De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs” Een onderzoek naar het ontstaan van budgetoverschrijdingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs” Een onderzoek naar het ontstaan van budgetoverschrijdingen."— Transcript van de presentatie:

1 “Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs” Een onderzoek naar het ontstaan van budgetoverschrijdingen en financiële tekorten, welke de afgelopen jaren hebben geleidt tot kostenoverschrijding bij de nieuwbouw van basisscholen in samenhang met de organisatieprestatie. P5 presentatie – M.A.Swart – 30 oktober 2009 Bouw school fors duurder door Miel Timmers. woensdag 10 december 2008 BEST - De bouw van een basisschool met een buurtcentrum aan de Wolvenhei in Best is bijna een half miljoen euro duurder uitgevallen. B en W vragen aan de gemeenteraad een aanvullend krediet van 240.000 euro.

2 Inleiding Veldwerk – vastgoed prestatie Theoretisch kader Veldwerk - kostenoverschrijding Probleemoriëntatie Conclusie Aanbeveling

3 Probleemoriëntatie Uit de media Gemiddelde kostenoverschrijding 25% middelbare scholen 24% stand-alonescholen 23% brede scholen ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

4 Probleemoriëntatie Uit de media VASTGOED INGREEP BLACKBOX KOSTENOVERSCHRIJDING PRESTATIE VASTGOED ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

5 Probleemoriëntatie Het ontstaan van budgetoverschrijdingen en financiële tekorten, welke hebben geleid tot kostenoverschrijding bij de nieuwbouw van basisscholen Probleemstelling Centrale vraagstelling Waardoor is er bij de nieuwbouw van basisscholen regelmatig sprake geweest van kostenoverschrijding? Er ligt een verschil in oorzaak bij de totstandkoming van de kostenoverschrijding tussen stand-alonescholen en brede scholen. Financiële tekorten zijn de afgelopen jaren toegenomen maar de budgetoverschrijdingen zijn echter afgenomen waardoor de totale kostenoverschrijding gelijk is gebleven. Hypothesen ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

6 Probleemoriëntatie Peiling 2 – Definitief leerplan Fase 2 Onderzoeksopz et Afbakening Methoden en technieken - interview - casestudies THEORETISCH KADER Literatuurstudie - invloeden programma en ontwerp - invloeden bouwbudget Fase 4 Toetsng Peiling 4 – Scriptie en Instrument Voorlopige conclusies Uitwerken kostenmodel RAPPORT INSTRUMENT Fase 5 Conclusie Peiling 5 – Scriptie en Instrument HANDLEIDING INSTRUMENT AANBEVELINGEN Methoden en technieken KOSTEN & KWALITEIT Gerritse ONDERWIJSVISIE & SCHOOLGEBOUW Steijns en Koutamanis GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR Realisatie / Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM ORGANISATIEPRESTATIE & SCHOOLGEBOUW Van Vliet Peiling 1 – Voorlopig leerplan Fase 1 Verkenning Verkennende literatuurstudie Krantenartikel Afstudeerorganisatie ONDERZOEKSVOORSTEL Peiling 3 – Resultaten verwerken Fase 3 Veldwerk Empirische pre-toets Empirisch onderzoek DATA BKM

7 Theoretisch kader Kosten en kwaliteit Wet –en regelgeving Actoren

8 Theoretisch kader Afstemmingsprobleem: - kwantitatief - kwalitatief - locationeel - financieel Verbouw, restauratie of renovatie biedt geen oplossing Afstemming organisatie en vastgoed GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR ** Realisatie Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

9 Theoretisch kader Externe factoren - Normvergoeding GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR ** Realisatie Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM WET EN REGELGEVING : 1997 – decentralisatie – normvergoeding ( € / groep ) 2003 – nieuw bouwbesluit 2006 – richtlijn ventilatie van scholen – lumpsumfinanciering 2007 – wet op kinderopvang 2008 – normvergoeding ( € / m2 )

10 Gemeenten Gem. Amsterdam; Gemiddeld genomen is de rijksvergoeding voor de gehouden steekproef niet toereiken voor de jaarlijkse kosten van de school onderhoud. Het tekort bedraat 40% ten opzichte van de vergoeding. Omgerekend naar een gemiddelde 14-groepige Amsterdamse basisschool bedraagt dit tekort 9.175,- euro ten op zichten van de rijksvergoeding van 23.766,- euro. Gem. Almere verstrekt extra krediet; A. Vanuit de gemeentelijke regelgeving; stedenbouwkundige randvoorwaarden inbraakpreventie veiligheidsbeleid brandveiligingssbeleid terreininrichting B. Overig; multifunctioneel gebruik flexibel bouwen inrichting openbare ruimte ICT (serveruimte) ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling Emperische pre-toets theoretisch kader

