De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wervingsdag 04/10/2003. F BRAND Wat doet de brandweer? + 22 andere taken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wervingsdag 04/10/2003. F BRAND Wat doet de brandweer? + 22 andere taken."— Transcript van de presentatie:

1 Wervingsdag 04/10/2003

2 F BRAND Wat doet de brandweer? + 22 andere taken

3 F 1)Het vervoer van en zorg verlenen aan een verstikte of aan een drenkeling met gebeurlijk toedienen van zuurstof 22 Taken van de Brandweer

4 F 2)Interventie bij ramp of overstroming

5 F 22 Taken van de Brandweer 3)Hulp verlenen bij een ontploffing

6 F 22 Taken van de Brandweer 4)Een persoon bevrijden die in een lift is ingesloten

7 22 Taken van de Brandweer 5)Het bevrijden van een op een dak gevlucht persoon, inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige gaat

8 F 22 Taken van de Brandweer 6)Het bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon

9 F 22 Taken van de Brandweer 7)Het bevrijden van een in of onder een voertuig geklemd persoon

10 F 22 Taken van de Brandweer 8)Het dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval op de openbare weg of openbare plaats

11 F 22 Taken van de Brandweer 9)Het ophalen van een persoon uit het kanaal, vijver, waterloop,…

12 F 22 Taken van de Brandweer 10)Het bevrijden van een geëlektrocuteerd persoon

13 F 22 Taken van de Brandweer 11)Het bevrijden van een rioolwerker (verstikking in riool)

14 F 22 Taken van de Brandweer 12)Het opruimen van een belemmering op de rijweg met gevaar voor personen of goederen

15 F 22 Taken van de Brandweer 13)Neutraliseren van een laag koolwaterstoffen of een zuur

16 F 22 Taken van de Brandweer 14)Het bevrijden van een persoon met een van de ledematen gekneld in een machine

17 F 22 Taken van de Brandweer 15)Oververhitte verwarmingsketel

18 F 22 Taken van de Brandweer 16)Ontsnapping van stoom in een gebouw

19 F 22 Taken van de Brandweer 17)Het leegpompen van een kelder ingevolge overstromingen of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is

20 22 Taken van de Brandweer 18)Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen

21 22 Taken van de Brandweer 19)Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert

22 22 Taken van de Brandweer 20)Het verdelgen van wespennesten en verwijderen van bijenzwermen

23 22 Taken van de Brandweer 21)Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen

24 22 Taken van de Brandweer 22)Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren

25 Aanwerving Ingangsproef Aanwerving “stagiair” Medische geschiktheid Fysische geschiktheid Cursus WOBRA Sportproeven Aanstelling

26 Aanwervingsvoorwaarden Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Gemeenschap Woonachtig zijn - uiterlijk zes maanden na het einde van de stage - in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is Ten minste 18 jaar oud zijn Ten minste 1,63 m groot zijn Van goed zedelijk gedrag zijn In orde zijn met de dienstplichtwetten

27 Fysische Proeven Voorligsteun (7 maal) Buiging van de armen (3 maal) Evenwicht (3,5 meter lang op 1,2 meter hoogte) Touwklimmen (4 meter) Beklimmen van de luchtladder (30 meter) Dragen over 50 meter (van een persoon) Lengtesprong zonder aanloop (1,80 meter) Dieptesprong (2 meter) Lopen (600m) Zwemmen (50m)

28 Cursus Brandweerman 1. Brandbestrijding50u 2. Persoonlijke pppBescherming 30u 3. Levensreddende ppphandelingen 10u Totaal:90u

29 Cursus Brandweerman Brandbestrijding 1. Administratie 2. Het begrip brand nader bekeken 3. Blussing 4. Materieel ten behoeve van de blusverrichtingen 5. Verbindingen 6. Gevaren bij interventies 7. Verloop, techniek en tactiek bij interventies 8. Het aflegsysteem

30 Cursus Brandweerman Persoonlijke bescherming 1.Ademgiften 2.Persoonlijke beschermingsmiddelen 3.Adembeschermende middelen 4.Het gebruik van een persluchttoestel 5.Het regelen van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming 6.Het voortbewegen met het persluchttoestel 7.Algemene gedragsregels voor de maskerdrager 8.De persoonlijke ontsmetting 9.De persoonlijke dosisregistratie

31 Cursus Brandweerman Levensreddende Handelingen 1.De bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam. 2.Aandachtspunten bij het verlenen van de eerste hulp. 3.De zorg voor de ademhaling 4.Reanimatie 5.Het stelpen van ernstige bloedingen 6.Wonden steriel afdekken door het aanleggen van snelverband 7.De behandeling van de brandwonden 8.Shock 9.Eerste hulp bij botbreuken 10.Snelevacuatie 11.Het bestrijden van de gevolgen van een vergiftiging

32 Cursus Brandweerman Op zaterdag in Veurne (vanaf laatste zaterdag van januari) OF ‘s Avonds tijdens de week (andere locatie in de provincie) 1 Dag praktisch examen (200 van de 300 punten) 2 Halve dagen theoretisch examen (100 van de 300 punten) Verplichte aanwezigheid van minstens 75% van de lessen

33 Structuur van het korps

34 38 Oostduinkerke 39 Koksijde 4 Overkoepelend Maximale Personeelssterkte :

35 Werking 2 peletons Elk peleton bestaat uit 2 secties Telkens 1 peleton van dienst 1 sectie “effectief” 1 sectie “reserve” Per afdeling:

36 Werking

37 Oproep Brand: volledig peleton Verkeersongeval: Overdag: peleton ‘s nachts: effectieve sectie Andere kleine dringende interventie: effectieve sectie Niet-dringende interventie: naargelang de aarde van de interventie, enkele personen afzonderlijk, effectieve sectie, peleton, …

38 “Van dienst zijn” 2 weken effectief 2 weken niet van dienst 2 weken reserve 2 weken niet van dienst … Dus: 26 weken per jaar van dienst, waarvan 13 effectief en 13 reserve Voor Oostduinkerke:Voor Koksijde: 1 week effectief 1 week niet van dienst 1 week reserve 1 week niet van dienst …

39 Oefeningen Iedereen: 12 verplichte oefeningen per jaar Persluchtdragers: 4 extra oefeningen per jaar Chauffeurs: 4 extra oefeningen per jaar

40 Verloning Stagiair: 12,62€ / uur Brandweerman: 13,19€ / uur Bij interventies wordt elk begonnen uur volledig vergoed De vergoeding voor een interventie is ten minste gelijk aan 2 prestatie-uren ‘s Nachts 150% (van 22u tot 06u) Zon - en feestdagen 200%

41 Verdere opleidingen Wie na het volgen van de cursus brandweerman nog zin heeft om verdere cursussen te volgen en zo hogerop te geraken in de brandweer heeft nog volgende mogelijkheden Korporaal(70u) Sergeant(80u) Technicus Brandvoorkoming(90u) Dienstchef(80u) Adjudant(100u) Onderluitenant(170u)

42 VRAGEN?


Download ppt "Wervingsdag 04/10/2003. F BRAND Wat doet de brandweer? + 22 andere taken."

Verwante presentaties


Ads door Google