De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intergemeentelijke inning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intergemeentelijke inning"— Transcript van de presentatie:

1 Intergemeentelijke inning
IVAREM Dirk De Meutter

2 Structuur IVAREM in het kort Intergemeentelijke inning Tarieven
Containerparken Inzamelingen huis-aan-huis Tarieven

3 IVAREM - Werkingsgebied
2 steden en 9 gemeenten  > inwoners

4 IVAREM - Dienstverlening
Belangrijkste activiteiten Containerparken Inzameling van afvalstoffen huis-aan-huis (huisvuil, PK, PMD) op afroep (grofvuil, snoeihout) ondergrondse collectieve containers Verwerken van afvalstoffen Groencompostering Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie Stortgasonttrekking en valorisatie Zonnepanelenpark IVAREM is de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen. Het is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs, Putte, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. IVAREM is op verschillende vlakken actief: - De huis-aan-huis inzameling van restafval (zakken , containers of ondergrondse collectieve systemen), papier & karton en PMD. In een aantal gemeente halen we ook grofvuil en snoeihout op. - De overslag van afvalstoffen op ons Afvalverwerkingscentrum - Het winnen van energie uit stortgas - Het composteren van groenafval (containerparken, bermmaaisel,...) tot hoogwaardige Vlaco-gecertificeerde compost - Het verwerken van restafval in onze Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie. Deze staat in Geel en wordt in samenwerking met IOK Afvalbeheer geëxploiteerd - Het exploiteren van elf containerparken (waaronder twee KMO-parken) - Het produceren van elektrische energie uit een fotovoltaïsch zonnepanelenpark. Dit park werd gerealiseerd op de oude stortplaats te Lier en is een van de grootste in Vlaanderen.

5 Containerparken

6 Containervervoerdienst

7 Inzameling huis aan huis

8 Inzameling verzamelsystemen

9 Overslag en transport via spoor

10 Groencompostering

11 Stortgas

12 Zonnepanelenpark

13 Intergemeentelijke inning
Via containerparken

14 Containerparken 11 containerparken in 10 gemeenten 4 toegankelijk voor KMO’s (weegbrug)

15 Containerparken Intergemeentelijk containerpark
Toegankelijk voor al onze gemeenten Uniform Toegang via eID (ingang en uitgang) Beperking aantal gratis toegangen per gezin Gratis gedeelte en betalend gedeelte Betaling via bancontact of prepaid kaart Op rekening van IVAREM btw-plicht (geen recht op aftrek) Wegeniswerken Aanpassingwerken Betere dekking/spreiding

16 Ingang en uitgang containerpark
Aantal gratis beurten eID Ook bij uitgang gratis beurten op -> betalen ‘voor’ verlaten

17 Conceptschets Legende 1. Portiershuisje 2. Betaalzuil
3.Slagboom ingang niet betalend deel 4. Kwitantiescanner pers 5. Draaikrans betalend deel 6. Slagboom in betalend 7. Slagboom uit betalend 8. Slagboom uitgang Gratis gedeelte en betalend gedeelte burger betaalt ‘voordat’ hij zijn betalende afvalstoffen kan deponeren

18 Betaalzuil Touch screen Bancontact eID Ticketprinter
Betaling via bancontact onmiddellijke betaling (geen cash geld=diefstal) op rekening van IVAREM BTW plicht (geen recht op aftrek) Ticketprinter

19 Kosten Kosten Rekenvoorbeeld: Vaste kosten (infrastructuur, personeel)
Variabele kosten (exploitatie afh. van hoeveelheid) Burger betaalt deel variabele kost (cfr. tarieven) Per bezoek rekent IVAREM een kost door aan de gemeente (werkingsbijdragen) Rekenvoorbeeld: Kost exploitatie containerparken 6 mlj - kost rechtstreeks gedragen door burger 0,5 mlj - opbrengsten 1mlj = 4,5 mlj kosten bezoeken = 9 EUR per bezoek

