De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie in de zelfstandige kinderopvang najaar 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie in de zelfstandige kinderopvang najaar 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie in de zelfstandige kinderopvang najaar 2012

2 Inhoud Over Zorginspectie Over de inspectie Wie zijn we ?
Wat doen we (niet) ? Over de inspectie Inspectiebezoek in de zelfstandige sector Reden ? Hoe ? Wat na de inspectie ?

3 Wie zijn we? Agentschap (organisatie) van de Vlaamse overheid
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (minister Jo Vandeurzen) Zorginspectie en Kind en Gezin zijn twee verschillende organisaties

4 Wat doen we? Zorginspectie inspecteert alle voorzieningen
die zorg aanbieden en stelt daarover een verslag op kinderopvang woonzorgcentra ziekenhuizen voorzieningen voor personen met een handicap

5 Wat doen we? Zorginspectie gaat na of voorzieningen de wetgeving volgen Wetgeving toepassen = voorwaarde voor attest of erkenning Zorginspectie of K&G maken deze wetgeving niet maar de minister, de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement

6 Wat doen we niet? Zorginspectie beslist niet over de mogelijke gevolgen van een inspectie Dat doet telkens een andere organisatie … Voor de kinderopvang is dit Kind en Gezin Voorzieningen kunnen bij Kind en Gezin terecht voor: het volledige dossier vragen of advies verbeterplannen / intenties

7 Wat doen we niet? Zorginspectie zegt niet hoe u moet werken:
niet onze opdracht wel verduidelijking over inhoud van wetgeving verwijzing waar u informatie kan vinden Zorginspectie beheert uw dossier niet (dat doet Kind en Gezin)

8 Voorstelling van het team 2012
29 inspecteurs + 1 teamverantwoordelijke 2 inspecteurs deels functie van coach en inspecteur Eigen regio maar regelmatig uitwisseling van opdrachten Inspecteurs: diploma hoger onderwijs/bachelor (verpleging, maatschappelijk werk, kleuterleider, regent, psychologisch assistent …) - teamverantwoordelijke is pedagoge Veel praktijkervaring vanuit dagdagelijkse, jarenlange inspectie ervaring

9 Voorstelling van het team 2012
Driewekelijks overleg met alle inspecteurs Supervisie i.f.v. afstemming tussen inspecteurs Vragen/problemen rond bezoeken/vaststellingen worden voorgelegd aan coachen/ teamverantwoordelijke Jaarlijkse evaluatie- en planningsgesprekken Systematisch aanbod van opleiding/vorming Werkgroepen bereiden concrete werkwijze voor Veel aandacht voor de afstemming tussen inspecteurs, maar blijft mensenwerk

10 Inspectie in de zelfstandige sector
Op vraag of in opdracht van Kind en Gezin, of op eigen initiatief van Zorginspectie Reden van inspectiebezoek (verlenging van attest, aanvraag financiële ondersteuning, klacht, verhuis, opvolging…) bepaalt: duur van het inspectiebezoek elementen die aan bod komen of volledige opvangsituatie of een deel ervan bekeken wordt

11 Inspectie in de zelfstandige sector
Stemt de werking overeen met de wetgeving ? Inhoud van wetgeving en leidraden voor de voorzieningen zijn te vinden op Tip: wetgeving/leidraad doornemen helpt om een inspectiebezoek voor te bereiden Met standaard werkdocumenten = afstemming tussen de inspecteurs

12

13 Hoe verloopt een inspectie?
In principe: onaangekondigd de opvang moet op ieder moment aan de voorwaarden voldoen inspecteur probeert de werking zo weinig mogelijk te (ver)hinderen Momentopname

14 Hoe verloopt een inspectie?
Gesprekken met verantwoordelijke/ medewerkers Observatie (bv. via Kwapoi) Bezoeken van lokalen van de opvang Documenten inkijken Vaststellingen bespreken met gesprekspartner(s), kans om toe te lichten of te nuanceren

15

16 Hoe verloopt een inspectie?
Vaststellingen worden opgedeeld in tekorten en aandachtspunten Tekort werking stemt niet overeen met de regelgeving en de verplichte elementen uit de leidraad moet bijgestuurd worden Aandachtspunt iets wat afwijkt van een aanbeveling van Kind en Gezin niet verplicht weg te werken wel aan te raden: veel aanbevelingen van Kind en Gezin zijn immers wetenschappelijk onderbouwd

17 Concreet Verschil in inspectie tussen erkende sector en zelfstandige sector: verschillende regelgeving is hier de oorzaak ! Toekomst (vergunning): eenzelfde wetgeving en eenzelfde inspectie voor alle gezinsopvang en alle groepsopvang Inspectie = momentopname: maakt het moeilijk /onmogelijk om te vergelijken tussen bezoeken/verslagen - iedere situatie/ moment is verschillend Wetgeving wijzigt: dit heeft impact op vaststellingen - een inspecteur bepaalt niet de inhoud van de wetgeving

