De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welbevinden van vluchteling- artsen in vergelijking met Nederlandse artsen na voltooiing van hun basis opleiding S. Shanurkeyl Aios, GGNet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welbevinden van vluchteling- artsen in vergelijking met Nederlandse artsen na voltooiing van hun basis opleiding S. Shanurkeyl Aios, GGNet."— Transcript van de presentatie:

1 Welbevinden van vluchteling- artsen in vergelijking met Nederlandse artsen na voltooiing van hun basis opleiding S. Shanurkeyl Aios, GGNet

2 Inleiding Uit onderzoeken blijkt dat 1 op de 7 Nederlandse aios last heeft van burn-out waarbij tevredenheid over de supervisoren oa een belangrijke rol speelt.Uit onderzoeken blijkt dat 1 op de 7 Nederlandse aios last heeft van burn-out waarbij tevredenheid over de supervisoren oa een belangrijke rol speelt.

3

4 Inleiding Uit andere onderzoeken blijkt dat veel buitenlandse artsen problemen hebben met de taal, cultureel verschil, niveau van kennis/ ICT en discriminatie.Uit andere onderzoeken blijkt dat veel buitenlandse artsen problemen hebben met de taal, cultureel verschil, niveau van kennis/ ICT en discriminatie.

5 Inleiding Vluchteling- arts:Vluchteling- arts: Een arts die gevlucht is uit eigen land en naast het eerste diploma buiten de EU ook een tweede diploma in Nederland behaald heeft en als arts werkzaam is Nederland. Een arts die gevlucht is uit eigen land en naast het eerste diploma buiten de EU ook een tweede diploma in Nederland behaald heeft en als arts werkzaam is Nederland.

6 Inleiding Vluchteling- arts en zijn problemen:Vluchteling- arts en zijn problemen: Vlucht en onzekerheid over de toekomstVlucht en onzekerheid over de toekomst Onbekend land, vreemde taal/cultuurOnbekend land, vreemde taal/cultuur Verlies van de status,Verlies van de status, Student op latere leeftijdStudent op latere leeftijd Financiële problemen,Financiële problemen, In oorlogsgebieden achtergebleven dierbarenIn oorlogsgebieden achtergebleven dierbaren

7

8 Inleiding Burnout:Burnout: Een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie en vermindering van persoonlijke bekwaamheid in contactuele beroepen Een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie en vermindering van persoonlijke bekwaamheid in contactuele beroepen

9 Inleiding Als Nederlandse aios geboren en getogen in Nederland, opgeleid volgens westerse normen en waarden last hebben van burnout, hoe zit het dan met de vluchteling- artsen en met het burnout percentage onder hen?Als Nederlandse aios geboren en getogen in Nederland, opgeleid volgens westerse normen en waarden last hebben van burnout, hoe zit het dan met de vluchteling- artsen en met het burnout percentage onder hen?

10 Inleiding Zou het ook kunnen zijn dat de vluchteling- artsen toch meer stressbestendig zijn dan we denken en geen last hebben van burnout?Zou het ook kunnen zijn dat de vluchteling- artsen toch meer stressbestendig zijn dan we denken en geen last hebben van burnout?

11 Inleiding Mogelijke redenen van stressbestendigheid:Mogelijke redenen van stressbestendigheid: Ze zijn gewend aan ernstige problemen in eigen landZe zijn gewend aan ernstige problemen in eigen land VeiligheidVeiligheid Moeilijke levensomstandighedenMoeilijke levensomstandigheden Hiërarchie is vanzelfsprekend en geen probleemHiërarchie is vanzelfsprekend en geen probleem Toekomstperspectief in het westenToekomstperspectief in het westen Gewend aan moeilijke werkomstandighedenGewend aan moeilijke werkomstandigheden Gezin is niet zo veeleisendGezin is niet zo veeleisend

12

13 Inleiding En als dat zo is, kan deze stressbestendigheid het burnout percentage bij vluchteling- artsen beïnvloeden?En als dat zo is, kan deze stressbestendigheid het burnout percentage bij vluchteling- artsen beïnvloeden?

14

15 Vraagstelling (1) Hoe hoog is het percentage burnout onderHoe hoog is het percentage burnout onder vluchteling- artsen en autochtone aios/anios ? vluchteling- artsen en autochtone aios/anios ? Verschillen de vluchteling- artsen en de autochtone aios/anios wat betreft tevredenheid over de supervisoren, andere collega`s en patiënten?Verschillen de vluchteling- artsen en de autochtone aios/anios wat betreft tevredenheid over de supervisoren, andere collega`s en patiënten?

16 Vraagstelling (2) Verschillen de vluchteling- artsen onder elkaar qua ernst van burnout? Zo ja:Verschillen de vluchteling- artsen onder elkaar qua ernst van burnout? Zo ja: Spelen leeftijd, sexe, duur asielprocedure, mate van integratie en kennis van andere culturen/talen daarbij een rol? Spelen leeftijd, sexe, duur asielprocedure, mate van integratie en kennis van andere culturen/talen daarbij een rol? Voelen de vluchteling- artsen zich gediscrimineerd op de werkvloer?Voelen de vluchteling- artsen zich gediscrimineerd op de werkvloer?

