De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ERVARINGEN MET MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES IN EUROPA Jos Boeckx IVAREM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ERVARINGEN MET MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES IN EUROPA Jos Boeckx IVAREM."— Transcript van de presentatie:

1 1 ERVARINGEN MET MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES IN EUROPA Jos Boeckx IVAREM

2 2 1.MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING (MBT) 2.MBT IN EUROPA 3.ERVARINGEN MBS – GEEL 4.BESLUIT

3 3 Voorbehandelen om te …  storten (gewicht , organisch gehalte  )  compostachtig product produceren:  afdek stortplaats  gebruik op bodem  biogas (droog / nat) + RDF  RDF / SRF technologie + kosten 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

4 4 MBT – BMT -verkleinen -zeven (trommel, schijven, sterren, schud, …) -windziften -zwaar – licht -magneet -wervelstroommagneet -hand picking -natte scheiding -… -composteren -biologisch drogen -vergisten (droog / nat) -emissies lucht / water M B E 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

5 5 MBT mechanisch sorteren vergisten (droog of nat) composteren HV VBA droge recycleerbare fractie snel afbreekbare fractie stoorstoffen CO 2 biogas ‘compost’ gestabiliseerd HV / VBA digestaat tunnel- compostering stortplaats ontwateren natte scheiding stortplaatsRDF ‘compost’ 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

6 6 BMT biologisch drogen mechanisch scheiden HV VBA CO 2 waterdamp (  condensaat) gedroogde fractie stoorstoffen metaleninerten RDF 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

7 7 RDF – SRF -RDF (Refuse Derived Fuel) -mechanisch behandelde afvalstoffen + gehygiëniseerd  brandstof -aanbod-gestuurd d.w.z. inputafhankelijk -momentstromen -SRF (Solid Recovered Fuel) -constante kwaliteit -op basis van specifieke criteria -vraag-gestuurd 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

8 8 Biogasproductie bij vergisten 40 – 140 m³/ton afhankelijk van inputmateriaal techniek droog nat verblijftijd (2 à 12 weken) 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

9 9 Verblijftijden bij ‘composteren’ biologisch drogen: 1 à 2 weken composteren:  1 à 6 weken  0 à 10 weken narijpen composteren na vergisting:  2 à 4 weken  0 à 8 weken narijpen 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING

10 10 1) MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELING Capaciteit installaties (input) < 50 000 ton/jaar: 22,50 % 50 000 – 100 000 ton/jaar: 37,50 % 100 000 – 200 000 ton/jaar: 26,50 % > 200 000 ton/jaar: 13,50 %

11 11 Verschillende benadering per landNederland –productie biogas –productie RDF (bijkomstig)Duitsland –productie SRF –storten gestabiliseerd afvalItalië –vermijden afvalverbranding –co-verbrandingSpanje –bodemverbetering (vruchtbaarheid + erosie) 2) MBT IN EUROPA

12 12 Inputcapaciteit per land 2) MBT IN EUROPA

13 13 MBS-Geel:  Samenwerking IOK Afvalbeheer - IVAREM Arrondissementen Turnhout + Mechelen: ± 750 000 inwoners  Voorstudie:1998 Start installatie: 2005  Drogen en scheiden  Beperking emissies:  lucht  water  Mobiliteit  Flexibiliteit (input / output) 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

14 14 Werking 150 000 ton input Bunker Voorverkleining + menging Afscheiding grote metalen delen Biologisch drogen 13 tunnels met geforceerde beluchting Mechanisch scheiden - verkleinen - afzeven - windziften - harde delen afscheiden - elektromagneten (ferro) - wervelstroommagneet (non-ferro) - handmatige controle (batterijtjes) 54 % RDF 10 % inerten 6 % metalen 30 % waterdamp 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

15 15 Logistiek - Mobiliteit:  Logistiek = belangrijke kostenfactor  Trimodale ontsluiting MBS - Geel:  autostrade E 313  spoor  Albertkanaal  flexibiliteit voor aanvoer en afvoer (i.f.v. mogelijkheden verwerker)  Decentrale voorbehandeling in MBT-installatie  transportoptimalisatie aanvoer  Behandeling RDF i.f.v. transport  transportoptimalisatie afzet  ‘Decentrale’ verwerking SRF 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

16 16 Kostenstructuur (gate fee) - investering:± 30 EUR/ton (40 000 000 EUR) - exploitatie:± 40 EUR/ton (20 VTE) - afzet:± 40 EUR/ton - overhead + risicomarge:± 15 EUR/ton ± 125 EUR/ton 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

