De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op stap naar het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op stap naar het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Op stap naar het secundair onderwijs
VCLB Tienen

2 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Inhoud overlopen

3 1. kiezen kiezen is een bezigheid van alledag kiezen is verliezen
kiezen doe je niet alleen kiezen is een proces Voorbeelden geven Sommige keuzes hebben op lange termijn invloed Verschil tussen kiezen beleg boterham – studierichting Je kiest altijd voor iets niet Kiezen is proces, je neemt de tijd, verschillende partijen, meningen raadplegen. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen. Je hebt kinderen die al heel vlug een duidelijke keuze hebben.

4 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld
3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken Werkboekje op stap naar het secundair wordt door bijna elke school gebruikt (bundeltje tonen)

5 Kiezen stap voor stap Zelfkennis Interesses Talenten en vaardigheden
Studiehouding Zelfvertrouwen Kort overlopen Kind moet bij zichzelf gaan zoeken welke interesses hij heeft, welke vaardigheden, waar is hij goed in, hoe zeker is hij, hoe maakt hij zijn huiswerk,…

6 2. verkennen van de beroepenwereld
Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld 3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken

7 Kiezen stap voor stap 2. verkennen van de beroepenwereld Droomberoepen
Informatie verzamelen Correcte info verzamelen Eerst moeten ze hun droomberoepen invullen. Maar is niet altijd realiseerbaar. In tweede instantie wordt info verzameld over de verschillende beroepen: interview, internet zoeken,… Het is ook de bedoeling dat daarna correcte info wordt gegeven aan de kinderen. We zullen tot de conclusie komen dat niet iedereen zijn droomberoep kan doen. Zicht krijgen op hoe beroep realiseerbaar wordt.

8 Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld
3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken Komt nog terug

9 Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld
3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken Uiteindelijk kom je tot een bepaalde keuze: alles samenleggen. Keuze die bij het kind past.

10 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

11 2. Structuur van het secundair onderwijs

12 Structuur van het secundair onderwijs
7 6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO Op de dia is de structuur van het secundair onderwijs weergegeven. Er zijn 3 graden van 2 jaar, waar telkens ook een getuigschrift van wordt afgeleverd. In de eerste graad is er keuze tussen het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. Vanaf de tweede graad worden de verschillen groter en zijn er vier onderwijsvormen met een eigen profiel: algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs. In de eerste graad is er dus geen onderscheid tussen deze vier onderwijsvormen. In wat volgt, zullen we eerst de vier grote onderwijsvormen bekijken, om daarna meer uitgebreid in te gaan op de mogelijkheden in de eerste graad. Voor ASO, TSO en KSO kan je kiezen vanuit het 2de leerjaar A. BSO kan gekozen worden de leerlingen vanuit 2A en BVL. 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B

13 ASO: Algemeen secundair onderwijs
Doel Voorbereiden op hoger onderwijs Geen directe voorbereiding op het beroepsleven Inhoud Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, latijn, humane wetenschappen) Is eigenlijk voor kinderen die graag studeren, vaak nog geen uitgesproken keuze, kunnen zelfstandig werken, in staat zijn om verder te studeren

14 TSO: Technisch secundair onderwijs
Doel Voorbereiden op beroepsleven Voorbereiden op verder studeren Inhoud Algemene en theoretisch-technische vakken Praktijk Doel is tweeledig: enerzijds zijn er richtingen om voor te bereiden om te gaan werken en andere om verder te studeren. Zij krijgen een combinatie van theoretische vakken, technische vakken en praktijk. Dit zijn kinderen die graag praktijk combineren met theorie. De praktijk verwacht niet altijd evenveel handmatige vaardigheden maar je kiest wel ifv belangstelling en vaardigheden. Voorbeelden: handel versus mechanische technieken: in handel wordt niet echt handigheid verwacht

15 KSO: Kunst secundair onderwijs
Doel Ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden Inhoud Algemene vorming Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten) Je kiest hier al gerichter, ifv belangstelling en vaardigheden. Wordt vaak afgedaan als een minder moeilijke onderwijsvorm doch het mag niet onderschat worden. Bijna elke school organiseert geschiktheidsproeven. (voor sommige richtingen is slagen noodzakelijk alvorens te kunnen starten)

16 KSO-TSO Onderscheid theoretische en praktische richtingen
Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industriële wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, … Klemtoon op praktijk Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket, beeldende en architecturale kunsten Wetenschappen en vorming: theoretisch Technieken en kunsten: beroep

