De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agromilieumaatregelen en andere subsidies voor duurzame landbouw Katleen Butaye 22 februari 2013 Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agromilieumaatregelen en andere subsidies voor duurzame landbouw Katleen Butaye 22 februari 2013 Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG."— Transcript van de presentatie:

1 Agromilieumaatregelen en andere subsidies voor duurzame landbouw Katleen Butaye 22 februari 2013 Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG 2013

2 22 LV-agromilieuverbintenissen Europese voedselkwaliteitsregelingen Aanplant boslandbouwsystemen (agroforestry) ANB-bebossing van landbouwgronden Specifieke steun voor inzaai groenbedekkers (GB2) Specifieke steun voor instandhouding Piétrainras VLM-beheerovereenkomsten (Karsten Mainz) Overzicht

3 LV-AGROMILIEUVERBINTENISSEN

4 44 Verbintenis gedurende 5 opeenvolgende jaren naleven Enkel percelen gelegen in het Vlaamse Gewest Alle wijzigingen steeds melden via e-loket of wijzigingsformulier Overdracht verbintenis mogelijk bij volledige of gedeeltelijke bedrijfsoverdracht Combinaties agromilieu- en andere plattelandsmaatregelen op eenzelfde perceel (zie bijlage 3 toelichting) Algemene voorwaarden

5 55 Bij niet-naleving van één of meerdere verbintenisvoorwaarden = buitendienst contacteren! Gevolg niet-naleving: Verlaging uitbetaalde steun of Geen betaling loopjaar of Geen betaling loopjaar, stopzetting verbintenis en terugvordering totale subsidie verkregen vanaf het startjaar Overmacht of uitzonderlijke omstandigheden erkend door ALV Geen terugvordering van subsidies Schriftelijke kennisgeving met bijhorende bewijsstukken aan BD Niet-nalevingen

6 66 Verlaging van de steun volgens Pijler1-principe: Als de aangegeven oppervlakte niet geconstateerd is, worden dezelfde verlagingen als voor de bedrijfstoeslag toegepast Procentuele verlagingen van de steun: - Als aangegeven oppervlakte < verbintenisoppervlakte (tot 50% verschil) - Bij niet-naleving van één of meerdere subsidievoorwaarden Afhankelijk van ernst, omvang en permanent karakter van de inbreuk - Bij niet-naleving van randvoorwaarden of minimumeisen Niet-nalevingen

7 77 Stopzetting en terugvordering van de verbintenis: - Als de aangegeven oppervlakte < 50% verbintenisoppervlakte - Als de geconstateerde verbintenisoppervlakte < 50% verbintenisoppervlakte - Als de geconstateerde verbintenisoppervlakte < minimaal vereiste oppervlakte Minimaal vereiste oppervlakte is maatregelspecifiek (bv. 1 ha VER en 0,5 ha MOB ) - Zelfde principe voor genetische diversiteit dieren en hoogstambomen: - Dieren: verbintenisaantal, minimaal aantal - Hoogstambomen: verbintenisaantal, minimaal bedrag - Bij opzet Niet-nalevingen

8 88 Nieuwe vijfjarige verbintenissen enkel via e-loket MO, VLI, VER, SB2/SI2/SE2 (variabele LV-agromilieuverbintenissen) = bijkomende bestemmingen op percelen + verbintenisoppervlakte opgeven Hectaresteun BIO = bijkomende bestemming BIO op percelen opgeven Genetische diversiteit hoogstamfruitbomen HSB = bijkomende bestemming HSB op percelen + variëteiten opgeven (boomgegevens worden gekopieerd bij hernieuwing van afgelopen verbintenis) Genetische diversiteit schapen/runderen = aantallen en rassen opgeven Nieuw in 2013 AANDACHTSPUNT: v erbintenisoppervlakte/verbintenisaantal is niet meer wijzigbaar na 31 mei 2013

9 99 MO, VLI, VER, SB2/SI2/SE2 (variabele LV-agromilieuverbintenissen): Aangegeven oppervlakte > 120% verbintenisoppervlakte = KIEZEN tussen Plafonnering van de uit te betalen oppervlakte tot 120% van de verbintenisoppervlakte OF Omzetting naar een nieuwe vijfjarige verbintenis waarvan de verbintenisoppervlakte > 120% van de oorspronkelijke verbintenisoppervlakte (= enkel elektronisch!) De nieuwe verbintenis vervangt de oorspronkelijke verbintenis Nieuw in 2013 Voorbeeld Verbintenisoppervlakte = 10 ha en aangegeven oppervlakte = 14 ha Keuze 1: uit te betalen oppervlakte wordt geplafonneerd op 12 ha OF Keuze 2: nieuwe verbintenis wordt gestart met verbintenisoppervlakte minimaal 12,01 ha

