie(Wikipedia), 2 artikelen  Frank van der Velde: Modelling en kunstmatige intelligentie, hoofdstuk 5 + 2 artikelen  Martin Schmettow Human Computer Interaction 1 artikel.

12 BEOORDELING  Open vragen tentamen (8 VRAGEN) (50%): ongeveer 7 Boekhoofdstukken + ongeveer 12 wetenschappelijke artikelen  Twee Opdrachten (50%)  Zowel de opdrachten als het tentamen hoger dan een 5,5 = geslaagd

13 Vragen?  Matthijs Noordzij (m.l.noordzij@utwente.nl, Cubicus C330)

14 LEREN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN TESSA EYSINK & HANNIE GIJLERS

15  Perceptie  Taalontwikkeling  Lezen en schrijven  Rekenen  Conceptuele ontwikkeling  Geheugen  Wetenschappelijk redeneren  Hoogbegaafdheid 28-7-2014 15 ONDERWERPEN

16  Hoorcolleges  Gastcollege 28-7-2014 16 ORGANISATIE WERKVORMEN

17  Boek Children’s thinking Siegler, R.S. & Wagner Alibali, M. Fourth edition  Collegestof en stof gastcollege 28-7-2014 17 STOF

18  Tentamen met 10 open vragen  Geen aanwezigheidsverplichting  Collegestof is onderdeel van de tentamenstof. 28-7-2014 18 TOETSING

19 28-7-2014 19 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN  Tekenen en krabbelen

20  Verzonnen letters  Random letters  Begin en eind letters 28-7-2014 20 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

21  Formele instructie 28-7-2014 21 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

22 28-7-2014 22 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

23 Vragen? a.h.gijlers@utwente.nl 28-7-2014 23 LEREN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

24 28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 24 Psychologie, Technologie, en Veiligheid (PT&V) Peter de Vries Psychologie van Conflict, Risico, & Veiligheid p.w.devries@utwente.nl

25 Psychologie, Technologie, en Veiligheid “High Tech, Human Touch”  technologie en gedrag kunnen niet los van elkaar worden gezien  Succes van nieuwe technologie hangt af van gebruik; bv. Rebound effect!  Introductie van technologie heeft vaak onvoorziene effecten op attitudes en gedrag (bv. Mobiele telefonie, Automatische verlichting, Beveiligingscamera’s) – maar vooral voor wie met een technische bril kijkt!  Combinatie van technologie en psychologie stelt ons in staat interactie tussen gebruiker en technologie te begrijpen, te voorspellen, en in te zetten om veiligheid te verbeteren!

26 Inhoud PT&V PsychologieVeiligheidTechnologie Effecten van camera’s, dynamische verlichting, liegen, hostile intent, digitale sporen van mensenhandel, agressie, herding, … Normactivatie, persuasieve communicatie, sociale invloed, social identity, zelfcontrole, bewuste en onbewuste processen, … Camerasystemen, dynamische verlichting, “detectie en gedragsinterpretatie”, sociale media, …

27 Opzet PT&V  Focus:  Wisselwerking mensen en technologie, en de rol van psychologische processen en fenomenen daarbij  In algemene zin (bijv. toegepast op energiebesparing), maar vooral in de context van veiligheid  Vorm:  Hoorcolleges  Werkcolleges + opdracht  Korte opdrachten die voorafgaand aan ieder college uitgewerkt en gepresenteerd worden  Verplichte aanwezigheid!  Literatuur:  Geen boek of reader, maar losse artikelen (ong. 5 per college)  Zelf downloaden!  Beoordeling:  Tentamen; MC & open vragen  Eindcijfer bestaat uit opdracht- en tentamencijfer  Vak is afgerond als beiden voldoende zijn en aan aanwezigheidsplicht is voldaan!

28 ?

29 Narratieve Psychologie Voorlichting verdiepingsvakken BA2 Maandag 19 maart Docent: Anneke Sools

30  http://intherapie.ncrv.nl/ncrvgemist/compilatie-in-therapie http://intherapie.ncrv.nl/ncrvgemist/compilatie-in-therapie  Vanaf 1.14-3.07

31 31 Opzet  Cursusinhoud  Opzet hoorcolleges  Opzet werkcolleges  Eindopdracht & toetsing

32 32 Cursusinhoud  Introductie in de theorie en methoden van de narratieve psychologie  Narratieve onderzoeksmethoden in de psychologie  Narratieve therapie en begeleiding  Centrale concepten: verhaal, actorschap & identiteit, zingeving  De relatie van deze centrale concepten met geestelijke gezondheid  Levensverhaleninterviews houden  Narratief analyseren van levensverhalen en andere kwalitatieve data

33 33 Overzicht hoorcolleges  Hoorcollege 1. Inleiding narratieve psychologie  Hoorcollege 2. Verhalen in samenleving en wetenschap  Hoorcollege 3. Actorschap in verhalen  Hoorcollege 4. Tijd, autobiografisch geheugen en identiteit  Hoorcollege 5. Relationele identiteit in verhalen  Hoorcollege 6. Geestelijke gezondheid, zingeving & levensverhalen  Hoorcollege 7. Levensverhalen in de geestelijke gezondheidszorg  Hoorcollege 8. Integratie

34 34 Overzicht werkcolleges  1. Narratieve analyse actorschap in levensverhaleninterviews  2. Relationele identiteit in geestelijke begeleidingsgesprekken  3. Geestelijke gezondheid, zingeving & levensverhalen  4. Narratieve helpende vragen stellen in interventies

35 35 Toetsing  Deelnameplicht workshops  Tijdig inleveren tussenopdrachten (voldaan)  Uitgewerkt levensverhaalinterview (voldaan)  Tijdig inleveren 4 onderdelen eindopdracht (gewogen gemiddelde)

36 Onbewuste Processen en Gezondheidsgedrag Marcel Pieterse

37 28-7-2014 37 Donkere materie?

38 28-7-2014 38 Bewuste controle: self-regulation theory

39 28-7-2014 39 Bewustzijn en Vrije wil

40 28-7-2014 40 Habits

41 28-7-2014 41 Omgevingsinvloeden: Healing Environments

42 28-7-2014 42 Het meten van onbewuste processen: doe het zelf!


Download ppt "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 19 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google