De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSOA Politie Provincie Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSOA Politie Provincie Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Vesaliuswet Wet 3 juli 2005 BS 29 juli 2005 VSOA Politie Provincie Antwerpen

2 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Wijzigingen WGP 1) De benoeming van Officieren in de recherche diensten voor de lokale politie gebeurt na een bijkomend gemotiveerd advies van de procureur-generaal bij het hof van beroep. 2) Personeel die voor de overplaatsing de hoedanigheid hadden van : * OFF van bestuurlijke politie * OFF van gerechtelijke politie * OFF van gerechtelijke polite, hulpofficier van de PDK Behouden deze ongeacht de graad waarin ze zijn ingeschaald VSOA Politie Provincie Antwerpen

3 Valorisering van de oude brevetten
VSOA Politie Provincie Antwerpen

4 INP met brevet OFF gemeentepolitie
Houder van brevet bedoeld in : KB brevet kandidaatcommissaris en adjunct - commissaris of art 1 KB opleiding aanwervingen in de betrekkingen niveau 1 bij de federale rijksbesturen. Bij hun benoeming tot OFF worden ze via de driestappenregeling ingeschaald in O2.(geen tijdsbeperking) Gereserveerd quota’s overgang middenkader via de sociale promotie van tot VSOA Politie Provincie Antwerpen

5 HINP met brevet OFF gemeentepolitie
Houder van brevet bedoeld in : KB brevet kandidaatcommissaris en adjunct - commissaris of art opleiding aanwervingen in de betrekkingen niveau 1 bij de federale rijksbesturen. Valoriseringsmaatregelen: Volledige vrijstelling basisopleiding Officierskader. Kunnen meedingen via mobiliteit naar ambten van commissaris worden benoemd indien laureaat. 25% quota vacatures sociale promotie ( ) Vanaf vrijstelling kaderproef sociale promotie Officier. Ingeschaald M4.1 of M4.2 overgang naar M5.1 of M5.2 na 6 jaar loonschaal ancienniteit. Geen baremische opleiding vereist. Ingeschaald M5.1 of M5.2 overgang naar M7bis na 18jaar kaderancienniteit in het middenkader. Geen baremische opleiding vereist. VSOA Politie Provincie Antwerpen

6 INP met brevet OFF gerechtelijke politie
Houder van brevet bedoeld in : KB officier van gerechtelijke politie,hulpofficier van de PDK. Gereserveerd quota’s overgang middenkader via de sociale promotie van tot Vanaf quota van 5% per examen sociale promotie Middenkader tot VSOA Politie Provincie Antwerpen

7 INP met brevet INP gemeentepolitie
Houder van brevet bedoeld in : KB inspecteur van politie betreffende de opleiding tot de graden INP en HINP van politie. Gereserveerd quota’s overgang middenkader via de sociale promotie van tot Vanaf quota van 5% per examen sociale promotie Middenkader tot VSOA Politie Provincie Antwerpen

8 INP met brevet INP gemeentepolitie en OGP
Houder van brevet bedoeld in : KB inspecteur van politie betreffende de opleiding tot de graden INP en HINP van politie en brevet officier can gerechtelijke politie, hulpofficier van de PDK. Volledige vrijstelling basisopleiding voor het middenkader. Kunnen via mobiliteit meedingen voor ambten HINP worden benoemd indien laureaat. VSOA Politie Provincie Antwerpen

9 INP met brevet adjudant bij de rijkswacht
Houder van brevet bedoeld in : KB hoofdonderofficier betreffende de bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht. - Volledige vrijstelling basisopleiding voor het middenkader en volledige vrijstelling voor de de opleiding voor het officierenkader indien zij als externe kandidaat met een diploma niv 1 zouden worden aangeworven. Kunnen via mobiliteit meedingen voor ambten HINP worden benoemd indien laureaat. VSOA Politie Provincie Antwerpen

10 HINP met brevet adjudant bij de rijkswacht
Houder van brevet bedoeld in : KB hoofdonderofficier betreffende de bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht Valoriseringsmaatregelen: Volledige vrijstelling basisopleiding Officierskader. Kunnen meedingen via mobiliteit naar ambten van commissaris worden benoemd indien laureaat. 25% quota vacatures sociale promotie ( ) Vanaf vrijstelling kaderproef sociale promotie Officier. Ingeschaald M4.1 of M4.2 overgang naar M5.1 of M5.2 na 6 jaar loonschaal ancienniteit. Geen baremische opleiding vereist. Ingeschaald M5.1 of M5.2 overgang naar M7bis na 18jaar kaderancienniteit in het middenkader. Geen baremische opleiding vereist. VSOA Politie Provincie Antwerpen

11 HINP die de loonschaal M6 genieten
Valoriseringsmaatregelen: Volledige vrijstelling basisopleiding Officierskader. Kunnen meedingen via mobiliteit naar ambten van commissaris worden benoemd indien laureaat. 25% quota vacatures sociale promotie ( ) Vanaf vrijstelling kaderproef sociale promotie Officier. Ingeschaald M6 overgang naar M7 na 6 jaar loonschaal ancienniteit. Geen baremische opleiding vereist. “Rode loper” van toepassing. VSOA Politie Provincie Antwerpen

