De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek"— Transcript van de presentatie:

1 Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek

2 Lokaal diversiteitenbeleid
Is een beleid dat zeer sterk verweven zit in alle verschillende diensten Voorbeeld: Sportdienst neemt ook zijn verantwoordelijkheden

3 Lokaal diversiteitenbeleid
INSPRAAK Een hoofdstuk in het beleid.

4 Lokaal diversiteitenbeleid
INSPRAAK Onze ervaring met inspraak via adviesraad voor etnisch-culturele minderheden: - weinig tot niet werkbaar - te weinig interesse (onderwerpen) - te weinig tot geen diversiteit - teveel discussie door enkelingen

5 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak Zoektocht naar een nieuw en zeer ruim forum

6 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak INSPRAAKFORUM (n)AAgedacht? 1./ nagedacht 2./ AAgedacht (uw gedacht)

7 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak INSPRAAKFORUM In samenwerking met “Vormingplus”

8 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT “Willebroek, (n)AAgedacht?” Dwz Enerzijds: ‘Heb je er al eens over nagedacht?’ Anderzijds: ‘Wat is uw(AA) gedacht hierover?’

9 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Jaarlijks 4 workshops organiseren met als titel “Willebroek, (n)AAgedacht?” We willen bewoners hun gedachten horen over actuele Willebroekse vragen waar wij (dienst samenlevingsopbouw) een antwoord op zoeken.

10 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Doelstellingen: Participatie en inspraak Bevraging Gedachte uitwisseling Wederzijds begrip Eigen verantwoordelijkheid zien en inzien Emancipatorisch Onderzoek/feedback voor meerjarenplan Onderzoek/feedback voor lokaal sociaal beleid (DSO)

11 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Praktisch: Het ‘gespreksonderwerp’ * Een probleem/onderwerp dient bespreekbaar gemaakt te worden aan de hand van een aantal stellingen. * Deelnemers (in diversiteit) de kans geven om zijn/haar verhaal/ervaring/visie/waarheid duidelijk te maken

12 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Praktisch: Samenstelling van een team ‘ervaringsdeskundigen’ * Burgers (in diversiteit) met een ervaring en een zegje over het onderwerp of mensen die een antwoord zouden kunnen hebben worden mee aan de tafel gezet (geen politiekers). * VormingPlus (regio Mechelen) zorgt voor een freelancer die aan als moderator het gesprek in goede banen brengt.

13 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Praktisch: De locatie * We zoeken steeds een verschillende, aangename en toegankelijke locatie (lokaal) * Liefst een locatie die aansluit bij het onderwerp * deze locatie dient ook toegankelijk en open te zijn voor het publiek

14 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Praktisch: Publiek * We nodigen steeds een zo divers als mogelijk publiek en geïnteresseerden uit, die kunnen (als ze dat willen) deelnemen aan het gesprek (liefst een 20-tal) * Deelnemen en publieke toegang is beperkt en GRATIS, inschrijving via cultuurdienst * Beloftes worden niet gedaan. * Richturen van 19.30u tot max u

15 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak CONCEPT Evaluatie: * Er wordt een verslag gemaakt van de 4 workshops overgemaakt aan het college * Een jaarverslag met mogelijke beleidsaanbevelingen wordt overgemaakt aan het college * Er wordt eveneens gewerkt door de dienst samenlevingsopbouw aan nieuwe ideeën, voorstellen, aanpak of methodieken en zullen onderzocht en uitgewerkt worden. * Eveneens hopen we op z’n minst dat het wat meer begrip teweegbrengt.

