De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW BEERSE Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW BEERSE Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW BEERSE Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie 1

2 OCMW BEERSE Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen  Kleine dingen niet het groot geld!  Beerse scoort onvoldoende op kinderarmoedebarometer  Waarom moeten we ons toch wel zorgen maken?  Toename aantal kinderen in armoede sterk toegenomen  14% van de Beerse is kind  Sterke toename van het aantal alleenstaande vrouwen  1/3 van de getuigschriften van artsen met derde betalersysteem( 1630 waarvan 1323 omwille van financiële nood) 6/05/20142Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

3 OCMW BEERSE Waarom is de praktijk er?  Kinderen zijn de toekomst maar ze zijn tevens de meest kwetsbaren!  Er zijn geen arme kinderen, wel kinderen in arme gezinnen  Gedeelde bezorgdheid OCMW – de lokale Welzijnsschakel vanuit een aantal vaststellingen 6/05/20143Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

4 OCMW BEERSE Vaststellingen  aantal jonge ouders (vooral alleenstaande ouders) die zich melden bij materiële hulp neemt toe  vragen vaak hulp voor oudere kinderen op school, kinderen in de kinderopvang,..  ouders geven aan dat er weinig begrip is voor hun situatie, kampen met vooroordelen en onbegrip  ouders vinden de weg niet naar hulpverlening of durven het niet vragen( vraagverlegenheid, tunnelvisie)  kinderen missen kansen 6/05/20144Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

5 OCMW BEERSE Wat beoogt de praktijk?  Dialoog op gang brengen  proberen om mensen anders te doen kijken en handelen  Medestanders uitbereiden  Lokaal kunnen we het verschil maken  Waarom en hoe?  Uitsluiting verminderen  Inzetten op verbinding  Armoede “erkennen” om te herkennen, begrijpen  Leren door te luisteren → ouders als bondgenoot  Maatzorg = welzijn verschilt voor iedereen  Armoede is geen aparte niche 6/05/20145Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

6 OCMW BEERSE Welke middelen zijn nodig?  Spirit om vooruit te gaan!  Teamwerking: maatschappelijk assistenten, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie; leerkracht, directies en vrijwilligers  Subsidies voor methodische begeleiding door externen  Goede afspraken, visie 6/05/20146Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

7 OCMW BEERSE Kernwoorden in onze visie 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie 7

8 OCMW BEERSE waarmaken  Actie 1: de boer op  Actie 2: vertaling in BBC en middelen zoeken  Actie 3: kracht geven aan onze actie 6/05/20148Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

9 OCMW BEERSE ACTIE 1: de boer op met onze boodschap “kinderen zijn de toekomst en verdienen alle kansen.  Kinderen kunnen alle hulp gebruiken  Medewerkers van scholen, kinderopvang kunnen veel betekenen  Geen evidente opdracht:  Mensen zijn op hun hoede  Wij weten het wel  Oordelen, de binnenkant vergeten  Armoede in Beerse, ge meent het niet…  Rode draad: luisteren, inleven, samen zoeken naar de verbinding, aansluiting vinden!!  Rapp centraal! 6/05/20149Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

10 OCMW BEERSE Aan de slag  Eerst met onderwijs  Concrete acties:  1 op 1 gesprek met de schepen van onderwijs  Oprichting Beerse onderwijs overleg over de netten  1 personeelsvergadering met alle leerkrachten  inleefmomenten  dialoogtafels 6/05/201410Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

11 OCMW BEERSE ACTIE 2: VERTALING IN BELEIDSDOELSTELLINGEN BBC EN SUBSIDIEAANVRAAG MINISTER LIETEN  Vertaling doelstelling en actie in BBC  actie wordt getrokken door OCMW  lokale denktank met collega’s van de gemeente  ondersteunende acties in BBC:  Ontwikkeling proactieve evaluatie en participatie van burgers bij beleidsvoering en op actieniveau  armoede is geen niche(samenwerking beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie opdracht iedere medewerker) 6/05/201411Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

12 OCMW BEERSE ACTIE 3:kracht geven aan de actie  van individuele medestanders tot netwerk: Kind en Gezin, peuterspeelpunt, Ibo, kinderopvanginitiatieven, collega’s andere OCMW’s: structureel overleg geïnstalleerd  in sleutelposities onze verantwoordelijkheid opnemen samen met ervaringsdeskundige in de armoede: OCMW voorzitter lokaal overleg kinderopvang, trekker lokaal sociaal beleid  actief zoeken naar methodieken  keerpunt: methodiek Cedes opvoedingswijzer en de 4 bouwstenen 6/05/201412Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

13 OCMW BEERSE Wat bereikt in de praktijk?  Lokaal aan de slag met de 4 bouwstenen  Inclusief, integraal  Netoverschrijdend  Grensoverschrijdend  Betrokkenheid mia  Voor ieder kind met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare  Stuurgroep met externe begeleiding Cedes 6/05/201413Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

14 OCMW BEERSE Bouwstenen, cement tussen de acties Met kinderen aan de slag: filosoferen Basisonderwijs: aan de slag in de kind/oudergesprekken met hulpmiddelen van Cedes( rondtrekkende koffer; pronken met je initiatief) Ouders en welzijnsschakels aan de slag: krachtgericht groepswerk met ouders Kinderopvang: vorming krachtgericht individueel steunend gesprek, verbindende factoren Wanda en opvoedingswijzer 6/05/2010414Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

15 OCMW BEERSE opvolgen Uitwisseling van ervaringen per groep en groepsoverstijgend Lokale indicatorenbatterij 6/05/201415Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

16 OCMW BEERSE Bedankt ! 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie 16


Download ppt "OCMW BEERSE Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen 6/05/2014Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google