De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Katleen De Wilde Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle STUDIEDAG VVSG - 19/06/12 WAAKZAAMHEID VOOR RADIOACTIVITEIT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Katleen De Wilde Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle STUDIEDAG VVSG - 19/06/12 WAAKZAAMHEID VOOR RADIOACTIVITEIT."— Transcript van de presentatie:

1 Katleen De Wilde Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle STUDIEDAG VVSG - 19/06/12 WAAKZAAMHEID VOOR RADIOACTIVITEIT

2 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Toezicht op het grondgebied en Natuurlijke straling RIADInrichtingen& Afval Nucleaire basisinrichtingen Algemeen Beheer en berging afval Beveiliging & Vervoer Invoer & Vervoer Nucleaire Beveiliging Support

3 Programma Weesbronproblematiek en aanpak van het FANC Waakzaamheid De interventie

4 Problematiek Vele toepassingen van radioactiviteit Strikt gereglementeerd KB van 20/07/01 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

5 Problematiek Gebruik radionucliden in 20 ste eeuw niet altijd zo strikt gecontroleerd als vandaag Bepaalde toepassingen – die nu verboden zijn – deden zich voor binnen publieke domein: bv. radiumhoudende verf op uurwerken  Opsporen van ongewenste radioactieve bronnen (=weesbronnen) in de klassieke afval- en recyclagesectoren  Richtlijn 2003/122/Euratom van 22/12/03 – art. 9.3

6 Problematiek Voorbeeld 1: Algericas (Sp) – 1998  Cs-137 bron in schroot  6 miljoen euro schade Voorbeeld 2: Cs-137 (51 TBq) in puin van afgebroken ziekenhuis  4 doden

7 Aanpak van het FANC In samenwerking met NIRAS – Gewesten - Betrokken sectoren Oplossing voor: -Het reglementaire kader -Een financieringsoplossing voor weesbronnen -Vorming van betrokken sectoren/werknemers

8 Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (KB) Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector (Richtlijnen)

9  Container park  Schoothandelaar < 25,000 ton/jaar  Sorteercentra  …  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afvalverbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen MINIMALE VERPLICHTINGEN WEESBRONGEVOELIGE INRICHTINGEN

10  Aanstellen intervenant  Opstellen waakzaamheidsprocedure en reactieprocedure  Meldings- en informatieplicht: -Melding van elke interventie aan het FANC -Identificatie van afzender -Register van radioactieve stoffen  Vormingsplicht: -Opleiding voor alle werknemers van weesbrongevoelige inrichtingen – waakzaamheid! -Opleiding intervenant MINIMALE VERPLICHTINGEN

11  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afvalverbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen AANVULLENDE MAATREGELEN Plaatsing en gebruik meetpoort

12  Registratie van de meetpoort  Jaarlijks onderhoud van de meetpoort en de andere meetapparaten  Goede werking meetpoort controleren (maandelijks)  Aangevoerde EN afgevoerde weesbrongevoelige stromen screenen  Driemaandelijkse lijst van homogene alarmen AANVULLENDE VERPLICHTINGEN

13 Reglement voor de tenlastenneming van de weesbronnen. Verbintenissen van de exploitanten, het FANC en het NIRAS

14 Financieringsmechansime voor het beheer van weesbronnen NIRAS FANC De vinder van de weesbron wordt niet meer bestraft “De vervuiler betaalt principe” : Identificatie van de vervuiler Bron werkelijk weesbron ? Financiering door fonds van NIRAS ? Verbintenissen van de exploitanten, het FANC, en het NIRAS Verzamelen informatie over de gevonden bronnen en geven van feedback

15 Financieringsmechansime voor het beheer van weesbronnen NIRAS FANC Kosten ten laste van het FONDS : Prestaties van het NIRAS, Prestaties van de erkend deskundige, (karakterisatie en verpakking) Transport, Tijdelijke stockage, behandeling, conditionering, stockage, finale berging. Kosten NIET ten laste van het FONDS: Prestaties FANC Prestaties van de uitbater (uitbating van de meetpoort, interventie, detectie en recuperatie van de bron) Gebeurtenissen als gevolg van niet of laattijdige detectie (decontaminatie van installaties en terreinen en het beheer van het radioactief afval) Verzamelen informatie over de gevonden bronnen en geven van feedback

16 BELANGRIJK!! Om van deze financiering te kunnen genieten: VOORAF:  REGISTRATIE VAN UW INRICHTING ALS WEESBRONGEVOELIGE INRICHTING BIJ HET FANC (via formulier A van de beleidsovereenkomst) BIJ ALARM: Alarmmeldingsformulier (met vraag voor tussenkomst fonds) binnen de 24 uur naar het FANC Het FANC beslist binnen de maand na de alarmmelding of de bron als weesbron kan aanvaard worden en als de tenlastenneming door NIRAS kan gebeuren.