16 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Stellingen/Vragen: * Rondhangen heeft een betekenis voor jongeren van nu, die volwassenen niet kunnen begrijpen. * Jongeren in groep moeten zichzelf bewijzen en doen daarom stoere/storende dingen, wie hier tegenin gaat loopt het risico om zelf slachtoffer te worden. * Jongeren voelen zich nergens welkom. * Is rondhangen op te lossen door een uitgebreid vrije tijdsaanbod

17 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Verslag Aan tafel: Joke Van Hoof: Vorming Plus freelancer die het gesprek in goede banen zal leiden Charel Callaerts: buurtbewoner met overlastsituatie die al jaren duurt Chafik Komiri: rondhangjongere, 17 jaar Tony Druart: rondhangjongere, 14 jaar Gert Boey: voorzitter jeugdraad en chiroleider Kris Cleysters: jeugdwerker LEJO vzw Patrick De Ridder: buurtbewoner met overlastsituatie die opgelost werd Nuran Ugurlu: buurtbewoner en moeder Willy De Boeck: uitbater café waar veel jongeren komen Ferry De Prins: politiecommissaris interventie

18 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Stelling 1 Rondhangen heeft een betekenis voor jongeren van nu, die volwassenen niet kunnen begrijpen. De straat is een plek om elkaar te ontmoeten. Op straat is er een vrijheid die jongeren nodig hebben om jong te zijn, je leert er negatieve dingen maar ook positieve. Jongeren komen ook samen om over hun problemen te praten. Jongeren kiezen plaatsen waar ze gezien worden. Dat doen ze om op te vallen, dat is eigen aan jongeren van nu. Als je niet gezien wordt heeft het geen nut. Jongeren pushen elkaar om bekend te worden. Door groepsdruk gaan jongeren domme dingen doen om ‘de man’ te worden. Wie hier tegenin gaat wordt afgestraft door de groep. De conclusie van ervaringsdeskundigen is dat niet het rondhangen maar de gevolgen ervan het probleem zijn. Het uithangen is dus goed voor je imago als jongere, maar wat voor gevolgen heeft het voor de buurt? Jongeren in groep moeten zichzelf bewijzen en doen daarom storende dingen, wie hier tegenin gaat loopt het risico om zelf slachtoffer te worden. Een leider moet zich bewijzen maar wie niet ‘fout’ genoeg is beschadigt zijn imago en verliest zijn leiderschap. Jongeren willen zoveel mogelijk uitspoken met zo weinig mogelijk problemen. Kan dit leiderschap ook in de omgekeerde richting werken? Bestaat er ook zoiets als positieve invloed? Het jeugdwerk van vandaag kan jongeren sterker maken door hen verantwoordelijkheid te geven en ermee te leren omgaan.

19 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Stelling 2 Jongeren in groep moeten zichzelf bewijzen en doen daarom storende dingen, wie hier tegenin gaat loopt het risico om zelf slachtoffer te worden. Een leider moet zich bewijzen maar wie niet ‘fout’ genoeg is beschadigt zijn imago en verliest zijn leiderschap. Jongeren willen zoveel mogelijk uitspoken met zo weinig mogelijk problemen. Kan dit leiderschap ook in de omgekeerde richting werken? Bestaat er ook zoiets als positieve invloed? Het jeugdwerk van vandaag kan jongeren sterker maken door hen verantwoordelijkheid te geven en ermee te leren omgaan. Je kan jongeren aanspreken als ze voor de deur staan en rommel achterlaten of dingen uitspoken die niet moeten. Maar zo weinig mensen doen dit nog, aanspreken is niet gemakkelijk. Waar is de sociale controle? De reactie van jongeren op de persoon die hen aanspreekt wordt in vraag gesteld. De manier waarop je jongeren aanspreekt speelt blijkbaar een grote rol. Jongeren voelen aan wie zwak of bang is. Jongeren kiezen wie ze aanpakken, de groep voelt aan wie zwak is en wie niet. Wie is er kwetsbaar en wie niet? Tips om jongeren aan te spreken: Pak het positief aan. Het werkt beter als je kalm blijft. Kijk naar de structuur in de groep, je moet de leiders aanspreken als je iets wilt bereiken. Haal de leider eruit als je hem iets duidelijk wilt maken, nooit voor de groep doen. Onbekend maakt onbemind. Er is meer respect als je iemand kent, persoonlijk contact verandert alles. Aanspreken bij hun naam, zo geef je blijk van waardering. Jongeren willen op gelijk niveau aangesproken worden. Respect zorgt voor respect. Breng de dialoog terug op gang. Bewoners moeten samenwerken. Wederzijds begrip is een must om een stap verder te komen in elke overlastsituatie.

