De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de Plaatselijke en Lokale Besturen, de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de Plaatselijke en Lokale Besturen, de Kruispuntbank van Ondernemingen."— Transcript van de presentatie:

1 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de Plaatselijke en Lokale Besturen, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Uniek Loket Leslie PAESSCHIERSSENS Adviseur

2 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Inhoud 1.EDRL: opzet en voorschriften – het voorziene KBO instrumentarium en noties 2.KBO: voorstelling en KBO Public en KBO Private Search 3.KBO/EDRL toelatingsaanvraagprocedure (TAP) 4.Plaatselijke en Lokale Besturen: rol vanaf 2010 5.Uniek Loket: een mogelijke tussenpersoon tussen ondernemer en Bestuur 6.Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Plaatselijke en Lokale Besturen: flow charts (2 scenario’s) 7.KBO select: specifieke bevragingen door Plaatselijke en Lokale Besturen 8.Verder aanpak 9.Nuttige informatie

3 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie I.EDRL Opzet en Voorschriften  Doelstelling: Aanmoediging vrije dienstverlening en vrijheid van vestiging  Principes en maatregelen na te komen door E.U.-lidstaten/initiatieven in België 1. Administratieve vereenvoudiging (art.5) → CMS, Screening, Stroomlijning reglementeringen 2.Recht op informatie (art. 7 en 22) → CMS, KBO public, KBO private search, KBO Select 3.Elektronische procedures (art. 8) → KBO Toelatingsaanvraagprocedure (TAP) 4.Uniek Loket (art. 6) → Ondernemingsloketten 5.Administratieve samenwerking tussen lidstaten (Hoofdstuk III) → IMI Centraal de notie: nieuwe (vanaf 2010) TOELATINGEN in de EDRL scope op federaal, regionaal, provinciaal en plaatselijk en lokaal vlak (Richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de Interne Markt)

4 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie I.EDRL en KBO instrumentarium en begrippen  Verder volgt toelichting rond zes cruciale “begrippen”: –KBO –KBO Public en KBO Private Search –TAP –Uniek Loket –KBO Select  Vanaf 28/12/2009: –EDRL richtlijn van kracht –KBO instrumentarium (rond zes “begrippen”) zal voor handen zijn –De aanwending, het gebruik ervan zal in stappen, fases met hulp van KBO doorgevoerd worden in 2010 –Lokale en Plaatselijke Besturen zullen een actieve bijdrage vervullen voor hun toelatingen in KBO scope –Met hun medewerking is succes verzekerd

5 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (1)  Administratief register met gegevens over ondernemingen en hun vestigingseenheden  Gegevens: naam, adres, contactgegevens, rechtsvorm, rechtstoestand, functies, hoedanigheden, activiteiten en toelatingen (ook “links” naar BS, RSZ, Nationale Bank)  Ondernemingen: rechtspersonen (Belgisch of buitenlands met zetel in België of verplicht door Belgische wetgeving) en natuurlijke personen (handels- of ambachtsondernemingen, werkgevers, BTW-plichtigen of niet-commerciële ondernemingen)  Vestigingseenheden: plaats waar economische activiteit wordt uitgeoefend NB: momenteel telt KBO gegevens over 1.400.000 actieve en niet-actieve (stopgezette) ondernemingen (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen)

6 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (2)  Bedoeling: administratieve vereenvoudiging en efficiëntie voor ondernemingen en overheid  Middel: toekennen van één ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummers  Kenmerken: –Gesteund op authentieke gegevens –Naast enkele declaratiegegevens, bevoegde instanties die input leveren –Deze laatsten: initiatoren – overkoepeld door beheerders –Initiatoren: griffies van Rechtbanken van Koophandel, RSZ, BTW, ondernemingsloketten, enz.

7 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Voorstelling (3) Vanaf 2010:  Inschrijving van toelatingen in scope voor Belgische en E.U.-ondernemingen  Zowel toelatingen voor ondernemingen als hun vestigingseenheden  Plaatselijke en Lokale Besturen zullen optreden als een nieuwe initiator voor de inschrijving, wijziging en stopzetting van hun toelatingen NB: momenteel geldt dit voor vijf à tien toelatingen op lokaal en plaatstelijk vlak

8 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (1)  KBO Public Search: –Website Economie (zie adres achteraan) –Publiek toegankelijke ondernemingsgegevens voor iedereen –Opzoekingen per onderneming NB: doe de test door het inbrengen van de naam van een onderneming  KBO Private Search: –Website Economie (zie adres achteraan) –Alle ondernemingsgegevens voor ondernemer en gemandateerden –Beveiligde toegang

9 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Raadpleging (2)  Specifieke raadpleging door openbare diensten: mits akkoord van FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie) –KBO-wi –Webservices –(Wijzigingsextracten) NB: momenteel zijn er slechts 58 gemeenten en steden die een toegang hebben tot KBO

