De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federatie van SVK’s in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federatie van SVK’s in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Federatie van SVK’s in Vlaanderen
HUURpunt vzw Federatie van SVK’s in Vlaanderen

2 Vóór september 2012: Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB)
- helpdesk, ondersteuning - procesbegeleiding - overleg organiseren - belangenbehartiging Van SVK’s, huurdersbonden en woonwinkels

3 Nà september 2012 Overheveling ondersteuning SVK’s naar:
VMSW: helpdesk, individuele ondersteuning en overleg Wonen-Vlaanderen: ondersteuning rond woningkwaliteit  belangenbehartiging, werkgeversondersteuning?

4 HUURpunt vzw Opgericht 28/06/2012 Reden: Samenwerking VVSG
Eigen identiteit SVK’s verdedigen en bewaken Permanente aandacht private huurmarkt Samenwerking VVSG Maar een ‘solo‐federatie’ is een kleine speler tussen andere federaties in de woon‐ en welzijnssector. De sector koos er dan ook voor om het federatiekarretje te haken aan een grotere trein en vond hiervoor bereidheid bij de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). De redenen daarvoor zijn vrij voor de hand liggend: 1/5de van de SVK’s zijn openbare diensten (OCMW’s, OCMW‐verenigingen), en in quasi alle SVK‐besturen zijn de lokale besturen (vooral OCMW’s) op één of andere wijze (ruim) vertegenwoordigd. Maar ook inhoudelijke overwegingen bepaalden de keuze voor de VVSG. Zo is de samenwerking lokaal tussen de SVK’s en OCMW’s vrij sterk. Rond woningkwaliteit krijgt de samenwerking met de gemeenten meer en meer aandacht. Verscheidene SVK’s beheren lokaal (een deel van) het patrimonium van het OCMW. En tenslotte zijn vele gemeenten en OCMW’s een erkende sociale verhuurder. Ook de VVSG zelf ziet een inhoudelijke meerwaarde in deze samenwerking. Ze tracht betaalbaar wonen actiever op hun werkingsagenda te plaatsen, onder meer ter ondersteuning van de regierol die de lokale besturen toebedeeld krijgen. De inbedding van de HUURpunt‐coördinator als stafmedewerker binnen VVSG, draagt bij tot een betere afstemming van de verschillende invalshoeken, initiatieven en medewerkers die rond het thema wonen binnen VVSG actief of aan de orde zijn. Voorwaarde bij deze koppeling was en is dat de sector haar eigen belangen kan blijven bewaken en verdedigen, ook als standpunten zouden afwijken van het standpunt van de e VVSG. De opgemaakte / onderhandelde samenwerkingsovereenkomst bepaalt de modaliteiten om dit mogelijk te maken.

5 Wie is HUURpunt? Leden 46 van de 52 SVK’s VVSG

6 Wie is HUURpunt? Raad van Bestuur Grote en kleine SVK’s
Regionaal verspreid Publiek en privaat Coördinatoren en bestuurders VVSG Ook nog Dagelijks bestuur!

7 Wie is HUURpunt? Stafmedewerker Lies Baarendse

8 Financiering HUURpunt
Lidgeld Percentage van de subsidies: Minder dan 100 woningen: 1% Tussen 100 en 150 woningen: 1,1% Meer dan 150 woningen: 1,2% Lidgeld: percentage van subsidies, afhankelijk van grootte van SVK minder dan 100: 1% tussen 100 en 150: 1,1% meer dan 150: 1,2% Lidgeld wordt aan VVSG betaald, dus ook lid van VVSG met alle voordelen die daarbij horen (Lokaal, pockets, advies, vorming, studiedagen, Trefdag)

9 Wat doet HUURpunt? Beleidsbeïnvloeding
Op transparante en democratische manier Actieve betrokkenheid van SVK’s Ondersteuning vzw-wetgeving Ondersteuning werkgeversmaterie HUURpunt is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. HUURpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. HUURpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt HUURpunt voor ondersteuning van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie. Dit laatste via VSO (verbond van sociale ondernemingen) waar we vertegenwoordigd zijn in de AV en RvB

10 Wat deed HUURpunt al? Voorstelling Overleg VMSW en Wonen-Vlaanderen
Lid Vlaamse Woonraad Standpunt wijzigingen VWC en KSH Werkgroep huurwetgeving Woningkwaliteitscharter

11 In de toekomst Blijvend overleg met betrokken organisaties
Memorandum naar aanleiding verkiezingen Betrokkenheid uitwerking nieuw registratieprogramma Handleiding vzw voor SVK’s Blijvende aandacht voor SVK’s en doelpubliek!

12 Kom zeker eens langs op de infostand!
Vragen? Kom zeker eens langs op de infostand! Bedankt!


Download ppt "Federatie van SVK’s in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google