De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbondsverloven Voorwaarden:  Vooraf vragen  Oproeping voorleggen a/ meerdere  Voor de noodzakelijke tijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbondsverloven Voorwaarden:  Vooraf vragen  Oproeping voorleggen a/ meerdere  Voor de noodzakelijke tijd."— Transcript van de presentatie:

1 Vakbondsverloven Voorwaarden:  Vooraf vragen  Oproeping voorleggen a/ meerdere  Voor de noodzakelijke tijd

2 Vermeldingen op oproeping  Datum van het opstellen  Naam personeelslid  Plaats vergadering/uitoefenen prerogatief + uur begin en vermoedelijk einde  Verwijzing naar één v.d. artikels (81 tot 84)  Naam verantwoordelijke leider  Handtekening verantwoordelijke leider

3 Elektronische verzending van oproepingen Artikel 83bis, KB 1984: kan worden “overeengekomen” in het bijzonder onderhandelingscomité. De nadere regels kunnen in het huishoudelijk reglement worden bepaald.

4 Voor welke activiteiten  Onderhandelings- en overlegcomités : (art. 81, KB 1984) - vaste gemachtigde : elk comité - personeelslid : comités waaronder het ressorteert

5 Voor welke activiteiten  Algemene commissies en comités (art. 82) :  Voldoende hoog niveau voor personeel van een geheel van overheidsdiensten  Niet voor : - studiedagen, colloquia, vormingsdagen; - (inter)nationale congressen; - algemene ledenvergaderingen, van het nationaal bestuur en andere routinematige vergaderingen; - vergaderingen ter voorbereiding v. ond/ov; - deelnemen aan een betoging.

6 Voor welke activiteiten  Uitoefenen van de prerogatieven (art. 83). - In het gebied van het betrokken bijzonder comité (ook voor de vaste gemachtigde). ( Prerogatieven: een personeelslid dat zijn daden v óór de administratieve overheid moet rechtvaardigen, op zijn verzoek ter zijde staan, in de lokalen van de diensten berichten uithangen, bondsbijdragen innen in de lokalen tijdens de diensturen, aanwezig zijn op de examens).

7 Voor welke activiteiten  Vergaderingen in de lokalen (Art. 84). -In de lokalen van de overheidsdienst (overheid beslist welk lokaal). -Vakbond beslist welke personeelsleden -Weigering mogelijk “bij volstrekte onverenigbaarheid met de dienstbehoeften”


Download ppt "Vakbondsverloven Voorwaarden:  Vooraf vragen  Oproeping voorleggen a/ meerdere  Voor de noodzakelijke tijd."

Verwante presentaties


Ads door Google