De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media en creativiteit medmed02-7 Privacy, reputation and control Elske Revelman de Vries

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media en creativiteit medmed02-7 Privacy, reputation and control Elske Revelman de Vries"— Transcript van de presentatie:

1 Media en creativiteit medmed02-7 Privacy, reputation and control Elske Revelman de Vries revee@hr.nl

2 Les 1 Module doorlezen en doorspreken Kijken documentaire Samenvatten documentaire Doorspreken oefening 1, “privacydagboek” Doorspreken opdracht 1, lezen

3 Kwartaal 3 Lente! Verdiepen / contextueel onderzoek – Onderscheid aanbrengen tussen bronnen Wie zegt wat met welk doel? – Binnen thema.. Big Brother of Little Sister Einddoel – Kennis over discours rond thema – Contextueel onderzoek Lees bladzijde 4 van de module wijzer. http://mediaencreativiteit.pbworks.com/w/page/44989171/MEDMEC01-7%20- %20Privacy%2C%20Reputation%20and%20Control%20-%201112

4 Wat nou privacy? Welke vormen van onderzoek zie je? Literatuur onderzoek Proces analyse Gebruikmaking van secundaire data Gebruikmaking van primaire data Vragen stellen Observeren Interviews houden Narratief Case studie De praktijk Wat valt je op?

5 Huiswerk opdracht 1 Dagboek “ eigen zichtbaarheid” Zie template: http://mediaencreativiteit.pbworks.com/f/medmec06_opdracht_1_logboek_template.pdf

6 Huiswerk opdracht 1 Lees de artikelen en bekijk de video’s. Schrijf op welk standpunt wordt ingenomen In de volgende les ga je op zoek naar bronnen die een ander standpunt innemen. Zie de modulewijzer.

7 Tinkebell http://www.coralievogelaar.com/tinkebellh.html Haatmail naar aanleiding van het kunstwerk: tasje gemaakt van een kat. http://looovetinkebell.com/pages/pulse-miami-2011.html Reactie van Tinkebell: een boek met de haatmails met daarnaast de foto’s van de schrijvers (opgezocht met behulp van emailadressen).

8 Les 2 Zoek bronnen die het tegendeel beweren van de gegeven bronnen uit opdracht 1 Kies een onderwerp met je groep Reacties bespreken van het tracking logboek en de documentaire “Wat nou privacy”.

9 Huiswerk voor les 3 Benoem de standpunten uit de bronnen van opdracht 1 Onderzoek het onderwerp dat je hebt gekozen met je groep n.a.v. bronnen verzamelen in de les. Koppel de verschillende invalshoeken. Maak een presentatie om je klasgenoten erover te informeren. Geef aan welke bronnen je hebt gebruikt, waar komt de bron vandaan en is deze bron betrouwbaar? Waarom wel/niet Hou de presentatie kort maar krachtig! To the point!

10 Les 3 Presentaties (met beoordeling) Benoem de standpunten uit de bronnen Verschillende invalshoeken koppelen Starten met de documentaire “The virtual revolution” van de BBC

11 Opdracht 2 Waar denk je dat de ontwikkelingen ons zullen brengen binnen 5 jaar? Schrijf een toekomst perspectief (max 750 woorden) Kies 1 van deze drie invalshoeken: 1 Communicatie 2 User Centered Design 3 Technologie

12 Opdracht 2 Gebruik een uitspraak van een expert uit de documentaire (The Virtual Revolution - The Cost of Free) Gebruik het scenariomodel Verzamel 5 uitspraken van experts die in de richting van je visie wijzen

13 Beoordeling opdracht 2 Scenariomodel De uitgedragen visie Aansluiting van de gekozen bronnen bij je visie Inleveren in les 5

14 Opdracht 3 statement & ranking Kies een publicatie uit die je gaat lezen: Symantec Security Response – The risk of social networking EU Data Protection Working Party – WP 163 Opinion on Online Social Networking Program or be programmed, Douglas Rushkoff, Hoofdstuk 6, Identity

15 Opdracht 3 statement & ranking Symantec Security Response – The risk of social networking http://www.symantec.com/content/en/us/ent erprise/media/security_response/whitepapers http://www.symantec.com/content/en/us/ent erprise/media/security_response/whitepapers the_risks_of_social_networking.pdf

16 Opdracht 3 statement & ranking EU Data Protection Working Party – WP 163 Opinion on Online Social Networking http://epic.org/privacy/socialnet/Opinion_SNS_ 090316_Adopted.pdf

17 Opdracht 3 statement & ranking Program or be programmed, Douglas Rushkoff, Hoofdstuk 6, Identity

18 Opdracht 3 statement & ranking Lees het gekozen artikel. Maak een mindmap van het artikel. Op basis van de mindmap ga je op zoek naar 10 bronnen die het artikel bevestigen of juist weerleggen. Bereid een statement voor.

19 Statement It is a text intended to explain, justify, extend, and/or contextualize. Het gaat om je mening over het artikel.

20 Opdracht 3 statement & ranking Statement max 500 woorden Omschrijf wat je gelezen hebt. (De publicatie en de 10 bronnen) Noem de belangrijke punten. Maak een lijst van de bronnen op volgorde van meest belangrijk naar minst belangrijk. Het statement draag je voor in de les aan je medestudenten.

21 Beoordeling Mening vormen over een vakgerelateerd artikel. De mening uitdragen aan een groep. Bronnen rangschikken op basis van relevantie


Download ppt "Media en creativiteit medmed02-7 Privacy, reputation and control Elske Revelman de Vries"

Verwante presentaties


Ads door Google