17 Methode SurveyonderzoekSurveyonderzoek DeelnemersDeelnemers (Vluchteling- artsen en Nederlandse aios/anios) (Vluchteling- artsen en Nederlandse aios/anios)

18 Methode UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) - De Uitputtingsschaal (5 items) Max. score: 6 - De Uitputtingsschaal (5 items) Max. score: 6 - De Distantieschaal ( 5 items) Max. score: 6 - De Distantieschaal ( 5 items) Max. score: 6 - De Competentieschaal ( 6 items) Max. score: 6 - De Competentieschaal ( 6 items) Max. score: 6 Een hoge score op U en D schaal (> 2.20) en een lage score op de C schaal ( 2.20) en een lage score op de C schaal (< 3.50) is indicatief voor burnout.

19 Methode UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) UBOS-C (Utrechtse Burnout Schaal-C) Twee zelfgemaakte vragenlijsten Twee zelfgemaakte vragenlijsten - voor Nederlandse aios/anios - voor Nederlandse aios/anios - voor vluchteling- artsen - voor vluchteling- artsen Statistische analyse:Statistische analyse: - SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

20 Methode Inclusie criteriaInclusie criteria Vluchtelingen- artsen:Vluchtelingen- artsen: - Naast eerste diploma buiten de EU ook een - Naast eerste diploma buiten de EU ook een tweede diploma in Nederland tweede diploma in Nederland - Werkzaam als aios of anios in Nederland - Werkzaam als aios of anios in Nederland Autochtone aios/anios:Autochtone aios/anios: - Geboren en getogen in Nederland - Geboren en getogen in Nederland - Werkzaam als aios of anios in Nederland - Werkzaam als aios of anios in Nederland Exclusie criteria:Exclusie criteria: - Geen - Geen

21 Methode Benadering deelnemers: Benadering deelnemers: Het sneeuwbaleffectHet sneeuwbaleffect De decanen van medische faculteiten van de universiteitenDe decanen van medische faculteiten van de universiteiten De Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF)De Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF)

22 Resultaten Totaal benaderde respondenten: > 65Totaal benaderde respondenten: > 65 44 respondenten hebben gereageerd44 respondenten hebben gereageerd 22 van elke groep *22 van elke groep * * een vluchteling- arts heeft UBOS niet ingevuld * een vluchteling- arts heeft UBOS niet ingevuld

23 Resultaten: deelnemers Totaal (%) Vluchtel (%) Autoch (%) KinderenGeen123 > 3 14 (32 ) 8 (38.) 11 (25) 5 (11) 6 (14 ) 0 2 (9) 9 (41) 5 (23) 6 (27) 14 (63) 6 (27) 2 (9) 00 StatusAniosAios 14 (32 ) 30 (68 ) 7 (32) 15 (68) 7 (32) 15(68) SpecialismeHAIOPsychiatrie Soc. Geneesk. Interne….. 11 (25) 26 ( 59) 2 (4.5) 1 (2.5) 4 (18) 8 (38) 7 (32) 2 (9) 1 (5) 4 (18) 3 (14) 19 (86) 000 Totaal (%) Vluchtel (%) Autoch (%) Leeftijd 20-30 20-30 30-40 30-40 40-50 40-50 < 50 < 50 12 (27) 21 (48 ) 7 (16 ) 4 (9 ) 011(50) 7 (32) 4 (18) 12 (54.5) 10 (45.5) 00 GeslachtManVrouw 27 (62 ) 17 (38 ) 17 (77) 5 (23) 10 (55) 12 (45) Burgerlijke staat GehuwdAlleenstaandSamenwonend 29 (66) 8 (18 ) 7 (16) 21 (95%) 0 3 (5) 8 (36) 4 (18)

24 Resultaten: deelnemers: vluchteling- artsen (1) Land van herkomst Afghanistan IrakRuslandSyriëNederland 16 (36%) 3 (7%) 2 (4.5 %) 1 (2.5%) 22 (50%) Duur verblijf NLD 5- 10 jaar > 10 jaar 3 (13.6%) 19 (86.4%) ReligieGeenIslam 3 (14%) 19 (86.4%) Duur asielprocedure. < 3 jaar > 3 jaar 16 (72.7%) 6 (27.3%) Land eerste DiplomaAfghanistanRuslandIrakSyrië 11 (50 %) 7 (31.8%) 3 ( 13.6%) 1 (4.5%) Duur NT2 < 3 jaar > 3 jaar 19 (86.4%) 3 (13.6%)

25 Resultaten: deelnemers: vluchteling- artsen (2) Gesproken talen 23 > 3 1 (4.5%) 10 (45.5%) 11(50%) Status als arts in NLD aniosaios 2 (9%) 20 (91%) Derde land GeenJa11(50%)11(50%) Specialisme eigen land aniosaios 11 (50%) Duur verblijf derde land Geen1-33-5 > 5 11 (50%) 2 (9%) 1 (5%) 8 (36%) Contact met NLD buiten werk Geen1-2 > 3 2 (9%) 7 (32%) 13 (59%)

26 Resultaten UBOS: individueel Van alle deelnemers voldoet een vrouwelijke Nederlandse aios aan de criteria van burnout.Van alle deelnemers voldoet een vrouwelijke Nederlandse aios aan de criteria van burnout.