18 Concreet Hoe kijkt een inspecteur naar de werking?
De wetgeving bepaalt de aspecten en de inhoud van de aspecten die tijdens een inspectiebezoek aan bod komen Voor de concrete invulling van de pedagogische aspecten is de Kwapoi (Z-Kwapoi) de referentie (zie

19 Concreet In principe 1 inspecteur, soms 2 omwille van gelijktijdige observatie, het leren van mekaar, opleiding van nieuwe collega’s … Duur van bezoek varieert: 1u tot 4 u (met observatie Kwapoi in principe langer dan 3u) Kwapoi is een instrument dat Zorginspectie moet gebruiken (=wetgeving) - alternatief voor Kwapoi wordt de volgende jaren ontwikkeld Onaangekondigd: is regel, ook internationaal Frequentie van bezoeken ligt niet vast

20 Concreet Tips: Goed op de hoogte zijn van wetgeving (via leidraad) dit neemt stress en onduidelijkheid over vaststellingen weg Personeel leren omgaan met inspectie Je kan de inspecteur ook tijdens het bezoek bevragen over de vaststellingen en reactie geven

21

22 Wat na het inspectiebezoek?
Voorziening ontvangt ontwerpverslag Het ontwerpverslag bestaat uit: leeswijzer (werkwijze van inspectie) het verslag bestaat uit rubrieken met wetgeving Bv. verplichte documenten, bezetting, veiligheid van ruimten, hygiëne en gezondheid, …. enkel rubrieken die aan bod kwamen tijdens het bezoek komen in het verslag terecht

23 Wat na het inspectiebezoek?
Per rubriek noteert de inspecteur tekorten of aandachtspunten Geen positieve vaststellingen in het verslag Inspecteur weegt af of kwaliteit voldoende gegarandeerd is. belang van kind staat steeds centraal ! bij twijfel: intern overleg Inspecteur geeft op basis van de afweging een advies aan Kind en Gezin

24 Wat na de inspectie? Na ontvangst van ontwerpverslag 14 kalenderdagen om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag: een fout adres, onduidelijk omschreven vaststelling…

25 Wat na de inspectie? Geen reactie: na 14 dagen wordt het verslag definitief Wel reactie: inspecteur heeft 14 kalenderdagen tijd om reactie te verwerken nadien definitief Definitieve verslag (+ reactie) bezorgt Zorginspectie aan Kind en Gezin

26 Wat na de inspectie? Kind en Gezin spreekt zich uit over mogelijke gevolgen van de inspectie Verbeterplannen/Intenties: voorleggen aan Kind en Gezin - niet aan Zorginspectie Kind en Gezin beantwoordt uw vragen … Dus: verdere communicatie verloopt via Kind en Gezin en niet met Zorginspectie

27 Concreet Positieve elementen: niet expliciet in het verslag - wel per rubriek beschreven als er geen tekorten zijn; of deze weggewerkt werden Gemiddeld 10 dagen vooraleer je verslag ontvangt - uitzonderingen mogelijk Reactie kan maar niet op regelgeving of vaststelling van inspecteur K&G krijgt hetzelfde verslag als de voorziening na verloop van de reactietermijn Toekomst: verslag via maar hiervoor moet het juiste adres gekend zijn via dossier K&G

28 Enkele cijfers In 2011 1880 inspecties in de zelfstandige sector
waarvan 645 met Kwapoi-observatie 13 keer een score lager dan 3 50 keer een score lager dan 4 bij aanvraag financiële ondersteuning gemiddelde score= 4,64 155 keer (=12 %) werd naar aanleiding van een inspectiebezoek een negatief advies gegeven door ZI Conclusie: de kwaliteit, het toepassen van regels is globaal genomen in orde in de sector

29 Een klacht over het verloop van de inspectie?
Klachtenbehandelaar van Zorginspectie onafhankelijk van het inspectieteam Beroep als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht: Vlaamse Ombudsdienst

30 Klantenbevraging Zorginspectie wil kwaliteit bieden
Bevraging van voorzieningen via onafhankelijk bureau (Dimarso) Resultaten op Voorbije 3 jaar:+/- 85 % is tevreden tot zeer tevreden over inspectiebezoeken

31 Tot slot… Opvragen van inspectieverslagen
Iedereen kan inspectieverslagen opvragen Veel ouders doen dat Vanaf 1 juli 2011 enkel nog via Zorginspectie Wel steeds controle en screenen op privacygevoelige informatie


Download ppt "Inspectie in de zelfstandige kinderopvang najaar 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google