10 10 Nieuw in 2013 Voorbeeld Verbintenisoppervlakte VLI = 10 ha en aangegeven oppervlakte VLI = 14 ha Keuze 1: uit te betalen oppervlakte VLI wordt geplafonneerd op 12 ha Keuze 1aKeuze 1bPrc 1 = 6 ha VLI Prc 2 = 5 ha VLIPrc 2 = 7 ha VLI Prc 3 = 3 ha VLIPrc 3 = 1 ha VLI OKNOK → VLI van prc 3 schrappen MO, VLI, VER, SB2/SI2/SE2 (variabele LV-agromilieuverbintenissen): Bij keuze ‘plafonnering van de uit te betalen oppervlakte op 120% van de verbintenisoppervlakte’ kunnen er geen percelen ‘te veel’ aangegeven worden Splitsen is niet nodig!

11 11 Nieuw in 2013 Voorbeeld: vlinderbloemige gewassen (VLI) met VBO 10 ha Betalingsaanvraag (ha) VLI VBO= 13 ha VBO= 10 ha < 120% OK Keuze 1a plafonneren OK Keuze 1b plafonneren NOK Keuze 2 Nieuwe verbintenis OK 16 14 12 10 8 6 4 2 Prc 1 VLI Prc 2 VLI Prc 3 VLI

12 12 Verbintenisoppervlakte: minstens 0,50 ha/bedrijf Teelt: alle behalve grasland, grasklaver, bebossing en beschutte teelten Toeslagrechten: zelfde landbouwer Bemestingsrechten: andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: 21/4 tot 31/12 Subsidiebedrag: jaarlijks 250 euro/ha Mechanische onkruidbestrijding ‘MOB’ AANDACHTSPUNT Geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen

13 13 Verbintenisoppervlakte: minstens 0,50 ha/bedrijf Teelt: grasklavermengsel, luzerne of rode klaver Toeslagrechten: zelfde landbouwer Bemestingsrechten: andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: 21/4 tot 31/12 Subsidiebedrag: jaarlijks 275 euro/ha Vlinderbloemige gewassen ‘VLI’ AANDACHTSPUNT Geen begrazing

14 14 Milieuvriendelijke sierteelt ‘SE2/SI2/SB2’ Verbintenisoppervlakte: minstens 0,1 ha/bedrijf Teelt: alle sierteelten Toeslagrechten: zelfde landbouwer Bemestingsrechten: GEEN andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: 1/1 tot 31/12 Subsidiebedrag: jaarlijks voor extensieve (SE2): 75 euro/ha, intensieve (SI2): 450 euro/ha, beschutte sierteelt (SB2): 900 euro/ha Jaarlijkse subsidie: max. 5.000 euro per landbouwer Hernieuwing enkel mogelijk indien A-kwalificatie AANDACHTSPUNT Gespecialiseerde productiemethode

15 15 Verwarringstechniek pitfruit ‘VER’ Verbintenisoppervlakte: minstens 1 ha/bedrijf Teelt: appel, peer Toeslagrechten: zelfde landbouwer Bemestingsrechten: andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: 21/4 tot 15/9 Subsidiebedrag: jaarlijks 250 euro/ha Percelen: minstens 1 ha groot of aaneengesloten blok 1 ha pitfruit Geen dubbele financiering via GMO AANDACHTSPUNTEN Perceel of blok van minstens 1 ha Voldoende dispensers correct uithangen

16 16 Minimale verbintenisoppervlakte: geen WEL: vijf jaar biologische productiemethode op verbintenispercelen Teelt: zie bijlage 2 toelichting Toeslagrechten: zelfde landbouwer Bemestingsrechten: andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: tijdens hoofdteelt Subsidiebedrag: 120 tot 1.650 euro/ha (afhankelijk teelt/omschakeling) Biologische productiemethode ‘BIO’ AANDACHTSPUNTEN Niet-landbouwgrond komt niet in aanmerking voor de subsidie Nieuwe percelen nog apart aanmelden bij het controleorgaan

