De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING (MBT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING (MBT)"— Transcript van de presentatie:

1 ERVARINGEN MET MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES IN EUROPA Jos Boeckx IVAREM

2 MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING (MBT)
MBT IN EUROPA ERVARINGEN MBS – GEEL BESLUIT

3 technologie + kosten Voorbehandelen om te …
1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING Voorbehandelen om te … storten (gewicht , organisch gehalte ) compostachtig product produceren: afdek stortplaats gebruik op bodem biogas (droog / nat) + RDF RDF / SRF technologie + kosten

4 M B E MBT – BMT 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING verkleinen
zeven (trommel, schijven, sterren, schud, …) windziften zwaar – licht magneet wervelstroommagneet hand picking natte scheiding composteren biologisch drogen vergisten (droog / nat) emissies lucht / water M B E

5 MBT 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING mechanisch sorteren
vergisten (droog of nat) composteren HV VBA droge recycleerbare fractie snel afbreekbare stoorstoffen CO2 biogas ‘compost’ gestabiliseerd HV / VBA digestaat tunnel- compostering stortplaats ontwateren natte scheiding RDF MBT

6 BMT 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING biologisch drogen
scheiden HV VBA CO2 waterdamp ( condensaat) gedroogde fractie stoorstoffen metalen inerten RDF BMT

7 RDF (Refuse Derived Fuel)
1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING RDF – SRF RDF (Refuse Derived Fuel) mechanisch behandelde afvalstoffen + gehygiëniseerd  brandstof aanbod-gestuurd d.w.z. inputafhankelijk momentstromen SRF (Solid Recovered Fuel) constante kwaliteit op basis van specifieke criteria vraag-gestuurd

8 Biogasproductie bij vergisten 40 – 140 m³/ton afhankelijk van
1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING Biogasproductie bij vergisten 40 – 140 m³/ton afhankelijk van inputmateriaal techniek droog nat verblijftijd (2 à 12 weken)

9 Verblijftijden bij ‘composteren’ biologisch drogen: 1 à 2 weken
1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING Verblijftijden bij ‘composteren’ biologisch drogen: 1 à 2 weken composteren: 1 à 6 weken 0 à 10 weken narijpen composteren na vergisting: 2 à 4 weken 0 à 8 weken narijpen

10 Capaciteit installaties (input) < 50 000 ton/jaar : 22,50 %
1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING Capaciteit installaties (input) < ton/jaar : 22,50 % – ton/jaar : 37,50 % – ton/jaar : 26,50 % > ton/jaar : 13,50 %

11 Verschillende benadering per land
2) MBT IN EUROPA Verschillende benadering per land Nederland productie biogas productie RDF (bijkomstig) Duitsland productie SRF storten gestabiliseerd afval Italië vermijden afvalverbranding co-verbranding Spanje bodemverbetering (vruchtbaarheid + erosie)

12 Inputcapaciteit per land
2) MBT IN EUROPA Inputcapaciteit per land

13 3) ERVARINGEN MBS - GEEL MBS-Geel: Samenwerking IOK Afvalbeheer - IVAREM Arrondissementen Turnhout + Mechelen: ± inwoners Voorstudie: Start installatie: 2005 Drogen en scheiden Beperking emissies: lucht water Mobiliteit Flexibiliteit (input / output)

14 Werking 3) ERVARINGEN MBS - GEEL Mechanisch scheiden 150 000 ton input
Bunker Voorverkleining + menging Afscheiding grote metalen delen Biologisch drogen 13 tunnels met geforceerde beluchting 30 % waterdamp Mechanisch scheiden verkleinen afzeven windziften harde delen afscheiden elektromagneten (ferro) wervelstroommagneet (non-ferro) handmatige controle (batterijtjes) 54 % RDF 10 % inerten 6 % metalen

15 Logistiek - Mobiliteit:
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Logistiek - Mobiliteit: Logistiek = belangrijke kostenfactor Trimodale ontsluiting MBS - Geel: autostrade E 313 spoor Albertkanaal  flexibiliteit voor aanvoer en afvoer (i.f.v. mogelijkheden verwerker) Decentrale voorbehandeling in MBT-installatie  transportoptimalisatie aanvoer Behandeling RDF i.f.v. transport  transportoptimalisatie afzet ‘Decentrale’ verwerking SRF

