De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het EPC voor publieke gebouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het EPC voor publieke gebouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Het EPC voor publieke gebouwen
Ineke De Schoenmaeker Vlaams Energieagentschap 28/04/2014

2 Inhoud Algemeen Stand van zaken - cijfers Uitdagingen voor de toekomst

3 1. Algemeen Wetgevend kader Aan de basis:
Europese Richtlijn 16 december 2002 betreffende energieprestaties van gebouwen - Art 7 § 3  EPC voor publieke gebouwen groter dan 1000m² Herziening Richtlijn (2010/31/EU): Uitbreiding oppervlakte in twee stappen : eerst naar 500m² en dan naar 250m² Omzetting in Vlaamse regelgeving Energiedecreet 8 mei 2009 Energiebesluit 19 november 2010

4 1. Algemeen Timing invoering EPC in het Vlaamse Gewest:
Januari 2006: nieuwbouw (EPB)(woningen, kantoren, scholen) November 2008: verkoop residentiële gebouwen Januari 2009: verhuur residentiële gebouwen Januari 2009: publieke gebouwen vanaf 1.000m² Januari 2013: publieke gebouwen vanaf 500m² Januari 2015: publieke gebouwen vanaf 250m² EPC voor niet-residentiële gebouwen in opmaak

5 1. Algemeen EPC nodig voor publieke gebouwen:
Gelegen in het Vlaamse Gewest Gebouwen van federale overheid, incl. parastatalen Gebouwen van Vlaamse overheid, incl. verzelfstandigde agentschappen Gebouwen van provinciale overheden Gebouwen van gemeentes, incl. OCMW’s, bibliotheken, … Onderwijs Welzijnsvoorzieningen en gezondheidsvoorzieningen: ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingstehuizen, … Overheidsbedrijven: post, stations, … Ook beschermde gebouwen die onder toepassingsgebied vallen Geen EPC voor publieke gebouwen: Gebouwen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen (bv. opslagplaatsen, loodsen) Gebouwen van vzw’s die geen onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen aanbieden (bv. culturele vzw, scoutslokaal, voetbalkantine, .. ) Privé-organisaties, hotels, private banken, private kantoren, … Religieuze gebouwen Serviceflats, conciërcewoningen: EPC residentieel

6 1. Algemeen Werkwijze: De publieke gebruiker moet een EPC (laten) opmaken De gebruiker is niet per definitie de eigenaar Nieuwe gebruiker of nieuwbouw: binnen 15 maanden na datum ingebruikname Opmaak door een erkende energiedeskundige type C of door een interne energiedeskundige Opleiding + centraal examen tot energiedeskundige type C Interne energiedeskundige: 2 jaar ervaring in huidige functie met energiezorg Jaarverbruiken nodig (gemeten verbruik) Dus voor gebouwen > 250m²: start metingen vóór 1 januari 2014

7 1. Algemeen Energiedeskundige is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die hij gebruikt Aandacht bij gebruik gegevens energieboekhouding Webapplicatie (www.energieprestatiedatabank.be) berekent kengetal op basis van gemeten energieverbruik en bruikbare vloeroppervlakte Auditlijsten voor het genereren van automatische adviezen op het EPC Op te hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats 10 jaar geldig, bij verbouwing aan te raden om een nieuw EPC op te maken

8

9 2. Cijfers Bijna 8000 EPC’s opgemaakt
Het grootste aantal EPC’s opgemaakt in 2009 Vanaf 2012 : terug stijgend aantal EPC’s (oppervlaktegrens naar 500m²) Provincie Antwerpen: meeste EPC’s Onderwijs: grootste aandeel (45%) Welzijns- en gezondheidsvoorzieningen (15%), administratie (14%) en cultuur (13%).

10 2. Cijfers Aantal EPC’s per jaar 7857

11 2. Cijfers Aandeel categorieën

12 2. Cijfers Aantal EPC’s per jaar per categorie

13 2. Cijfers Aantal EPC’s per provincie

14 2. Cijfers Eind 2013: 1285 energiedeskundige type C en 878 interne energiedeskundigen Groot verschil in activiteitsgraad tussen de deskundigen Bij 633 deskundigen : het laatste opgemaakte EPC vóór 2011 731 deskundigen: maximum vijf EPC’s opgemaakt, 61 deskundigen : 30 EPC’s of meer opgemaakt waarvan 6 deskundigen meer dan 100.

15 3. Uitdagingen voor de toekomst
Streven naar energiebesparing in gebouwen Verhogen van impact van het EPC Verhogen sensibilisering/bewustwording Verhogen van activering/doen Enquête december 2013-februari 2014 207 respondenten namen deel aan het onderzoek : 82 energiedeskundigen type C 64 interne energiedeskundigen 61 vertegenwoordigers of medewerkers van publieke organisaties

16 3.Uitdagingen voor de toekomst

17 3. Uitdagingen voor de toekomst

18 3.Uitdagingen voor de toekomst

19 3.Uitdagingen voor de toekomst

20 3. Uitdagingen voor de toekomst
Evaluatie van de energieprestatiecertificaten-regelgeving Ontwerpevaluatie vanaf 31 mei beschikbaar Feedback mogelijk Actieplan/bijsturingen volgen Bijsturen EPC als beleidsinstrument? Sensibilisering via communicatieacties?

21 Meer info Website Vlaams Energieagentschap Vragen
Brochure (via rubriek publicaties) Vragen Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700 Vlaams Energieagentschap Contactpersoon: Ineke De Schoenmaeker Contactformulier op website


Download ppt "Het EPC voor publieke gebouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google