De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede Schoolwerking Gent. Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede Schoolwerking Gent. Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen."— Transcript van de presentatie:

1 Brede Schoolwerking Gent

2 Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen

3 Zes projecten -Brugse Poort (Mary-Ann De Meijer) 2004 -St. Amandsberg (Katrien De Vuyst) 2006 -Nieuw Gent (Ethel Thuyn) 2006 -Bloemenkeswijk (Ingrid Antheunis) 2009 -Sluizeken-Tolhuis-Ham (Hilde Verbrugge) 1999 -Ledeberg (convenant samenlevingsopbouw – Eline Schmidt) 2009

4 Definitie Brede Schoolproject Is een lokaal samenwerkingsverband tussen diverse partners, die in een bepaald gebied, samen willen werken met school/scholen aan het maximaal laten renderen van ontwikkelingskansen voor kinderen. Deze samenwerking kan georganiseerd worden in diverse deelprojecten, activiteiten en/of samenwerkingsafspraken, waarbij gestreefd wordt naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking.

5 Basisprincipe Intentioneel heen-en-weer verkeer tussen schoolwereld en ruimere leefwereld -Diverse leerstijlen waarderen -Respect voor reguliere werking van partners -Meerdere ontwikkelingsaspecten belangrijk

6 Samengevat: In Gent is een Brede School: Een keuze voor: -Valoriseren van alle ontwikkelingsaspecten -Lokale (bottom-up) samenwerkingsverbanden -Versterken van kansengroepen -gerichte onderlinge versterking (produkt en proces) -Gebruik van sterktes van diverse partners (school/opvang – buurt – kind - ouders/bewoners) Met als doel: de ontwikkelingskansen van kinderen maximaal te laten renderen

7 i.f.v. maximale ontwikkelingskansen : Benutten van gebouwen Ouderbetrokkenheid stimuleren Integraal werken en samenwerking Sociale cohesie en wijkverbetering Link tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten

8 Voorbeelden van realisaties Vrije school en STIBO benutten samen nieuwbouw van vrije school Vertelfestival : verteller op school, STIBO, in de bib… Boek op bezoek : vrijwilligers lezen voor aan huis Gezamenlijke sportdag met vier scholen Wijkwandeling/fietstocht Carnavalstoet in de buurt Delen van lesgevers (naschoolse reeksen) in school, STIBO en jeugdwerk Meerdere DKO-ateliers in scholen in de wijk Senioren en kinderen die samen project rond spelen opzetten Toonmoment voor ouders van werkjes kinderen in het MSK Jeugdwerker geeft basket tijdens turnles Foto’s van uitstappen hangen uit in STIBO en school …

9 Contactgegevens : Karolien Lecoutere Coördinatie brugfigurenproject en brede schoolwerking Pedagogische Begeleidingsdienst - Departement Onderwijs en Opvoeding - Stad Gent Jubileumlaan 215, 9000 Gent Tel. 09 235 09 82 - Fax 09 269 08 01 - GSM 0472 965 221

10

11 Opstart Brede School Ledeberg Opdracht van de Stad Gent aan Samenlevingsopbouw Gent vzw Terreinverkenning Sept 08 - juni 09 Bevraging –37 ouders –3 Scholen in Ledeberg (en 5 Gentbrugge) –15 organisaties –kinderbevraging

12 Opstart Brede School Ledeberg Signalenbundel Prioriteitenkeuze –Bewegen: Kinderen en jongeren bewegen meer. –Informatie: Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden. –Vrije-tijd: creatieve vrije- tijdsbesteding van kinderen en jongeren. –Veilige groen- en speelruimte. Werkgroepen per thema’s 10 juni 2010 1 ste officiële stuurgroep –Engagementsverklaring –Projectstructuur –programmatie

13 Opstart Brede School Ledeberg partners kennen elkaar niet Brede School is een nieuw concept gezamenlijk proces van wijkanalyse tot doelstellingen en acties individueel beluisteren, Evenwicht tussen visie en doelstellingen en concrete acties Keuze voor “veilige initiatieven”