20 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Stelling 3 Jongeren voelen zich nergens welkom. Mensen zijn vooringenomen, je kan nergens meer spelen, mensen zien u sowieso als een groep die ‘zever’ met zich meebrengt. Er is ook niets te doen dat geen geld kost. Waar kunnen jongeren vandaag naar toe in Willebroek? Stelling 4 Is rondhangen op te lossen door een uitgebreid vrije tijdsaanbod? Met een uitgebreid vrijetijdsaanbod hebben jongeren minder tijd om rond te hangen maar jongeren willen zich ook ontspannen dus zullen die ruimte wel blijven creëren. Is er een andere oplossing? Kunnen we de buurten sterker te maken? Bewoners moeten meer samenwerken, er is meer sociale controle nodig. Gesubsidieerde buurtfeesten kunnen de netwerken in de buurten terug verstevigen.

21 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Evaluatie (door panelleden, freelancer, dienst samenlevingsopbouw) A - Concept: De formule werkt. De juiste mensen zaten aan de tafel. De stellingen waren duidelijk en van toepassing. De stellingen zouden ook zichtbaar moeten zijn voor het publiek. De formule zorgt voor nuancering, creëert begrip voor alle partijen en verschillende denkpatronen. B - Inhoudelijk: Het trainen van jongeren in het weerstaan van groepsdruk is één van de sleutels tot het controleren van overlastsituaties. Daarnaast is het ondersteunen van buurten noodzakelijk om de sociale cohesie aan te wakkeren. Hoe sterker de draagkracht in de buurt, hoe minder kans op langdurige overlast. Bij escalatie is de eerste en noodzakelijke stap: de dialoog terug op gang brengen. Escalatie is te vermijden door ervoor te zorgen dat je elkaar kent voor het misgaat.

22 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S EVALUATIE Rondhangen, is er plaats voor in Willebroek? Beleidsaanbevelingen: 1. Voldoende vrijetijdsaanbod voor jongeren in de gemeente creëren 'op maat' van de interesses van de rondhangjongeren: preventief de energie van jongeren kanaliseren en inspelen op hun talenten. 2. Buurtfeesten en andere samenwerking tussen bewoners maximaal stimuleren 3. Stimuleren jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: trainen van jongeren in het weerstaan van negatieve groepsdruk en ombuigen naar positieve druk. 4. Aanbod ontwikkelen methodiek herstelgericht dialoog bij overlast, waarbij gewezen wordt op wederzijdse verantwoordelijkheid.

23 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Willebroek wijkt uit! Aandacht voor de wijk, hoe maken we er werk van? Stellingen/Vragen: Buurtcomités zijn met meer zaken bezig dan het organiseren van een buurtfeest Aandacht voor de wijk is nodig, Iedere wijk heeft een eigen karakter en een aparte probleemstelling De gemeente beschikte over voldoende deskundigen. Zij hebben echter medewerkers en inspraak van bewoners en buurtcomités nodig om te kunnen komen to een efficiënt resultaat De gemeente ondersteunt buurtcomités en bewoners als zij een straat- of buurtfeest organiseren. Buurtcomités kunnen gemeentelijke taken vervullen in ruil voor een buurtbudget.

24 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Willebroek wijkt uit! Aandacht voor de wijk, hoe maken we er werk van? EVALUATIE “Activiteiten die worden ondernomen door bewoners met als doel het positief beïnvloeden van de sociale en fysieke situatie van de wijk of buurt.” Formeel: Wijkraad/bewoners, vereniging, inspraak, ed. Informeel: organiseren straatfeest, buurt schoonhouden, mensen aanspreken op ongewenst gedrag, ed.

