De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Broos Fonck Fysica Fysische grootheden “Wanneer je dingen waarover je spreekt kunt meten en vastleggen in getallen, dan weet je effectief iets over. Wanneer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Broos Fonck Fysica Fysische grootheden “Wanneer je dingen waarover je spreekt kunt meten en vastleggen in getallen, dan weet je effectief iets over. Wanneer."— Transcript van de presentatie:

1 Broos Fonck Fysica Fysische grootheden “Wanneer je dingen waarover je spreekt kunt meten en vastleggen in getallen, dan weet je effectief iets over. Wanneer je dat niet kunt is je kennis maar magertjes en onbevredigend.” (Lord Kelvin, 1824-1907)

2 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20052 Hoe omzetten? Voorbeeld:10,12 kg = ………… g Getal laten staan  Risco meetnauwkeurigheid vermenigvuldigen met de correcte factor  Tabel 1. Een 1 bij de kg in de tabel 2. Aanvullen met nullen tot aan g 3. Aantal nullen = De exponent 4. Aanvullen naar rechts = exponent positief 5. Aanvullen naar links = exponent negatief kghgdaggdgcgmg

3 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20053 Oefening Omzetten: Massa 1. 145 dag = ………… hg 2. 0,127 cg = ………… kg 3. 45. 10 2 dg = ………… hg 4. 136. 10 -6 kg = ………… dg tkghgdaggdgcgmgμgμg

4 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20054 Oefening Omzetten: Lengte 1. 456 dm = ………… km 2. 876,00 dam = ………… mm 3. 45, 06. 10 cm = ………… dm 4. 61 μm = ………… hm Mmkmhmdammdmcmmmμmμm

5 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20055 Oefening Omzetten: Oppervlakte 1. 78,630 mm 2 = ………… Mm 2 2. 645,0.10 22 dam 2 = ………… mm 2 3. 45 are = ………… m 2 4. 36. 10 8 ha = ………… cm 2 Mm 2 km 2 hm 2 (ha) dam 2 (are) M2M2 dm 2 cm 2 mm 2 μm2μm2

6 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20056 Oefening Omzetten: Volume 1. 56,0. 10 3 dam 3 = ………… m 3 2. 33,30.10 -8 cm 3 = ………… km 3 3. 0,008 km 3 = ………… μm 3 4. 89,0. 10 2 dam 3 = ………… m 3 Mm 3 km 3 hm 3 dam 3 m3m3 dm 3 cm 3 mm 3 μm3μm3

7 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20057 SI-stelsel GrootheidEenheid Lengte (l)Meter (m) Massa (m)Kilogram (kg) Tijd (t)Seconde (s) Temperatuur (T)Kelvin (K) Elektrische stroom (I)Ampère (A) Hoeveelheid stof (n)Mol (mol) Lichtstekte (I)Candela (cd)

8 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20058 Oef: Zet om naar SI-eenheid van volume 1. 45,0 cl = ………… 2. 2,50 ml = ………… 3. 78 l = ………… 4. 56 dl = ………..

9 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut20059 Dubbele omzettingen Voorbeeld:Zet 45 om naar het SI-stelsel. De SI-eenheid van massa is kg De SI-eenheid van volume is m 3 Horizontale breuklijn (NIET kg/m 3 ) Schrijf het getal over Omzetting boven de breuklijn Omzetting onder de breuklijn Uitwerken

10 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200510 Uitwerking voorbeeld dubbele omzetting

11 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200511 Oefening dubbele omzettingen Zet om naar SI-stelsel

12 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200512 Dubbele omzettingen Voorbeeld 2:Zet 45 om naar het SI-stelsel. De SI-eenheid van afstand is m De SI-eenheid van tijd is s Horizontale breuklijn (NIET m/s) Schrijf het getal over Omzetting boven de breuklijn Omzetting onder de breuklijn Uitwerken

13 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200513 Oefening dubbele omzettingen Zet om naar SI-stelsel

14 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200514 Meetnauwkeurigheid Meting met meettoestel Kleinste afleesbare meting Voorbeeld: Maatbeker Gegeven meting Vervang alle cijfers door een 0 en het laatste cijfer door een 1 Schrijf de eenheid en eventueel de machten van 10 over Voorbeeld: 1. l = 0,250 m 2. l = 320. 10 5 km

