De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S. Shanurkeyl Aios, GGNet

Verwante presentaties


Presentatie over: "S. Shanurkeyl Aios, GGNet"— Transcript van de presentatie:

1 S. Shanurkeyl Aios, GGNet
Welbevinden van vluchteling- artsen in vergelijking met Nederlandse artsen na voltooiing van hun basis opleiding S. Shanurkeyl Aios, GGNet

2 Inleiding Uit onderzoeken blijkt dat 1 op de 7 Nederlandse aios last heeft van burn-out waarbij tevredenheid over de supervisoren oa een belangrijke rol speelt.

3

4 Inleiding Uit andere onderzoeken blijkt dat veel buitenlandse artsen problemen hebben met de taal, cultureel verschil, niveau van kennis/ ICT en discriminatie.

5 Inleiding Vluchteling- arts:
Een arts die gevlucht is uit eigen land en naast het eerste diploma buiten de EU ook een tweede diploma in Nederland behaald heeft en als arts werkzaam is Nederland.

6 Inleiding Vluchteling- arts en zijn problemen:
Vlucht en onzekerheid over de toekomst Onbekend land, vreemde taal/cultuur Verlies van de status, Student op latere leeftijd Financiële problemen, In oorlogsgebieden achtergebleven dierbaren

7

8 Inleiding Burnout: Een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie en vermindering van persoonlijke bekwaamheid in contactuele beroepen

9 Inleiding Als Nederlandse aios geboren en getogen in Nederland, opgeleid volgens westerse normen en waarden last hebben van burnout, hoe zit het dan met de vluchteling- artsen en met het burnout percentage onder hen?

10 Inleiding Zou het ook kunnen zijn dat de vluchteling- artsen toch meer stressbestendig zijn dan we denken en geen last hebben van burnout?

11 Inleiding Mogelijke redenen van stressbestendigheid:
Ze zijn gewend aan ernstige problemen in eigen land Veiligheid Moeilijke levensomstandigheden Hiërarchie is vanzelfsprekend en geen probleem Toekomstperspectief in het westen Gewend aan moeilijke werkomstandigheden Gezin is niet zo veeleisend

12

13 Inleiding En als dat zo is, kan deze stressbestendigheid het burnout percentage bij vluchteling- artsen beïnvloeden?

14

15 Vraagstelling (1) Hoe hoog is het percentage burnout onder
vluchteling- artsen en autochtone aios/anios ? Verschillen de vluchteling- artsen en de autochtone aios/anios wat betreft tevredenheid over de supervisoren, andere collega`s en patiënten?

16 Vraagstelling (2) Verschillen de vluchteling- artsen onder elkaar qua ernst van burnout? Zo ja: Spelen leeftijd, sexe, duur asielprocedure, mate van integratie en kennis van andere culturen/talen daarbij een rol? Voelen de vluchteling- artsen zich gediscrimineerd op de werkvloer?

17 Methode Surveyonderzoek Deelnemers
(Vluchteling- artsen en Nederlandse aios/anios)

18 Methode - De Distantieschaal ( 5 items) Max. score: 6
UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) - De Uitputtingsschaal (5 items) Max. score: 6 - De Distantieschaal ( 5 items) Max. score: 6 - De Competentieschaal ( 6 items) Max. score: 6 Een hoge score op U en D schaal (> 2.20) en een lage score op de C schaal (< 3.50) is indicatief voor burnout.

19 Methode UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) Statistische analyse:
Twee zelfgemaakte vragenlijsten - voor Nederlandse aios/anios - voor vluchteling- artsen Statistische analyse: - SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

20 Methode Inclusie criteria Exclusie criteria: Vluchtelingen- artsen:
- Naast eerste diploma buiten de EU ook een tweede diploma in Nederland - Werkzaam als aios of anios in Nederland Autochtone aios/anios: - Geboren en getogen in Nederland Exclusie criteria: - Geen

21 Methode Benadering deelnemers: Het sneeuwbaleffect
De decanen van medische faculteiten van de universiteiten De Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF)

22 Resultaten Totaal benaderde respondenten: > 65
44 respondenten hebben gereageerd 22 van elke groep * * een vluchteling- arts heeft UBOS niet ingevuld

23 Resultaten: deelnemers
Totaal (%) Vluchtel (%) Autoch (%) Leeftijd 20-30 30-40 40-50 < 50 12 (27) 21 (48 ) 7 (16 ) 4 (9 ) 11(50) 7 (32) 4 (18) 12 (54.5) 10 (45.5) Geslacht Man Vrouw 27 (62 ) 17 (38 ) 17 (77) 5 (23) 10 (55) 12 (45) Burgerlijke staat Gehuwd Alleenstaand Samenwonend 29 (66) 8 (18 ) 7 (16) 21 (95%) 3 (5) 8 (36) Totaal (%) Vluchtel (%) Autoch (%) Kinderen Geen 1 2 3 > 3 14 (32 ) 8 (38.) 11 (25) 5 (11) 6 (14 ) 2 (9) 9 (41) 5 (23) 6 (27) 14 (63) Status Anios Aios 30 (68 ) 7 (32) 15 (68) 15(68) Specialisme HAIO Psychiatrie Soc. Geneesk. Interne ….. 26 ( 59) 2 (4.5) 1 (2.5) 4 (18) 8 (38) 1 (5) 3 (14) 19 (86)