17 17 Behoud genetische diversiteit – ‘HSB’ hoogstamfruitbomen Teelt: hoogstamvariëteit appel, peer, kers, pruim, perzik, nectarine Toeslagrechten: GEEN andere landbouwer mogelijk Bemestingsrechten: GEEN andere landbouwer mogelijk Gebruiksperiode: volledig jaar (m.u.v. inscharingscontract /mestafzetdocument) Subsidiebedrag: nieuw aangeplante boom: 4 euro (najaar 2012 of voorjaar 2013 geplant), bestaande boom: 2 euro (vóór 2012 aangeplant) AANDACHTSPUNTEN Bomen vervangen Dubbele bomen Nationale Boomgaarden Stichting vzw (NBS) treedt op als volmachthouder voor particulieren Niet-aangifteplichtigen ikv Mestdecreet moeten slechts eenmalig verzamelaanvraag indienen

18 18 Rundveerassen: Rood, Witrood en Witblauw dubbeldoel rundveeras van België Per ras een afzonderlijke verbintenis Subsidiebedrag: 100 euro/rund Subsidievoorwaarden Tijdig- in en uitschrijven in stamboek Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) Behoud genetische diversiteit – rundveerassen ‘GDR’ Tijdig melden Sanitel: geboortes (3 dagen), vertrekken (7 dagen) Minstens 75% raszuiver (62,5% lopende verb.; 50% verruimingsoperatie 2009) Min. 5 (1 lopende verb./ verruimingsoperatie 2009) en max. 125 dieren Minstens 6 maand oud op 1 januari van elk jaar van de verbintenis Bij ziekte of ongeval: binnen 3 maand vervangen

19 19 Schapenrassen: Ardense Voskop, Belgisch melkschaap, Entre-Sambre-et-Meuse schaap, Houtlandschaap, Kempens schaap, Lakens schaap, Mergellandschaap, Vlaams kuddeschaap, Vlaams Schaap Per ras een afzonderlijke verbintenis Subsidiebedrag: 25 euro/schaap Subsidievoorwaarden: Tijdig in- en uitschrijven in stamboek: Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) of Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) Tijdig melden stamboek: Geboortes (voor 31/7 geboortejaar) / Vertrekken (10 dagen) Voldoen aan originele rasstandaard Min. 5 en max. 650 dieren Minstens 1 jaar oud op 21/4 Bij ziekte of ongeval: binnen 3 maand vervangen Behoud genetische diversiteit – schapenrassen ‘GDS’

20 20 Verbintenisaantal (VBA)= minimaal aan te houden dieren voor bep. jaar Initieel verbintenisaantal= Verbintenisaantal uit startjaar verbintenis Verhoging aantal dieren Als het aantal dieren van een ras waarvoor men betaling aanvraagt  > 100% en ≤ 120% van initieel verbintenisaantal (= VBA startjaar) -> Uitbreiding binnen bestaande verbintenis, aangepast VBA  > 120% van initieel verbintenisaantal -> Stop oude verbintenis & start nieuwe vijfjarige verbintenis Behoud genetische diversiteit schapen- en rundveerassen Voorbeeld startjaar 2011: 10 Belgische melkschapen: initieel verbintenisaantal = 10 in 2012: 12  uitbreiding bestaande verbintenis (verbintenisaantal = 12) in 2013: 16  nieuwe verbintenis tem 2017 voor 16 dieren (initieel VBA = 16)

21 EUROPESE VOEDSELKWALITEITSREGELINGEN AANPLANT BOSLANDBOUWSYSTEMEN ANDERE PLATTELANDSMAATREGELEN - ALV

22 22 Subsidievoorwaarden Voor 21/4/2013 aangemeld zijn bij een erkend bio-controleorgaan Voldoen aan het lastenboek van de biologische productiemethode Geschorste bedrijven komen niet in aanmerking Subsidiebedrag Jaarlijks bepaald obv aantal aanvragen en beschikbare budget Max. 80 % van subsidiabele controlekosten excl. BTW Max. 1.000 euro/kalenderjaar Betrekking op controlekosten primaire productie, m.u.v. sierteelt Kosten voor verscherpte controles komen niet in aanmerking Controleorganen geven facturatiegegevens rechtstreeks door aan ALV Enkel via e-loket aan te vragen De subsidie kan aangevraagd worden gedurende vijf opeenvolgende kalenderjaren vanaf de eerste aanvraag Voedselkwaliteitsregelingen – Controlekosten biologische productiemethode

