De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 1905 A. EMSENS, een Belgische cement producent, voorziet de toekomst van vezelcement, hij koopt de licentie en sticht de Eternit maatschappij in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 1905 A. EMSENS, een Belgische cement producent, voorziet de toekomst van vezelcement, hij koopt de licentie en sticht de Eternit maatschappij in."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 1905 A. EMSENS, een Belgische cement producent, voorziet de toekomst van vezelcement, hij koopt de licentie en sticht de Eternit maatschappij in België. 1930 De Groep wordt internationaal 1970 Diversificatie van de technologieën en van de producten Overgang naar asbestvije producten 1980 - 1996 1.1. Presentatie ETERNIT N.V.

3 3 ETERNIT N.V. voor 1999 ETERNIT N.V. na 1999 Eternit N.V. Promat International N.V. Geconsolideerde omzet 2004 : 150 mio EUR

4 4 Afdeling Dak - Belux Vezelcement leien natuurleien betonpannen gebakken pannen onderdak platen golfplaten

5 5 Afdeling Gevel : Benelux + Export Carat Natura Glasal Granitex Multiboard Sidings Vlakke platen

6 6 1.2. Presentatie ETEX GROUP

7 7 Een internationale industriële groep gespecialiseerd in bouwmaterialen  Plastic buizen en koppelingen  Dakbedekking  Platen  Vloer- en muurbekledingen Personen tewerkgesteld wereldwijd: 26.000 Aanwezig in 48 landen op alle continenten Omzet in 2004: 3,5 miljard EUR

8 8 Split Etex Group in 2003 Aliaxis N.V. voor plastiek producten Nieuwe Etex Group N.V. voor traditionele bouwmaterialen

9 9 Milieubeleid Geïntegreerd milieuzorgsysteem volgens ISO 14001, gecertifieerd sinds 1997 Benadering via preventieve, brongerichte en procesgeïntegreerde aanpak Vernieuwingen en aanpassingen in de richting van duurzame ontwikkeling Communicatie, openheid en transparantie met de medewerkers, de omwonenden en de overheid

10 10 Concrete acties perfecte zuivering van het industrieel afvalwater volledige recyclage van het waterzuiveringsslib in het proces gescheiden inzameling en maximale recuperatie van het afval: –zaag en schuurstof volledig gerecycleerd in eigen producten –harde afval momenteel voor meer dan 90 % gerecycleerd: deels extern bij CBR deels intern in eigen produkten

11 11 Concrete acties Verpakkingsafval: –meer dan 90 % recuperatie van houten paletten –gescheiden inzameling van allerlei verpakkingsmateriaal perfecte controle van stofemissies in de lucht acties tot reductie van water- en energieverbruik gebruik van aardgas als milieuvriendelijke energiebron sanering van historisch vervuilde gronden deelname aan het energieconvenant (Kyoto)

12 12 Productie afval Sortering op elke werkpost en verzameling per afdeling Overbrengen naar centraal containerpark –enkel over dag –met vermelding van herkomst Vaste beheerder containerpark: -bepaalt de afvalstroom: recuperatie intern/extern of storten -.noteert alle volumes en herkomst in een register : > wekelijks rapport > maandelijkse rapportering naar directie Weging containers bij verlaten fabriek: > weegbon > controle facturatie

13 13 Speciaal afval Afgeschermde plaats voor lege vaten, afvalolie, … Onder beheer van containerparkbeheerder: –Noteert herkomst, volumes en productnaam –Sorteert Regelmatige afvoer via erkende ophaler In beheer van de milieudienst zelf Kosten zoveel mogelijk toegewezen naar resp. afdeling

14 14 Weekverslag containerpark

15 15 Maandelijks verslag

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Resultaten Jaar19902004eenheid grondstoffenverbruik100.000 135.000 ton Slib10.000 50 ton Gestort afval10.0003.000 ton waterverbruik2012 m3/1000m2-5mm energieverbruik2820GJ/ “ “ emissie van SO2100 0ton grafiek daling energieverbruik grafiek evolutie milieukosten

23 23 EVOLUTIE AFVAL

24 24 ENERGIEVERBRUIKEN I.F.V. PRODUCTIEVOLUMES K.O.B. Aantal G.J. per 1000m²5mm

25 25 MILIEUKOSTEN

26 26

27 27


Download ppt "1. 2 1905 A. EMSENS, een Belgische cement producent, voorziet de toekomst van vezelcement, hij koopt de licentie en sticht de Eternit maatschappij in."

Verwante presentaties


Ads door Google