11 Normvergoedingonderzoek gem. Utrecht; 15 % budgetverhoging om te voldoen; aan de wettelijke prestatie- en kwaliteitseisen (bouwbesluit) 10% budgetverhoging om te; aan een goed binnenklimaat voldoen 12 – 20% budgetverhoging om te voldoen; aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, welstandadvies en overige eisen welke vanuit de gemeenten worden gesteld. Gemeenten ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling Emperische pre-toets theoretisch kader

12 Gemeenten Bij de steden waar door een professionele projectorganisatie, de projecten (vanaf het initiatief tot de realisatie) worden uitvoert als onderdeel van hun basis activiteit er bijna geen overschrijdingen plaats vinden. ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling Emperische pre-toets theoretisch kader

13 Redenen hiervoor zijn; - wethouders die de begroting expres te laag vaststellen om toestemming te krijgen van de gemeenteraad - onzuivere en onprofessionele calculaties - een slechte inschatting van risico’s - niet tijdig signaleren van en ingrijpen bij problemen Theoretisch kader Externe factoren – Bouwprojecten fiks duurder dan begroot GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR ** Realisatie Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM Was er in de afgelopen twee jaar in uw gemeente sprake van bouwprojecten die duurder uitvielen dan begroot? Denkt u dat bouwprojecten bewust laag begroot worden om instemming van de gemeenteraad te krijgen? ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

14 Theoretisch kader Gerelateerde onderzoeken GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR ** Realisatie Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM ONDERWIJSVISIE & SCHOOLGEBOUW Steijns en Koutamanis ORGANISATIEPRESTATIE & SCHOOLGEBOUW Van Vliet Van Vliet : “ Dat in de beleving van scholen het vermogen om goed te kunnen functioneren, samenhangt met … en de kwaliteit van de huisvesting.” Steijns en Koutemanis : “ … verschillende sociale en technologische ontwikkelingen invloed hebben gehad op de gebouwlijke transformatie.” ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

15 Theoretisch kader Gerelateerde onderzoeken KOSTEN & KWALITEIT Gerritse ONDERWIJSVISIE & SCHOOLGEBOUW Steijns en Koutamanis GEMEENTE / * Financiën SCHOOLBESTUUR Beleid en doelstellingen SCHOOLDIRECTIE Gebruikers SCHOOLBESTUUR ** Realisatie Financieel management Algemeen management Facilitair management Project management CREM ORGANISATIEPRESTATIE & SCHOOLGEBOUW Van Vliet ConclusieProbleemoriëntatieTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbeveling

16 Veldwerk Bouwkostenmodel (BKM) Cross case analyse casestudies Prestatie vastgoed Kostenoverschrijding Tevredenheidonderzoek VASTGOED INGREEP BLACKBOX PRESTATIE VASTGOED KOSTEN- OVERSCHRIJDING

17 Veldwerk Bouwkostenmodel (BKM) - programma van eisen (PvE) - materialisatie - bouwvorm Cross case analyse casestudies - bouwvorm - bouwheerschap - gemeenten - type school Kostenoverschrijding VASTGOED INGREEP BLACKBOX PRESTATIE VASTGOED KOSTEN- OVERSCHRIJDING ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

18 Formule om op basis van het PvE de bouwkosten uit te rekenen van een ‘sobere’ school. Het Bouwkostenmodel Opzet BKM Invloed bouwvorm Invloed materialisatie Invloed extra programma Bouwkostenmodel ‘83 INKOS Methode om op basis van de invoer van plattegronden gegeven als vloeroppervlakte, geveloppervlakte, etc te verkrijgen. Onderzoek Invloed van de bouwvorm en materialisatie op de bouwkosten inzichtelijk maken, op basis van een elementenbegroting. Bouwkosten : Normvergoeding Bouwkosten : PvE Bouwkosten : Bouwvorm Bouwkosten : Materialisatie ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