23 23 Subsidievoorwaarden Deelnemen en voldoen aan Europees erkende voedselkwaliteitsregeling  Vlaams-Brabantse tafeldruif (BOB)  Brussels grondwitloof (BGA) Voor 21/4/2013 aangemeld zijn bij de betreffende vereniging ‘De Sterredruif’ of ‘Brussels grondwitloof vzw’ Subsidiebedrag Maximaal 120 euro/jaar Enkel via e-loket aan te vragen De subsidie kan aangevraagd worden gedurende 5 opeenvolgende kalenderjaren vanaf de eerste aanvraag Europese Voedselkwaliteitsregelingen – Tafeldruif & grondwitloof

24 24 Eénmalige subsidie na aanplant Minimale perceelsoppervlakte : 0,5 ha Alle bomen behalve laag- en halfstamfruitbomen, naaldbomen en amerikaanse vogelkers ‘Boslandbouwperceel’ 30-200 bomen/ha Minstens 3 rijen (niet allen op de rand van het perceel) Aangeplante bomen ten minste 15 jaar behouden Eventueel afgestorven bomen binnen 2 jaar vervangen. Tussen bomen een landbouwteelt toepassen 15 jaar lang als hoofdteelt aangeven in de VA Aanplantsubsidie boslandbouwsystemen ‘BLS’ (agroforestry)

25 25 Max. 70% van aanplantkosten (excl. BTW) Aankoopkosten voor bomen Kosten voor arbeid en machinale werk voor planten van bomen Kosten voor versteviging en bescherming van bomen Aantoonbaar via factuur en betalingsbewijs Hoe subsidie aanvragen? Verplichte inschrijving vóór aanplant (uiterlijk op 1/9) via e-loket Betalingsaanvraag van goedgekeurde inschrijvingen na aanplant Enkel via de elektronische verzamelaanvraag Aanplantbedrag opgeven Facturen en betaalbewijzen mee opladen (of uiterlijk op 30/6) Aanplantsubsidie boslandbouwsystemen ‘BLS’ (agroforestry)

26 ANDERE PLATTELANDSMAATREGEL - ANB BEBOSSING VAN LANDBOUWGROND

27 27 Aanplantingssubsidie 850 tot 3.700 euro/ha (afh. boomsoort) + eventueel extra Eenmalige uitbetaling door ANB in twee schijven (60% + 40%) na terreincontrole Onderhoudssubsidie 350/175/220 euro/ha/jaar (loof/naald/populier) Eerste 5 jaar na goedgekeurde aanplant Inkomenscompensatie Na goedgekeurde aanplant (terreincontrole ANB) Bebossing van landbouwgrond Begunstigde BebossingsconceptEuro/ha/jaarDuur LandbouwerEconomisch375 5 jaar LandbouwerEcologisch665 15 jaar Niet-landbouwerEconomisch150 5 jaar Niet-landbouwerEcologisch150 15 jaar ‘Landbouwer’ volgens definitie bij afsluiten contract (vroeger volgens VLIF) Economisch of ecologisch: afhankelijk van boomsoort

28 28 Eén contractaanvraag bij ANB voor zowel aanplanting, onderhoud en inkomenscompensatie Onderhoudssubsidie en inkomenscompensatie: jaarlijks betaling aanvragen via VA Bijkomende bestemming BOS (vooringevuld) Enkel na goedgekeurde aanplant (terreincontrole ANB) Enkel contracten ANB vanaf 1/1/2008 (PDPO II) Inkomenscompensatie als landbouwer: extra documenten inzenden naar BD Niet-landbouwer: slechts eenmalig verzamelaanvraag invullen, tenzij wijzigingen  Indien geregistreerd als niet-aangifteplichtig bij de mestbank Bebossing van landbouwgrond

29 SPECIFIEKE STEUN - ALV INZAAI VAN GROENBEDEKKERS

30 30 Subsidiebedrag + 50 euro/ha in 2012 (max. 100 euro/ha) Hoe subsidie aanvragen? Bijkomende bestemming ‘GB2’ Subsidievoorwaarden Minimale opp.: 1 ha/bedrijf Minimale perceelsopp.: geen Hoofdteelt: inzaai mogelijk na alle hoofdteelten, behalve na blijvend of tijdelijk grasland, grassen in natuurbeheer, klaver of grasklaver Gecertificeerd of handelszaaizaad gebruiken Minimale zaaidichtheden respecteren Bewijsstukken gebruik zaaizaad (zoals facturen, certificaten, etiketten…): minstens 4 jaar behouden en kunnen voorleggen bij controle Nateelt groenbedekker: lijst groenbedekkers in tabel 10 toelichting Specifieke steun inzaai groenbedekkers ‘GB2’

