De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government"— Transcript van de presentatie:

1 Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government
(geen SWOT-analyse !) Ervaringen van de VVSG Internetconsultaties Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government VVSG vzw

2 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
308 OCMW’s 109 politiezones Ruim 60 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden VVSG 2008

3 Formele Besluitvorming
Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directiecomité Directieteam Coördinatieteam Teams VVSG 2008

4 Consultatie ? Formeel/ Juridisch Formeel /werking Informeel Online
Web 2.0 AV, RvB, Directiecomité 30000 vragen/jaar ! 50 werkgroepen > 400 vormings-activiteiten (congressen, seminaries, workhops) Ronde Van Vlaanderen Netwerking Lobbying Partijorganen Webtool Fora (bv. V-ICT-OR) LinkedIn, Plaxo, Facebook,… Traditioneel Mediamix Externaliseren van knowhow ! Pact met de lokale besturen Kerntakendebat Benoeming voorzitter(s) VVSG Brede niet formele bevraging Braakliggend terrein ! VVSG 2008

5 Online - bevragingen VVSG 2008 Eerste periode: 2000-2002
Met tool van Bureau Van Dijck Kostprijs hoog Ontwikkeling stopgezet Tweede periode: 2008 – Socratos (I-Vox) VVSG 2008

6 2008: 26 bevragingen ! Archivering Gemeenten (176)
Typebestek leningen (161) Archivering OCMW’s (156) Uittredingsvergoeding mandatarissen (962) Doorgangswoningen OCMW’s (76) Urencontingent 2009 (18) Financiering welzijnsvoorzieningen OCMW’s Verkeersbordendatabank (138) Gemeentelijke Administratieve Sancties (308) Vorming vormingsverantwoordelijken (170) Vorming deelnemers (50) Geografische Informatiesystemen (256) Vrijwilligers en leefloon (19) GPMI (Maatschappelijke Integratie) (23) Urencontingent (62) Huurtoelagen (110) Evaluatie Politiezones (97) ICT-planning (176) Schorsingsbeleid RVA (12) Sociaal Huis planning (227) Samenwerking gemeente/OCMW –burgermeesters (128) Staking Ambtenaren (376) Trefdag – deelnemers (804) Samenwerking gemeente/OCMW- voorzitters (162) Trefdag – personeelsleden (77) Trefdag – standhouders (40) VVSG 2008

7 Secretarissen zijn overbevraagd – vooral in kleinere gemeenten
Wie bevraagd ? (Uitvoerende) mandatarissen Topambtenaren Specifieke ambtenaren Andere Burgemeesters Schepenen Voorzitters OCMW Secretarissen Ontvangers Diensthoofden Archivaris Hoofdmaat-schappelijk assistent GIS-coördinatoren ICT-coördinatoren GAS-ambtenaren Mobiliteits-ambtenaren Vormingsverant-woordelijken Deelnemers trefdag Standhouders trefdag VVSG medewerkers Raadsleden Secretarissen zijn overbevraagd – vooral in kleinere gemeenten VVSG 2008

8 Resultaten VVSG 2008 Sterk wisselende kwaliteit van de vragen
Geen ervaring bij stafmedewerkers (vooropleiding is vaak juridisch) Willen vaak te veel weten Vb. doorgangswoningen: > 90 vragen Onmogelijke vragen Financiële cijfers zijn vaak onmogelijk op te vragen Vb. “wat is uw ICT-begroting voor dit jaar ?” Suggestieve vragen Nog steeds hoge non-respons Levert opnieuw interessante informatie: welke besturen antwoorden nooit ? (nog te analyseren !) Bijzondere aandacht voor deze blinde vlekken OCMW’s antwoorden gemiddeld iets beter dan gemeenten VVSG 2008

9 Wetenschappelijk ? VVSG 2008
Nee, maar…. vaak heel goede indicaties over wat onze “leden” er van vinden Uittredingsvergoeding Samenwerking gemeente/OCMW Evaluatie politiezones Gemeentelijke administratieve sancties Trefdag GIS Vorming en vormingsverantwoordelijken VVSG 2008

10 Problemen ? VVSG 2008 Arbeidsintensief
Opstellen vragen/terugkoppelen/bijwerken Online zetten Testlink (stafmedewerker + ev. Pilootgroep) Verzending Herinneringsmail Export Verwerking Publicatie en opvolging VVSG 2008

11 En nog VVSG 2008 Lokale besturen worden sowieso overbevraagd
Neiging om mee te werken daalt ! Vaak is informatie elders te vinden: ! Stadsmonitor Nood aan planningsmatrix In kleine besturen is de secretaris vaak ook: Cultuurambtenaar, mobiliteitsambtenaar, communicatieambtenaar, personeelschef, vormingsverantwoordelijke, kwaliteitscoördinator, ICT-verantwoordelijke…. VVSG 2008

12 Conclusies VVSG 2008 Evaluatie is toch positief !
Focus op heel korte efficiënte bevragingen Vb. bevraging naar opcentiemen en onroerende voorheffing levert reeds een artikel in lokaal van 2 pagina’s ! Decentralisatie Projectmanagement Kwaliteitsbewaking Planning Integratie met andere methodieken van VVSG-werking VVSG 2008


Download ppt "Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government"

Verwante presentaties


Ads door Google