16 Kostenstructuur (gate fee)
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Kostenstructuur (gate fee) - investering : ± 30 EUR/ton ( EUR) - exploitatie : ± 40 EUR/ton (20 VTE) - afzet : ± 40 EUR/ton - overhead + risicomarge : ± 15 EUR/ton ± 125 EUR/ton

17 Exploitatie-ervaringen
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Exploitatie-ervaringen Technische werking biologische droging tot ± 90 % DS capaciteit scheidingsgedeelte: OK mits afstellen op basis van ervaring onderhoudsplanning inputspecificaties blokkages en pannes  technische aanpassingen om zo vroeg mogelijk metalen te verwijderen optimalisatie door aanvaarden ‘nat’ vergelijkbaar bedrijfsafval

18 Afzet deelstromen Metalen : recyclage Inerten : verdere opschoning
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet deelstromen Metalen : recyclage Inerten : verdere opschoning SRF : - momenteel naar SLECO + cementind. - september 2006 gegund: ton Bio-oil vanaf mei ton Electrawinds vanaf januari 2008 - verdere marktbevraging in optimalisatie (belangrijke kostenfactor)

19 Afzet SRF Installatie produceert fluff
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF Installatie produceert fluff Momenteel: fluff wordt voorgeperst en in walking floors geduwd (± 22 ton per vracht) Mogelijke ‘behandelingen’ i.f.v. toepassing en transportoptimalisatie: soft pellets hard pellets briketten balen Buffercapaciteit leverancier SRF en afnemer SRF laten toe pieken en stilstanden op te vangen

20 3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF Mogelijke ‘bewerking’ voorafgaand aan de energetische valorisatie: pyrolyse: gas bio-oil kool vergassing plasmatechnologie blending (meestal met plastic afval): calorische waarde verhogen + constant samenstelling constant

21 rechtstreekse valorisatie: watergekoelde roosteroven wervelbedoven
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF rechtstreekse valorisatie: watergekoelde roosteroven wervelbedoven cement: hoofdvuur - mid-kiln calcinator

22 Afzet SRF Waarom SRF gebruiken?
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF Waarom SRF gebruiken? kosten fossiele brandstoffen  vervangbrandstoffen negatieve ‘gate fee’ maakt bijkomende investering (ontvangst- en doseerapparatuur, rookgasreiniging, …) rendabel CO2-reductie + groene stroomcertificaten (60 % biomassa in SRF) eigen afvalproducten (vb. papierslib) mee verbranden Voorwaarden minimale specificatievereisten langetermijncontracten met stabiele kwaliteit en stabiele aanvoer voldoende hoge energievraag SRF-gebruiker

23 Afzet SRF Waarom SRF niet gebruiken?  core business
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF Waarom SRF niet gebruiken?  core business imago ‘afval’ niet gewenst omgeving (NIMBY) plaatsgebrek (meer plaats nodig dan bij fossiele brandstoffen) hoge milieu-eisen zijn bijkomende ‘last’ en ‘risico’ onvoldoende garanties kwaliteit + kwantiteit op lange termijn  outsourcing

24 cementindustrie (brandstof + grondstof)
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Afzet SRF klassieke afnemers: cementindustrie (brandstof + grondstof) papierindustrie (stoom + elektriciteit) elektriciteitsproductie (dedicated / bijstook na ‘voorbehandeling’ in kolencentrales) bewerking Opm.: ligging installatie bepaalt logistieke kosten (vb. Duitsland: 35 à 45 EUR/ton)

25 Kritische parameters voor gebruiker
3) ERVARINGEN MBS - GEEL Kritische parameters voor gebruiker stukgrootte: - voeding - brandeigenschappen stookwaarde: - energieproductie chemische samenstelling: - emissies - as (vb. vliegas in beton) - product (vb. cementklinker) - corrosie of erosie installatie vochtgehalte: - stabiliteit (geur, zelfontbranding) - energetisch rendement asgehalte: - product - afvoer as (kosten) biomassagehalte: - CO2-reductie - groene stroomcertificaten

26 MBT is begrip dat vele ladingen dekt.
4) CONCLUSIE MBT is begrip dat vele ladingen dekt. MBT is valabel alternatief voor traditionele eindverwerking. MBT past in toenemende integratie afval – energie. Optimalistie afzetmogelijkheden: van producent RDF naar leverancier SRF Optimalisatie transport: - ‘decentrale’ MBT  minder transport voor aanvoer - behandeling i.f.v. transport - ‘decentrale’ toepassingen SRF

27 VRAGEN?


Download ppt "MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING (MBT)"

Verwante presentaties


Ads door Google