20 Intergemeentelijke inning
Via huis-aan-huisinzamelingen

21 Inzameling huis-aan-huis
DIFTAR-systeem (afvalfactuur) Rolcontainers Verzamelcontainers NIET-DIFTAR Huisvuilzakken Huisvuilzakken: beperkte tot geen intergemeentelijke inning Taken IVAREM: aankoop zakken (opmaak en gunning bestekken) Leveren van huisvuilzakken aan winkels terugkoppeling financiële dienst gemeente ter facturatie aan winkels Taken gemeente - facturatie aan de winkels - inschrijven inkomsten op overeenkomstige belastingsartikels Ophaling op afroep: : beperkte intergemeentelijke inning (behalve in DIFTAR) - Registratie van aanvragen - Ophalen van afvalstoffen (ev. registratie van hoevoelheden/gewichten) - terugkoppeling financiële dienst gemeente ter facturatie

22 DIFTAR via verzamelcontainer
Gebruik van de ondergrondse verzamelcontainers 1. Afval zelf brengen 2. Registreren + volumekeuze 3. Klep opent op gekozen volume

23 DIFTAR bij IVAREM CONTAINER met chip Verschillende types containers:

24 DIFTAR principe Ophaalwagen met containerbelading, registratieapparatuur, geijkte meetapparatuur en boordcomputer Container met identificatiechip Ieder gezin ontvangt container of aanmeldkaart voor verzamelcontainer. Er dient een provisie gestort te worden op een gemeentelijke scharnierrekening. 3. Bij lediging van de container wordt het saldo verminderd met de de aanbiedingskost en de verwerkingskost. 4. Wanneer de provisie daalt onder 10 EUR, krijgt de burger een nieuwe betalingsuitnodiging. IVAREM doet de administratieve opvolging (opvolgen contantbelasting) Gedifferentieerde tariëfering per kg, per containervolume Persoonlijke aanrekening werkt Beheersysteem Betalingsuitnodiging

25

26 DIFTAR in de gemeente DIFTAR-gemeente Geen DIFTAR Doel van DIFTAR
1. Correcte aanrekening van de kosten voor de inzameling en verwerking 2. U financieel stimuleren tot afvalpreventie en beter sorteren - sensibilisering en bewustmaking (afvalfactuur) Dankzij DIFTAR zal u zich beter bewust worden van de kosten voor de inzameling en verwerking van uw afval. U ontvangt een afvalfactuur waardoor u een goed zicht krijgt op uw afvalverbruik. Wie goed afval voorkomt en sorteert, zal minder betalen dan iemand die weinig inspanningen levert. De voorkomer bespaart, de vervuiler betaalt! In de gemeenten waar DIFTAR al werd ingevoerd, heeft het gezorgd voor een reductie van de hoeveelheid restafval met 30 %! DIFTAR-gemeente Geen DIFTAR

27 Tarieven burger Tarieven van DIFTAR worden vastgelegd in contantbelasting Berlaar Bonheiden Duffel Putte Willebroek Lier Aanbiedingskost Grijze container 40 l. € 0,37 € ,35 € 0,35 € ,37 € 0,35 Grijze container 140 l. € 0,95 € ,90 € 0,90 € ,95 € 0,90 Grijze container 240 l. € 1,54 € ,45 € 1,45 € ,54 € 1,45 Verzamelcontainer 20 l. € 0,69 € ,69 € 0,69 € ,76 € 0,69 Verzamelcontainer 60 l. € 2,07 € ,07 € 2,07 € ,37 € 2,07 Verwerkingskost per kg € 0,17 € ,17 € 0,17 € ,20 € 0,17 Vaste maandelijkse kost (o.a. huur container) € 3,00 Aparte tarieven voor verzamelcontainer, piekzakken, herstellingen/interventies, tarieven.. (+ pieksysteem, herstellingen, interventies...) Datum start DIFTAR 2005 2009 2010

