De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media en creativiteit Trends Research Medmc3 Mail: Aanwezig: di/wo/do/vr Lokaal: PH.01.10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media en creativiteit Trends Research Medmc3 Mail: Aanwezig: di/wo/do/vr Lokaal: PH.01.10."— Transcript van de presentatie:

1 Media en creativiteit Trends Research Medmc3 Mail: revee@hr.nl Aanwezig: di/wo/do/vr Lokaal: PH.01.10

2 The basics Kwartalen Thema’s Trends research Organiseren zonder organisaties Privacy, reputation and control Virtual democracy Module –10 weken, 5 lessen –Studiebelasting 2 CP = 56 klokuren –Hoorcollege: http://mediaencreativiteit.pbworks.com/w/page/20680837/FrontPage http://mediaencreativiteit.pbworks.com/w/page/20680837/FrontPage

3 Module 1 Trends Research Opdracht 1 Signaleren Opdracht 2 Analyseren Opdracht 3 Visionboard Opdracht 4 Scenariomodel en product van de toekomst

4 MEDMC3 Trends research Signaleren van ontwikkelingen Signalen analyseren en benoemen Product bedenken voor de toekomst

5 Cognitieve dissonantie een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.psychologische http://www.postmormonisme.nl/2010/01/cognitieve-dissonantie.htmlhttp://www.postmormonisme.nl/2010/01/cognitieve-dissonantie.html Textueel

6

7

8

9

10

11

12 Hersenen Bewegen Voelen Denken Je ogen registreren, je hersenen verwerken de informatie middels stroomstootjes door dendrieten met vele vertakkingen.

13 linker hersenhelft: oplossen van problemen, rekenen en taal. Rechter hersenhelft bedenken van nieuwe dingen, muziek en andere kunstzinnige zaken http://www.youtube.com/watch?v=pTv4yD 6BKlAhttp://www.youtube.com/watch?v=pTv4yD 6BKlA Awarene test http://www.youtube.com/watch?v=9CxM7 a6CbyI&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=9CxM7 a6CbyI&feature=related Hypnose http://www.youtube.com/watch?v=jIpdajU HVtIhttp://www.youtube.com/watch?v=jIpdajU HVtI Huisje? http://www.youtube.com/watch?v=E4dMc9 qvR84http://www.youtube.com/watch?v=E4dMc9 qvR84 Klein-groot

14 Cognitieve dissonantie een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het brein laat zulke waarnemingen liever links liggen waardoor je de neiging hebt iets nieuws, onherkenbaars niet op te merken. Je ziet wat je verwacht, wat je wil zien.

15 Signaleren van ontwikkelingen Hypes Trends Tijdgeest

16 MEDMC3 Trends research Hypes aanwijsbaar, kort, individueel, emotioneel Trends concepten, clusters van veranderingen, verzameling hypes Tijdgeest paradigma’s, lange termijn, dat wat we normaal vinden en waarvan we denken dat het nooit zal veranderen

17 hype

18 Eten is gezond en overvloedig aanwezig trend

19 Vroeger was dit anders, bestond er honger. tijdgeest

20

21

22

23 Rogers

24 Opdrachten Opdracht 1 Signalerenindividueel Opdracht 2 Analyserenteam Opdracht 3 Visionboardindividueel Opdracht 4 scenariomodelteam

25 Beoordeling Opdracht 1 voldoende (10) of onvoldoende (1) Opdracht 2 beoordeling schaal 1 tot 10 Opdracht 3 beoordeling schaal 1 tot 10 Opdracht 4 beoordeling schaal 1 tot 10

26 weekoverzicht WeekOnderwerp in de werkcollegesHuiswerk voor het volgende werkcollege 1Inleiding tot de module Uitleg en theorie opdracht 1 Bestudeer de modulewijzer Maak opdracht 1 2 Feedback opdracht 1 Uitleg en theorie opdracht 2A en 2B Werken aan opdracht 2A Maak opdracht 2A af Maak opdracht 2B 3Presentaties opdracht 1 en 2 Uitleg en theorie opdracht 3 Werken aan opdracht 3 Maak opdracht 3 4Presentaties opdracht 3 Uitleg en theorie opdracht 4 Maak opdracht 4 5Presentaties opdracht 4 Inleveren van het eind document in de vorm van een PowerPoint presentatie met opdracht 1, 2, 3 en 4.

27 Opdracht 1, signaleren The streets find its own use for technology Quote from William Ford Gibson 15 foto’s maken cognitieve dissonantie

28 Toetsing 15 foto’s uitgeprint mee naar les 2 Onderwerpen zijn gevarieerd Geef per foto antwoord op de vragen: wat viel je op wat heeft het met communicatie/nieuwe media te maken? Maak ook een Power Point Presentatie met de 15 foto’s en de antwoorden

29 Huiswerk Bestudeer de modulewijzer http://mediaencreativiteit.pbworks.com/w/page/20680837/FrontPage Maak opdracht 1 15 foto’s maken cognitieve dissonantie 15 foto’s uitgeprint mee naar les 2 Onderwerpen zijn gevarieerd Geef per foto antwoord op de vragen: wat viel je op wat heeft het met communicatie/nieuwe media te maken? Maak ook een Power Point Presentatie met de 15 foto’s en de antwoorden

30

31 Les 2 HERHALING Terminologie Tijdsgeest / zeitgeist kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd. Hype van ‘hyper’ (grieks) = ‘boven’ Tijdelijk verschijnsel wat voor een korte periode extreme (media)aandacht krijgt. Het stijgt er ‘boven’ uit. Definitie Trend Statistisch duidelijk aantoonbare verandering in gemeten gegevens betreffende de behoeftes, de verlangens, of de waarden van consumenten

32 Cognitieve dissonantie een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de onverenigbaarheid tussen twee "cognities", waarbij het woord cognitie slaat op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. De hersens zijn aangelegd om informatie zodanig te vervormen dat onze opvattingen consoneren (overeenkomen) met nieuwe informatie en te zorgen dat we blijven werken aan de dingen waarin we geloven.

