De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pia Terstroet (Terpm) MEDMEC01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pia Terstroet (Terpm) MEDMEC01"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pia Terstroet (Terpm) MEDMEC01
Mail: Wiki: In openingspagina naar beneden scrollen, links onder docentenpagina’s jaar 1: mijn naam aanklikken en dan naar jaar 1 VT gaan Media en creativiteit MEDMEC01 Het Creatieve Proces, creative tools modulewijzer en alles slides van de afgelopen lessen onder mijn naam Aanwezig: dinsdag en woensdag Postvakjes Wijnhaven 107 etage 5 links in gangetje bij betreden etage

3 Agenda vandaag les 2 Vragen modulewijzer
Beoordeling nog eens op een rijtje Huiswerk vorige week doorspreken: vastleggen p.p. onderwerp Infographic, inleveren mindmap daarover, vooronderzoek Infographic met onderbouwing ordening Het boek Creativiteit Hoe?Zo! Toelichting 3 creatieve technieken Voorbeeld analyse pictogrammen Analyse in duo-vorm van 60 (2x 30) pictogrammen, ieder voor zich fotograferen en per beeld inhoudelijk commentaar erbij schrijven. Toelichting huiswerk volgende week

4 Beoordeling nog eens op een rijtje
20% eindcijfer Opdracht 1 Dummy les 8 beoord. 40% eindcijfer Opdracht: 2a (vooronderzoek pictogrammen en ge- bruiksaanwijzingen 20% inleveren les 3), 2b (ontwerp gebruiksaanwijzing 40% inleveren les 5), 2c (reflectie, 20% inleveren les 5) en 3a (vooronderzoek infographics, 20%, inleveren les 2). 40% eindcijfer Opdracht 3b Uitwerking Infographic inleveren les 7

5 In één oogopslag duidelijk

6 Huiswerk voor les 2 Bestuderen modulewijzer (wiki)
Aanschaffen en beginnen met Dummy Aanschaffen boek: Creativiteit. Hoe? Zo! Lezen hoofdstuk1 Vooronderzoek opdracht 2a: Verzamelen van minimaal 30 pictogrammen (zelf fotograferen en uitprinten, 1 pictogram per vel A5) en minstens 10 gebruiksaanwijzingen zo divers en visueel mogelijk. Uitgeprint in snelhechter meenemen naar les 2! (Zie modulewijzer) inleveren les 3 maar tijdens les 2 aan werken. Vooronderzoek opdracht 3a: verzamel zoveel mogelijk verschillende voorbeelden van infographics uit verschillende bronnen, orden je verzameling en beargumenteer deze ordening (zie modulewijzer) verzamel in snelhechter inleveren in les 2 Genereer ideeën d.m.v. een creatieve techniek om tot een onderwerp van jouw infographic te komen, leg je onderwerp vast, schrijf hierover een rapportage (zie modulewijzer) verzamel alles in snelhechter. inleveren les 2

7 Vandaag inleveren: Rapportage vooronderzoek datavisualisatie 3a:
30 verschillende infographics, gevarieerd van soort en bron en zo origineel mogelijk. Welk verband is er tussen bron en infographic dus heeft vormgeving met onderwerp te maken,onderbouw. Hoeveel verschillende data worden er in beeld gebracht? Wordt de inhoud daardoor duidelijker en makkelijker leesbaar voor ons, licht toe. Orden je verzameling op vorm, kleur, onderwerp en doelgroep, beargumenteer je indeling, in snelhechter Rapportage eigen infographic 3b : D.m.v. mindmap op onderwerpvoor je eigen infographic komen. Vastleggen onderwerp voor je eigen infographic, rapportage: welke data ga je verzamelen, hoe ga je ze verzamelen, wat zeggen deze data over jou? Hoe heb je je uiteindelijke keuze gemaakt?

8 Creatieve techniek 1 Mindmap

9 Creatieve techniek 2. Koppeling gebruik deze oefening om nog meer te halen uit je mindmapideeën
Laat je mindmap 1 dag rusten, kijk er dan weer fris naar. Dwing jezelf aan elk woordje van je mindmap een idee voor een gebruiksaanwijzing te koppelen, hoe vreemd het ook mag lijken! Stel oordeel uit, wees niet streng voor jezelf, alle ideeën tellen mee! Schrijf dit idee in een steekwoord onder het woordje in je mindmap gebruik hiervoor een andere kleur. Typ alle ideeën die je uit je mindmap hebt gehaald op een A4 Bedenk totaal foute antwoorden op de vraagstelling Inefficiënte, absurde oplossingen Pas de foute antwoorden toe als inspiratie Waar zou ik nou nooit een gebruiksaanwijzing voor nodig hebben?