17 Kaderleden/Bestuurders Intervenanten met meetinstrument Jaarlijks georganiseerd door het FANC, te Brussel Intervenanten zonder meetinstrument Personeel van weesbrongevoelige inrichtingen Per intercommunale, 1 dag opleiding door het FANC Vorming van betrokken sectoren/werknemers

18 Enkele gegevens Aantal alarmen 20013 20026 200353 200460 200566 2006180 2007170 2008185 2009118 201091 2011114 201262 Geregistreerde meetpoorten 150 Weesbrongevoelige inrichtingen 395 Alarmen/type inrichting2012 Containerpark2 Douane4 Schroothandelaar met MP26 Schroothandelaar zonder MP 2 Smeltoven met MP1 Stortplaatsen met MP1 Verbrandingsoven met MP18 Weesbroncertificaten 20074 200836 200956 201062 201141 201218

19 Programma Weesbronproblematiek en aanpak van het FANC Waakzaamheid De interventie

20 OPSTELLEN VAN WAAKZAAMHEIDSPROCEDURE: Hoe radioactieve materialen te herkennen? Wat doen bij (vermoeden van) vondst van radioactieve bron?  Voorbeeld beschikbaar bij Interafval

21 Hoe radioactieve bronnen herkennen? Het symbool

22 Vermeldingen « …. RADIOACTIF » « …RADIOACTIVE… » « …. RADIOACTIEF » « Activité» « Activiteit» « Activity » « …Bq »« …MBq »« …GBq » « …Ci »« …mCi»« …µCi » « …..Uranium…..»« …..Uranyl…..» «U-… » « …..Thorium…..»« Th-… »

23 Wat wordt er zoal gevonden? Ingekapselde bronnen Toestellen met luminescente verf Bliksemafleiders Rookmelders Medisch afval (pampers, …) NORM-materiaal (« NORM » = Naturally Occuring Radioactive Material) – verhoogde natuurlijke radioactiviteit Besmette metalen … http://www.fanc.fgov.be/nl/page/meetpoorten-voor-de-detectie-van- radioactief-materiaal/204.aspx#P_4964http://www.fanc.fgov.be/nl/page/meetpoorten-voor-de-detectie-van- radioactief-materiaal/204.aspx#P_4964 http://www.orau.org/ptp/collection/consumerproducts/consumer.htm

24 Ingekapselde bronnen Bron zelf is slechts een potloodpunt groot! Klein, maar gevaarlijk! bronhouder

25 Toestellen met luminescente verf Hoogtemeter Sleutelhanger Kompas

26 Bliksemafleiders Americium/radium/krypton 5 - 400 µSv/u http://www.fanc.fgov.be/nl/page/welkom-op-de-fotogalerij-met-radioactieve-bliksemafleiders/171.aspx

27 Medisch afval Verbrandingsoven/ stortplaats I-131, Tc-99m 0, 3 µSv/u – 1,8 mSv/u

28 NORM Gloeikousjes Thorium Mineralen/ertsen Uranium Farmaceutische producten Minerale wol Glasvezel

29 Voorwerp inpakken Verpakt voorwerp opbergen in daartoe bestemde container Contacteer intervenant Wat doen bij (vermoeden van) vondst van radioactieve bron?

30 Optische en de ionisatierookmelders, samen in eenzelfde container. Deze container moet -ondoordringbaar zijn, -goed beschut staan, -maximaal 1000 rookmelders bevatten. Wat doen bij aantreffen van rookmelders? Er dient nauwlettend op te worden toegezien dat enkel rookmelders in de hiervoor bestemde container worden gedeponeerd.

31 Programma Weesbronproblematiek en aanpak van het FANC Waakzaamheid De interventie

32 Interventie na het vinden van een radioactieve bron Richtlijnen van het FANC

33 Vermoeden op aanwezigheid radioactieve bron? CONTACTEER INTERVENANT INTERVENANT = persoon die aangesteld wordt om een interventie uit te voeren na het ontdekken van een radioactieve bron  MELDING INTERVENTIE BINNEN 24u AAN FANC VIA radioactivity@fanc.fgov.beradioactivity@fanc.fgov.be

34 Personeel ≠ beroepshalve blootgesteld  Dosislimiet = 1000µSv/jaar Algemene principes van de richtlijnen (1)

35 Basisprincipes van stralingsbescherming inachtnemen: - Tijd van blootstelling minimaliseren - Enkel de personen noodzakelijk voor de interventie aanwezig - Constante registratie van het dosisdebiet tijdens de interventie Algemene principes van de richtlijnen (2)

36 1. Meting van het dosisdebiet Als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen 2. Opsporen en lokaliseren van de bron Als > 20µSv/h !! (op borsthoogte) of > 500µSv/h !! (in contact) : stop en erkende deskundige oproepen 3. Opslag van de bron De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden De interventie

37 Programma Weesbronproblematiek en aanpak van het FANC Waakzaamheid De interventie

38 Voor alle informatie www.fanc.fgov.be radioactivity@fanc.fgov.beradioactivity@fanc.fgov.be Daan Van der Meersch 02/289 20 29 Daan.vandermeersch@fanc.fgov.be Katleen De Wilde 02/289 20 39 Katleen.dewilde@fanc.fgov.be

39 VRAGEN??


Download ppt "Katleen De Wilde Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle STUDIEDAG VVSG - 19/06/12 WAAKZAAMHEID VOOR RADIOACTIVITEIT."

Verwante presentaties


Ads door Google