14 Projectstructuur Stuurgroep Werkgroepen Aansluiten bij bestaand overleg Ondersteuning SOG

15 Stuurgroep Keuze doelstellingen en acties Planning en evaluatie Begroting 4 à 5 keer/jaar op locatie diversiteit

16 Samenstelling stuurgroep Ouders Stedelijke basisschool De Kleurdoos Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege Secundaire school Benedictuspoort Internaat Onze-Lieve- Vrouw-Presentatie INLOOP-team Reddie Teddy STIBO De Kereltjes Gebiedsgerichte werking Jeugddienst Stad Gent Jong vzw Samenlevingsopbouw Gent vzw (ondersteuner) Buurtwerk

17 Werkgroepen Ad hoc werkgroepen afhankelijk van de keuzes Aansluiten bij bestaand overleg –Werkgroep jeugd en gezin –Werkgroep Ledeberg beweegt –Buurtteam

18 Ondersteuner wijkanalyse proces begeleiding verbindingen leggen concrete acties mogelijk maken

19 Werkjaar 2009-2010 Kinderen en jongeren in Ledeberg bewegen meer. Wijkorganisaties, scholen en buurtbewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden.

20 kinderen en jongeren bewegen meer  korte sportlessenreeksen buiten schooltijd laagdrempelig Ism met brugfiguren Ism lokale sportclubs Infrastructuur van de school

21  Lancering “Ledeberg beweegt” op de scholen In februari verzamelen de basisscholen 320 km voor Oli

22  Buitenspeeldag 31 maart 2010 Jong vzw en STIBO De Kereltjes organiseren en spelen samen

23  Op stap met de sportkoffer individueel uitleensysteem in parken en op pleinen ism wijkgezondheidcentrum, buurtwerk, Buurtsportmedewerkers in opleiding  Een sportkamp in Ledeberg toeleidingstraject 1 week kamp in juli ism brugfiguren en BVLO laagdrempelig

24 Organisaties, scholen en bewoners kennen de wijk en haar mogelijkheden  Wijkwandelingen voor leerkrachten, begeleidsters kinderopvang, …

25  Praktijk in de wijk 90 Leerlingen BSO maken kennis met de praktijk 50 lokale handelaars ism buurtorganisaties en ouders maffiaspel (1 & 2 jaar) inleefmomenten (2) receptenboekje (3 en 4)

26 Reportage op AVS

27 Kansen tot samenwerking  Boek op bezoek 18 vrijwilligers lezen voor bij gezinnen stijging leesplezier gezinnen ontdekken de bibliotheek verbinding tussen bewoners linken met de klas ism bibliotheek en brugfiguren

28  November = voorleesmaand Verhaal voor het 2de lj van beide scholen Workshop voorlezen voor moeders Workshop creatief verhaal voor kinderen

29 En nog… Kidscan ism jeugddienst Info-avond “kinderen veilig online” ism gezinsbond Ondersteunen van initiatieven van ouders Ondersteunen van initiatieven van organisaties Afstemming werkgroep jeugd en ondersteuningsgroep van de spelotheek. Samenwerking rond carnaval Maffiaspel voor buurtbewoners ism buurtwerk

30 5 pijlers van Brede School Benutten van gebouwen –sportzalen van de scholen benutten –vergaderen op locatie Ouderbetrokkenheid stimuleren –ouderbevraging –lid van de stuurgroep –toonmomenten + korte evaluatie –via bestaande oudergroepen –werkgroepje met ouders

31 Integraal werken en samenwerking –partners leren elkaar en de werkingen kennen –succeservaringen van concrete acties samen (vb buitenspeeldag, boek op bezoek) –afstemming vergaderingen Sociale cohesie en wijkverbetering –inspelen op noden uit de wijk –kidscan - speelweefsel –boek op bezoek (Link tussen) binnen- en buitenschoolse activiteiten –Ledeberg beweegt en de mascotte Oli –klas neemt verhaal over

32 Eline Schmidt Samenlevingsopbouw Gent vzw Langestraat 137 9050 Ledeberg 0473/76.36.78 Eline.Schmidt@samenlevingsopbouw.be


Download ppt "Brede Schoolwerking Gent. Territoriale opdeling in wijken en stadsdelen."

Verwante presentaties


Ads door Google