28 Tarieven gemeente Maandelijkse facturatie van IVAREM aan de gemeente volgens de werkingsbijdragen (tarieven 2011) Aanbiedingskost Grijze container 40 l. € ,37 Grijze container 140 l. € ,95 Grijze container 240 l. € ,52 Verzamelcontainer 20 l. € ,68 Verzamelcontainer 60 l. € ,04 Verwerkingskost in ton € 164,00 Vaste kost per jaar Gezin € ,29 Container/kaart € ,30 Aanbiedingskost = enkel de tijd die nodig is om te stoppen met de vrachtwagen en de container te ledigen Vaste kosten omvatten +- 6EUR opstart kost +-6EUR beheerskosten EUR vrachtwagen Vaste kost = 100% verwerkingskost (+ pieksysteem, herstellingen, interventies…) aanbiedingskost rolcontainers = tijd ledigingen (geharmoniseerd per volume) ≠ rondrijden vaste kost = tijd rijden inzamelwagen + opstartkosten (comm.)+ beheerskosten(container, facturatie...) aanbiedingskost verzamelcontainers omvat deel verwerking

29 Aanrekeningsmethode Provisie Postfacturatie Voordeel Nadelen
blokkeerlijst (witte en/of zwarte lijst) minder wanbetalers Nadelen Snel reageren Postfacturatie Afval wordt altijd meegenomen Per kalenderjaar afsluiten

30 Wat dient vooraf te gebeuren
Nieuwe rekening aanvragen Inkomend centralisatierekening ( ) Uitgaand Toegang bankbestanden (CODA) Afspraken maken rond Andere belasting op gemeentelijke DIFTAR- rekening Loketbetalingen Frequentie terugstorten Onbekende afzenders / terugbetalingen zonder bankrekeningnummer Nieuwe rekeningen aanvragen (inkomend / uitgaand) Centralisatierekening/ scharnierrekening Regeling CODA-bestanden Enz.

31 Verdeling taken IVAREM Gemeente Containerbeheer
Wissels,herstellingen Ledigingen en verwerken Vastleggen contantbelasting Vastleggen inzamelrecipiënt Klantenbeheer Gezinnen via Rijksregister Verenigingen Facturatie burger Aanmaken en verzenden Betalingsuitnodigingen Eventuele subsidies Betalingsbeheer Verwerken betalingen Aanmaken terugbetalingen Verzenden terugbetalingen Opmaken financiële rapportage Controle financiële staten Inboeken verworven belasting Inkohieren Bezwaarschriften Goedkeuring tarieven/welk type containers/ enkel container of ook verzamelcontainers sociale correcties Opsplitsing bedrijven en huishoudelijke aansluitpunten, verengingen, onthaalouders,

32 Periodieke taken IVAREM Gemeente Dagelijks
Verwerken van betalingen, aanbiedingen… Mutaties van bedrijfsmiddelen en klanten (telefonisch) Aanmaken van betalingsuitnodigingen Wekelijks: regularisatie Rijksregisterbestanden Maandelijks: terugbetalingen, rapportage en facturatie aan gemeente Gemeente Verzenden terugbetalingen Rijskregister: nieuwe inwoners krijgen een brief en een inzamelrecipiënt referentiepersoon is belangrijk overlijden afsluiten na 30Dn brieg nabestaanden, controle banknummer Subsidies: export van alle klanten en gemeente zet er het subsidie bedrag bij eenmalige subidies vaak via mail

33 DIFTAR in cijfers Aantal herinneringen: 22%
Streefdoel is 1 per jaar Niet betaalde <> wanbetaler Aantal herinneringen: 22% Openstaande niet betaalde betalingsuitnodigingen: ± 2%

34 Wat dient achteraf te gebeuren
Financiële rapportage Financieel luik (betalingen/teruggaves) Verworven contantbelasting (verbruik burger) Wachtrekening (som provisies burger) Eventueel opmaken kohierbelasting

35 Financiële rapportage
3 luiken oranje financieel luik: opvolgen van de bank oa betalingen, terugbetalingen, subsidies en kohier Groen verworven contantbelasting: hetgeen de burger heeft aangeboden, vebruikt Wachtrekening: resterende provisie van de burgers die hij nog mag opdoen gedeelte van de wachtrekening staat steeds neg. dwz dat de burgers nog moeten betalen