15 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200515 Oef. meetnauwkeurigheid Meet- resultaat Kenmerkend deel Aantal kenmerkende cijfers Meetnauwkeurig- heid 874 cm 874,00 cm 384e3 km 0,0438 kg 0,04380 kg

16 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200516 Afrondingsregels Regel voor som en verschil Afronden op de kleinste rang (rang = aantal cijfers na de komma) Vb. 0,250 cm + 10 cm = … Regel voor product en quotiënt Afronden op het kleinste aantal beduidende cijfers Vb. 0,1010 m. 100 000 m = … 10 000 m. 0,01 m = … 320 s. 4 = …

17 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200517 Herhalingsoefeningen Afronden volgens benaderingsregels: 45,00 cm + 89 cm = … 0,002 m 3 – 0,001 m 3 = … 96,045 l + 78,0 l = … 763,471 mm + 0,089 mm = … 0,0230 hm 2 – 0,001 hm 2 = … 45,00 cm. 89 cm = … 0,0020 m 3 : 0,001 m 3 = … 96,045 l : 78,0 l = … 763,471 mm : 0,089 mm = … 0,030 hm 2. 10000 hm = …

18 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200518 Herhalingsoefeningen MetingRangBeduidende cijfers 45,010 cm 0,08710 mm 0,0001 m 2 0,010. 10 2 hm 3 478,040 l 0,05050. 10 3 μm 3 101,101 s 45,010 mm 2 0,0801. 10 3 dm 2

19 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200519 Gecombineerde oefening 1. 0,001 cm. 4 = … 2. 45,78 mm 2 + 0,001 mm 3 = … 3. 10 000 m. 10 m = … 4. 0,010. 10 2 hm3. 10 = …

20 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200520 Grafische voorstellingen Doel Het verband tussen grootheden weer te geven Werkwijze Onafhankelijke veranderlijke Linkerkolom van de tabel Horizontale as van de grafiek Afhankelijke veranderlijke Rechterkolom van de tabel Verticale as van de grafiek Verbanden Recht evenredig Omgekeerd evenredig

21 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200521 Werkwijze Voorbeeld: De snelheid van een vertrekkende trein neemt toe in de loop van de tijd Onafhankelijke veranderlijke: tijd Linkerkolom van de tabel Horizontale as van de grafiek Afhankelijke veranderlijke: snelheid Rechterkolom van de tabel Verticale as van de grafiek

22 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200522 Grafiek Juiste grootheden EN eenheden Maximale ruimte van het papier Vloeiende lijn  Wiskundige verbanden

23 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200523 Recht evenredig Definitie 2 grootheden zijn recht evenredig als hun verhouding een constante is Betekenis Als de ene grootheid x-maal groter wordt, wordt de andere grootheid ook x-maal groter

24 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200524 Voorbeeld recht evenredig Verband herkennen door: Tabel Grafiek Constante te berekenen: C1 en C2 Verband formuleren Fysisch: V en m zijn recht evenredig Wiskundig: x en y zijn recht evenredig V (cm3)m (g)C1C2 1,02,00 2,04,00 3,06,00 4,08,00

25 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200525 Omgekeerd evenredig Definitie 2 grootheden zijn recht evenredig als hun product een constante is Betekenis Als de ene grootheid x-maal groter wordt, wordt de andere grootheid ook x-maal kleiner

26 Broos Fonck Sint-Paulusinstituut200526 Voorbeeld recht evenredig Verband herkennen door: Tabel Grafiek Constante te berekenen: C1 en C2 Verband formuleren Fysisch: t en x zijn recht evenredig; t. x = C Wiskundig: x en y zijn recht evenredig;x. y = C t (s)x (m)C (s.m) 1,0090,0 2,0045,0 3,0030,0 4,0022,5


Download ppt "Broos Fonck Fysica Fysische grootheden “Wanneer je dingen waarover je spreekt kunt meten en vastleggen in getallen, dan weet je effectief iets over. Wanneer."

Verwante presentaties


Ads door Google