12 HINP die de loonschaal M7 of M7bis genieten
Valoriseringsmaatregelen: Volledige vrijstelling basisopleiding Officierskader. Kunnen meedingen via mobiliteit naar ambten van commissaris worden benoemd indien laureaat. 25% quota vacatures sociale promotie ( ) Vanaf vrijstelling kaderproef sociale promotie Officier. “Rode loper” van toepassing. VSOA Politie Provincie Antwerpen

13 VSOA Politie Provincie Antwerpen
INP laureaat ondertoezichtcommissaris spoorwegpolitie en luitenant der zeevaart 20E Vanaf quota van 5% per examen sociale promotie Middenkader tot VSOA Politie Provincie Antwerpen

14 VSOA Politie Provincie Antwerpen
HINP OGP-HPK / OBP Personeelsleden die sinds de dubbele hoedanigheid hebben kunnen via mobiliteit meedingen voor het ambt van commissaris. Indien laureaat worden ze benoemd. VSOA Politie Provincie Antwerpen

15 Afdelingsinspecteur GPP 2C in loonschaal M5.2
Valoriseringsmaatregelen: Volledige vrijstelling basisopleiding Officierskader. Kunnen meedingen via mobiliteit naar ambten van commissaris worden benoemd indien laureaat. 25% quota vacatures sociale promotie ( ) Vanaf vrijstelling kaderproef sociale promotie Officier. “Rode loper” van toepassing. VSOA Politie Provincie Antwerpen

16 Afdelingsinspecteur GPP 2C houder brevet 2D
Zij die ingeschaald zijn op in de schaal M5.2 en houder zijn van het brevet 2D. Overgang naar M7bis na 18 jaar kaderancienniteit in het middenkader. Geen baremische opleiding vereist VSOA Politie Provincie Antwerpen

17 Afdelingscommissaris 1c gpp
Kunnen meedingen naar ambt hoofdcommissaris indien laureaat kunnen ze aangesteld worden. Kunnen meedingen naar mandaatfuncties indien laureaat woorden ze in de graad hoofd commissaris aangesteld indien mandaat op dat niveau. VSOA Politie Provincie Antwerpen

18 Gevolgen aangestelden
Geen aanstellingen in hogere graden ingevolge mobiliteit meer mogelijk Uitzonderingen Commissaris eerste klasse die ambt bemachtigen van hoofdcommissaris. Aanstellingen in de gerechtelijke zuil in het raam van de rode loper De aangestelden blijven aangesteld. VSOA Politie Provincie Antwerpen

19 Valorisering reeds aangestelden
INP gerechtelijke zuil aangesteld tot HINP * Betreffen basiskaderleden die omwille het verschil in graad middenkaderleden van de GPP werden aangesteld (generieke aanstelling) * Vrijstelling van persoonlijkheidsproef en selectiegesprek in het kader bevordering door overgang naar het middenkader. VSOA Politie Provincie Antwerpen

20 Valorisering reeds aangestelden
INP aangesteld HINP gezagsambten Quota van 5% per examen sociale promatie naar het middenkader. Vrijstelling persoonlijkheidsproef en selectiegesprek in het raam bevordering naar het middenkader ( ) Indien geslaagd in de basisopleiding Middenkader wordt men in eigen betrekking benoemd in de graad HINP Geen terugwerkende kracht. VSOA Politie Provincie Antwerpen

21 Valorisering reeds aangestelden
HINP aangestelde Commissaris in gerechtelijke zuil (270) Vrijstelling van de kaderproef, persoonlijkheidstest en selectiegesprek in het raam van de bevordering naar het officierskader. VSOA Politie Provincie Antwerpen

22 Valorisering reeds aangestelden
HINP aangestelde Commissaris in gerechtelijke zuil via mobiliteit en die in het kader gezagsambten. * Quota 5% per vergelijkend examen sociale promotie officierenkader. Vrijstelling van de kaderproef, persoonlijkheidstest en selectiegesprek in het raam van de bevordering naar het officierskader. Indien geslaagd in de basisopleiding van het officierskader wordt men in eigen betrekking benoemd tot commissaris. Geen terugwerkende kracht benoeming. VSOA Politie Provincie Antwerpen

23 Valorisering reeds aangestelden
Commissaris aangesteld als hoofdcommissaris via mobiliteit en verdeling gezagsambten. Benoemd in de graad Hoofdcommissaris indien: + ten minste 9 jaar kaderancienniteit in het officierskader + Houder directiebrevet + Een goede evaluatie + geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist. Geen mobiliteit vereist en vrijstelling van diploma niv 1 VSOA Politie Provincie Antwerpen

24 VSOA Politie Provincie Antwerpen
De rode loper VSOA Politie Provincie Antwerpen

25 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Doelgroep De HINP van politie die ingeschaald zijn in de loonschalen: M5.2 M6 M7 M7bis Kunnen op hun vraag mits goede evaluatie worden bevorderd tot commissaris van politie VSOA Politie Provincie Antwerpen

