De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRALE ONDERSTEUNINGSCEL SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN Werken met sociaal tolken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRALE ONDERSTEUNINGSCEL SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN Werken met sociaal tolken."— Transcript van de presentatie:

1 CENTRALE ONDERSTEUNINGSCEL SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN WWW.SOCIAALTOLKENENVERTALEN.BE sara.leunis@vmc.be Werken met sociaal tolken

2 Ondersteuningsdiensten Sociaal tolk- en vertaaldiensten COC  Vlaamse ondersteuningsdienst  Kwaliteitskring  Kwaliteitstraject sociaal tolken  www.sociaaltolkenenvertalen.be www.sociaaltolkenenvertalen.be In Vlaanderen: 12  Ba-bel, Vlaamse tolkentelefoon vzw  Brussel Onthaal – Sociaal vertaalbureau vzw  De Som vzw  Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Minderheid  Sociale tolkendienst Limburg  Tolkendienst provincie Antwerpen  Provinciaal Aanbod Sociaal Tolken voor Anderstaligen in Vlaams-Brabant  Tolk- en Vertaalservice Gent vzw  Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst Antwerpen  Dienst Diversiteit Mechelen  Dienst Minderheden Turnhout Vlaamse sociaal tolk- en vertaalsector

3 Communicatiemodel Brontaal Doeltaal Opzet: rechtstreekse communicatie  Triadische relatie  Ik- vorm Zender codeert Tolk Ontvanger decodeert 3. Omzetten Ned  Turks Boodschap 2. Begrijpen/ onthouden 1. HV  Ned4. Turks  CL

4 Gepresteerde tolkuren per sector UREN Onderwijs4.57618,7% Gezin & maatschappelijk welzijn4.35017,8% Openbare dienstverlening3.98716,3% Gezondheidszorg2.91111,9% Onthaal, integratie & inburgering2.71311,1% Opvang asielzoekers2.52510,3% Geestelijke Gezondheidszorg1.8477,6% Juridische sector5812,4% Tewerkstelling4311,8% Preventie & veiligheid1030,4% Sociaal-culturele sector390,2% Sociale huisvesting260,1% Andere3641,5% TOTAAL24.454100%

5 Sociaal tolken  het overbrengen van mondelinge boodschappen  van een bron- naar een doeltaal  op volledige, getrouwe en neutrale wijze en  dit in een sociale context. Doel: kwaliteitsvolle reguliere sociale en openbare dienst- en hulpverlening voor iedereen mogelijk maken

6 Tolktechnieken Tolkvormen Consecutief  opeenvolgend Simultaan/fluister  gelijktijdig Tolken ter plaatse Telefoontolken Tolktechnieken en tolkvormen

7 Telefoontolken Telefoontolken vs. tolken ter plaatse  minstens één partij is niet fysiek aanwezig  non-verbale communicatie valt weg  technische gevolgen  doorgeven van de hoorn/speaker  storingen op de lijn/uitvallen van de lijn  achtergrondgeluiden  uitspraak/stemvolume  snel en goedkoper  geen verplaatsing

8 Telefoontolken vs. Tolken ter plaatse De HV maakt zelf de keuze (regie) Rationeel keuzemodel – criteria  Duur van het gesprek  Urgentie/ crisis  Emotionele geladenheid  Gebruik van documenten en visuele hulpmiddelen  Aanwezigheid tolk noodzakelijk/ gewenst  Aard van het gesprek  Gestructureerd, informatief  Bemiddeling, therapie, begeleiding  Aantal gesprekpartners  …

9 Deontologie van de sociaal tolk 1. Volledig en getrouw  zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen 2. Onpartijdig  geeft nooit zijn persoonlijke mening  objectief en neutraal 3.Geheimhoudingsplicht

10 Deontologie van de sociaal tolk Introductie:  Ik ben de tolk Nederlands - …  Ik zal alles tolken wat er gezegd wordt, zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen  Ik ben geheimhouding verplicht  Ik ben onpartijdig  Ik zal tolken in de ik-persoon  In de twee talen

11 Deontologie van de sociaal tolk 4. Accepteren van opdrachten indien de tolk over de vereiste kwaliteiten beschikt (taalvariantes) 5. Respecteren van gemaakte afspraken 6. Recht om een tolkprestatie te onderbreken  bijv. bij agressie, ten gevolge van een gewetensconflict 7. Opdrachten aan derde 8. Machtspositie

12 De optimale inschakeling van sociaal tolken BIJ AANVRAAG Afspraak maken via de sociaal tolkendienst; Vermelden van alle nodige gegevens die nodig zijn om de juiste tolk op de juiste plaats te krijgen; Vermelden van het gespreksonderwerp; Vermelden van de geschatte duur van het gesprek (*1.5) Voorgesprek (aard van het gesprek, specifieke terminologie, situatie, …)

13 De optimale inschakeling van sociaal tolken Taalaffiche

14 De optimale inschakeling van sociaal tolken TIJDENS DE TOLKOPDRACHT De tolk krijgt aan het begin van elke opdracht tijd en ruimte om zijn positie en functie duidelijk te maken aan HV en CL;  introductie HV en CL richten zich rechtstreeks tot elkaar;  gebruik van de ik-vorm/triadische opstelling Alles wat tijdens het gesprek gezegd wordt, wordt door de tolk overgebracht; De tolk wordt niet naar zijn/haar mening gevraagd en neemt niet deel aan het gesprek;

15 De optimale inschakeling van sociaal tolken TIJDENS DE TOLKOPDRACHT Spreek niet te lang aan één stuk door;  betekenis moet overgebracht worden Spreek in eenvoudige taal, vermijd dialecten, vakjargon en afkortingen; De HV zorgt ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn;  rustige omgeving, niet gestoord worden, … De tolk tolkt en vervult geen andere opdrachten;  vervoer cliënten, invullen documenten, koffie halen, …. Wees als HV zelf alert voor eventuele cultuurverschillen;  de tolk ≠ cultuurexpert;  CL = enige betrouwbare bron voor informatie

16 De optimale inschakeling van sociaal tolken TIJDENS DE TOLKOPDRACHT De tolk en CL worden niet samen alleen gelaten; De HV respecteert rusttijden; De afgesproken duur van het gesprek wordt niet overschreden, tenzij in afspraak met de tolk;  niet onnodig laten wachten De fysieke integriteit van de tolk wordt beschermd; Indien niet nodig wordt zijn/haar naam niet vermeld.

17 Taalstrategieën Sociaal tolken vs. eenvoudig Nederlands en/of gebarentaal Sociaal tolken vs. contacttaal Sociaal tolken vs. gelegenheidstolk Sociaal tolken vs. intercultureel bemiddelaar

18 1. NEEM DE NODIGE TIJD EN STRUCTUREER HET GESPREK 2. RICHT JE RECHTSTREEKS TOT DE CLIËNT 3. HERFORMULEER JE VRAAG EN RECAPITULEER DE BOODSCHAP 3 tips


Download ppt "CENTRALE ONDERSTEUNINGSCEL SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN Werken met sociaal tolken."

Verwante presentaties


Ads door Google