De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 oktober 2008 Onderwijsbeleid Provincie Antwerpen Van inrichtende macht naar flankerend onderwijsbeleid Inga Verhaert Gedeputeerde van Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 oktober 2008 Onderwijsbeleid Provincie Antwerpen Van inrichtende macht naar flankerend onderwijsbeleid Inga Verhaert Gedeputeerde van Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 3 oktober 2008 Onderwijsbeleid Provincie Antwerpen Van inrichtende macht naar flankerend onderwijsbeleid Inga Verhaert Gedeputeerde van Onderwijs

2 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20082 Onderwijsbeleid tot 2006  Vooral rol als inrichtende macht  Beleid = beheer van de eigen scholen  Secundaire scholen (5)  Plantijn Hogeschool  Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

3 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20083 Flankerende initiatieven tot 2006  Niet gestructureerd, her en der verspreid in het provinciaal beleid  Verkeerspark Rivierenhof  Milieueducatie in Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME)  Het documentatiecentrum Atlas te Antwerpen: informatieverstrekking kansengroepen en materiaalontlening taalonderricht  Havencentrum Lillo  Infopunt Europa  Fitbus  Provinciaal Veiligheidsinstituut

4 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20084 Naar een flankerend onderwijsbeleid  Decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid voor gemeenten en andere lokale besturen  Rol voor provincie niet expliciet omschreven maar er liggen kansen  Initiatieven  Flankerend beleid onderdeel van strategische doelstellingen provinciaal onderwijsbeleid  Vrijmaken van middelen

5 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20085 Strategische doelstelling onderwijsflankerend beleid ‘Het ontwikkelen van een onderwijsflankerend beleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen’

6 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20086 Achter de schermen: coördinerende initiatieven  Organisatie opleiding medewerkers schoolsecretariaten over studietoelagen  Samenbrengen coördinerende preventieadviseurs van de scholengemeenschappen  Samenbrengen van LOP voorzitters voor permanent overleg en afvaardiging Vlaanderen  Het organiseren van thematische studiedagen, bv. de problematiek van de B-stroom.

7 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20087 Onderwijsflankerende initiatieven 2008  Bestaande initiatieven doorgetrokken  Vzw Actua  Kledingwerk  Voseb: vorming sociaal economisch beleid

8 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20088 Onderwijsflankerende initiatieven 2008  Nieuwe projecten en initiatieven  Ondersteuning RTC en huisvesting RTC ‘bruggenbouwers’  1000 jongeren naar Buchenwald  Proeftuinproject ‘Regionaal Expertisecentrum voor Talentontwikkeling in het Onderwijs’  Project ‘Zin-d’erin(g)’ van Chirojeugd Vlaanderen  Project ‘Kansen in Onderwijs’

9 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 20089 Nieuwe projecten in 2008  Ondersteuning RTC en huisvesting ‘bruggenbouwers’  Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen vzw  Rol  Samenwerking bedrijven en onderwijs faciliteren  Opwaarderen secundair en beroepsonderwijs  1000 jongeren naar Buchenwald  Van 10 tot 14 april 2008 n.a.v. 60ste verjaardag Universele verklaring van de Mensenrechten  25 jongeren uit de provincie geselecteerd

10 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200810 Nieuwe initiatieven 2008  Regionaal Expertisecentrum voor Talentontwikkeling in het Onderwijs  Proeftuinproject van Resoc Kempen  Projectdoelstellingen:  attitudeverandering inzake studiekeuze en het promoten van techniek  ontwikkelen en uittesten van een portfolio in de vorm van een talentenboekje  organiseren en onderhouden van netwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven  ondersteunings- en begeleidingsaanbod voor onderwijs en bedrijfsleven  Provincie Antwerpen is structurele partner

11 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200811 Nieuwe initiatieven 2008  Kansen in onderwijs  Doelgroep: basisscholen en secundaire scholen  Focus: armoede en taalachterstand  Aanmoedigingspremies van max. 2 500 Euro per school

12 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200812 Nieuwe initiatieven 2008  Zin-d’erin(g)  Relationele en seksuele vorming jongeren  Expertise kansengroepen  Methodiek van het jeugdwerk  Uitgewerkt in een dagaanbod waarop scholen kunnen intekenen

13 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200813 Beleid 2009  Beleidsruimte wordt groter  De beleidsfocus wordt scherper  Techniek  Netoverschreidende initiatieven : flankerend beleid voor alle scholen  Zin-derin(g) aanbod Relationele en Seksuele Vorming  TechnoTrailer aanbod  Kansen in Onderwijs  Leerlingenvervoer Noorderkempen

14 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200814 Beleid 2009  De beleidsfocus wordt scherper  Bewuste studiekeuze als uitgangspunt  Inzetten op belangrijke scharniermomenten in de schoolloopbaan  TechnoTrailer: technische en wiskundige vaardigheden bij 12jarigen stimuleren (overgang naar secundiar)  Diversiteitsbeleid Hoger Onderwijs  Geen schotten tussen de verschillende bevoegdheden  Jeugd  Onderwijs  Mobiliteit  Gelijke kansen  Noord-Zuid  Veiligheid

15 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200815 Bestaande initiatieven verdergezet in 2009  Project Kansen in Onderwijs  Huisvesting en ondersteuning RTC bruggenbouwers  Regionaal Expertisecentrum Talentontwikkeling (RETO)  Ondersteuning Actua prijs

16 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200816 Nieuwe projecten 2009 - Techno Trailer  Probleemstelling: watervalsysteem, technisch en beroepsonderwijs vaak geen positieve keuze  Dramatische gevolgen voor de industrie  50 000 niet ingevulde vacatures in technische functies  Competentieniveau instroom daalt  Uitgangspunten  Inzoomen op kwaliteiten nijverheidstechnisch onderwijs  Aandacht voor techniek in het basisonderwijs

17 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200817 Nieuwe projecten 2009 - Techno Trailer  Projectdoelstellingen  Nijverheidsonderwijs promoten als kwalitatief hoogstaand onderwijs  Presenteren van studiegebieden, studierichtingen, beroeps- en carrièremogelijkhedne  Weerleggen hardnekkige clichés nijverheidsonderwijs  Doelgroep  Leerlingen 5de en 6de jaar basisonderwijs Provincie Antwerpen (35 500 lln)  682 basisscholen waarvan er zo’n 150 per jaar bezocht kunnen worden

18 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200818 Nieuwe projecten 2009 - Techno Trailer  Trailer?  We gaan naar de scholen toe  En brengen de technologische infrastructuur mee  In en rond de trailer: het concept  ‘Techniek-dag’ als de bus komt  Doe-activiteiten en opstellingen  Promotiefilms  Voordrachten  Slotmoment voor ouders en leerlingen  Materialen en methodieken worden achtergelaten in de school  Aan het project gekoppelde website

19 Flankerend Onderwijsbeleid 3 oktober 200819 In de pipeline …  Gender: meisjes en techniek – campagne uitwerken in aansluiting bij Techno Trailer project  Beleid rond diversiteit hoger onderwijs  Verder bouwen op diversiteitsaanpak Plantijn  Brede scope  Maatwerk  Tutoring  Inzetten op peer tutoring en peer coaching  Significante spontane instroom kansengroepen in Plantijn: 11%  Aanklampend beleid kansengroepen  Verder bouwen op resultaten Golewe onderzoek leerlijnen en leerstijlen


Download ppt "3 oktober 2008 Onderwijsbeleid Provincie Antwerpen Van inrichtende macht naar flankerend onderwijsbeleid Inga Verhaert Gedeputeerde van Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google