De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen
Voorstelling “OFP PROVANT” Multiwerkgeversfonds voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor de lokale besturen in de Provincie Antwerpen VVSG Studiedag pensioenen, Antwerpen, 11 maart 2009 Provincie Antwerpen Departement Human Resources Management Provincie Antwerpen, Departement Human Resources Management

2 Verloop presentatie Wat is het OFP PROVANT?
Waarom werd het OFP PROVANT opgericht? Voor wie staat het fonds open en wat zijn de voorwaarden tot aansluiting? Werking van het OFP PROVANT Werking op het macro-niveau (organisatorisch) Werking op het micro-niveau (individueel) Voordelen van het OFP PROVANT Contactinformatie Nog vragen?

3 Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen
1. Wat is het OFP PROVANT? Definitie OFP PROVANT: ‘Het OFP PROVANT is een IBP*, opgericht binnen de bepalingen van de WAP* van Als OFP* heeft het als doel om aan de contractuele personeelsleden in overheidsdienst binnen de provincie Antwerpen een aanvullend pensioen uit te keren. Verklaring begrippen: * IBP = instelling voor bedrijfspensioenvoorziening; * WAP = wet op de aanvullende pensioenen (28/04/2003); * OFP = organisme voor de financiering van de pensioenen. Provincie Antwerpen, Departement Human Resources Management

4 2. Waarom werd het OFP PROVANT opgericht?
‘Pensioengap’ tussen het wettelijk pensioen voor contractuelen en het statutaire overheidspensioen is enorm;

5 2. Waarom werd het OFP PROVANT opgericht?
Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen 2. Waarom werd het OFP PROVANT opgericht? Het Provinciebestuur van Antwerpen ziet het als haar rol vanuit de geschetste onrechtvaardigheid te pleiten via het OFP PROVANT bij de lokale besturen voor een zo hoog mogelijke ambitie, dit wil zeggen een ‘dichting aan 100%’, maar wil anderzijds geen te hoge instapdrempel creëren voor besturen met minder financiële slagkracht (zie verder 3. gedifferentieerde instapmogelijkheid). Versterking van het imago van de publieke sector als aantrekkelijke werkgever: ‘war for talent’ Bedrijfspensioenplan ! EXTRA-LEGALE VOORDELEN ? Gratis woon-werkverkeer?, hospitalisatieverzekering?, … Provincie Antwerpen, Departement Human Resources Management

6 2. Waarom werd het OFP PROVANT opgericht?
Intermediaire rol Provinciebestuur Antwerpen naar de andere lokale besturen van de provincie: Voor een gemeentebestuur/OCMW ligt in een fondsformule de drempel voor de organisatie van een tweede pensioenpijler vaak te hoog; Daarom stelt het provinciebestuur van Antwerpen een sectoraal fonds voor : een fonds waarbij de andere publieke werkgevers in de provincie kunnen aansluiten (‘multiwerkgeversfonds’); Zo wordt de overheadinspanning inzake opstart/beheer gezamenlijk gedragen (cq. door het Provinciebestuur Antwerpen, zie verder 5. Voordelen van het OFP PROVANT); Bovendien wordt hiermee de uniformiteit tussen de besturen bewerkstelligd.

7 3. Voor wie staat het fonds open en wat zijn de voorwaarden tot aansluiting?
Doelgroep = alle publiekrechtelijke rechtspersonen in de provincie Antwerpen Aanbod : gedifferentieerde instapmogelijkheid Aansluitingsvoorwaarden: Aansluiting op 1 januari 20xx; Retroactieve aansluiting tijdens kalenderjaar is mogelijk; Bij een lagere instapdrempel kan jaarlijks beslist worden de inspanning al dan niet te verhogen; INSTAP AAN 100% provincie, gemeente A INSTAP AAN 75% gemeente B, gemeente C INSTAP AAN 50% gemeente D, gemeente E INSTAP AAN 30% gemeente F, gemeente G

8 4. Werking van het OFP PROVANT
Werking op het macro-niveau = op het niveau van de deelnemende organisaties Werking op het micro-niveau = op het niveau van de aangesloten contractanten