36 Kohierbelasting Indien de burger niet betaalt
+ afval aanbiedt of vaste kost niet betaalt Strikte procedure binnen de 6 maanden na kalenderjaar kohier  aanslagbiljet  deurwaarder Kohier en provisie? rechtstreeks verband tussen belastingsartikel en aanslagvoet neg. saldo op einddatum van de aanslagperiode Bij provisie container geblokkeerd (principe huisvuilzakken ook op voorhand betalen) Kohier en provisie? 1. Normaliter is er een rechtstreeks verband ts artikels en bedrag Bij provisie moet men alles in rekening brengen (alle betalingen en alle aanbiedingen over alle jaren) oftwel een begindatum nemen bv 1/1/2011 en saldo begindatum 2. Welk bedrag op einddatum Praktisch: ze moeten negatief staan op 31 dec maar ook de volgende maanden op jan, feb, maart, april…

37 Kohier in cijfers Eenmalig bij opstart Gemeente Putte elke 6 maanden
(±150 van gezinnen totaal bedrag ± 5.000EUR) 2005 1ste sem. 2006 Berlaar € 568,54 (13) € 42,68 (5) Bonheiden € 92,56 (5) € 7,58 (1) Duffel € 477 (14) € 5,88 (1) 2009 2010 2011 1ste semester 3.907,30 (242) 1.659,08 (89) € 2.261,36 (131) 2de semester 2.381,28 (151) 2.361,89 (124) € 2.803,03 (172)

38 Negatief saldo Per semester niet op 0 omdat er een gedeelte 970EUR en 560EUR toch nog betaald werd de maanden nadien

39 Negatief saldo Oorzaken negatief saldo : 98% vaste maandelijkse kost
2% aanbiedingskosten Betalingstermijn en drempelbedrag (57%) Klant start met DIFTAR (24%) Herhaaldelijke kleine betalingen (3%) Laatste aanbieding (5%) Max. bedrag BU (6%) Door provisie systeem zeer beperkt Oorzaken A. Structurele oorzaken Herhaalde kleine betalingen (men moet niet het volledige bedrag betalen) Klant start met DIFTAR (men kan onmiddellijk afval aanbieden na tel. contact, de BU wordt nadien verzonden) Betalingstermijn Laatste lediging containers beperkt bedrag : gaat van bvb. +1 EUR naar –1,5 EUR badges kan het echter ook nog sneller oplopen wegens meerdere aanbiedingen per dag Vertraagde communicatie OCT (2 dagen) Ledigingsbestanden worden te traag ontvangen of verwerkt, zwarte / witte lijst wordt niet aangemaakt of ingelezen Max. Bedrag 60EUR te laag B. Eenmalige oorzaken Migratie 2009 : geen BU’s verzonden gedurende een dec 2009 tem juni 2010 Ontbrekende containers bij uitzetten Putte en willebroek Minstens één gratis lediging, kan oplopen wanneer foutenlog niet wordt bijgehouden Zwarte lijst OCT’s badges (AT 2009 en 2010 werkte totaal niet ) Zwarte lijst containers (C-Ware tijdelijke tem sep wegens hex. tekens) Historische overdracht van opstart 2005 (Lisis) Geen herinnering ontvangen bij meer en min betalingen-> niet op zwarte lijst (maart 2011 tem aug 2011) BU steeds tegengeboekt BU1 -> juiste bewoner niet zeker?

40 Kohier in de praktijk Overdracht van gegevens
Beheersysteem IVAREM  excel Gemeente input in belastingssoftware vaststelling op CBS (werkblad 1) opmaak aanslagbiljet (werkblad 2) automatische opvolging

41 Kohier voorblad Facturatie adres (= officieel adres)
Witte velden optioneel Kohieren worden per aanslagjaar opgemaakt (of sneller) Provisie is echter een lopende rekening -> Startsaldo en eindsaldo van de aanslagperiode

42 Kohier detail Ophaaladres (verhuizen.)
Eenheidstarief van de dienst/bedirjfsmiddel

43

44 Automatische import Automatische overdracht formaat csv/txt
Cipal  ‘Plutus DIFTAR’ (provisie) Pre-facturatie wanbetalers Postfacturatie ophaaldata Remmicon  import module bij ‘Belasting’ Schilde, Kalmthout, Schoten … ophaaldata Hulshout, Hoogstraten, Mol… wanbetalers IOK formaat csv/txt

