De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

2 VVSG - Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000, tegenover 540.000 nu. Vooral in Vlaanderen stijgt het aantal ouderen. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65-plussers toenemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen (21%). Over 10 jaar zullen er bijna 84.000 (6%) 80-plussers meer zijn. Aantal honderdjarigen: 950 (nu) tot 2240 (2020) Gemiddelde leeftijd: 77,36 (man) – 82,64 (vrouw). 2 -

3 VVSG - ‘Kwetsbare Ouderen’ 3 - Draaglast Kwetsbare ouderen Draagkracht Sociale situatie Materiële situatie Lichamelijke situatie

4 VVSG - Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente Is een inclusieve, toegankelijke omgeving die actief ouder worden promoot 4 -

5 VVSG - De weg naar een leeftijdsvriendelijke gemeente? 5 - Leeftijdsvriendelijke gemeente transportwonen sociale, culturele, politieke participatie respect en sociale inclusie participatie en tewerkstelling communicatie en informatie gezondheid en diensten publieke ruimte en gebouwen

6 VVSG - sociale, culturele, politieke participatie Granny’s Finest http://www.youtube.com/watch?v=vqHArUtWh70 6 - respect en sociale inclusie participatie en tewerkstelling

7 VVSG - Granny’s Finest 7 -

8 VVSG - 8 - sociale, culturele, politieke participatie

9 VVSG - Participatie De groep ouderen blijft groeien De ouderen van vandaag zijn niet die van vroeger => mensen die dit jaar 60 worden beleefden jeugd in de sixties Maatschappelijke verandering: Vroeger: oud worden = terugtrekken + wachten op fysieke aftakeling Vandaag: oud worden = andere noden en wensen + verlangen om actief in de samenleving te staan + verwachting om zo ook behandeld te worden 9 - ACTIEF BURGERSCHAP wil gehoord worden

10 VVSG - Participatie Plaats nemen in maatschappij op verschillende niveaus: -Sociaal en cultureel: actieve rol in de samenleving -Politiek: rechtstreeks door in partij actief te zijn, onrechtstreeks door adviesraad bij te wonen 10 -

11 VVSG - Sociaal en culturele participatie Maatschappelijke participatie: andere mensen of groepen van dienst zijn Bijv: betaalde arbeid, inzet in vrijwilligersorganisaties, bieden van informele hulp Consumptieve participatie: activiteiten met focus op zelfontplooiing en welzijn Bijv: theater, musea, sportwedstrijden, (dorps)restaurants, pretpark, bibliotheek, cursussen (fotografie…) Netwerkparticipatie: ongeorganiseerde omgang met familie, vrienden, buren + georganiseerde omgang in clubverband (bijv OKRA) 11 -

12 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 12 - Ouderenadviesraad (seniorenraad, bejaardenraad)

13 VVSG - Ouderenadviesraad In 1 e plaats adviesverlenend orgaan:  zowel op vraag als op eigen initiatief adviezen en suggesties formuleren aan de gemeenteraad  Heeft zelf geen beslissingsrecht Basis: ontmoetingsplaats voor de oudere burgers die gemotiveerd zijn de stem van ouderen te laten spreken Moet bevolking weerspiegelen (scholingsgraad, leeftijden, geslacht, geloof, socio-economische status…) 13 -

14 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 14 - Ouderenadviesraad (seniorenraad, bejaardenraad) Integrale participatie

15 VVSG - Integrale participatie Overstijg de sectorale werking en de categoriale werking 15 - Ouderen zijn een groep in de maatschappij, een sterk ouderenbeleid slaagt erin om een kruisbestuiving te doen met andere beleidsdomeinen, andere bevolkingsgroepen

16 VVSG - Integrale participatie 16 - Ouderen- raad Cultuur- raad Sport- raad Jeugd- raad …-raad Gemeente- raad

17 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 17 - Ouderenadviesraad (seniorenraad, bejaardenraad) Integrale participatie Participatie ouderen meerjarenplanning (BBC)