10 Creatieve techniek 3. Toevalstreffers zie ook boek o.a. pagina 122
Keuze van lukrake informatie Bijv. uit boek, woord prikken Associëren op basis van dat woord A4 volschrijven met alles wat je met dat woord associeert. Resociëer de associaties naar een idee voor een handeling, tot in het belachelijke. Welke leuke onderwerpen komen eruit?

11 3. Voorbeeld toevalstreffer: wol
Warm Door de wol geverfd Kriebelen Wollige taal Motten Scheren Breien en haken Geur natte wol Dekens Weven Stof Zacht Spinnen Wassen

12 3.Koppelen toevalstrefferassociaties aan onderwerpen voor gebruiksaanwijzingen
Warm – aansteken open haard, vegen schoorsteen, ontluchten radiatorbuizen. hoe bespaar ik op de stookkosten hoe houd ik mezelf warm in de auto bij pech, hoe krijg ik het koel als het 35 graden is hoe maak ik vuur zonder lucifer Kriebelen – jeuk wegnemen op plek waar ik niet bij kan, trui kriebelvrij maken (in diepvries) hoe voorkom ik een droge huid wat te doen bij een insectenbeet in de brandnetels gevallen, wat nu hoe kan ik kietelen weerstaan Motten – hoe sla ik een mot dood, hoe voorkom ik motten, hoe repareer ik een gat in een trui, hoe camoufleer ik een motttengat hoe los ik een ruzie op etc.etc.et

13 Analyse in de klas in duo-vorm opdracht 2
- Leg ieder je 30 pictogrammen op tafel - Welke pictogrammen passen grofweg bij welke serie? - Kies een reeks van 5 pictogrammen voor de serie reductie van werkelijkheid. - Kies 5 andere pictogrammen nu voor de serie communicatieve waarde. - Kies 5 pictogrammen voor de serie begrijpbaarheid. Pas als alle 3 series even sterk zijn, leg je de series vast op foto en noteer je per serie uitgebreid je commentaar en analyse, behandel elk pictogram van elke serie, doe dit samen. Duidelijk vermelden wie er samen heeft gewerkt.

14 reductie Maak een reeks van 5 pictogrammen
Kies deze uit de collectie van jullie beiden Leg ze op volgorde van de mate waarin de werkelijkheid gereduceerd is, versimpeld is, nummer 5 is bijna abstract, nummer 1 is realistisch. Maak en foto van de hele serie en schrijf er zelf een uitgebreid commentaar bij

15 Reductie werkelijkheid 1

16 Reductie werkelijkheid 2

17 Reductie werkelijkheid 3

18 oplopend gereduceerd laatste serie is 4

19 Pictogrammen, reductie werkelijkheid 5

20 communicatie Leg ze op volgorde van communicatieve waarde, de mate waarin we ze begrijpen. Kies een nieuwe reeks van pictogrammen, weer uit de gezamenlijke collectie. Nummer 5 is moeilijk te begrijpen, nummer 1 makkelijk. Foto maken, per voorbeeld commentaar (snelhechter vooronderzoek)

21 Communicatieve waarde 1

22 Communicatieve waarde 2

23 Communicatieve waarde 3

24 Communicatieve waarde 4

25 Communicatieve waarde 5

26 voor iedereen? Stel weer een serie van 5 samen, nu kijk je naar de mate waarin het pictogram voor iedereen begrijpelijk is. 5 is slechts voor een specifieke groep begrijpelijk, 1 is voor veel meer mensen te begrijpen. Ook nu weer fotograferen en ieder voor zich een heldere toelichting per beeld erbij schrijven.

27 Voor iedereen te begrijpen 1

28 Binnen bepaalde context te begrijpen 2

29 Je moet wel weten waar het om gaat 3

30 Voor leden van een fitnessclub te begrijpen 4

31 Accessible Playground 5 Hoe dan?

32 Huiswerk les 3 Bestudeer Boek hoofdstuk 2
Maak een uitgebreide mindmap (creatieve techniek 1), om op zoveel mogelijk ideeën voor een onderwerp voor een gebruiksaanwijzing te komen. (komt in procesmap), verzamel de gevonden ideeën op een apart A4. Creatieve techniek 2, haal d.m.v. koppeling zoveel mogelijk ideen uit je mindmap, alle ideeën zijn de moeite waard ook voor de handliggende of flauwe, ze mogen er allemaal zijn! ( komt straks in procesmap). Verzamel de ideeën op een A4. Creatieve techniek 3. Toevalstreffers (komt in procesmap) Verzamel deze ideeën op een A4. Vergeet de dummy niet! Analyseer 5 pictogrammen en 2 gebruiks-aanwijzingen op basis van de vragen in de modulewijzer(pag.8) inleveren in snelhechter samen met het duo-werk uit les 2.


Download ppt "Pia Terstroet (Terpm) MEDMEC01"

Verwante presentaties


Ads door Google