24 Resultaten: deelnemers: vluchteling- artsen (1)
Land van herkomst Afghanistan Irak Rusland Syrië Nederland 16 (36%) 3 (7%) 2 (4.5 %) 1 (2.5%) 22 (50%) Duur verblijf NLD 5- 10 jaar > 10 jaar 3 (13.6%) 19 (86.4%) Religie Geen Islam 3 (14%) Duur asielprocedure. < 3 jaar > 3 jaar 16 (72.7%) 6 (27.3%) Land eerste Diploma Afghanistan 11 (50 %) 7 (31.8%) 3 ( 13.6%) 1 (4.5%) Duur NT2

25 Resultaten: deelnemers: vluchteling- artsen (2)
Gesproken talen 2 3 > 3 1 (4.5%) 10 (45.5%) 11(50%) Status als arts in NLD anios aios 2 (9%) 20 (91%) Derde land Geen Ja Specialisme eigen land 11 (50%) Duur verblijf derde land 1-3 3-5 > 5 1 (5%) 8 (36%) Contact met NLD buiten werk 1-2 7 (32%) 13 (59%)

26 Resultaten UBOS: individueel
Van alle deelnemers voldoet een vrouwelijke Nederlandse aios aan de criteria van burnout.

27 Resultaten UBOS: gemiddeld
Vluchteling-arts Autochtone aios/anios Burnout U-score 2.11 2.19 > 2.20 D-score 1.62 1.73 C-score 4.14 4.41 < 3.50

28 Resultaten UBOS: gemiddelden per leeftijdscategorie
U-score D-score C-score >50 >50 >50

29 Resultaten UBOS: sexe gemiddeled
Man Vrouw Burn-out U-score 2.03 2.32 > 2.20 D-score 1.72 1.62 C-score 4.40 4.09 < 3.50

30 Resultaten UBOS: sexe Man Vrouw U-score 1.94 2.40 D-score 1.76 1.71
C-score 4.85 4.05 Man Vrouw Burn-out 2.10 2.16 > 2.20 1.70 1.40 4.12 4.20 < 3.50 Vluchteling- arts Autochtone aios/anios

31 Resultaten UBOS: gemiddeld: kinderen
burnout U-score 1.92 2.58 > 2.20 D-score 1.75 1.82 C-score 4.42 3.88 < 3.50

32 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Tevredenheid patiënten/medewerkers
Vluchtel. artsen Autocht. aios/anios Slecht 0 (0%) Matig 4 (18 %) 3 ( 14 %) Goed 18 (81 %) 19 (86 %) Tevredenheidmedewerkers Vluchtel. artsen Autocht. aios/anios Slecht 0 (0%) Matig 9 (40.9%) 7 ( 31.8%) Goed 13 (59.1 %) 15 (68.2%)

33 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Tevredenheid supervisoren
Vluchteling- artsen Autochtone aios/anios Slecht 2 (9.1%) 0 (0%) Matig 9 (40.9%) 3 ( 13.6%) Goed 11 (50 %) 19 (86.4%)

34 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Vluchteling- artsen: discriminatie
op werk Gediscrimineerd door Geen 10 (45%) Patiënt 7 (58 %) Af en toe Collega 2 (17%) Vaak 2 (10 %) Beiden 3 (25 %)

35 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten vluchteling- artsen: contact NLD buiten werk
Geen 1 -2 > 3 burnout U-score 1.20 2.85 1.83 > 2.20 D-score 1.70 2.02 1.38 C-score 4.30 4.16 4.91 < 3.50

36 Conclusie (1) Van alle deelnemers voldoet een Nederlandse aios aan de criteria van burnout. Hoge leeftijd, autochtone vrouwen en het hebben van meer dan 2 kinderen worden geassocieerd met hoge score op U schaal. Er is geen verschil tussen beide groepen qua tevredenheid over patiënten en andere medewerkers. Bijna 50 % van vluchtelingen- artsen zijn minder tevreden over hun supervisoren vs 14 % van autochtone aios/anios

37 Conclusie (2) Meer dan 50 % van de vluchteling- artsen voelen zich gediscrimineerd op de werkvloer, meer door patiënten (40 %) dan door andere medewerkers. Er is geen onderling verschil tussen vluchteling- artsen qua burnout scores.

38 Discussie Het aantal is niet groot genoeg.
De groepen zijn niet representatief genoeg. Groepen zijn verschillend qua leeftijd. Anonimiteit (enquêtes via ) kan een rol spelen. Meer aios dan anios. Artsen die wel last hebben van burnout hebben niet deelgenomen in dit onderzoek? vluchtelingenartsen die wel burnout hebben wellicht niet als arts in Nederland aan het werk kunnen.


Download ppt "S. Shanurkeyl Aios, GGNet"

Verwante presentaties


Ads door Google