De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG 2013

2 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

3 33 Gepersonaliseerde Verzamelaanaag 2013 Alle dossiers op 21 februari ter beschikking op e-loket Elke landbouwer ontvangt 1 zending onder omslag V erstuurd: 20 februari 2013 Bevat:Kopie van gepersonaliseerd formulier Kopie van fotoplannen Begeleidend schrijven Antwoordkaart bij begeleidend schrijven Opvragen: Origineel formulier / Toelichting / Handleiding papieren VA In te dienen op BD vóór 6 maart 2013

4 44 Gepersonaliseerde Verzamelaanvraag 2013

5 55 Gepersonaliseerde Verzamelaanaag 2013 Vlaamse interregionale landbouwer : 2 of 3 zendingen : 21/02/’13(e-loket + 1 uit Vlaanderen), 04/02/’13 (2 uit Wallonië) Elke Vlaamse landbouwer met percelen / exploitatie in Wallonië ontvangt van Wallonië een zending of vraagt formulier zelf aan. Vlaamse landbouwer met uitsluitend Waalse percelen of exploitatie en Waalse TR = verplicht Vlaams luik indienen. Indieningsdatum voor Vlaamse LB : 21 april 2013 Interregionale Vlaamse LB: beide luiken 21 april 2013 Overdracht Vlaamse/Waalse TR van Vlaamse LB: tem 10 maart 2013 Vlaamse TR: via e-loket of formulier Waalse TR: uitsluitend via formulier te Namen

6 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding NIEUW !

7 77 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 ALGEMEEN Standaard : enkel kopie formulier+fotoplannen Percelen grafisch niet gewijzigd t.o.v. 2012 = Percelen idem qua vorm/ligging + geen nieuwe percelen   Niets gewijzigd (rubriek C) = VA2012 overnemen (origineel opvragen en getekend terugsturen zonder fotoplannen)  Kopiëren aanvraag (e-loket) Nieuwe teeltcode ‘6’ = ‘Begraasde niet- landbouwgrond met overeenkomst’  Mogelijkheid ikv bemesting

8 88 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 AGROMILIEUMAATREGELEN Aangegeven oppervlakte meer dan 20% t.o.v. verbintenisoppervlakte -> keuze maken MESTWETGEVING Meerjarige perspectief niet meer mogelijk Uitbreiding focusgebieden nitraat Bemestingsadvies voor groenten

9 99 Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 E-LOKET Grafisch luik vernieuwd = gebruiksvriendelijker Grafische overlappingen getoond  Vermoedelijke overlappingen  Vastgestelde overlappingen (zonder bevestiging) Agromilieumaatregelen: schermen gegroepeerd  Betalings- en verbintenisaanvragen Aanvraag vorige campagne kopiëren

10 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

11 11 Indienen van de kopie – in 2013 terugsturen Teelten éénmaal invullen als voor-/ hoofd-/ nateelt Alle percelen aangeven in gebruik in 2013 Alle percelen in Vlaanderen/ BHG in gebruik Niet: buitenlandse percelen, Waalse, niet-landbouwgronden Wijzigingen en splitsen van perceel na 31 mei mbv splitsfunctie via e-loket Wijzigingen na 31 oktober met bewijsstukken Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag 2012 Invullen verzamelaanvraag

12 12 Correcte aangifte van stallen en gebouwen DEFINITIE:  stallen en gebouwen (teeltcode ‘1’): stallen, ongeacht hun ligging ten opzichte van het erf, en gebouwen die aan het erf grenzen en waarin niet geproduceerd wordt – oppervlakte 0ha  Andere gebouwen (teeltcode ‘2’): gebouwen, andere dan stallen, waar niet geproduceerd wordt en die niet rechtstreeks aan het erf grenzen – oppervlakte 0 ha  Serres en productieloodsen: oppervlakte – teelt – GPM -IRR Irrigatie Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag 2012 Invullen verzamelaanvraag