45 Valkuilen Klantenbeheer is belangrijk Opletten met
aansluitpunt = definitie bevolkingsregister gezinnen, gemeenschappen, doorloopwoningen (wachtregister), scholen/verenigingen/kerkfabrieken, serviceflats Adresbeheer Rijksregister ≠ crab Opletten met betalingen achteraf op DIFTAR-rekening voor kohierbelasting ambtshalve schrapping burgers Late betalingen: indien niet afgesloten laten we dit voor DIFTAR openstaan indien afgesloten overleg gemeente IVAREM volgt de structuur van het rijksregister

46 Samenvatting Containerparken Inzameling huis-aan-huis
Intergemeentelijke containerparken Eerst betalen dan deponeren (bancontact , eID..) Inzameling huis-aan-huis DIFTAR werkt Intergemeentelijke inning is een vereenvoudiging (gemeente, IC en de burger) Ga voor intergemeentelijk containerparken klantvriendelijk intergemeentelijke inning kan u niet langer tegenhouden voor IVAREM betekent intergemeentelijke inning hier pure winst (btw) Inzameling huis aan huis Diftar werkt (30% afvalvermindering) intergemeentelijke inning biedt een meerwaarde

47 Vereenvoudiging Vereenvoudiging financieel:
Minder risico met verkeerde betalingen Op andere rekening gemeente Op rekening verkeerde gemeente 2. Afstemming financiële staten vervalt 3. Het verwerken van betalingen en terugbetalingen wordt eenvoudiger Bij verhuis geen nieuw klantnr/terugstorting/… 1 provisierekening voor zowel huis-aan-huis als containerpark E- facturatie (incentives?) Meerwaardes intergemeentelijke inning: Niet terugstorten -> (niet afsluiten..) klantvriendelijker + minder kans op kohierbelasting Verkeerde betalingen: rioolbelasting ( t’ is toch voor de gemeente) inwoner van Berlaar die op rekening van Lier betaalt enz… Verwerken van betalingen : slechts 1 rekening ipv 6, downloaden, toewijzen … Terugbetalingen niet per gemeente (voor IVAREM beperkt tot momenteel 6 gemeenten -> IOK 20 gemeenten BASIS: administratieve vereenvoudiging, alle afwijkingen zijn veel eenvoudiger

48 Tarieven Hoe afvalkosten doorrekenen Variabel Forfaitair
Algemene middelen

49 Variabel Principe ‘de vervuiler betaalt’
 Maximaal variabel Afvalhiërarchie (ladder van Lansink)  Hoe lager in de afvalhiërarchie, hoe hoger het aandeel van de kosten dat variabel wordt doorgerekend Ladder lansink -> restafval 100% -> Selectief 50%

50 Variabel Beperkingen Te hoge tarieven leiden tot ontwijkgedrag
Sluikstorten en –verbranden Afvoer langs andere (niet gemeentelijke) kanalen Afvalstoffen met hoog milieurisico blijven best gratis of zeer goedkoop KGA Asbest

51 Forfaitair Vanuit economische logica is het aangewezen vaste kosten als vast door te rekenen. Zo niet wordt de gevariabiliseerde kostprijs te afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden bv - Vast deel inzamelkosten (ook als er geen afval wordt aangeboden moet de inzamelwagen door alle straten rijden, huur container, beheerskosten..) - Communicatie, info- en klachtenlijn, afvalpreventie Een jaarlijks forfait aanrekenen van 60 euro per gezin kan als aanvaardbaar worden beschouwd

52 Forfaitair Sociale correcties Inkohiering Best op forfaitair gedeelte
- ‘de vervuiler betaalt’ geldt dan nog voor iedereen - administratief eenvoudiger (afh. van klantengroep) Inkohiering Bij variabel deel kan de dienstverlening worden stopgezet zodat er geen schuld wordt opgebouwd Bij niet-betaling van het forfaitair deel ontstaat een schuld die moet worden ingekohierd Administratief eenvoudiger = vaste kost per soort klanten Eenmalige klanten

53 Algemene middelen Het aandeel van de kosten dat niet variabel of forfaitair is doorgerekend wordt betaald vanuit de algemene middelen

