De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzamelaanvraag 2013 Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzamelaanvraag 2013 Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes."— Transcript van de presentatie:

1 Verzamelaanvraag 2013 Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes

2 PROGRAMMA Presentatie DEEL 1 Gepersonaliseerde verzamelaanvraag
Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

3 Gepersonaliseerde Verzamelaanaag 2013
Alle dossiers op 21 februari ter beschikking op e-loket Elke landbouwer ontvangt 1 zending onder omslag Verstuurd: 20 februari 2013 Bevat: Kopie van gepersonaliseerd formulier Kopie van fotoplannen Begeleidend schrijven Antwoordkaart bij begeleidend schrijven Opvragen: Origineel formulier / Toelichting / Handleiding papieren VA In te dienen op BD vóór 6 maart 2013 De landbouwer ontvangt uit Vlaanderen 1 zending onder omslag: Verzamelaanvraag 2013 Kopie (bestemd voor landbouwer) + FP kopie (tweede kopie fotoplannen via e-loket HOE? Fotoplannen (origineel): Schaal 1/5.000 Kleur Begeleidend schrijven met antwoordkaart Op aanvraag Origineel, toelichtingsnota, handleiding bij de verzamelaanvraag Terugzendomslag Buitenlanders ontvangen alles onder plastiekfolie De interregionale landbouwer ontvangt uit Wallonie 2 zendingen (3/02/2013) Aantal interregionale LB (Vlamingen= 741 interregionale LB – 718 actieve interregionale LB) Grens interregionale LB gewestgrens - Interregionale landbouwers: 2 luiken Uitbetaling steun: hoofdbeherende buitendienst (zowel Vlaamse als Waalse toeslagrechten) Indieningsdatum voor beide luiken: Vlaamse (interregionale) LB: 21 april 2013 Waalse (interregionale) LB: 30 maart 2013

4 Gepersonaliseerde Verzamelaanvraag 2013

5 Gepersonaliseerde Verzamelaanaag 2013
Vlaamse interregionale landbouwer : 2 of 3 zendingen : 21/02/’13(e-loket + 1 uit Vlaanderen), 04/02/’13 (2 uit Wallonië) Elke Vlaamse landbouwer met percelen / exploitatie in Wallonië ontvangt van Wallonië een zending of vraagt formulier zelf aan. Vlaamse landbouwer met uitsluitend Waalse percelen of exploitatie en Waalse TR = verplicht Vlaams luik indienen. Indieningsdatum voor Vlaamse LB : 21 april 2013 Interregionale Vlaamse LB: beide luiken 21 april 2013 Overdracht Vlaamse/Waalse TR van Vlaamse LB: tem 10 maart 2013 Vlaamse TR: via e-loket of formulier Waalse TR: uitsluitend via formulier te Namen De landbouwer ontvangt uit Vlaanderen 1 zending onder omslag: Verzamelaanvraag 2013 Kopie (bestemd voor landbouwer) + FP kopie (tweede kopie fotoplannen via e-loket HOE? Fotoplannen (origineel): Schaal 1/5.000 Kleur Begeleidend schrijven met antwoordkaart Op aanvraag Origineel, toelichtingsnota, handleiding bij de verzamelaanvraag Terugzendomslag Buitenlanders ontvangen alles onder plastiekfolie De interregionale landbouwer ontvangt uit Wallonie 2 zendingen (3/02/2013) Aantal interregionale LB (Vlamingen= 741 interregionale LB – 718 actieve interregionale LB) Grens interregionale LB gewestgrens - Interregionale landbouwers: 2 luiken Uitbetaling steun: hoofdbeherende buitendienst (zowel Vlaamse als Waalse toeslagrechten) Indieningsdatum voor beide luiken: Vlaamse (interregionale) LB: 21 april 2013 Waalse (interregionale) LB: 30 maart 2013

6 NIEUW ! PROGRAMMA Presentatie DEEL 1
Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

7 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013
ALGEMEEN Standaard : enkel kopie formulier+fotoplannen Percelen grafisch niet gewijzigd t.o.v. 2012 = Percelen idem qua vorm/ligging + geen nieuwe percelen  Niets gewijzigd (rubriek C) = VA2012 overnemen (origineel opvragen en getekend terugsturen zonder fotoplannen) Kopiëren aanvraag (e-loket) Nieuwe teeltcode ‘6’ = ‘Begraasde niet- landbouwgrond met overeenkomst’ Mogelijkheid ikv bemesting Opmerking: Eenvoudig percelen opzoeken: via gemeente, straat, huisnummer E-loket: - Administratieve controle = gebruiksconflicten, splitsen, samenvoegen, (= door toedoen van de landbouwer). Controle ter plaatse = opmetingen ter plaatse Controle op intekening = verbetering graf intekening

8 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013
AGROMILIEUMAATREGELEN Aangegeven oppervlakte meer dan 20% t.o.v. verbintenisoppervlakte -> keuze maken MESTWETGEVING Meerjarige perspectief niet meer mogelijk Uitbreiding focusgebieden nitraat Bemestingsadvies voor groenten Opmerking: Mijn berichten op E-loket:

9 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013
E-LOKET Grafisch luik vernieuwd = gebruiksvriendelijker Grafische overlappingen getoond Vermoedelijke overlappingen Vastgestelde overlappingen (zonder bevestiging) Agromilieumaatregelen: schermen gegroepeerd Betalings- en verbintenisaanvragen Aanvraag vorige campagne kopiëren Indieningsdatum van vaste beheerovereenkomsten is niet meer 31 oktober maar wordt 31 mei 2012 BOS is enige PDPOI -maatregel die nog verder loopt.