13 13 Onvolledige overnamecode en datum ingebruikname Percelen met bemestingsrechten in gebruik op 21/04  geen aangifte met code ‘G’ Overdracht van G-percelen via perceelsaangifte  Formulier 7: niet verplicht – wel voor overdracht particulier Toeslagrechten niet activeren op percelen met bebossing tenzij contract ‘bebossing landbouwgrond’ Veelgemaakte fouten van verzamelaanvraag 2012 Invullen verzamelaanvraag

14 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

15 15 Wijzigingen verzamelaanvraag 2013 Wijzigingsperiodes: Wijzigingen tot en met 31 mei: “alles” aanvaard Wijzigingen vanaf 1 juni tot en met 31 oktober: alles geregistreerd – aanvaarding vlg type wijziging Wijzigingen na 31 oktober: enkel via bewijsstukken wijziging nateelt mogelijk tot 15 februari

16 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

17 17 Gegevensuitwisseling Alle partijen in toelichting waarmee ALV gegevens uitwisselt Persoonsgegevens worden uitgewisseld na persoonlijke toestemming of machtiging Landbouwers in kennis gesteld van nieuwe uitwisselingen op de site www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling = verplichting van Vlaamse toezichtcommissie Machtiging provincies toegestaan (RUP – geschillen) Machtiging VVSG: in opmaak voor identificatiegegevens

18 18 Gegevensuitwisseling Landbouwgebruikspercelen ALV beschikbaar via het AGIV Reeds beschikbaar voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 Geografische informatie percelen in gebruik op 21/04 Bevat ook poelen, houtkanten, erven met stallen en gebouwen. Niet-persoonsgebonden vectoriële gegevens Attributen:  Code hoofdteelt / omschrijving hoofdteelt  Gewasgroep waarin de betreffende teelt thuishoort  Code / omschrijving voor de productiemethode  Totale oppervlakte van het perceel, berekend op basis van de geometrie van de polygoon  Lengte (m) van de geometrie van de omtreklijn

19 PRESENTATIE DEEL 1 PROGRAMMA Gepersonaliseerde verzamelaanvraag Wat is nieuw in de verzamelaanvraag 2013 Veelgemaakte fouten bij invullen verzamelaanvraag 2012 Wijzigingen van een ingediende aanvraag Gegevensuitwisseling Brochures bij de verzamelaanvraag: Toelichting en Handleiding

20 PRESENTATIE DEEL 1 meer info over de verzamelaanvraag 2013 www.vlaanderen.be/landbouw/toelichtingverzamelaanvraag2013 (rechtstreekse link naar de toelichting) (versie met hyperlinks) www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag (alle info over de verzamelaanvraag met TL, HL, formulieren en Franstalige documenten) Of www.landbouwvlaanderen.bewww.landbouwvlaanderen.be (e-loket) @woordvoerderLV

21 21 Toelichting bij de Verzamelaanvraag Toelichting bij de verzamelaanvraag 2013 Definities, begrippen, voorwaarden, verplichtingen Overzichtelijk per fiche opgelijst Fiches met algemene informatie Fiches met specifieke voorwaarden per maatregel Te raadplegen via www.vlaanderen.be/landbouw/toelichting verzamelaanvraag2013 www.vlaanderen.be/landbouw/toelichting verzamelaanvraag2013 www.vlaanderen.be/landbouw/verzamel aanvraag www.vlaanderen.be/landbouw/verzamel aanvraag Link op e-loket

22 22 Handleiding bij de papieren verzamelaanvraag Handleiding bij de papieren verzamelaanvraag 2013 Wegwijzers voor invullen kopie en origineel Voorbeelden voor invullen VA 2013 Hoe correct wijzigingen aanbrengen Te raadplegen via www.vlaanderen.be/landbouw/ verzamelaanvraag www.vlaanderen.be/landbouw/ verzamelaanvraag Aan te vragen via antwoordkaart op BD


Download ppt "Algemene aspecten en voorwaarden inzake rechtstreekse inkomenssteun Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer - Dienst Aangiftes VERZAMELAANVRAAG 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google