De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”

2 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 2 Netwerking & Organisatieontwikkeling over muurtjes gaan kijken om te leren van elkaar: visitaties bij Vlaams-Brabantse politiezones Dirk Van Aerschot provincie Vlaams-Brabant

3 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 3 overzicht 1.politiezones en de rol van de gouverneur 2.praktijkgroep voor optimale bedrijfsvoering 3.netwerkrealisaties 4.visitaties doel belang van 'netwerken' aanpak

4 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 4

5 5 rol van de gouverneur 1.verbindingsambtenaren van de politie 2.ondersteuning:  verkeer  openbare orde  optimale bedrijfsvoering 3.provinciaal begeleidingsteam voor optimale bedrijfsvoering

6 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 6 praktijkgroep voor optimale bedrijfsvoering 1.22 mei 2002 2.27 politiezones / +/- 55 deelnemers 3.netwerk: Een netwerk is een specifieke vorm van samenwerking tussen meerdere autonome organisaties en/of sleutelpersonen. In een netwerk beslissen de deelnemende actoren, op basis van een onderlinge afhankelijkheid en ten aanzien van een gemeenschappelijk thema, tot gezamenlijke activiteiten om bepaalde voordelen te bereiken of bepaalde nadelen te vermijden. De samenwerking kan een tijdelijk of een definitief karakter krijgen afhankelijk van de duurtijd van die onderlinge afhankelijkheid ten aanzien van het thema en van de kosten/baten die de samenwerking oplevert voor de diverse actoren.’

7 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 7 praktijkgroep voor optimale bedrijfsvoering 1.11x per jaar 2.doel: kennis en ervaringen delen en leren van elkaar 3.diverse thema's: van brainstorming... tot... SWOT-analyse van visie, missie en waarden... tot... procesbeschrijvingen... een waaier van thema's binnen optimale bedrijfsvoering leiderschap strategie en beleid management van medewerkers management van middelen management van processen

8 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 8 optimale bedrijfsvoering 1.= organisatieontwikkeling + integrale bedrijfsvoering 2.EFQM-managementmodel politie België organisatie resultaat Leiderschap Strategie en beleid Strategie en beleid Verbeteren en vernieuwen Management van medewerkers Management van medewerkers Management van middelen Management van middelen Management van processen Management van processen Medewerkers Klanten (dienstenafnemers) --------------- Leveranciers en partners Klanten (dienstenafnemers) --------------- Leveranciers en partners Maatschappij (derden) Maatschappij (derden) Bestuur en financiers (opdrachtgevers) Bestuur en financiers (opdrachtgevers)

9 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 9 optimale bedrijfsvoering - definitie het doeltreffend en doelmatig besturen van een organisatie, gebruikmakend van haar lerend vermogen en haar kerncompetenties:  door het voortdurend en gelijktijdig aandacht schenken aan: de vijf principes van optimale bedrijfsvoering; de vijf organisatiegebieden; de gerechtvaardigde verwachtingen van de vijf groepen belanghebbenden, in een gezonde balans;  en door het systematische toepassen van de Plan-Do-Check-Act-cyclus, met aandacht voor het opeenvolgend verzamelen van alle nuttige informatie en het bepalen van de gerechtvaardigde verwachtingen, het plannen, uitvoeren, meten en evalueren, verankeren of bijstellen van activiteiten;  om doelgericht en stapsgewijs te groeien en te evolueren, zowel binnen eenzelfde groeifase als naar een hogere groeifase die aansluit bij het ontwikkelingsstadium van de gemeenschapsgerichte en van de informatiegestuurde politiezorg en die leidt tot maatschappelijk verantwoorde en duurzame resultaten. (voor meer informatie: www.infozone.be: 'naar een excellente politiezorg')

10 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 10 netwerk-realisaties 1.positiebepalingen - zelfevaluaties 2.politiecafés en -babbels 3.medewerkerstevredenheidsonderzoek 4.minimale normen onthaal + klantenbevraging 5.procesbeschrijvingen: dringende politiehulp verlenen financieel managen klachtenmanagement 6.werkinstructies 7.inspiratiekalender voor leidinggevenden 8.opleidingen rond optimale bedrijfsvoering 9.praktijkboek voor optimale bedrijfsvoering + website 10....

