De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelbeleid: waarom werkt het (nog) niet? Prof. dr. Karin Sanders Twente Center of Career Research.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelbeleid: waarom werkt het (nog) niet? Prof. dr. Karin Sanders Twente Center of Career Research."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelbeleid: waarom werkt het (nog) niet? Prof. dr. Karin Sanders Twente Center of Career Research Hoogleraar A&O Psychologie (UTwente)

2 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 IPB en / of HRM 1.IPB als de motor voor professionele ontwikkeling van docenten 2.HRM: Wat weten we wat werkt? Wat weten we nog niet? 3.Plannen voor de toekomst

3 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Huidige situatie onderwijs Dubbele leraarsprobleem Onderwijsbesturen: krachtige impuls Carrière perspectieven Realiseren van professionele ontwikkeling Belang van Integraal Personeelsbeleid

4 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelsbeleid (IPB) Weinig helderheid over betekenis en implementatie IPB; Drie vormen van integratie: Verticale integratie: afstemming van doelen van de scholen en doelen van de docenten; Horizontale integratie: afstemming tussen verschillende HR praktijken; Functionele integratie: afstemming tussen actoren binnen een school;

5 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 S tand van zaken IPB Monitorrapporten: Er wordt vooruitgang geboekt Weinig afstemming tussen de verschillende personeelsinstrumenten Geen verbinding met andere terreinen Weinig beloningsdifferentiatie Van Wonderen, 2005; Berger & Klein, 2002; Sontag et al, 2001; Teurlings & Vermeulen, 2004; OCW, 2005; 2007; Vermeulen et al, 2007

6 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelsbeleid (IPB) Drie vormen van integratie: Verticale integratie: afstemming van doelen van de scholen en doelen van de docenten; Horizontale integratie: afstemming tussen verschillende HR praktijken; Functionele integratie: afstemming tussen actoren binnen een school;

7 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelsbeleid (IPB) Drie vormen van integratie: Verticale integratie: afstemming van doelen van de scholen en doelen van de docenten; Horizontale integratie: afstemming tussen verschillende HR praktijken; Functionele integratie: afstemming tussen actoren binnen een school;

8 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelsbeleid (IPB) Drie vormen van integratie: Verticale integratie: afstemming van doelen van de scholen en doelen van de docenten; Horizontale integratie: afstemming tussen verschillende HR praktijken; Functionele integratie: afstemming tussen actoren binnen een school;

9 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelsbeleid (IPB) Drie vormen van integratie: Verticale integratie: afstemming van doelen van de scholen en doelen van de docenten; Horizontale integratie: afstemming tussen verschillende HR praktijken; Functionele integratie: afstemming tussen actoren binnen een school;

10 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Wat moet er (wel) gedaan worden? Human Resource Management binnen bedrijven (profit & non-profit): Waar hebben we het over? Functie HRM (rollen van Ulrich; 1997) Inhoud van HRM (strategisch HRM) Proces van HRM (Bowen & Ostroff, 2004)

11 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Wat wordt er gedaan? Integraal Personeelbeleid: Functie HRM (rollen van Ulrich; 1997) Inhoud van HRM (strategisch HRM) Proces van HRM (Bowen & Ostroff, 2004)

12 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Rollen van Ulrich (1997): functie HRM Strategic partner Lange termijn Change agent Processen People Korte termijn Strategic Partner Change agent Administrative expert Employee champion

13 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Ulrich in de praktijk Rollen van Ulrich binnen onderwijs: Survey onder 46 P&O binnen ROC netwerk 28 HRM managers, 12 HRM beleidsmakers, & 6 P&O functionarissen Schaal voor elke rol: huidig & gewenst Runhaar, P. (2008). Promoting Teachers’ Professional Development Runhaar & Sanders, (2007); Tijdschrift voor HRM

14 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 P&O binnen ROC’s

15 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Strategisch HRM: inhoud HRM Strategie Performance

16 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM Strategie Performance Beursnoteringen, winsten, solvabiliteit verzuim, verloop, innovativiteit Lage kosten strategie; Hoge service strategie

17 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM Strategie Performance Leerling resultaten, Professionele docenten, Lerende organisatie Culturele diversiteit Veiligheid; geborgenheid Top school

