De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van publieke zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van publieke zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van publieke zorg
Dienst gezinszorg

2 Het belang van publieke zorg
Opdracht openbaar bestuur Gezinszorg in Bierbeek Voorstelling van SOCiAL Troeven en zwakten van een openbaar bestuur Besluit

3 Het belang van publieke zorg
Opdracht openbaar bestuur Het recht op maatschappelijke dienstverlening wat leidt tot een menswaardig leven door: Maatschappelijk kwetsbare groepen ondersteunen in hun strijd tegen uitsluiting en achterstelling en hen sterker maken, zodat ze opnieuw kunnen deelnemen aan alle domeinen van de samenleving.

4 Het belang van publieke zorg
Opdracht openbaar bestuur Hiervoor is een politieke bereidheid nodig om structureel te werken aan de oorzaken van uitsluiting en achterstelling. = een beleid dat luistert = een beleid dat een sociale politiek voert De troeven van een openbaar bestuur zitten in dit sociaal politiek beleid.

5 Het belang van publieke zorg
OCMW Bierbeek Dienst gezinszorg opgestart in 1985 Sociaal beleid heeft ingezet op mensen zo lang mogelijk thuis de nodige zorgen aan te bieden onder vorm van gezinszorg en bejaardenzorg, poetsdienst, warme maaltijdbedeling en klusdienst.

6 Het belang van publieke zorg
Bierbeek 2010 OCMW Landelijke thuiszorg Familiehulp Thuishulp Brabant totalen cliënten 50 109 66 11 236 Uren gepresteerd bij cliënten 9450 10.509,59 27 / 13 4849,75 12 / 5 370 25.180 Cliëntbijdrage per uur 4.41 / 7.6 5.5 / 6.9

7 Het belang van publieke zorg
Opdeling openbare en private sector Privaat Openbaar Aantal Gemiddeld urencontingent Grootte dienst Gemiddelde uurbijdrage (2008) , ,71 ( cijfers Probis)

8 Het belang van publieke zorg

9 Het belang van publieke zorg
OCMW Bierbeek OCMW Bierbeek besliste in 2011 om toe te treden tot de regionale dienst gezinszorg omwille van het schaalvoordeel : - behoud van erkenning( erkenningsnorm 10 VTE ) - continueren van de thuiszorg - de ondersteuning van de regionale dienst

10 Het belang van publieke zorg
SOCiAL :“Samenwerkingsverband van OCMW’s in het Arrondissement Leuven” De OCMW-vereniging is een publiekrechtelijke vereniging Titel VIII Hoofdstuk 1. De vereniging werd gesticht bij authentieke akte van 23 maart 2007. De statuten zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2007.

11 Het belang van publieke zorg
Social 2013 = 13 OCMW’s Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Rotselaar, Steenokkerzeel en Tielt-Winge.

12 Het belang van publieke zorg
SOCiAL Gemeenschappelijke projecten en diensten organiseren Juridische dienst : 4 juristen Organisatie- communicatiedeskundige Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg groepswerking De deelnemende OCMW’s ondersteunen bij studie – en planningsactiviteiten Virtuele centrumstad ; samenwerking met VERA Optreden als orgaan tussen de OCMW’s

13 Het belang van publieke zorg
SOCiAL dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg = 9 OCMW’s Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Rotselaar, Steenokkerzeel Tielt-Winge.

14 Het belang van publieke zorg
Thuiszorg De organisatie van de hulpverlening gebeurt lokaal in de plaatselijke OCMW 's: Sociaal onderzoek De ingave in Vesta De facturatie De personeelsadministratie De plaatselijke OCMW 's handelen hierbij autonoom maar onderschrijven wel allemaal een gezamenlijk kwaliteitshandboek met daarin gemeenschappelijke procedures.

15 Het belang van publieke zorg
Regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg De werkgroep - De dienstverantwoordelijken van de dienst gezinszorg van elk OCMW. De coördinator gezinszorg van SOCiAL Doel de samenwerking tussen de deelnemende OCMW’s te bevorderen de dagelijkse gang van zaken te waarborgen en te optimaliseren. een adviserende rol naar de Raad van Beheer van SOCiAL.

16 Het belang van publieke zorg
Regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het urencontingent Totaal urencontingent ,00 Ingevuld urencontingent ,49 = 91,25% Elk OCMW behoudt hierbij het recht op zijn oorspronkelijk ingediend urencontingent. De regionale invulling van het urencontingent het mogelijk dat uren die niet worden ingevuld op het grondgebied van gemeente A niet verloren gaan, maar kunnen worden ingevuld op het grondgebied van gemeente B.