31 31 Inzaai- en inwerkdatums respecteren: Inzaai tot en met 15/10/2013 Inwerken vanaf 1/2/2014 ❖ Uitzondering: Landbouwstreek Polders: inzaai vóór 1/9, inwerken na 15/10/2013 Landbouwstreek Leemstreek: inzaai vóór 1/9, inwerken na 15/12/2013 Gebruiksperiode: van datum inzaai tot en met 15/10/2013 of tot en met 1/9/2013 in de landbouwstreken Polders en Leemstreek Specifieke steun inzaai groenbedekkers ‘GB2’ AANDACHTSPUNT GB2 na bv. maïs en bieten in Polders en Leemstreek in praktijk niet mogelijk

32 32 Percelen die NIET in aanmerking komen: Groenbedekkerpremie (‘GNT’) ikv GMO groenten en fruit aangevraagd Subsidie voor vlinderbloemige gewassen (‘VLI’) aangevraagd Reeds verplichte inzaai van groenbedekker ikv andere maatregel  ‘BW3’ met een graangewas als hoofdteelt  Verplichte inzaai van een niet-vlinderbloemig vanggewas na wintertarwe of triticale in het kader van derogatie  Verplichte inzaai van een nateelt omwille van een opgelegd maatregelenpakket 3 of 4 (overschrijding nitraatresidudrempelwaarde)  Indien meerdere percelen met maatregelenpakket: op alle percelen van het bedrijf! Specifieke steun inzaai groenbedekkers ‘GB2’

33 33 Wijzigingen Wijzigingen inclusief toevoegen van bijkomende oppervlakte ‘GB2’ kunnen tot en met 31/5 De aangegeven oppervlakte ‘GB2’ op 31/5 is de maximale oppervlakte die kan uitbetaald worden Na 31/5:  Toevoegingen worden niet meer aanvaard  Schrappen en wisselen wordt wel aanvaard tot en met 31/10 met uitzondering van Polders en Leemstreek tot en met 14/9 Na 31/10:  Geen wijzigingen meer aanvaard, met uitzondering van schrappen van percelen of bestemmingen Specifieke steun inzaai groenbedekkers ‘GB2’

34 GMO GROENTEN EN FRUIT ACTIE GROENBEDEKKING

35 35 Subsidievoorwaarden Voor wie: telers aangesloten bij erkende producentenorganisatie, mits opname actie ‘groenbedekking’ in operationeel programma 2013 Subsidiebedrag: forfait/ha (uitbetaling door producentenorganisatie) Teelt: inzaai gecertificeerde groenbedekker (tabel 11) na een GMO- hoofdteelt in 2013 of voorafgaand aan een GMO-hoofdteelt in 2014 Bewijsstukken gebruik zaaizaad (zoals facturen, certificaten,... ): minstens 10 jaar bijhouden en kunnen voorleggen bij controle Inzaai uiterlijk op 31/10/2013 met gecertificeerd zaaizaad Inwerken vanaf 1/2/2014 Wijzigingen (bijkomende bestemming ‘GNT’, gewas, percelen,…) mogelijk tot 31/10. Daarna enkel nog schrappingen. Steun GMO groenten en fruit – actie groenbedekking ‘GNT’

36 SPECIFIEKE STEUN - ALV INSTANDHOUDING PIETRAINRAS

37 37 Subsidiebedrag 1e tot 50 e : max. 200 euro/zeug 51e tot 100 ste : max. 100 euro/ zeug totaal aantal Vlaamse premiewaardige zeugen  steunbedrag max. 100 zeugen Subsidievoorwaarden Premiewaardige zeug: o raszuiver o in 2012 opgenomen in het stamboek voor Piétrainras o in 2012 minstens 1 gemerkte Piétrainworp, geregistreerd in stamboek Aantal Piétrainzeugen dat in 2013 minstens 1 keer werpt, moet 90 % of meer zijn dan het aantal in 2012 Hoe subsidie aanvragen? Enkel via de elektronische verzamelaanvraag 2013 Specifieke steun instandhouding Piétrainras


Download ppt "Agromilieumaatregelen en andere subsidies voor duurzame landbouw Katleen Butaye 22 februari 2013 Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG."

Verwante presentaties


Ads door Google