De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is een interview ? zvraaggesprek tussen Interviewer en Respondent zdoel yfeiten xhoelang werkt u bij dit bedrijf ? xwelke producten maakt dit bedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is een interview ? zvraaggesprek tussen Interviewer en Respondent zdoel yfeiten xhoelang werkt u bij dit bedrijf ? xwelke producten maakt dit bedrijf."— Transcript van de presentatie:

1 wat is een interview ? zvraaggesprek tussen Interviewer en Respondent zdoel yfeiten xhoelang werkt u bij dit bedrijf ? xwelke producten maakt dit bedrijf ? ymeningen xhoe staat u tegenover positieve actie ? xvindt u uw salaris in overeenstemming met uw capaciteiten?

2 vorm van een interview zschriftelijke enquête yveel feitelijke informatie zmondeling gesprek yveel meningen yvertrouwelijke informatie ymotivatie yoriëntatie op onderwerp zopen vragen ywat voor soort informatiesystemen kent uw bedrijf? zgesloten vragen yis dit een productiebedrijf of dienstverlenend bedrijf?

3 fasen in een interview zalgemene voorbereiding (inhoud verslag) zspecifieke voorbereiding (vragen formuleren) zafspraak maken (nagaan wanneer jij moet) zintroductie (jezelf en doel van het bezoek) zvraaggesprek zelf zinterview afronden (dank en verslag) znagesprek (alle info ?) zuitwerken van gegevens (korte termijn) zevalueren (leerervaringen)

4 taken van de interviewer zinterviewsfeer scheppen xdenk om kauwgom, jassen, taalgebruik e.d. zvragen stellen xpas op voor ‘spervuur’ of ‘kruisverhoor’ zbeslissen al dan niet door te vragen zdoorvragen znotities maken zmotivatie van R op peil houden zoog en oor hebben voor de praatbehoeften van R (en I)

5 regels bij het stellen van vragen zbegrijpelijke vragen stellen xhoe is het gesteld met de arbeiders qua veiligheid? zgeen suggestieve vragen stellen xu bent zeker wel voorstander van automatisering? zalleen interrumperen bij ymonologen van R xwilt u mij ook even wat tijd geven om iets te zeggen yals R de leiding overneemt xu bent zoveel aan het woord mogen wij ook nog iets zeggen? zgeen waarde-oordelen uitspreken over de info van R xwat raar dat de afdeling confectie hier zit en de productieafdeling in Joure?

6 veel voorkomende fouten z‘ ik i.p.v. ander’ gerichtheid yte veel vragen stellen en/of noterend bezig zijn z‘ja-nee’ gesprek ygesprek levert weinig informatie op; ja/nee als antwoord en verder niet z‘ja-ja’ gesprek yR neemt de leiding van I over z‘ja-maar’ gesprek yI gaat in discussie met R

7 aandachtspunten zjezelf en de groep introduceren zformulering van de vragen zopbouw van het totale gesprek ztaakverdeling in de groep znotuleren (+ eventueel opnemen) zsfeer bewaken zvolledigheid van de informatie zafronding

8 Feedbackregels zregels voor feedback geven ywees eerlijk ygeef vooral positieve feedback ygeef productieve feedback ygeef feedback niet in de jij-vorm, maar wel in de ik- vorm zregels voor feedback ontvangen yvat feedback niet meteen op als een persoonlijke aanval yga niet onmiddellijk in de verdediging yvraag door naar de bedoeling ytoon waardering voor feedback

9 feedback bij rollenspelen zluister naar elkaar zleer van elkaars fouten ztips opschrijven voor jezelf


Download ppt "Wat is een interview ? zvraaggesprek tussen Interviewer en Respondent zdoel yfeiten xhoelang werkt u bij dit bedrijf ? xwelke producten maakt dit bedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google