17 Het belang van publieke zorg
Regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Onze cliënten Bij voorrang bieden wij hulp aan de meest hulpbehoevenden en de minst financieel bemiddelden binnen het werkingsgebied van de aangesloten diensten. De BEL profiel-score meet de graad van zorgbehoevendheid van onze cliënten. Wat betreft het aantal gebruikers is de verdeling van de zorg vrij gelijkmatig verdeeld. We stellen vast dat de gebruikers met een hogere Bel-profiel score het grootste aandeel zorguren opnemen.

18 Het belang van publieke zorg
Regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg De gebruikersbijdragen De gemiddelde uurbijdrage 2012 : 4,41 euro per uur. Voor de berekening van de bijdrage wordt er rekening gehouden met de opgestelde criteria binnen het woonzorgdecreet: het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling, de graad van zorgbehoevendheid, de duur van de hulpverlening en de intensiteit van de hulpverlening.

19 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg

20 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg Een heel fundamentele vraag met 3 invalshoeken: de cliënt De verzorgende De organisatie

21 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg De Cliënt Als OCMW-vereniging vinden we betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor de meest kwetsbaren een prioriteit. Ook voor andere kwetsbare bevolkingsgroepen moet gezinszorg en aanvullende thuiszorg toegankelijk blijven: mensen met schulden, alleenstaanden met een ziekte-uitkering,…

22 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg De Cliënt minder financiële draagkracht behoud van autonomie <-> leren hulp aanvaarden Mondig wil graag zijn huisgezin bereddert zien zoals ze het gewend zijn. -> heeft levenswijsheid maar verminderde zelfredzaamheid verminderd sociaal contact , psychische problemen, ziekte, beginnende dementie depressie door verlies van partner en / of kind relatiebreuk met partner en / of kinderen

23 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg De verzorgende zware belasting van hun draagkracht moeilijke gezinnen vuile, onhygiënische huizen werken alleen er wordt verwacht dat ze Inlevend, begripvol, altijd luisterend zijn Het huisgezin beredderen zoals de cliënt het wenst Oog heeft voor de andere noden van de cliënt en dit doorgeeft op OCMW Kan omgaan met mensen met psychische problemen, beginnende dementie, depressie, ziekte

24 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg De organisatie en de dienstverlening naar de cliënt een kwaliteitsvolle dienstverlening houdt in : goede intake en inzicht in de zorgvraag van de cliënt goede samenstelling van het zorgpakket Goede communicatie met cliënt en mantelzorgers ivm taken door verzorgende en taken door cliënt en mantelzorgers gebruik van materiaal uren en dagen waarop hulp geboden wordt kan aan alle verwachtingen worden voldaan?

25 Het belang van publieke zorg
Hoe betaalbaar is de zorg De organisatie en haar personeel Een flexibel aanwervingsbeleid voeren vlotte instroom van personeel contracten via mondeling gesprek NU duur examengeld Een gepast opleidingen voorzien kennis , weerbaarheid en draagkracht verhogen inleefvermogen verhogen door intervisiemomenten Contacten met collega’s mogelijk maken

26 Het belang van publieke zorg
Niet elke gemeente heeft een dienst gezins- en bejaardenzorg. Bij de aanvang van deze legislatuur stellen nieuwe en ook oudgediende raadsleden zich terecht vragen onder budgettaire druk en door de BBC. Wat doen we, voor wie doen we het, is dit onze taak en blijft dit onze taak, wat zijn onze doelstellingen , wat zijn de behoeften in onze gemeente . Deze analyse en evaluatie heeft een positief effect op de dienstverlening die we al dan niet willen aanbieden. Evaluatie leidt meestal tot een doordacht beleid en bewuste keuzes.

27 Het belang van publieke zorg
Troeven van een openbaar bestuur Gemeente - OCMW Staat dicht bij de bevolking Kent zijn dienstverlening op het grondgebied en de lokale actoren( huisartsenkring, woonzorgcentra, serviceflats, verpleegkundigen, paramedici, apothekers ) Denkt integraal: Een maatschappelijke opdracht Cliënt gericht denken Dienstoverschrijdend werken Hecht meer belang aan dienstverlening dan aan centen.

28 Het belang van publieke zorg
Troeven van een openbaar bestuur De erkende dienst gezinszorg is één van de dienstverleningen die een OCMW aanbiedt aan zijn zorgbehoevendheid inwoners. Maaltijdbedeling, klus, personenalarm, boodschappendienst, poetshulp, strijd tegen vereenzaming, MMC, lokaal dienstencentrum, ondersteuning en toeleiden naar socio- culture participatie, schuldhulpverlening, energie- maatregelen en woonbeleidsmaatregelen. BESLUIT : Het OCMW heeft hier een grote troef om de naadloze zorg te regisseren tussen erkende en niet erkende dienstverlening. Het OCMW kan de optimalisatie van de zorg leiden.


Download ppt "Het belang van publieke zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google