De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internetconsultaties Ervaringen van de VVSG (geen SWOT-analyse !) Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government VVSG vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internetconsultaties Ervaringen van de VVSG (geen SWOT-analyse !) Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government VVSG vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Internetconsultaties Ervaringen van de VVSG (geen SWOT-analyse !) Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government VVSG vzw

2 308 steden en gemeenten 308 OCMW’s 109 politiezones Ruim 60 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw VVSG 2008

3 Formele Besluitvorming VVSG 2008

4 Consultatie ? Formeel/ Juridisch Formeel /werking InformeelOnlineWeb 2.0 AV, RvB, Directiecomité 30000 vragen/jaar ! 50 werkgroepen > 400 vormings- activiteiten (congressen, seminaries, workhops) Ronde Van Vlaanderen Netwerking Lobbying Partijorganen … Webtool Fora (bv. V-ICT- OR) LinkedIn, Plaxo, Facebook,… TraditioneelMediamix Externaliseren van knowhow ! Pact met de lokale besturen Kerntakendeb at Benoeming voorzitter(s) VVSG Brede niet formele bevraging Braakliggend terrein ! VVSG 2008

5 Online - bevragingen Eerste periode: 2000-2002 Met tool van Bureau Van Dijck Kostprijs hoog Ontwikkeling stopgezet Tweede periode: 2008 – Socratos (I-Vox) VVSG 2008

6 2008: 26 bevragingen ! 1.Archivering Gemeenten (176) 2.Archivering OCMW’s (156) 3.Doorgangswoningen OCMW’s (76) 4.Financiering welzijnsvoorzieningen OCMW’s 5.Gemeentelijke Administratieve Sancties (308) 6.Geografische Informatiesystemen (256) 7.GPMI (Maatschappelijke Integratie) (23) 8.Huurtoelagen (110) 9.ICT-planning (176) 10.Sociaal Huis planning (227) 11.Staking Ambtenaren (376) 12.Trefdag – deelnemers (804) 13.Trefdag – personeelsleden (77) 14.Trefdag – standhouders (40) 15.Typebestek leningen (161) 16.Uittredingsvergoeding mandatarissen (962) 17.Urencontingent 2009 (18) 18.Verkeersbordendatabank (138) 19.Vorming vormingsverantwoordelijken (170) 20.Vorming deelnemers (50) 21.Vrijwilligers en leefloon (19) 22.Urencontingent (62) 23.Evaluatie Politiezones (97) 24.Schorsingsbeleid RVA (12) 25.Samenwerking gemeente/OCMW – burgermeesters (128) 26.Samenwerking gemeente/OCMW- voorzitters (162) VVSG 2008

7 Wie bevraagd ? (Uitvoerende) mandatarissen TopambtenarenSpecifieke ambtenaren Andere Burgemeesters Schepenen Voorzitters OCMW Secretarissen Ontvangers Diensthoofden Archivaris Hoofdmaat- schappelijk assistent GIS-coördinatoren ICT-coördinatoren GAS-ambtenaren Mobiliteits- ambtenaren Vormingsverant- woordelijken … Deelnemers trefdag Standhouders trefdag VVSG medewerkers … Raadsleden VVSG 2008 Secretarissen zijn overbevraagd – vooral in kleinere gemeenten

8 Resultaten Sterk wisselende kwaliteit van de vragen Geen ervaring bij stafmedewerkers (vooropleiding is vaak juridisch) Willen vaak te veel weten Vb. doorgangswoningen: > 90 vragen Onmogelijke vragen Financiële cijfers zijn vaak onmogelijk op te vragen Vb. “wat is uw ICT-begroting voor dit jaar ?” Suggestieve vragen Nog steeds hoge non-respons Levert opnieuw interessante informatie: welke besturen antwoorden nooit ? (nog te analyseren !) Bijzondere aandacht voor deze blinde vlekken OCMW’s antwoorden gemiddeld iets beter dan gemeenten VVSG 2008

9 Wetenschappelijk ? Uittredingsvergoeding Samenwerking gemeente/OCMW Evaluatie politiezones Gemeentelijke administratieve sancties Trefdag GIS Vorming en vormingsverantwoordelijken Nee, maar…. vaak heel goede indicaties over wat onze “leden” er van vinden VVSG 2008

10 Problemen ? ArbeidsintensiefOpstellen vragen/terugkoppelen/bijwerkenOnline zettenTestlink (stafmedewerker + ev. Pilootgroep)VerzendingHerinneringsmailExportVerwerkingPublicatie en opvolging VVSG 2008

11 En nog Lokale besturen worden sowieso overbevraagd Neiging om mee te werken daalt ! Vaak is informatie elders te vinden: www.lokalestatistieken.be ! Stadsmonitor www.lokalestatistieken.be Nood aan planningsmatrix In kleine besturen is de secretaris vaak ook: Cultuurambtenaar, mobiliteitsambtenaar, communicatieambtenaar, personeelschef, vormingsverantwoordelijke, kwaliteitscoördinator, ICT- verantwoordelijke…. VVSG 2008

12 Conclusies Evaluatie is toch positief !Focus op heel korte efficiënte bevragingen Vb. bevraging naar opcentiemen en onroerende voorheffing levert reeds een artikel in lokaal van 2 pagina’s ! Decentralisatie Projectmanagement Kwaliteitsbewaking Planning Integratie met andere methodieken van VVSG-werking VVSG 2008


Download ppt "Internetconsultaties Ervaringen van de VVSG (geen SWOT-analyse !) Herman Callens - stafmedewerker ICT & e-government VVSG vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google