26 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Termijn De termijn werd verlengt met twee jaar en loopt van 2005 tot en met 2011. Deze bevorderingen worden gespreid over een periode van 7 jaar. De rode loper wordt opgesplitst in twee. 1)Personeel gerechtelijke zuil 2)Personeel lokale en federale politie (incl.lokale recherche) VSOA Politie Provincie Antwerpen

27 Bepaling eventuele bevorderingsdatum
Alle personeelsleden buiten die van de gerechtelijke zuil worden per korps van oorsprong (3) gerangschikt volgens hun ancienniteit in de graad van: - HINP (Gemeentepolitie) - Adjudant-chef (Rijkswacht) - Adjudant (Rijkswacht) - Afdelingsinpecteur (GPP) Aangevuld met de ancienniteit die zij sinds hebben opgebouwd. Vervolgens worden deze groepen verdeeld in 7 subgroepen die per jaar de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van de rode loper. Men kan niet verschuiven naar een andere subgroep. Personeel dat op termijn naar een andere zuil zou verschuiven blijft in zijn oorspronkelijke subgroep zitten. VSOA Politie Provincie Antwerpen

28 Hoe opteren voor die bevorderingsmogelijkheid
Iedere begunstigde zal persoonlijk en schriftelijk bevraagd worden naar hun intentie om de bevordering tot commissaris aan te vragen. Vanaf de datum van deze bevraging loopt de termijn van 3 maanden bedenktijd. De keuze is onherroepelijk. Indien geen antwordt binnen deze termijn ziet men af van deze bevorderingsmogelijkheid. Bij de bevraging zal er informatie gevoegd worden over de gevolgen can deze inschaling. VSOA Politie Provincie Antwerpen

29 VSOA Politie Provincie Antwerpen
De wachttoelage Wie? De personeelsleden die ingeschaald zijn in O1-O2-O3-O4-O4bis op 1 april 2001 en die voor die tijd het weddesupplement voor wachtprestaties op het politiecommissariaat of thuis van de gemeentepolitie niet genoten. VSOA Politie Provincie Antwerpen

30 VSOA Politie Provincie Antwerpen
De wachttoelage Gevolgen? In voorkomend geval komt men in een hogere loonschaal. Men verkrijgt een andere virtuele ancienniteit. (1 à 2 jaar bonus) Herberekening wedde op basis van de nieuwe elementen. VSOA Politie Provincie Antwerpen

31 VSOA Politie Provincie Antwerpen
De Wachtoelage Wat met de inconvenienten? Verlies van volgende toelagen: Toelage prestaties in weekend en feestdagen. Toelage voor nachtprestaties Toelage voor bereik- en terugroepbaarheid. Let op! Herberekening met terugwerkende kracht op VSOA Politie Provincie Antwerpen

32 VSOA Politie Provincie Antwerpen
De wachttoelage Het personeel heeft tot en met 29 oktober 2005 tijd om voor deze keuze te opteren. Hij moet zijn keuze tegen ontvangstbewijs schriftelijk overmaken aan het SSGPI. De keuze is onherroepelijk. VSOA Politie Provincie Antwerpen

33 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Recherche VSOA Politie Provincie Antwerpen

34 Federale gerechtelijke zuil
De personeelsleden van het basiskader en middenkader zullen de titel “rechercheur” dragen. Geen functioneel onderscheid tussen de rechercheurs. Men behoudt die titel zolang men bij de federale recherche blijft. Bij mobiliteit verliest men de titel, behoudens men naar een lokale recherche vertrekt die het rechercheconsept heeft ingevoerd. Functie opengesteld via mobiliteit zijn toegankelijk voor basis en middenkader. Commissarisen dragen de titel “gerechterlijk commissaris”. VSOA Politie Provincie Antwerpen

35 Federale gerechtelijke zuil
In overgang verkrijgen al de ex-GPP HINP de graad HINP met bijzondere specialisatie. Nieuwe aanwervingen op basis niv 2+ worden eveneens in die graad ingeschaald. De afdelingsommissaris 1C van de ex GPP worden in de graad commissaris van politie 1°klasse in overgangsrecht ingeschaald. VSOA Politie Provincie Antwerpen

36 Lokale recherchediensten
Zelfde concept mogelijk indien goedgekeurd door de gemeente- of politieraad. Het basiskader kan mits volgende cumulatieve voorwaarden de bevoegdheid OGP/HPK verwerven: Op datum oprichting korps deel uitmaken van de lokale recherchedienst. Een aanvraag richten aan de korpschef. Het volgen van en nog te bepalen opleiding. De verworven OGP/HPK hoedanigheid blijft behouden zolang men deel uitmaakt van de betrokken recherchedienst. VSOA Politie Provincie Antwerpen

37 VSOA Politie Provincie Antwerpen
Allerlei De aangewezen personeelsleden door de Minister van landsverdediging, Binnenlandse zaken en gemeente-politieraden gaan over naar het CALOG van de betrokken korpsen. Vanaf 2002 wordt een inhouding van 13.07% verricht op het bedrag van de Copernicuspremie. VSOA Politie Provincie Antwerpen


Download ppt "VSOA Politie Provincie Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google