9 4. Werking van het OFP PROVANT, macro-niveau
Financiering? : bijdragen door de werkgevers Berekening kostprijs? : raming mogelijk op basis van reële totale contractuele salarismassa bestuur : 1,8 – 2,4% bij participatie aan 30% 3 – 4% bij participatie aan 50% 4,5 – 6% bij participatie aan 75% 6 – 8% bij participatie aan 100% Er is geen rechtstreekse vorm van solidariteit : de bijdragen van elk bestuur blijven onder eigen bezit; Er is wel sprake van een specifieke vorm van indirecte solidariteit : naast de verschillende afzonderlijke compartimenten is er namelijk ook een extra afzonderlijk compartiment voorzien (zie verder 5. Voordelen van het OFP PROVANT);

10 4. Werking van het OFP PROVANT, micro-niveau
De startdatum voor de opbouw van dit extra legale pensioen is 1 januari Dit wil zeggen dat de contractuele dienstjaren vanaf deze datum kunnen beginnen meetellen als erkende diensttijd voor het OFP PROVANT; Er is minimum 1 jaar aansluiting vereist om in aanmerking te komen. De vroegst mogelijke uitbetalingsdatum door het plan is dus 1 januari 2010; De basis om te berekenen is gebaseerd op deze voor het pensioen van de statutaire personeelsleden: De contractuele medewerker moet geen persoonlijke bijdrage betalen!; Het aanvullende pensioen wordt enkel uitbetaald aan de contractant (geen mogelijkheid tot overlevingsrente); De wijze van uitbetaling is een rustrente. Deze wordt maandelijks op het einde van de maand uitgekeerd;

11 4. Werking van het OFP PROVANT, micro-niveau
De ‘uitdiensttreder’ kan zijn opgebouwde pensioen onder het beheer van het OFP PROVANT laten, of meenemen (transfer) naar een nieuwe werkgever of financiële instelling. De omgekeerde beweging is mogelijk bij indiensttreding van een nieuw personeelslid; Het dubbele voordeel dat kan ontstaan voor de contractant in geval van een aansluitende statutaire benoeming moet door een overkoepeld wetgevend initiatief worden geregeld: 2de pijler Dubbel voordeel VERLAAGD STATUTAIR PENSIOEN Geen dubbel voordeel meer Wetgevend initiatief verwacht : Na benoeming: statutair pensioen verminderd met aanvullend pensioen STATUTAIR PENSIOEN

12 5. Voordelen van het OFP PROVANT
De overheadkosten van het OFP PROVANT (administratie, beheer, …) worden gedragen door het Provinciebestuur van Antwerpen, vanuit een centraal ter beschikking gestelde kapitaalsbuffer; Door de inbreng van dit startkapitaal door het Provinciebestuur is het eveneens mogelijk om onmiddellijk een volume te realiseren dat voldoende aantrekkelijk is om behoorlijke rendementen te kunnen halen. Het effect van deze ‘asset-pool’ is ten gunste van ieder lid; Tot slot kan dit kapitaal dienen als dekkingsbuffer om te compenseren voor eventuele slechtere financiële jaren. Deze extra reserve wordt aan de deelnemende organisaties ter beschikking gesteld voor een periode van 10 jaar, gedurende dewelke dus geen aanvullende financiële bijdragen dienen te worden betaald; Het OFP PROVANT werkt volgens het principe van gescheiden vermogens: de rendementen worden verdeeld onder de participanten op basis van hun respectievelijke inbreng (geen rechtstreekse solidariteit);

13 5. Voordelen van het OFP PROVANT
Door een tweede pijler systeem te organiseren binnen de publieke sector krijgt men een afdekking van de beleggingsresultaten, doordat de rendementen integraal toekomen aan de sector, en dus niet gedeeltelijk worden afgeroomd door private spelers op de markt; Het OFP PROVANT heeft voor de potentiële toetreders een relatief lage instapdrempel : Er kan gekozen worden tussen een instap aan 30, 50, 75 of 100%. Deelnemende besturen zijn vrij hun inspanning jaarlijks te herevalueren, om al dan niet door te groeien naar een maximale gelijkschakeling (100%); Intekenende besturen worden niet verplicht om de verleden dienstjaren van hun contractuele personeelsleden ‘in te kopen’. De erkende diensttijd start vanaf 1 januari van het jaar van aansluiting.

14 6. Contactinformatie Provinciebestuur van Antwerpen – Departement Human Resources Management (DHRM): Peter Sommen, Departementshoofd,  Dienst Wedden, Pensioenen en Tijdregistratie (DWPT): Contactpersoon : van der Kraan William Website OFP PROVANT : https://bol1be.mercer.com/Login_BE.aspx Username : Password : contractueel

15 7. Nog vragen? ???


Download ppt "Voorstelling "OFP PROVANT", tweede pensioenpijler Provincie Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google