10 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie II.Kruispuntbank van Ondernemingen Upgrading door initiatoren  Mits akkoord van FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie) –KBO-wi –Webservices (linken van eigen dB met KBO)  Biedt mogelijkheid zelf gegevens in te schrijven, te wijzigen, te schrappen, waarvoor men bevoegd is  In het kader van EDRL zullen Lokale en Plaatselijke Besturen hiervoor een toegang moeten vragen, hetzij voor KBO-wi, hetzij voor Webservices

11 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie III.KBO en de EDRL toelatingen Toelatingsaanvraagprocedure (TAP)  TAP: elektronisch opvolgingssysteem inzake behandeling toelatingsaanvragen  Maakt kenbaar in welke fase de afhandeling van de toelatingsaanvraag zich bevindt (bvb. bij een Lokaal Bestuur): behandelaar brengt zelf status in  Fases/statussen: 1.Bekendmaking: toekennen van een ondernemingsnummer 2.Dan “inschrijving van de aanvraag”, “doorgestuurd naar bevoegde instantie”, “ontvangst door bevoegde instantie”, “dossier onvolledig”, “dossier volledig”, “stopgezette aanvraag” of “aanvaarde aanvraag” 3.Na afhandeling: opname in KBO  KBO Private Search: laat consultatie van TAP toe door de ondernemer en Bestuur – “In welk stadium bevindt zich mijn toelatingsaanvraag?”  KBO Public Search: laat consultatie van definitieve autorisaties in KBO toe, per onderneming, door iedereen

12 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie IV.Plaatselijke en lokale besturen en KBO  Art.6 van wet van 16 januari 2003 tot oprichting van KBO bepaalt dat alle toelatingen van een onderneming dienen opgenomen te worden in KBO (Federale, Regionale, Provinciale, Lokale & Plaatselijke Besturen)  Plaatselijke en Lokale Besturen: –Vragen toegang en een rol voor: 1. KBO-wi of voor het gebruik van Webservices 2. TAP (formulier te vinden op de website Economie) –Maken gebruik van TAP (status van aanvraag toelatingen) –Brengen EDRL toelatingen in KBO van ondernemingen en vestigingseenheden; ook wijzigingen en stopzettingen

13 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie V.Uniek Loket  EDRL: verplicht lidstaten tot oprichting Uniek Loket (art.6)  België: –Uniek Loket = ondernemingsloket –9 federaal, erkende ondernemingsloketten – 209 kantoren – in 88 Belgische gemeenten  Kunnen optreden als tussenpersoon (dossier ontvangen en opsturen of dossier ontvangen, vervolledigen en opsturen) of beslisser (dossier ontvangen en beslissen). Dit laatste indien hiertoe gemachtigd door Bestuur.  Waar geen verplichting bestaat (NB: in vele gevallen) is de onderneming vrij om voor zijn aanvragen zich rechtstreeks te wenden tot administratie

14 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VI.Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Federale Diensten Scenario 1: ondernemer richt zich direct tot het Bestuur

15 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VI.Interactie tussen KBO, Uniek Loket en Plaatselijke Besturen (2) Scenario 2: ondernemer doet beroep op het Enig Loket voor de indiening van zijn toelatingsaanvraag

16 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VII.KBO Select  Applicatie/tool om eigen lijsten te genereren met KBO  Plaatselijke en Lokale Besturen kunnen “abonnementen” aanvragen of kunnen zelf data of combinatie ervan formuleren waaraan men geïnteresseerd is (bvb. KBO-TAP) (lijsten moeten wel beantwoorden aan reglementaire finaliteit) –Zelf de frequentie van ontvangst bepalen –Aangeven in welk formaat de gegevens gewenst worden –Wijze waarop men data wil ontvangen  Plaatselijke en Lokale Besturen moeten een toelatingsaanvraag doen en vervolgens de KBO Select rol verkrijgen (formulier te vinden op website Economie)

17 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie VIII.Verder verloop  Vanaf begin 2010 wordt voorzien in toelichting en vorming van medewerkers en maken van afspraken van Plaatselijke en Lokale Besturen in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Nadere informatie volgt nog DANK U!

18 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie IX.Nuttige informatie  Website FOD Economie: http://www.economie.fgov.be Kruispuntbank van Ondernemingen  Mailbox KBO: KBO-BCE.EDRL@economie.fgov.be KBO-BCE.KBO.Select@economie.fgov.be  Helpdesk KBO: Tel. : 02/277.64.00 KBO Beheersdienst Leuvenseweg 44 1000 BRUSSEL


Download ppt "SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de Plaatselijke en Lokale Besturen, de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Verwante presentaties


Ads door Google