18 VVSG - Participatie ouderen meerjarenplanning Beheers- en Beleidscyclus: proces om een beleidsplan op te stellen dat sterk in elkaar zit. 18 -

19 VVSG - Lokaal dienstencentrum 19 - wonen sociale, culturele, politieke participatie respect en sociale inclusie communicatie en informatie

20 VVSG - Lokaal dienstencentrum Ergo aan huis: valpreventie Klusjesdienst Minder mobielen centrale 20 - wonen

21 VVSG - Lokaal dienstencentrum Informatieve activiteiten rond bv. diabetes, valpreventie Bloeddrukmeter Warme maaltijden Thuiszorg- ondersteunende diensten … 21 -

22 VVSG - Lokaal Dienstencentrum Ontmoetingsruimte Telefooncirkels Recreatieve, vormende en informatieve activiteiten Centrumraad Informatie- en aanspreekpunt Doorverwijsfunctie 22 -

23 VVSG - Woonzorgzone 23 - participatie en tewerkstelling

24 VVSG - Woonzorgzone “Voetgangerscirkel” Voldoende rustplaatsen en oversteekplaatsen Openbaar vervoer: aanpassen opstapplaatsen Mindermobielencentrale 24 -

25 VVSG - Woonzorgzone Zorgwonen - kangeroewonen Assistentiewoningen Serviceflats Aanleunwoningen Woonzorgcentra Sociale huisvesting Levensloopbestendig wonen Premies voor aanpassen huis 25 -

26 VVSG - Woonzorgzone Apothekers Huisdokters Samenwerking tussen thuiszorg, thuisverpleging, woonzorgcentra, huisartsenkring, ziekenhuis… 26 -

27 VVSG - Woonzorgzone 27 - Infopunten/dienstverlening naar de “wijk” brengen Socio-culturele activiteiten organiseren => sociaal weefsel versterken => “mobiel” dienstencentrum …

28 VVSG - Woonzorgzone 28 - Klusjesdiensten Strijkdiensten Poetsdienst … Vrijwilligerswerking: gezelschapsdienst, vuilnisbak buitenzetten… participatie en tewerkstelling

29 VVSG - Woonzorgzone Speelt op veelheid van domeinen Intense samenwerking tussen OCMW en stad/gemeente - meerjarenplanning Samenwerking tussen thuiszorg en ouderenzorg = zorgcontinuïteit Samenwerking tussen verschillende besturen (OCMW’s uit de omgeving) Samenwerking met verschillende initiatiefnemers = zorgafstemming Samenwerking met de buurt = participatie 29 -

30 VVSG - Woonzorgzone Lokaal bestuur coördineert overleg lokaal sociaal beleid de toegang tot de dienst- en hulpverlening voor alle inwoners van de gemeente te verzekeren Lokaal bestuur biedt diensten aan Oog voor iedereen en bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen Marktregulerend werken naar kwaliteit en betaalbaarheid Vernieuwing introduceren – flexibiliteit in aanbod bewaken - aanvullende maatregelen voorzien => kan enkel vanuit kennis en ervaring! 30 -

31 VVSG - De weg naar een leeftijdsvriendelijke gemeente? 31 - Leeftijdsvriendelijke gemeente transportwonen sociale, culturele, politieke participatie respect en sociale inclusie participatie en tewerkstelling communicatie en informatie gezondheid en diensten publieke ruimte en gebouwen

32 VVSG - Leeftijdsvriendelijk is ook … 32 - Kindvriendelijk Dementievriendelijk Mantelzorgvriendelijk Ondernemingsvriendelijk Gezonde gemeente Gezinsvriendelijk Uitbouwen van een woonzorgzone

33 Contactgegevens: Veerle Baert: Age friendly city, dementievriendelijke gemeente Evi Beyl:financiering ouderenzorg Annelies De Ridder: woonzorg ouderen Tine De Vriendt: thuiszorg en lokale dienstencentra Tim Reddé: lokaal ouderbeleid Melanie De Maerschalk: vorming woonzorg


Download ppt "Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing."

Verwante presentaties


Ads door Google