27 Resultaten UBOS: gemiddeld Vluchteling- arts Autochtone aios/anios Burnout U-score2.112.19 > 2.20 D-score1.621.73 C-score4.144.41 < 3.50

28 Resultaten UBOS: gemiddelden per leeftijdscategorie U-scoreD-scoreC-score 20-29 30-39 40-49 >50

29 Resultaten UBOS: sexe gemiddeled ManVrouwBurn-out U-score2.032.32 > 2.20 D-score1.721.62 C-score4.404.09 < 3.50

30 Resultaten UBOS : sexe ManVrouw U-score1.942.40 D-score1.761.71 C-score4.854.05ManVrouwBurn-out2.102.16 > 2.20 1.701.40 4.124.20 < 3.50 Autochtone aios/anios Vluchteling- arts

31 Resultaten UBOS: gemiddeld: kinderen 2 kinderen > 2 kinderen burnout U-score1.922.58 > 2.20 D-score1.751.82 C-score4.423.88 < 3.50

32 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Tevredenheid patiënten/medewerkers TevredenheidPatiënten Vluchtel. artsen Autocht.aios/anios Slecht 0 (0%) Matig 4 (18 %) 3 ( 14 %) Goed 18 (81 %) 19 (86 %) Tevredenheid medewerkers Vluchtel. artsen Autocht. aios/anios Slecht 0 (0%) Matig 9 (40.9%) 7 ( 31.8%) Goed 13 (59.1 %) 15 (68.2%)

33 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Tevredenheid supervisoren Tevredenheid supervisoren Vluchteling- Vluchteling- artsen artsen Autochtone aios/anios Slecht 2 (9.1%) 0 (0%) Matig 9 (40.9%) 3 ( 13.6%) Goed 11 (50 %) 19 (86.4%)

34 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten Vluchteling- artsen: discriminatie Discriminatie op werk Gediscrimineerddoor Geen 10 (45%) Patiënt 7 (58 %) Af en toe 10 (45%) Collega 2 (17%) 2 (17%) Vaak 2 (10 %) Beiden 3 (25 %)

35 Resultaten: zelfgemaakte vragenlijsten vluchteling- artsen: contact NLD buiten werk Contact NLD Buiten werk Geen Geen 1 -2 > 3 burnout U-score1.202.851.83 > 2.20 D-score1.702.021.38 C-score4.304.164.91 < 3.50

36 Conclusie (1) Van alle deelnemers voldoet een Nederlandse aios aan de criteria van burnout.Van alle deelnemers voldoet een Nederlandse aios aan de criteria van burnout. Hoge leeftijd, autochtone vrouwen en het hebben van meer dan 2 kinderen worden geassocieerd met hoge score op U schaal.Hoge leeftijd, autochtone vrouwen en het hebben van meer dan 2 kinderen worden geassocieerd met hoge score op U schaal. Er is geen verschil tussen beide groepen qua tevredenheid over patiënten en andere medewerkers.Er is geen verschil tussen beide groepen qua tevredenheid over patiënten en andere medewerkers. Bijna 50 % van vluchtelingen- artsen zijn minder tevreden over hun supervisoren vs 14 % van autochtone aios/aniosBijna 50 % van vluchtelingen- artsen zijn minder tevreden over hun supervisoren vs 14 % van autochtone aios/anios

37 Conclusie (2) Meer dan 50 % van de vluchteling- artsen voelen zich gediscrimineerd op de werkvloer, meer door patiënten (40 %) dan door andere medewerkers.Meer dan 50 % van de vluchteling- artsen voelen zich gediscrimineerd op de werkvloer, meer door patiënten (40 %) dan door andere medewerkers. Er is geen onderling verschil tussen vluchteling- artsen qua burnout scores.Er is geen onderling verschil tussen vluchteling- artsen qua burnout scores.

38 Discussie Het aantal is niet groot genoeg.Het aantal is niet groot genoeg. De groepen zijn niet representatief genoeg.De groepen zijn niet representatief genoeg. Groepen zijn verschillend qua leeftijd.Groepen zijn verschillend qua leeftijd. Anonimiteit (enquêtes via email) kan een rol spelen.Anonimiteit (enquêtes via email) kan een rol spelen. Meer aios dan anios.Meer aios dan anios. Artsen die wel last hebben van burnout hebben niet deelgenomen in dit onderzoek?Artsen die wel last hebben van burnout hebben niet deelgenomen in dit onderzoek? vluchtelingenartsen die wel burnout hebben wellicht niet als arts in Nederland aan het werk kunnen.vluchtelingenartsen die wel burnout hebben wellicht niet als arts in Nederland aan het werk kunnen.


Download ppt "Welbevinden van vluchteling- artsen in vergelijking met Nederlandse artsen na voltooiing van hun basis opleiding S. Shanurkeyl Aios, GGNet."

Verwante presentaties


Ads door Google