17 17 Exploitatie-ervaringen Technische werking -biologische droging tot ± 90 % DS -capaciteit scheidingsgedeelte: OK mits -afstellen op basis van ervaring -onderhoudsplanning -inputspecificaties -blokkages en pannes  technische aanpassingen om zo vroeg mogelijk metalen te verwijderen -optimalisatie door aanvaarden ‘nat’ vergelijkbaar bedrijfsafval 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

18 18 Afzet deelstromen Metalen:recyclage Inerten:verdere opschoning SRF:- momenteel naar SLECO + cementind. - september 2006 gegund: - 16 000 ton Bio-oil vanaf mei 2007 - 34 000 ton Electrawinds vanaf januari 2008 - verdere marktbevraging in 2007 - optimalisatie (belangrijke kostenfactor) 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

19 19 Afzet SRF -Installatie produceert fluff -Momenteel: fluff wordt voorgeperst en in walking floors geduwd (± 22 ton per vracht) -Mogelijke ‘behandelingen’ i.f.v. toepassing en transportoptimalisatie: -soft pellets -hard pellets -briketten -balen -Buffercapaciteit leverancier SRF en afnemer SRF laten toe pieken en stilstanden op te vangen 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

20 20 Afzet SRF Mogelijke ‘bewerking’ voorafgaand aan de energetische valorisatie: - pyrolyse: gas bio-oil kool - vergassing -plasmatechnologie - blending (meestal met plastic afval) : calorische waarde verhogen + constant samenstelling constant 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

21 21 Afzet SRF rechtstreekse valorisatie: -watergekoelde roosteroven -wervelbedoven -cement: - hoofdvuur - mid-kiln - calcinator 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

22 22 Afzet SRF Waarom SRF gebruiken? kosten fossiele brandstoffen  vervangbrandstoffen negatieve ‘gate fee’ maakt bijkomende investering (ontvangst- en doseerapparatuur, rookgasreiniging, …) rendabel CO 2 -reductie + groene stroomcertificaten (60 % biomassa in SRF) eigen afvalproducten (vb. papierslib) mee verbranden Voorwaarden minimale specificatievereisten langetermijncontracten met stabiele kwaliteit en stabiele aanvoer voldoende hoge energievraag SRF-gebruiker 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

23 23 Afzet SRF Waarom SRF niet gebruiken? o  core business oimago ‘afval’ niet gewenst oomgeving (NIMBY) oplaatsgebrek (meer plaats nodig dan bij fossiele brandstoffen) ohoge milieu-eisen zijn bijkomende ‘last’ en ‘risico’ oonvoldoende garanties kwaliteit + kwantiteit op lange termijn  outsourcing 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

24 24 Afzet SRF klassieke afnemers: -cementindustrie (brandstof + grondstof) -papierindustrie (stoom + elektriciteit) -elektriciteitsproductie (dedicated / bijstook na ‘voorbehandeling’ in kolencentrales) -bewerking Opm.:ligging installatie bepaalt logistieke kosten (vb. Duitsland: 35 à 45 EUR/ton) 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

25 25 Kritische parameters voor gebruiker -stukgrootte -stukgrootte:- voeding - brandeigenschappen -stookwaarde -stookwaarde: - energieproductie -chemische samenstelling -chemische samenstelling: - emissies - as (vb. vliegas in beton) - product (vb. cementklinker) - corrosie of erosie installatie -vochtgehalte -vochtgehalte: - stabiliteit (geur, zelfontbranding) - energetisch rendement -asgehalte -asgehalte: - product - afvoer as (kosten) -biomassagehalte -biomassagehalte: - CO 2 -reductie - groene stroomcertificaten 3) ERVARINGEN MBS - GEEL

26 26 4) CONCLUSIE -MBT is begrip dat vele ladingen dekt. -MBT is valabel alternatief voor traditionele eindverwerking. -MBT past in toenemende integratie afval – energie. -Optimalistie afzetmogelijkheden: van producent RDF naar leverancier SRF -Optimalisatie transport: - ‘decentrale’ MBT  minder transport voor aanvoer - behandeling i.f.v. transport - ‘decentrale’ toepassingen SRF

27 27 VRAGEN?


Download ppt "1 ERVARINGEN MET MECHANISCH-BIOLOGISCHE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES IN EUROPA Jos Boeckx IVAREM."

Verwante presentaties


Ads door Google