17 BSO: beroeps secundair onderwijs
Doel Voorbereiden op het beroepsleven Inhoud Nadruk op praktijkvakken en stage Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO Voorbeeld: elektromechanica-elektrotechnieken-elektrische installaties

18 Eerste leerjaar A Gemeenschappelijke basisvorming Keuzegedeelte Latijn
Aanvulling algemene vakken Technologische activiteiten Kunstvakken Sport (zeer beperkt aanbod)

19 Eerste leerjaar A Latijn Latijn en aanvullende vakken
Technologie en aavullende vakken technologie Beeld/kunst 4 of 5u 2u Combinatie alg vakken: wisk, nederl, frans 2 of 3u 0 of 1u Technologische opvoeding Artistieke vakken 4u Keuzevakken 1 of 0u totaal 5u Wijzen op verschillen tussen netten en scholen mbt invulling van keuzegedeelte

20 Organisatie school Klas = heterogene groep Klas = homogene groep
Gemeenschappelijke basisvorming samen Keuzegedeelte apart Klas = homogene groep Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen 1ste graad vs. middenschool In sommige scholen zal de gemeenschappelijke basisvorming aangepast zijn aan het keuzegedeelte: bv. Moeilijker bij latijn dan bij handel.

21 Eerste leerjaar B Gemeenschappelijke basisvorming Keuzegedeelte
Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs) Technologische opvoeding Overige vakken (meer praktisch) Keuzegedeelte Invulling door school 1ste graad vs. middenschool De vakken zijn meer praktisch gegeven.

22 Eerste leerjaar B

23 Keuzegedeelte eerste leerjaar B
Frans Nederlands, wiskunde Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Technologische opvoeding Informatie- en communicatietechnologie Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken Vormen van exploratie, expressie, sport,… Het keuzegedeelte wordt door de school bepaald en sluit vaak aan bij de verdere keuzemogelijkheden binnen de school.

24 Eerste leerjaar B Wanneer Werking Geen getuigschrift lager onderwijs
Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen Interesse in meer praktijkgerichte opleiding Vervroegde overgang Werking Kleinere klasgroepen Meer differentiatie en remediëring Werken aan zelfvertrouwen en motivatie Permanente evaluatie versus examenperiode Uitleg vervroegde overgang: op basis van leeftijd 12 jaar.

25 Overgangen tijdens het schooljaar
Van 1A naar 1B of omgekeerd 1B  1A: 15 november 1A  1B: 15 januari Veranderen van keuzegedeelte Wettelijk: altijd In de praktijk: tot de Kerstvakantie Veranderen van keuzegedeelte: afspraken daarover kunnen verschillen van school tot school.

26 Structuur van het secundair onderwijs
7 6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO Op de dia is de structuur van het secundair onderwijs weergegeven. Er zijn 3 graden van 2 jaar, waar telkens ook een getuigschrift van wordt afgeleverd. In de eerste graad is er keuze tussen het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. Vanaf de tweede graad worden de verschillen groter en zijn er vier onderwijsvormen met een eigen profiel: algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs. In derde jaar wordt een richting gekozen, is al definitiever, houdt meer beperkingen in. Overgangen kunnen maar zijn minder evident. Perron en spoor In de eerste graad is er dus geen officieel onderscheid tussen deze vier onderwijsvormen. In wat volgt, zullen we eerst de vier grote onderwijsvormen bekijken, om daarna meer uitgebreid in te gaan op de mogelijkheden in de eerste graad. 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B

27 Het tweede leerjaar Het tweede leerjaar (A)
Voorbereidend op ASO Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch) Voorbereidend op KSO Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken Meer specifieke keuze in 3e jaar Tweede leerjaar A - nog steeds groot deel gemeenschappelijke basisvorming - voorbereidend op ASO, TSO (theoretisch of praktisch) of KSO Beroepsvoorbereidend leerjaar - sterk praktijkgericht: ongeveer 10 uur praktijkvakken - meer specifieke keuze/richtingen vanaf 3e jaar

28 Attesten op het einde van 1A
A-attest Geslaagd Toegelaten in alle basisopties 2de jaar (uitz. Latijn) B-attest Maar: clausulering C-attest Niet geslaagd Overstappen naar BVL kan toch Dubbelen 1A Uitleg clausulering: bepaalde studierichtingen of onderwijsvormen worden uitgesloten in het volgend schooljaar, maar je mag wel naar het volgend leerjaar. Je mag natuurlijk ook altijd overzitten in hetzelfde leerjaar en richting.

