De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Do’s and don’ts van een lokaal drugbeleid. Vroeginterventie voor jonge druggebruikers.(VAD) FRED GOES NET (EURONET) www.fred-goes-net.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Do’s and don’ts van een lokaal drugbeleid. Vroeginterventie voor jonge druggebruikers.(VAD) FRED GOES NET (EURONET) www.fred-goes-net.org."— Transcript van de presentatie:

1 Do’s and don’ts van een lokaal drugbeleid

2 Vroeginterventie voor jonge druggebruikers.(VAD) FRED GOES NET (EURONET) www.fred-goes-net.org

3 36 months RAR research in the countries "Train the Trainers" (training of regional trainers) Evaluati on of the pilot courses Adjustment of the Manual Final European Conference with Evaluation Workshop Workshop I (evaluation of results) Workshop II adjusting the Manual Workshop III Presentation of results (all partners) Starting Conference „Kick-Off“ FreD goes net Schedule 35. 33. – 34. 32. 31. 13. – 26. 5. – 9. 2 4 m o n t h s w i t h a s m a l l g r o u p 12 m o n t h s w i t h a l l p a r t n e r s Pilot AT Pilot IE Pilot BE Pilot LV Pilot IS Pilot D Transfer Workshop Training (North) Transfer Workshop Training (South) 1. 11. 9. 2. – 5. 5. Writing the Manual (draft) Warsaw (PL) 3 days - all - Luxembourg (LU) 4 days - all - Reikjavik (IS) 3 days - only pilots - Linz (AT) 6 days - only pilots - Maribor (SI) 5 days - all - N.N. 3 days Münster (D) 2 days Final Conference 2 days Evaluation WS -all – Coachings Pilot PL Pilot SI Pilot RO Preparation of co-operations in countries

4 FOD Volksgezondheid Project in het kader van Fonds ter bestrijding van de verslavingen. Projectfase afgelopen VAD-CAT-VAGGA-DE SPIEGEL-CAD LIMBURG Evaluatie Continuïteit na creatie van netwerk en behoeften ?

5 VROEGINTERVENTIE behoefte aan… Problematisch middelengebruik kent een procesmatig verloop. Gedifferentieerd aanbod. Schakel tussen preventie en hulpverlening Een vroege interventie…

6 VROEGINTERVENTIE Op het vage grensvlak tussen preventie en hulpverlening. Moeilijk te bepalen grens tussen riskant, licht problematisch gebruik en een klinisch relevante stoornis

7 VROEGINTERVENTIE Alle methodologisch onderbouwde acties met als doel riskant middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren en de cliënt te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. We willen de risico’s verbonden aan het verder zetten van het gebruikspatroon reduceren. (VAD,dossier vroeginterventie, 2007)

8

9

10 VROEGINTERVENTIE Basisingrediënten Identificatie en taxatie van riskant gebruik door het netwerk –Herkennen van signalen Gedragsveranderingen Fysieke signalen Attributen –Screening/intake :Toetsing aan inclusie/exclusie criteria

11 VROEGINTERVENTIE Basisingrediënten Cursus Oudercontact Evaluatie

12 VROEGINTERVENTIE Doelgroep 12-18 jaar. Via : justitie, school … De “gelukkigen die betrapt werden” Illegale drugs (behalve heroïne) en alcohol Experimenteel maar ook risicovol gebruik. Maar geen afhankelijkheid

13 VROEGINTERVENTIE In- en exclusie criteria Voldoende begrip van de taal In groep kunnen werken Regels respecteren Bereidheid – motivatie Intellectuele mogelijkheden

14 VROEGINTERVENTIE Inhoud Kennis over effecten, risico’s van verschillende producten. Wettelijk kader Reflectie op eigen gebruikspatroon en motieven. Tips voor beperking gebruik en stoppen

15 VROEGINTERVENTIE Inhoud-achtergronden Transtheoretisch model van gedragsverandering (Prochaska en DiClemente) Motivational Interviewing (Miller en Rollnick) Salutogenese Risico competentie

16 Evaluatie

17 Evaluatie FRED Duitsland Basis voor Fred GOES NET

18 Wetenschappelijke evaluatie (FOGS)  Evaluatie van :  Aanvaarding van het aanbod door de deelnemers  Verandering van attitudes bij de deelnemers (voor en na)  Samenwerking tussen betrokken instanties

19 Aantal jongeren First contacts (675) In-Take agreed (625) In-Take carried out (567) Course recommended (514) (documented) (course) participants (457)* 92,6 % 91,0 % 90,3 % 86,8 % 84,3 % 80,3 % 67,7 % Source: FOGS

20 Sociodemografische kenmerken Sex  male: 86,9 %female: 13,1 % Age structure 91 % younger than 21 years

21 Concerning the question: „What aspects of FreD were – in retrospect – particularly helpful to you?”, the respondents stressed the following points:  De gelegenheid uitwisseling te hebben met andere jongeren en begeleiding.  Het attest behalen (slechts voor eenkelen).  Informatie en advies over producten, wetgeving, gezondheid Wat heeft je geholpen ?

22 Source: FOGS... Voor en/of na betrapt/verwezen te zijn Gebruik (1)

23  Cannabis is het meest gebruikt product; het is ook het product dat het vaakst verder gebruikt wordt na de eerste betrapping (96 % en 80 % ). Gebruik (2)

24 Verwijzers (1) Source: FOGS

25 Verwijzers (2)  Politie/justitie is de voornaamste verwijzer  1/8 is doorverwezen door een andere instantie/persoon

26 Factoren die bepalend zijn voor resultaat  Samenwerking tussen de partners  Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en goede afspraken  competentie van de trainers Source: FOGS Belangrijk…

27 Resultaten Men komt in de cursus gem. 3 jaar na eerste gebruik. Naar gewone behandeling gem. 7 jaar na eerste gebruik. Groepscontact is belangrijk 15% stopt na betrapping : aandacht en reageren – partners !  70 % zou het aanraden aan anderen.

28 Resultaten Follow-up na 7 maanden 67 % wijzigt attitude tav eigen gebruik in positieve zin. 5% wordt opnieuw betrapt 85% maakt de cursus af. 6 % komt in begeleiding.


Download ppt "Do’s and don’ts van een lokaal drugbeleid. Vroeginterventie voor jonge druggebruikers.(VAD) FRED GOES NET (EURONET) www.fred-goes-net.org."

Verwante presentaties


Ads door Google