De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen
6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

2 Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen
Kleine dingen niet het groot geld! Beerse scoort onvoldoende op kinderarmoedebarometer Waarom moeten we ons toch wel zorgen maken? Toename aantal kinderen in armoede sterk toegenomen 14% van de Beerse is kind Sterke toename van het aantal alleenstaande vrouwen 1/3 van de getuigschriften van artsen met derde betalersysteem( 1630 waarvan 1323 omwille van financiële nood) 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

3 Waarom is de praktijk er?
Kinderen zijn de toekomst maar ze zijn tevens de meest kwetsbaren! Er zijn geen arme kinderen, wel kinderen in arme gezinnen Gedeelde bezorgdheid OCMW – de lokale Welzijnsschakel vanuit een aantal vaststellingen 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

4 Vaststellingen aantal jonge ouders (vooral alleenstaande ouders) die zich melden bij materiële hulp neemt toe vragen vaak hulp voor oudere kinderen op school, kinderen in de kinderopvang,.. ouders geven aan dat er weinig begrip is voor hun situatie, kampen met vooroordelen en onbegrip ouders vinden de weg niet naar hulpverlening of durven het niet vragen( vraagverlegenheid, tunnelvisie) kinderen missen kansen   6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

5 Wat beoogt de praktijk? Dialoog op gang brengen
proberen om mensen anders te doen kijken en handelen Medestanders uitbereiden Lokaal kunnen we het verschil maken Waarom en hoe? Uitsluiting verminderen Inzetten op verbinding Armoede “erkennen” om te herkennen, begrijpen Leren door te luisteren → ouders als bondgenoot Maatzorg = welzijn verschilt voor iedereen Armoede is geen aparte niche 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

6 Welke middelen zijn nodig?
Spirit om vooruit te gaan! Teamwerking: maatschappelijk assistenten, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie; leerkracht, directies en vrijwilligers Subsidies voor methodische begeleiding door externen Goede afspraken, visie 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

7 Kernwoorden in onze visie
6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

8 waarmaken Actie 1: de boer op
Actie 2: vertaling in BBC en middelen zoeken Actie 3: kracht geven aan onze actie 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

9 ACTIE 1: de boer op met onze boodschap “kinderen zijn de toekomst en verdienen alle kansen.
Kinderen kunnen alle hulp gebruiken Medewerkers van scholen, kinderopvang kunnen veel betekenen Geen evidente opdracht: Mensen zijn op hun hoede Wij weten het wel Oordelen, de binnenkant vergeten Armoede in Beerse, ge meent het niet… Rode draad: luisteren, inleven, samen zoeken naar de verbinding, aansluiting vinden!! Rapp centraal! 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

10 Aan de slag Eerst met onderwijs Concrete acties:
1 op 1 gesprek met de schepen van onderwijs Oprichting Beerse onderwijs overleg over de netten 1 personeelsvergadering met alle leerkrachten inleefmomenten dialoogtafels 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

11 ACTIE 2: VERTALING IN BELEIDSDOELSTELLINGEN BBC EN SUBSIDIEAANVRAAG MINISTER LIETEN
Vertaling doelstelling en actie in BBC actie wordt getrokken door OCMW lokale denktank met collega’s van de gemeente ondersteunende acties in BBC: Ontwikkeling proactieve evaluatie en participatie van burgers bij beleidsvoering en op actieniveau armoede is geen niche(samenwerking beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie opdracht iedere medewerker) 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

12 ACTIE 3:kracht geven aan de actie
van individuele medestanders tot netwerk: Kind en Gezin, peuterspeelpunt, Ibo, kinderopvanginitiatieven, collega’s andere OCMW’s: structureel overleg geïnstalleerd in sleutelposities onze verantwoordelijkheid opnemen samen met ervaringsdeskundige in de armoede: OCMW voorzitter lokaal overleg kinderopvang, trekker lokaal sociaal beleid actief zoeken naar methodieken keerpunt: methodiek Cedes opvoedingswijzer en de 4 bouwstenen 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

13 Wat bereikt in de praktijk?
Lokaal aan de slag met de 4 bouwstenen Inclusief , integraal Netoverschrijdend Grensoverschrijdend Betrokkenheid mia Voor ieder kind met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare Stuurgroep met externe begeleiding Cedes 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

14 Bouwstenen, cement tussen de acties
Met kinderen aan de slag: filosoferen Basisonderwijs: aan de slag in de kind/oudergesprekken met hulpmiddelen van Cedes( rondtrekkende koffer; pronken met je initiatief) Ouders en welzijnsschakels aan de slag: krachtgericht groepswerk met ouders Kinderopvang: vorming krachtgericht individueel steunend gesprek, verbindende factoren Wanda en opvoedingswijzer 6/05/20104 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

15 opvolgen Uitwisseling van ervaringen per groep en groepsoverstijgend
Lokale indicatorenbatterij 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

16 Bedankt ! 6/05/2014 Viviane Cornelissen beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie


Download ppt "Samen aan de slag voor een goede kindertijd voor kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google