33 Patroon doorbreken van je cognitieve dissonantie Hoe kun jij dit patroon doorbreken? Wat is jouw denkpatroon?

34 OPDRACHT 2 Analyseren: Rubriceren op Indicatoren en Presenteren

35 Rubriceren op Indicatoren

36 Aanwijzingen die tot bepaalde gevolgtrekkingen kunnen leiden. Zoek indicatoren in de foto’s zelf. (Wat viel op en wat heeft het met communicatie/nieuwe media te maken?)

37 Hoe ga je te werk: Maak een team bestaand uit 3/4 personen. Analyseer in de les de uitgeprinte foto’s en rubriceer ze, deel samen de foto’s in op basis van indicatoren die je zoekt in de foto’s zelf. Bespreek de keuzes die jullie gemaakt hebben. Samen kies je een aantal duidelijke indicatoren en bedenk je een pakkende naam voor deze indicatoren.

38 De naam van je trend is belangrijk, moet inspiratie geven Friends Followers Fans

39 Hoe ga je te werk: Bereid een PowerPoint presentatie voor waarin een ieder van jullie een trend bespreekt. Je laat daarbij de verzameling foto’s (beginnende hypes) zien die samen een trend vormen. Ga kort in op de indicatoren die gevonden zijn in de foto’s en de trendnaam.

40 Huiswerk Voor de volgende les bereid je een presentatie voor waarin een ieder van jullie een trend bespreekt. Je laat de verzameling foto’s zien. Je doet onderzoek naar de herkomst van de trend, hoe de trend zich nu manifesteert en wat je in de toekomst kan verwachten van de trend. (verleden, heden, toekomst) Zorg er wel voor dat je bronnen zoekt waarin terug te vinden is hoe je aan je wijsheid komt. Ga op zoek naar bewijs!

41 Toetsing Bereid met je team de presentatie voor. Iedere student behandelt een trend. Iedere trend bestaat uit een verzameling foto’s. De foto’s gemaakt voor opdracht 1 door het eigen team zijn de aanleiding. De beelden opgenomen in de presentatie vormen per trend een logisch geheel door hun onderlinge (beeldende) samenhang. De namen van de trends verwijzen goed terug naar het beeldmateriaal. Iedere trend wordt toegelicht: waar komt de trend vandaan en hoe is die in het verleden ontstaan, Hoe manifesteert de trend zich in het heden en hoe denk je dat de trend zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen? De kennis in de toelichting over de trend is terug te vinden in de bronnen die benoemd zijn in de presentatie.

42

43 Les 3 Presenteren opdracht 1 en 2

44 Toetsing Iedere student behandelt een trend. Iedere trend bestaat uit een verzameling foto’s. De foto’s gemaakt voor opdracht 1 door het eigen team zijn de aanleiding. De beelden vormen een logisch geheel door hun onderlinge samenhang. De namen van de trends verwijzen goed terug naar het beeldmateriaal. Iedere trend wordt toegelicht: Hoe is die in het verleden ontstaan? Hoe manifesteert de trend zich in het heden? Hoe denk je dat de trend zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen? De kennis in de toelichting over de trend is terug te vinden in de bronnen die benoemd zijn in de presentatie.

45 Noteer drie tips Noteer drie tops

46 Huiswerk Maak van de trend een visionboard Bedenk een pakkende naam Selecteer geschikt ander beeld en bronmateriaal dat jouw eigen beeldmateriaal ondersteunt en versterkt. Geef aan waarom de trend binnen je vakgebied relevant is Beredeneer je trend in maximaal 1 A4, gebruik de ‘als- dan’ redenatie Gebruik minstens 5 verschillende bronnen die je redenatie ondersteunt.

47 Doe onderzoek naar toepassingen die er nu al zijn. Kijk ook bij donner (future). Zoek “bewijzen” in je bronnen Visionboard: visie over de toekomst, 20 jaar later? 50 jaar later? Wat is een pakkende naam? Creatieve techniek toepassen…

48 Dit dus niet!

49 Dit lijkt er meer op, maar…..

50 Dit lijkt er meer op, te weinig beeld maar….. Visie voor de toekomst? teveel tekst

51 Perfect! Maar dan anders…

52 A4-tjecreatieve bronvermelden met o.a. relevantietechniek en redenatie‘als-dan’ redenatie Pakkende trendnaam

53 Volgende week = volgende les Volgende woensdag 12 oktober om 20.30 DCMD Medmec les 4 26 oktober les van Ulla Schirmbeck 2 november les van Ulla Schirmbeck 9 november medmec eindpresentatie product van de toekomst

54

55 Les 4 presenteren opdracht 3 maken van scenariomodel Peer to peer feedback geven Scenariomodel maken

56

57 Les 5 presenteren opdracht 4 Presentaties over het scenariomodel en het ontwikkelde product

58


Download ppt "Media en creativiteit Trends Research Medmc3 Mail: Aanwezig: di/wo/do/vr Lokaal: PH.01.10."

Verwante presentaties


Ads door Google