11 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 11 visitaties: aanleiding 1.provinciaal begeleidingsteam voor organisatieontwikkeling (02-2006) 2.aanbod 'visitaties'

12 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 12 visitaties: uitgangspunt leren van elkaar Bijdragen aan het bevorderen van het lateraal leren tussen de verschillende politiezones enerzijds en de politiezones en diverse belanghebbenden anderzijds. 1.GEEN vergelijking 2.GEEN erkenning

13 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 13 visitaties: doelen 1.bereiken dat de 'gevisiteerde' politiezone op het vlak van optimale bedrijfsvoering uitvoerig feedback (sterke punten en mogelijke verbeterpunten) ontvangen heeft over de door haar ontwikkelde activiteiten. 2.bereiken dat de politiezone ideeën aangereikt krijgt over geplande en/of mogelijke te ontwikkelen initiatieven op maat van de zone.

14 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 14 visitaties: doelen 3.bereiken dat de politiezone en de lokale beleidsmedewerker/procesbegeleider in het bijzonder, optimaal en volgens afspraak kan ondersteund worden door de verbindingsambtenaar. 4.bereiken dat de verbindingsambtenaar weet wat er op het vlak van optimale bedrijfsvoering leeft binnen de politiezone. 5.bereiken dat andere politiezones en/of diensten of organisaties en bedrijven kunnen leren uit de ervaringen van de 'gevisiteerde' politiezone.

15 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 15 visitaties: aanpak 1.oproep - aanbod 2.samenstelling team 3.duur - tijdsinvestering 4.voorbereidende documentatie 5.voorbereiding visitatie 6.uitvoering visitatie 7.evaluatie (inhoud - proces)

16 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 16 visitaties: oproep - aanbod

17 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 17 visitatieteam: netwerken samenvoegen

18 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 18 visitatieteam samenstellen

19 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 19 visitaties: aanpak 1.3 tot 6 personen (... 4 tot 8) 2.keuze van de korpschef 3.diversiteit (verschillende invalshoeken) 4.+/- 50 kandidaten  17 van lokale politiezones uit Vlaams-Brabant  12 van lokale politie buiten Vlaams-Brabant  Fed Pol, VCLP, PLOT, Prov, Comité P, AIG,...  extern (KUL, Instituut voor de overheid, consultant, Colruyt, IKEA, gemeentesecretaris, politieraadslid, media-adviseur, defensie, FOD BinZ,...)

20 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 20 visitaties: duur 1.1 dag voorbereiding 2.visitatie: 9.30 tot 16.00 uur 3.1/2 dag evaluatie Uitgangspunt: minimum aan inspanningen + maximum aan rendement

21 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 21 visitaties: voorbereiding 1.1 maand voor visitatie: zonaal veiligheidsplan (actieplannen) medewerkerstevredenheidsonderzoek positiebepaling synoptisch verslag website... 2.5 tot 7 vragen + bevraagde(n) 3.rangschikking belangrijkheid

22 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 22 visitaties: voorbereiding 4.aandachtspunten korpschef 5.voorafgaande kennismaking 6.programma (vragen + timing) 7.organisatie door korpschef 8.informatie deelnemers

23 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 23 visitaties: uitvoering 1.overlopen dagprogramma + kennismaking 2.behandelen vragen (korpschef, begeleider, genodigde personen) volgens programma 3.korte mondelinge evaluatie (goed, verbeterpunten, uniek, tips/advies) 4.afspraken over verzamelde gegevens

24 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 24 visitaties: evaluatie 1.inhoud  uitgeschreven evaluatie (binnen 2 werkdagen)  vierdeling: unieke punten (= goede praktijk) sterke punten mogelijke verbeterpunten tips, adviezen, ervaringen  globaal verslag naar korps (binnen de maand) 2.proces  voorbereiding  uitvoering  evaluatie

25 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 25

26 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 26 Contactgegevens Dirk Van Aerschot provincie Vlaams-Brabant directie federale overheid - politie en openbare orde Provincieplein 1 3010 Leuven e-mail: dirk.vanaerschot@vlaamsbrabant.be gsm: 0474 74 00 70 website: http://users.telenet.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/ http://users.telenet.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/


Download ppt "Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”"

Verwante presentaties


Ads door Google