25 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Samenleven in diversiteit. Beeldvorming: het taboe doorbroken! Stellingen/Vragen: Je kan niet ‘in beeld brengen’ zonder etiketten te kleven op mensen. Samenleven in diversiteit brengt ook problemen mee. Moeten we daarover zwijgen? Een taboe kan je alleen maar doorbreken door te choqueren. Het publiek moet divers zijn. Hoeveel rekening hou je met wie je in beeld brengt. Hoe ga je ermee om als je zelf diegene bent die in beeld gebracht wordt? Hoe kan het gemeentebestuur bewoners helpen om een juist beeld van, elkaar te krijgen?

26 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Discriminatie… aan de deur gezet! Stellingen/Vragen: * Wat is voor u een weigering? * Wat is het nut van al die regels over uiterlijk in een reglement? * Wat kan een discotheek doen om agressie binnen te vermijden? * Heeft het zin om de politie te bellen/een klacht neer te leggen? * Wat kan het gemeentebestuur hier aan doen?

27 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Spijbelaars… twijfelaars? Stellingen/Vragen: * Waarom spijbelen jongeren? * Wat zijn de oorzaken? * Wat is het verschil tussen vroeger en nu? * Wat is spijbelen? * Met een doktersbriefje, is dat ook spijbelen? * Waarom zouden jongeren naar school gaan? Wat valt er te winnen voor hen? * En hoe kan je ervoor zorgen dat jongeren naar school gaan? * Wanneer herpakken jongeren zich? * Wie kan wat doen of werken aan de motivatie van jongeren? * Hoe ziet de ideale school er uit? Voor ieder 1 wens.

28 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Nieuwe thema’s in voorbereiding: + Hoe word je een vereniging voor iedereen? + Vrouw zijn in onze gemeente. +

29 Lokaal diversiteitenbeleid
Inspraak THEMA’S Spijbelaars… twijfelaars? Stellingen/Vragen: * Waarom spijbelen jongeren? * Wat zijn de oorzaken? * Wat is het verschil tussen vroeger en nu? * Wat is spijbelen? * Met een doktersbriefje, is dat ook spijbelen? * Waarom zouden jongeren naar school gaan? Wat valt er te winnen voor hen? * En hoe kan je ervoor zorgen dat jongeren naar school gaan? * Wanneer herpakken jongeren zich? * Wie kan wat doen of werken aan de motivatie van jongeren? * Hoe ziet de ideale school er uit? Voor ieder 1 wens.

30 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

31 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

32 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

33 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

34 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

35 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

36 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

37 Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK
Conclusie ‘Willebroek (n)AAgedacht?’ De gemeente Willebroek is van ons allemaal en die boodschap moet uitgedragen worden door het bestuur. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, communicatie met de burger is en blijft de sleutel. Inspraak, ontmoeting, bemiddeling, het overbruggen van verschillen … Burgers willen inspraak en kunnen en willen hun eigen verantwoordelijkheid hier in dragen. Draagkracht is een voorwaarde voor actief burgerschap. Het gemeentebestuur kan burgers hierin versterken en verzuring tegengaan door te investeren in sociale cohesie. Het bestuur kan een strategie uitwerken om dit op wijkniveau te ondersteunen. Een strategie met als doel de gulden middenweg zoeken, voor iedereen goed doen is niet mogelijk. Overleg en afstemming tussen de verschillende diensten van het gemeentebestuur is noodzakelijk. Verwevenheid en dwarsverbanden kunnen het bestuur en de burger sterker maken.

38 Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek
Lokaal diversiteitenbeleid INSPRAAK VRAGEN ? Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek


Download ppt "Eddy Bevers Schepen Samenlevingsopbouw Willebroek"

Verwante presentaties


Ads door Google