De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens Egbert Stellinga Jan van de Waal

2 Inhoud Kort samengevat Hoofddoel Subdoelen Eindproduct, kwaliteitsvoorstel Stand van zaken tot nu toe Wat moet er nog gedaan worden? Vragen?

3 Kort samengevat opdracht Esbeek 1200 inwoners Vergrijzing Coöperatie Esbeek Leefbaarheid behouden en bevorderen 56 % wil in huis blijven wonen 66 % daarvan het liefst in eigen huis Hoe is het gesteld met de fitheid van onze inwoners?

4 Hoofddoel Probleemstelling “Hoe kan de coöperatie Esbeek de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek handhaven? Met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen. “ Hoofddoelstelling: “Binnen vier maanden onderzoek doen naar de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55+, met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen.”

5 Subdoelen  Hoe ziet de wenselijke situatie eruit ten aanzien van de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder?  Hoe ziet de werkelijk situatie eruit ten aanzien van de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder?  Welke verbeterinterventies zijn er nodig om de gezondheid en fitheid te kunnen handhaven zodat de gezond ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis kan wonen?

6 Kwaliteitsvoorstel 1. Onderwerpskeuze 2. Literatuurbeschrijving 3. Normeren 4. Meten 5. Analyseren 6. Conclusie en discussie

7 Stand van zaken Ontvangen opdracht, inlezen Coöpertie Esbeek Kennismakingsgesprek Coöperatie Esbeek Afbakering project: 1. Active ageing 2. Uitvoerbaarheid 3. Wensen betrokken partijen PMD Literatuur onderzoek: - Gezondheid - Fitheid - Relaties tussen gezondheid, fitheid, zelfredzaamheid - Meetinstrumenten Gezondheid: - Leefstijl en gedrag - fysieke- sociaal en culturele omgevingsfactoren - Persoonsgebonden activiteiten Fitheid 1: - Spierkracht - snehlheid - Lenigheid - Coordinatie - Aeroob UHV Fitheid 2: - Morfologische eigenschappen - Musculaire eigsch.. - Cardiovasculaire eigensch.. - Metabole eigensch.. - Verzamelen meetinstrumenten - Martin van Gennep - GALM

8 Vervolg stand van zaken Criteria: - Tijd - Uitvoerbaarheid - fysieke/cognitieve belasting - materiaal Validiteit Responsiviteit Reproduceerbaarheid Vragenlijst: - Leefstijl en gedrag - Fysieke en sociaal omgevingsfactoren - Persoongebonden factoren Fitheidtest: - Lengte en gewicht - Handknijpkracht - Sit-to-stand - TUG - 6MWT Testprotocol voor de testdagInvulformulier, analyseer tabellen.. Benaderingsplan voor inwoners: - Stukje op de website - Informatieve brief Oefendagen geplant!Wij zijn er klaar voor!

9 Wat moet er nog gedaan worden? Oefen testdagen ◦ 3 april aansluitend aan presentatie ◦ 10 april 13.00 Testdagen ◦ 16 april 15.15-18.15 ◦ 18 april 15.15-18.15 ◦ 19 april 09.00-12.00 ◦ 20 april 11.00-14.00 ◦ 25 april 15.15-18.15 Analyseren gegevens fitheidtesten Adviesrapport verbeterinterventies Discussie en conclusie Voorlichtingsavond/resultatenavond aan inwoners en coöperatie Esbeek

10 Vragen?


Download ppt "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens."

Verwante presentaties


Ads door Google