54 Afvalbeheer

55 DOORREKENING (per gezin) VARIABEL
RESTAFVAL aan huis EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL DIFTAR Huisvuil containers (100%) 16 EUR/jaar (aanbieding) 40 EUR/jaar (verwerking) 24 EUR/jaar (vast) 16 EUR/jaar (16 x 1 EUR/aanbieding) 40 EUR/jaar (223kg x 0,18 EUR/kg) Grofvuil aan huis (100%) 0,3 EUR/jaar (1/200 gezinnen á 50EUR: 20EUR aanbieding 30EUR verwerking 170kg x0,18EUR/kg) (1 ophaling per 200 gezinnen á 50EUR: NIET-DIFTAR Huisvuil zakken (100%) 30-40 EUR/jaar (inzameling) ( -> 50-50% aanbieding/vast) 55 EUR/jaar (verwerking) 72-90 EUR/jaar (36 zakken á €2/zak resp. €2,5/zak) 0,7 EUR/jaar (1/70 gezinnen á 47EUR: 27EUR verwerking 150kg x0,18EUR/kg) 0,5 EUR/jaar (1 ophaling per 70 gezinnen á 37,5EUR = 1,5m³ x 25EUR/m³)

56 DOORREKENING (per gezin) VARIABEL
CONTAINER PARKEN EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL Grofvuil Containerpark (100%) 5,2 EUR/jaar (0,15m³/gezin á 35EUR/m³) waarvan 4,5 EUR verwerking 0,7EUR transport 3 EUR/jaar (0,15m³ á 5EUR/0,25m³) Selectieve fracties Containerpark (50%) 9 EUR/jaar (infrastructuur) 19 EUR/jaar (personeel+int) 24 EUR/jaar (exploitatie) (transport, verwerking, onderhoud,…) Kosten 34 EUR/jaar Opbrengsten -10 EUR/jaar 5 EUR/jaar 5 EUR/m³ (bouwafval,houtafval..) 5 EUR/extra toegang (> 28/jaar) 0,25 EU/roze zak (plastics) KGA Containerpark (0%) 4 EUR/jaar 0 EUR/jaar

57 DOORREKENING (per gezin) VARIABEL
ANDERE EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING (per gezin) VARIABEL Snoeihout(50%) 0,6 EUR/jaar 0,3 EUR/jaar PMD (preventie /stimuleren) 2,4 EUR/jaar 16 zakken/gezin á 0,15/zak 4 EUR/jaar 16 zakken/gezin á 0,25/zak PK (% nvt) p.m. (opbrengsten dekken gemiddelde kost) p.m. Glas (% nvt) Afvalpreventie(0%) 2,5 EUR/jaar 0 EUR/jaar Communicatie(0%) Info/klachtenlijn(0%) Kost PMD (opkuis geweigerde zakken)

58 DOORREKENING (per gezin)
VAST DIFTAR 63,5 EUR/jaar (beperking tot max. 60 EUR/jaar) EUR vaste kosten DIFTAR 9 EUR infrastructuur containerparken EUR personeelskosten containerparken (incl interims) 4 EUR KGA containerparken 2,5 EUR Afvalpreventie 2,5 EUR Communicatie 2,5 EUR Info en klachtenlijn NIET DIFTAR Huisvuilzakken 44,5 á 52,5 EUR/jaar 5-13 EUR niet doorgerekende vaste kosten inzameling

59 EFFECTIEVE KOSTPRIJS (per gezin) DOORREKENING TOTALE KOST AFVAL BEHEER DIFTAR 152 EUR/jaar VARIABEL 68,6 EUR/jaar (45 %) VAST 60 EUR/jaar ( <- 63,5EUR) (40 %) ALG. MIDDELEN 23,4 EUR/jaar (15 %) HUISVUIL ZAKKEN 157,6 á 167,6 EUR/jaar 2 EUR/zak 2,5 EUR/zak 84,8 EUR/jaar (54 %) 102,8 EUR/jaar (61%) 52,5 EUR/jaar (33 %) 44,5 EUR/jaar (26%) 20,3 EUR/jaar (13 %) 20,3 EUR/jaar (13%)

60 Bedankt voor uw aandacht
Vragen?


Download ppt "Intergemeentelijke inning"

Verwante presentaties


Ads door Google