29 Attesten op het einde van 1B
A-attest Geslaagd Eventueel getuigschrift basisonderwijs Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) B-attest Bestaat niet in 1B C-attest Niet geslaagd Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

30 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

31 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1B?
Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B Voor leerlingen die het moeilijk hebben met de basisleerstof lagere school Voor leerlingen zonder getuigschrift Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren Logische stap is 1A, meeste lln stappen in 1A 10% start in 1B

32 Valkuil: watervalsysteem
“je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog” Gevaar: veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst gevaar voor zittenblijven Gevolg: het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken Rekening houden dat in sommige scholen verandering niet mogelijk is of moeilijk gaat.

33 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

34 Aandachtspunten bij het kiezen van een school
Psycho-sociaal: Grote school, kleine school Contacten met ouders Bereikbaarheid van de leerkrachten Beleid rond roken, drugs, pesten … Opvoedingsproject (waarden, discipline,…) Praktisch: Bereikbaarheid Kosten (boeken huren, kopen …) Maaltijden Als ouders niet achter opvoedingsproject staan is het moeilijk voor lln en school om goed te functioneren. Het zijn de ouders die beslissen, mening kind moet meegenomen worden. Vriendjes niet zomaar volgen.

35 Aandachtspunten bij het kiezen van een school
Welke richtingen kan je volgen in de bovenbouw? Welke begeleiding wordt er aangeboden? In verband met dyslexie, adhd, … Op vlak van leren leren Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten? Hoe is het evaluatie en examensysteem Baso-fiche Verwijzen naar vragenlijst: welke vragen stel je bij schoolbezoek. Tweede vragenlijst rond zorglln

36 Informatie over scholen (alle informatie is gekleurd)
Via de scholen zelf Info-dagen, opendeurdagen Schoolbrochures Website Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school Via andere bronnen Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben Leerkracht zesde leerjaar CLB-medewerkers

37 De BaSo-fiche Nieuw project opgestart sinds schooljaar 2006-2007
Enkele proefscholen tijdens schooljaar Dit schooljaar nemen nieuwe basisscholen deel. Ondertussen doen heel veel scholen van de regio mee. Je kan dit bevragen bij schoolbezoek.     

38 De BaSo-fiche Zorg doorgeven van basis naar secundair
Signaalfunctie! Geen volledig verslag Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs De BaSo-fiche is een document dat kan bijdragen tot een vlottere overgang van het basis- naar het secundair onderwijs voor uw kind. Via de BaSo-fiche willen de leerkrachten basisonderwijs er voor zorgen dat de goede zorgen die zij aan uw kind gegeven hebben in de lagere school verdergezet worden in de secundaire school.  

39 Wie vult de BaSo-fiche in?
De leerling De leerkracht De ouders De BaSo-fiche is zo opgesteld dat een eerste gedeelte door uw zoon of dochter wordt ingevuld. Een tweede gedeelte wordt door de leerkracht ingevuld en met u besproken. Tot slot is er ook nog een derde gedeelte dat alleen door de ouders wordt ingevuld.

40 Voor welke kinderen wordt een BaSo-fiche opgemaakt?
Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat. De leerkracht van het zesde leerjaar geeft de BaSo-fiche af aan de ouders. Nadien kunnen de ouders thuis het derde deel (bestemd voor de ouders) invullen.

41 Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van de BaSo-fiche?
De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs Als ouder beslist u over het doorgeven van de BaSo-fiche van uw kind aan de secundaire school. Door dit te doen draagt u ongetwijfeld bij tot een betere start van uw kind in het secundair onderwijs. De BaSo-fiche bevat belangrijke informatie die het de leerkrachten van het secundair onderwijs mogelijk maakt om beter in te spelen op de noden van uw kind en zo geen kostbare tijd verloren te laten gaan. Indien u ondanks alles toch zou beslissen om de BaSo-fiche niet door te geven, hebt u daar uiteraard het recht toe.

42 Meer informatie www.digiclb.be/scholengids www.destapgent.be/stapper
Websites controleren

43 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

44 Keuzebegeleiding door school en CLB
Activiteiten vanuit de school Keuzewerkboek “Op stap naar het S.O.” Info-avonden + brochure “Starten in het S.O.” Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht Eventueel ook CLB-medewerker Bezoeken van scholen, bijwonen van enkele lessen Brochure tonen Overleg met school is niet altijd voor elk kind, enkel daar waar het over moeilijke keuze gaat.

45 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

46 EINDE VCLB Tienen


Download ppt "Op stap naar het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google