10 PROGRAMMA Presentatie DEEL 1 Gepersonaliseerde verzamelaanvraag
Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

11 Indienen van de kopie – in 2013 terugsturen
Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag Invullen verzamelaanvraag Indienen van de kopie – in 2013 terugsturen Teelten éénmaal invullen als voor-/ hoofd-/ nateelt Alle percelen aangeven in gebruik in 2013 Alle percelen in Vlaanderen/ BHG in gebruik Niet: buitenlandse percelen, Waalse, niet-landbouwgronden Wijzigingen en splitsen van perceel na 31 mei mbv splitsfunctie via e-loket Wijzigingen na 31 oktober met bewijsstukken

12 Correcte aangifte van stallen en gebouwen
Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag Invullen verzamelaanvraag Correcte aangifte van stallen en gebouwen DEFINITIE: stallen en gebouwen (teeltcode ‘1’): stallen, ongeacht hun ligging ten opzichte van het erf, en gebouwen die aan het erf grenzen en waarin niet geproduceerd wordt – oppervlakte 0ha Andere gebouwen (teeltcode ‘2’): gebouwen, andere dan stallen, waar niet geproduceerd wordt en die niet rechtstreeks aan het erf grenzen – oppervlakte 0 ha Serres en productieloodsen: oppervlakte – teelt – GPM -IRR Irrigatie Perceel dat niet of pas na 21/04/2012 wordt overgedragen  NIET met hoofdbestemmingscode ‘G’ – landbouwer wordt beschouwd als gebruiker van hoofdteelt en zal dan bijdrage voor hoofdteelt moeten betalen.

13 Onvolledige overnamecode en datum ingebruikname
Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag Invullen verzamelaanvraag Onvolledige overnamecode en datum ingebruikname Percelen met bemestingsrechten in gebruik op 21/04 geen aangifte met code ‘G’ Overdracht van G-percelen via perceelsaangifte Formulier 7: niet verplicht – wel voor overdracht particulier Toeslagrechten niet activeren op percelen met bebossing tenzij contract ‘bebossing landbouwgrond’ Perceel dat niet of pas na 21/04/2012 wordt overgedragen  NIET met hoofdbestemmingscode ‘G’ – landbouwer wordt beschouwd als gebruiker van hoofdteelt en zal dan bijdrage voor hoofdteelt moeten betalen.

14 PROGRAMMA Presentatie DEEL 1 Gepersonaliseerde verzamelaanvraag
Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

15 Wijzigingen verzamelaanvraag 2013
Wijzigingsperiodes: Wijzigingen tot en met 31 mei: “alles” aanvaard Wijzigingen vanaf 1 juni tot en met 31 oktober: alles geregistreerd – aanvaarding vlg type wijziging Wijzigingen na 31 oktober: enkel via bewijsstukken wijziging nateelt mogelijk tot 15 februari Indienen na 16 mei geen steun meer mogelijk.

16 PROGRAMMA Presentatie DEEL 1 Gepersonaliseerde verzamelaanvraag
Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

17 Gegevensuitwisseling
Alle partijen in toelichting waarmee ALV gegevens uitwisselt Persoonsgegevens worden uitgewisseld na persoonlijke toestemming of machtiging Landbouwers in kennis gesteld van nieuwe uitwisselingen op de site = verplichting van Vlaamse toezichtcommissie Machtiging provincies toegestaan (RUP – geschillen) Machtiging VVSG: in opmaak voor identificatiegegevens

18 Gegevensuitwisseling
Landbouwgebruikspercelen ALV beschikbaar via het AGIV Reeds beschikbaar voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 Geografische informatie percelen in gebruik op 21/04 Bevat ook poelen, houtkanten, erven met stallen en gebouwen. Niet-persoonsgebonden vectoriële gegevens Attributen: Code hoofdteelt / omschrijving hoofdteelt Gewasgroep waarin de betreffende teelt thuishoort Code / omschrijving voor de productiemethode Totale oppervlakte van het perceel, berekend op basis van de geometrie van de polygoon Lengte (m) van de geometrie van de omtreklijn

19 PROGRAMMA Presentatie DEEL 1
Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

20 @woordvoerderLV Presentatie DEEL 1
meer info over de verzamelaanvraag 2013 (rechtstreekse link naar de toelichting) (versie met hyperlinks) (alle info over de verzamelaanvraag met TL, HL, formulieren en Franstalige documenten) Of (e-loket)

21 Toelichting bij de Verzamelaanvraag
Definities, begrippen, voorwaarden, verplichtingen Overzichtelijk per fiche opgelijst Fiches met algemene informatie Fiches met specifieke voorwaarden per maatregel Te raadplegen via Link op e-loket

22 Handleiding bij de papieren verzamelaanvraag
Wegwijzers voor invullen kopie en origineel Voorbeelden voor invullen VA 2013 Hoe correct wijzigingen aanbrengen Te raadplegen via Aan te vragen via antwoordkaart op BD


Download ppt "Verzamelaanvraag 2013 Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes."

Verwante presentaties


Ads door Google