19 Het Bouwkostenmodel Werkwijze 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

20 Het Bouwkostenmodel Conclusie Invloed extra programma Invloed bouwvorm Invloed materialisatie Invloed proces ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

21 De casestudies De scholen ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

22 De casestudies El Amien Voorschool Zorg en Welzijn Basisschool Financieringstekort;  extra ruimten gerealiseerd  materialisatie  stapeling ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

23 Crosscase analyse Kostenkwaliteit verhouding - stapeling Stapeling : minimum (0,35) ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

24 Crosscase analyse Kostenkwaliteit verhouding inpandigheid Inpandigheid : stramien 5400 mm Gerritse ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

25 Crosscase analyse Normvergoeding en bouwbudget Normvergoeding onvoldoende - Gemiddeld tekort 21% - € 233,- per m 2 ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk - kostenoverschrijdingVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kader

26 Crosscase analyse Factoren Invloed extra programma Invloed bouwvorm Invloed materialisatie Invloed proces

27 Crosscase analyse Onderzoek de Vries M 2 bvo per leerling gedaald Investering per leerling gestegen

28 Veldwerk Tevredenheidonderzoek - doelstellingen - bouwvorm Prestatie vastgoed VASTGOED INGREEP BLACKBOX PRESTATIE VASTGOED KOSTEN- OVERSCHRIJDING

29 Crosscase analyse Onderwijsvisie en schoolgebouw Een onderwijsvisie met ondersteunende doelstellingen, waarvoor de volgende begrippen centraal staan; verantwoordelijkheid zelfstandigheid sociale vaardigheden samenwerken Van het gebouw wordt verwacht; uitdagende omgeving zet de kinderen aan tot samenwerken tevens een veilige omgeving ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

30 Tevredenheidonderzoek El Amien ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding Biedt het schoolgebouw de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving?  Zeker (score 1,6)

31 Crosscase analyse Onderwijsvisie en schoolgebouw Elke school die expliciet de veiligheid van het schoolgebouw heeft genoemd, in relatie tot de onderwijsvisie, heeft gebruikers die tevreden is over de veiligheid van het gebouw. ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

32 Crosscase analyse Tevredenheidonderzoek Bent u tevreden over het binnenklimaat (temperatuur) in de klaslokalen? Hoe ervaart u de ruimte (aantal m 2 ) van de klaslokalen? Ontevreden over; - Klimaat - Grootte van de klaslokalen ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

33 Crosscase analyse Tevredenheidonderzoek Vindt u dat het gebouw voldoende flexibiliteit biedt aan de indeling? ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

34 Conclusie

35 Invloed VASTGOED INGREEP BLACKBOX PRESTATIE VASTGOED KOSTENOVERSCHRI JDING de samenstelling van de school (stand-alone of brede school) de initiatiefnemer tot de nieuwbouw (gemeente of schoolbestuur) de bouwvorm van de school (stapeling, inpandigheid, etc.) de gemeentelijke organisatie de onderwijsvisie en doelstellingen van het schoolbestuur wet en regelgeving vanuit de overheid (bouwbesluit, etc.) opgelegde randvoorwaarden vanuit de gemeenten richtlijnen vanuit verschillende instanties (bijvoorbeeld de GGD) het bouwbudget dat vanuit de gemeente wordt vastgesteld op basis van de normvergoeding. ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

36 Conclusie Organisatieprestatie De extra investering, welke als interne factor heeft bijgedragen aan de kostenoverschrijding, leidt tot een hogere tevredenheid. Case 4 is het meest tevreden over de materialisatie. Case 8, heeft als enige niet aangegeven dat het realiseren van extra vierkante meters als interne factor heeft geleid tot een kostenoverschrijding, case 8 heeft ook het minste aantal vierkante meters per leerling, ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

37 Centrale vraagstelling Waardoor is er bij de nieuwbouw van basisscholen regelmatig sprake geweest van kostenoverschrijding? - normvergoeding - type onderwijshuisvesting - gemeentelijke organisatie - bouwvorm ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

