De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat ga je onderzoeken? En hoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat ga je onderzoeken? En hoe?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat ga je onderzoeken? En hoe?
Onderzoekseenheid Wat ga je onderzoeken? En hoe?

2 Onderzoekseenheid Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek
Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: Kwantitatief onderzoek Bron: Baarda en De Goede, Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, 2006, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten. Kwalitatief onderzoek Bron: Baarda en De Goede, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 2005, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten.

3 Kwantitatief versus Kwalitatief
Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag Hij eet 6 maaltijden per dag Het boek is in 45 talen vertaald Kwalitatief Zijn website is succesvol Hij eet de hele dag door Het boek is een internationale bestseller

4 Kwalitatief onderzoek
Kenmerken: subjectieve meting: geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp en/of product denkt en/of deze ervaart en waarom. Methode van dataverzameling Interviews Groepsgesprekken / groepsdiscussies Individuele gesprekken a.d.h.v. topiclijst Weergave in scriptie Gegevens worden verwerkt in je onderzoeksverslag Uitgewerkte interviews als bijlage

5 Kwantitatief onderzoek
Kenmerken: objectieve meting biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan. grootte bepalen van een doelgroep tevredenheid van een product bepalen bereik van een product bepalen etc. Methode van dataverzameling: Enquête: Schriftelijk onderzoek Telefonisch onderzoek Online onderzoek Face tot face onderzoek Etc. Weergave in scriptie Grafieken Tabellen

6 Research methods Emphasis on qualitative research
Quantitative research is built around numbers and data Mostly carried out through questionnaires Focus mainly on qualitative research Tip: quantitative data can be found at and all kind of branche organisations

7 Research methods Emphasis on qualitative research
Qualitative research deals with words and images Uses tools such as (expert) interviews, group interviews, literature reviews and observations Tip: every designer must understand the customer, use observations to get the real customer insights

8 Research methods Emphasis on qualitative research

9 The Human Centered ICT Toolkit
This might be useful for you while working on your graduation project. project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index.php

10 Why the HCI Toolbox? While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions. Questions like: Who is ‘the user’? What does the user want/need? How do I gain insights into the target group? How do I gain insight into the context of use? Will the user understand what to do? How do I test my first prototype? Etc…

11 A reference card describes
Definition of the tool/method (What is it?) Project phase (When to use it?) Purpose (Why to use it?) Points of interest / Pitfals References Best practices / examples in the near future.

12 A few things to bear in mind
The toolbox is only a collection of references So no complete how-to’s, but references to books and websites It’s a work in progress, the first version is online. Enabling co-creation (so users can add content) Adding some essential tools

13 Recommended literature
Almost finished… Recommended literature A Designer’s Research Manual Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady A brilliant book! It explains the theory of research, and many techniques or methods are explained in a very clear and concise manner.

14 Reminder Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied (onderwerp en probleemstelling) Is de probleemstelling goed afgebakend en helder en nauwkeurig geformuleerd(kennisgebied) Is het theoretisch, praktisch en/of methodologisch belang van het onderzoek voldoende aangetoond (relevantie/verantwoording)

15 Opdracht Aan de hand van de verschillende soorten van onderzoek, kies je het onderzoek waarvan jij denkt dat dit betrekking heeft op jpouw onderzoek. Beargumenteer je keuze. Analyse marketingsonderzoek:


Download ppt "Wat ga je onderzoeken? En hoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google