De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische politiek & Centrale overheid . Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer / geschiedenis).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische politiek & Centrale overheid . Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer / geschiedenis)."— Transcript van de presentatie:

1 Economische politiek & Centrale overheid 

2 Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer / geschiedenis). Belangrijk: ken begrippen, definities, instanties. Leerwerk (niets aan te begrijpen)

3 Beginselen van heffing Draagkrachtbeginsel –belasting wordt geheven naar draagkracht: ‘sterkste schouders…’ –komt tot uiting in progressie Profijtbeginsel –wie profiteert van de diensten van de overheid moet daarvoor betalen –denk ook aan ‘vervuiler betaalt’ –komt tot uiting in retributies Leg uit waarom profijtbeginsel niet kan bij overdrachten (belastingen)

4 Schema inkomsten Rijk

5 Schema uitgaven Rijksoverheid

6 Collectieve uitgavenquote Hoe verhouden zich uitgaven tot nationaal inkomen Vergelijk met collectieve lastenquote

7 Actuele ontwikkelingen Privatisering overhevelen activiteiten van collectieve naar particuliere sector Deregulering verminderen van wetten en regelingen Decentralisatie besluitvorming en uitvoering laten plaats vinden op zo laag mogelijk niveau

8 Economische politiek Onder economische politiek verstaan we alle maatregelen van de overheid die gericht zijn op het beïnvloeden en besturen van het economisch leven conjunctuurpolitiek  bestedingen structuurpolitiek  inrichting productiecapaciteit (met oog op concurrentievoordelen)

9 Doelstellingen economische politiek Prijsstabiliteit Rechtvaardige inkomensverdeling Evenwichtige arbeidsmarkt Evenwichtige betalingsbalans Evenwichtige duurzame groei

10 Strijdige doelen? Evenwichtige duurzame groei   evenwichtige betalingsbalans Evenwichtige arbeidsmarkt   evenwichtige betalingsbalans  prijsstabiliteit Evenwichtige arbeidsmarkt   rechtvaardige inkomensverdeling

11 Instrumenten economische politiek 1. Begrotingspolitiek omvang en samenstelling in-/uitgaven 2. Monetaire politiek handhaven koopkracht en wisselkoers 3. Inkomens- Prijs- & Loonbeleid belastingwet, lonenwet en prijzenwet 4. Betalingsbalanspolitiek wisselkoers-, import- en exportbeleid 5. Mededingingspolitiek handhaven concurrentie bedrijfsleven 6. Groeipolitiek stimulerings- en herstructureringsbeleid

12 Instrumenten conjunctuur ingrijpen in omvang productie, inkomen en bestedingen begrotingspolitiek (1) minder belasting / hogere uitgaven monetaire politiek (2) kosten kredietverlening inkomenspolitiek (3) sociale uitkering / belasting tarieven prijspolitiek (3) eigen tarieven / tarieven aan banden

13 Instrumenten structuur ingrijpen in structuur productie, inkomen en bestedingen investeringspolitiek (6) investering infrastructuur / subsidie innovatie handelspolitiek (4) handelsovereenkomsten / ruilverhoudingen belastingpolitiek (3) lasten op arbeid / millieuheffingen consumptiepolitiek (3) aanmoedigen (subsidies) / ontmoedigen (heffingen)

14 Instrumenten marktwerking ingrijpen in sturing productie, inkomen en bestedingen deregulering (1 en 5) minder wetten en regels (minder bemoeinis) privatisering (1 en 5) overheidstaken naar marktsector marktinterventie (5) middels heffingen en subsidies dan wel wet- en regelgeving verbeteren marktwerking

15


Download ppt "Economische politiek & Centrale overheid . Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer / geschiedenis)."

Verwante presentaties


Ads door Google