38 Conclusie Normvergoeding Vanuit gemeentelijke regelgeving; stedenbouwkundige randvoorwaarden inbraakpreventie, veiligheidsbeleid, brandveiligingssbeleid, terreininrichting Overig; multifunctioneel gebruik flexibel bouwen inrichting openbare ruimte ICT (serveruimte) Punten wel gewenst zijn en vaak ook nodig zijn om te voldoen aan de gestelde eisen uit het bouwbesluit of vanuit de gemeente. Het normkostenonderzoek van de gemeente geeft aan dat; 15 % budgetverhoging om te voldoen; aan de wettelijke prestatie- en kwaliteitseisen 10% om te voldoen; aan een goed binnenklimaat 12 – 20% budgetverhoging om te voldoen; aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, welstandadvies en overige eisen welke vanuit de gemeenten worden gesteld. ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding Vanuit onderzoek; Comfort - duurzaam bouwen Kwaliteit Exploitatie Functioneel – esthetisch

39 Conclusie Normvergoeding Invloed extra programma Invloed bouwvorm Invloed materialisatie Invloed proces Gebaseerd op de casestudies dat; De invloed van de bouwvorm gemiddeld een verschil uit maakt van 14 % De invloed van de materialisatie gemiddeld een verschil uit maakt van 6 % De invloed van het proces gemiddeld een verschil uit maakt van 31 % Totaal een tekort van 51 % op de prijs per vierkante meter Normvergoeding onvoldoende Gemiddeld tekort 21% € 233,- per m2 ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

40 Conclusie Type onderwijshuisvesting % kostenoverschrijding bij de probleemoriëntatie: - stand alone scholen (24%) en brede scholen (23%). % kostenoverschrijding bij de casestudies: - stand alone scholen (26%) en bij brede scholen ( 19%). Korrelgrootte - stand alone scholen (0,9) - brede scholen (1,6) Bouwkosten per m 2 - stand alone scholen (€1.086,-) - brede scholen (€1.240,-) ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

41 Conclusie Gemeentelijke organisatie Bij de steden waar een professionele projectorganisatie, de projecten (vanaf het initiatief tot de realisatie) uitvoert als onderdeel van hun basis activiteit vinden bijna geen overschrijdingen plaats (zie gemeente Almere en Den Haag). ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

42 Uit de probleemoriëntatie blijkt er geen groot verschil te liggen tussen de kostenoverschrijding bij stand-alonescholen (24%) en brede scholen (23%). Bij de casestudies blijkt het verschil groter te zijn. Brede scholen (case 2, 4, 6, 8, 9 en 10) hebben te kampen gehad met gemiddelde kostenoverschrijding van 19% tegen een gemiddelde van 26% bij stand alone scholen (case 3 en 5). Verder blijkt dat brede scholen niet te maken hebben gehad met budgettaire overschrijdingen terwijl het financieringstekort groter is dan bij stand-alonescholen, dit omdat er ook niet onderwijs functies worden gerealiseerd. Er zit dan ook een groot verschil in de bouwkosten per vierkante meter van een brede school en een stand-aloneschool, €980,- tegen €1.313,- blijkt uit de casestudie  Hypothese wordt aangenomen Er ligt een verschil in oorzaak bij de totstandkoming van de kostenoverschrijding tussen stand-alonescholen en brede scholen. Hypothesen ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

43 Conclusie En verder… De onderwijsvisie welke wordt gedragen door de school, heeft invloed op het ontwerp, en daarmee indirect op de bouwkosten. De belangrijkste sociale verandering is de vraag om kleinere ruimten Een belangrijke technologische ontwikkeling, is het gebruik van computers in het onderwijs en de daarvoor benodigde ruimte. Ook de doelstellingen van de school, hebben invloed op het ontwerp, en daarmee indirect op de bouwkosten. Wet en regelgeving hebben direct en indirect invloed op de bouwvorm. ConclusieProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijding

44 Aanbeveling Voorlopige aanbeveling  Bouwkostenmodel in de markt brengen, na de nodige aanpassingen  Gemeenten te laten kijken naar de organisatie van de onderwijshuisvesting  Gemeenten te laten nadenken over de schoonheid van het gebouw  Gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk aan de slag gaan, het moet geen verschil uitmaken wie er bouwheer is  Grootte van het klaslokaal aanpassen  Klimaat verbeteren in het gebouw  Normvergoeding aan passen ProbleemoriëntatieVeldwerk – vastgoed prestatieAanbevelingTheoretisch kaderVeldwerk - kostenoverschrijdingConclusie

45 Vragen


Download ppt "“Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs” Een onderzoek naar het ontstaan van budgetoverschrijdingen."

Verwante presentaties


Ads door Google