18 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM Strategie Performance attitude en gedrag van medewerkers

19 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM Strategie Performance HRM/HRD attitude en gedrag van medewerkers

20 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM Strategie Performance HRM/HRD attitude en gedrag van medewerkers Formeel: werving en selectie, belonen (pay for performance), beoordelen, training, promotiemogelijkheden, exit (outplacement) Informeel: aandacht, erkenning, waardering (leidinggevenden / P&O)

21 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Inhoud HRM: taak Vertaling van strategie van een school naar het gewenste gedrag van docenten –Tot uiting komend in praktijken: Werving & selectie Beoordelen (Prestatie) Belonen Training: formeel & informeel leren Informeel HRM

22 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Bowen & Ostroff (2004): Hoe effect HRM te verklaren? Op basis van attributie-theorie (Kelley, 1967) Zoeken naar verklaringen van gebeurtenissen: –oorzaak en gevolg Situationele attributies

23 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Onderscheidend vermogen Consensus Consistentie Organisatieklimaat Performance

24 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Onderscheidend vermogen Zichtbaarheid, begrijpelijkheid, Legitimatie van autoriteit Organisatieklimaat Performance

25 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Consistentie; over tijd, praktijken Organisatieklimaat Performance

26 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Consensus; tussen beleidsmakers Organisatieklimaat Performance

27 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Effecten IPB en / of HRM Functie van HRM Vervullen van alle rollen leidt tot een sterkere positie van P&O / HRM Inhoud van HRM Betere vertaling van strategie naar (gewenst) gedrag medewerkers leidt tot het bereiken van de doelen Proces van HRM Hoe duidelijker het beleid, hoe meer betrokkenheid, hoe minder verzuim; hoe minder burn-out

28 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Proces van HRM Onderscheidend vermogen Consensus Consistentie Organisatieklimaat Performance

29 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 IPB en / of HRM IPB als motor voor professionele ontwikkeling van docenten Functie van HRM Inhoud van HRM Proces van HRM

30 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Plannen voor de toekomst Belang onderzoek IPB / HRM voor professionele ontwikkeling Quick scan: rollen, inhoud & functie (ism Katholieke Universiteit Leuven) Human Performance Technology: design & effectiviteit van interventies

31 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Plannen: onderzoek NWO / PROO Start van een systematisch, grootschalig, longitudinaal onderzoek: 1.Individueel, persoonlijke factoren 2.Teamfactoren, waaronder rol van leidinggevende 3.Integraal Personeelsbeleid Doel: bieden van ‘tools’ voor professionals

32 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Plannen: onderzoek Factoren op individueel en team- niveau Professionele Ontwikkeling docenten IPB Onderzoek onder 3000 docenten; binnen 15 ROC’s, 60 units; en 300 teams; op drie tijdstippen (vanaf 2009). Karin Sanders (UT); Peter Sleegers (UvA; UT; BMC); Huadong Yang (UT); Piety Runhaar (KPC Groep, UT); Klaas van Veen (Leiden)

33 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Plannen: ‘community of practice’ Wetenschappers:waaronder Prof. dr. Hans Hoekstra; Dr Marinka Kuijpers; Prof. dr. Peter Sleegers; Dr(s) Piety Runhaar; Dr. Huadong Yang, en vele anderen Consultancies: GITP; KPC Groep; Berenschot; BMC Scholen: Windesheim, Haagse Hogeschool, HAN, ROC Twente; Saxion; Stichting CarmelCollege PhD’s: Piety Runhaar: promotie 20 november, Judith Konermann (KPC Groep), Max Aangenendt (Haagse Hogeschool); Karin Truijen (O&M; UT); Mariëlle Kuipers (Windesheim; UT); Monica Van Winkel (HAN); Liesbeth Haverkamp (Saxion; O&M; UT) en studenten!!

34 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 In sum Relatie IPB / HRM; functie, inhoud & proces Plannen voor de toekomst ‘community of practice’

35 Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008


Download ppt "Prof. dr. Karin Sanders, 20 november 2008 Integraal Personeelbeleid: waarom werkt het (nog) niet? Prof. dr. Karin Sanders Twente Center of Career Research."

Verwante presentaties


Ads door Google