De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen."— Transcript van de presentatie:

1 Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen

2 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

3 1. kiezen kiezen is een bezigheid van alledag kiezen is verliezen kiezen doe je niet alleen kiezen is een proces

4 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld 3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken

5 Kiezen stap voor stap 1.Zelfkennis Interesses Talenten en vaardigheden Studiehouding Zelfvertrouwen

6 Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld 3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken

7 Kiezen stap voor stap 2. verkennen van de beroepenwereld Droomberoepen Informatie verzamelen Correcte info verzamelen

8 Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld 3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken

9 Kiezen stap voor stap 1. zelfkennis 2. verkennen van de beroepenwereld 3. leren kennen van secundair onderwijs 4. keuze maken

10 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

11 2. Structuur van het secundair onderwijs

12 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

13 ASO: Algemeen secundair onderwijs Doel –Voorbereiden op hoger onderwijs –Geen directe voorbereiding op het beroepsleven Inhoud –Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, latijn, humane wetenschappen)

14 TSO: Technisch secundair onderwijs Doel –Voorbereiden op beroepsleven –Voorbereiden op verder studeren Inhoud –Algemene en theoretisch-technische vakken –Praktijk

15 KSO: Kunst secundair onderwijs Doel –Ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden Inhoud –Algemene vorming –Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten)

16 KSO-TSO Onderscheid theoretische en praktische richtingen –Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industri ë le wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, … –Klemtoon op praktijk Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket, beeldende en architecturale kunsten

17 BSO: beroeps secundair onderwijs Doel –Voorbereiden op het beroepsleven Inhoud –Nadruk op praktijkvakken en stage –Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO

18 Eerste leerjaar A Gemeenschappelijke basisvorming Keuzegedeelte Latijn Aanvulling algemene vakken Technologische activiteiten Kunstvakken Sport (zeer beperkt aanbod)

19 Eerste leerjaar A LatijnLatijn en aanvullende vakken Aanvullende vakken Technologie en aavullende vakken technologieBeeld/kunst Latijn 4 of 5u2u Combinatie alg vakken: wisk, nederl, frans 2 of 3u4 of 5u2 of 3u0 of 1u Technologische opvoeding 2u4 of 5u Artistieke vakken 4u Keuzevakken 1 of 0u totaal 5u

20 Organisatie school Klas = heterogene groep –Gemeenschappelijke basisvorming samen –Keuzegedeelte apart Klas = homogene groep –Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen 1ste graad vs. middenschool

21 Eerste leerjaar B Gemeenschappelijke basisvorming Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs) Technologische opvoeding Overige vakken (meer praktisch) Keuzegedeelte Invulling door school

22 Eerste leerjaar B

23 Keuzegedeelte eerste leerjaar B Frans Nederlands, wiskunde Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Technologische opvoeding Informatie- en communicatietechnologie Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken Vormen van exploratie, expressie, sport,…

24 Eerste leerjaar B Wanneer –Geen getuigschrift lager onderwijs –Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen –Interesse in meer praktijkgerichte opleiding –Vervroegde overgang Werking –Kleinere klasgroepen –Meer differentiatie en remediëring –Werken aan zelfvertrouwen en motivatie –Permanente evaluatie versus examenperiode

25 Overgangen tijdens het schooljaar Van 1A naar 1B of omgekeerd –1B  1A: 15 november –1A  1B: 15 januari Veranderen van keuzegedeelte –Wettelijk: altijd –In de praktijk: tot de Kerstvakantie

26 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

27 Het tweede leerjaar Het tweede leerjaar (A) –Voorbereidend op ASO –Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch) –Voorbereidend op KSO Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) –Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken –Meer specifieke keuze in 3e jaar

28 Attesten op het einde van 1A A-attest –Geslaagd –Toegelaten in alle basisopties 2 de jaar (uitz. Latijn) B-attest –Geslaagd –Maar: clausulering C-attest –Niet geslaagd –Overstappen naar BVL kan toch –Dubbelen 1A

29 Attesten op het einde van 1B A-attest –Geslaagd –Eventueel getuigschrift basisonderwijs –Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) B-attest –Bestaat niet in 1B C-attest –Niet geslaagd –Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

30 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

31 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1B? –Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B –Voor leerlingen die het moeilijk hebben met de basisleerstof lagere school –Voor leerlingen zonder getuigschrift Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren

32 Valkuil: watervalsysteem “ je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog” Gevaar: –veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen –gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst –gevaar voor zittenblijven Gevolg: –het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken

33 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

34 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Psycho-sociaal : –Grote school, kleine school –Contacten met ouders –Bereikbaarheid van de leerkrachten –Beleid rond roken, drugs, pesten … –Opvoedingsproject (waarden, discipline,…) Praktisch : –Bereikbaarheid –Kosten (boeken huren, kopen …) –Maaltijden

35 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Welke richtingen kan je volgen in de bovenbouw? Welke begeleiding wordt er aangeboden? –In verband met dyslexie, adhd, … –Op vlak van leren leren –Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten? –Hoe is het evaluatie en examensysteem Baso-fiche

36 Informatie over scholen ( alle informatie is gekleurd ) Via de scholen zelf –Info-dagen, opendeurdagen –Schoolbrochures –Website –Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school Via andere bronnen –Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben –Leerkracht zesde leerjaar –CLB-medewerkers

37 De BaSo-fiche Nieuw project opgestart sinds schooljaar 2006-2007 Enkele proefscholen tijdens schooljaar 2006-2007 Dit schooljaar nemen nieuwe basisscholen deel.

38 De BaSo-fiche Zorg doorgeven van basis naar secundair Signaalfunctie! Geen volledig verslag Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs

39 Wie vult de BaSo-fiche in? De leerling De leerkracht De ouders

40 Voor welke kinderen wordt een BaSo-fiche opgemaakt? Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat.

41 Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van de BaSo-fiche? De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs

42 Meer informatie www.digiclb.be/scholengids www.destapgent.be/stapper

43 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

44 Keuzebegeleiding door school en CLB Activiteiten vanuit de school Keuzewerkboek “ Op stap naar het S.O. ” Info-avonden + brochure “ Starten in het S.O. ” Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht –Eventueel ook CLB-medewerker

45 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

46 EINDE VCLB Tienen


Download ppt "Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen."

Verwante presentaties


Ads door Google